Nahoru
Ministr Rakušan zatajuje informace o nebezpečnosti trubkových rámů na policejních vozidlech
Ilustrační foto / CNC_David Malik / CNC / Profimedia
Ministr Rakušan zatajuje informace o nebezpečnosti trubkových rámů na policejních vozidlech
Twitter

Ministerstvo vnitra uzavřelo smlouvy na nákup 289 vozů Škoda Kodiaq s útočným rámem za celkem 453 milionů korun. Jeden kus luxusního SUV tak vychází na 1,6 milionu korun. V říjnu 2023 dostala policie prvních 50 těchto vozů. Kverulant požádal o kopii jejich homologace. Ministr Rakušan je však Kverulantovi odmítl poskytnout. Prý jde o obchodní tajemství, Kverulant je však přesvědčen, že pravým důvodem je skutečnost,  že rámy jsou krajně nebezpečné pro chodce a proto připravuje žalobu proti Rakušanovi za zatajování informací.  Prosíme, podpořte naši práci na této kauze alespoň malým darem.

Ilustrační foto / CNC_David Malik / CNC / Profimedia

Vysoká cena

Ministerstvo vnitra pod vedením Víta Rakušana (STAN) uzavřelo v létě 2023 tři smlouvy na dodávku celkem 289 vozidel Škoda Kodiaq s útočným rámem. První smlouva na 241 kusů pro pořádkovou policii byla uzavřena 14. července 2023, druhá na 29 kusů pro dopravní policii je ze stejného data a konečně 9. srpna 2023 přibyla smlouva na 19 vozidel, opět pro dopraváky.  Jedná se o auta v luxusní specifikaci. Každý jeden kus má mít výkon téměř 250 koní (180 kW), automatickou převodovku 7 DSG, pohon 4 × 4, volant potažený kůží a zatmavěná skla. Cena vozu je také „luxusní“, 1 584 633 korun za kus. Základní cena modelu Kodiaq je 1 069 900 Kč a cena vrcholové verze v provedení RS je ještě pořád o téměř 200 tisíc levnější než policejní speciál. Škoda Kodiaq RS Challenge v létě 2023 stál 1 399 900 Kč.

Všech téměř 300 vozů objednává vnitro na základě dvou rámcových smluv podepsaných 20. prosince 2022. Ta na nákup SUV Kodiaq pro dopravní policii má hodnotu 450 milionů korun, a ta na pořízení vozidel pro pořádkovou policii dokonce 750 milionů korun. Dohromady tedy jde o rámcové smlouvy na 1,2 miliardy korun.

Policejní SUV namísto sanitek

V úterý 17.10. 2023 policie slavnostně převzala prvních 50 vozů s útočným rámem. Dalších 239 má být dodáno do konce roku. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) který byl na předání přítomen si pochvaloval že 375 milionů korun z celkových 453 zaplatila evropská unie. Ano, je to tak, má to však jeden velký háček.

Slavnostní předání policejních vozů 17.10.203, ministr vnitra Vít Rakušan a policejní prezident Martin Vondrášek, foto: Škoda Auto

Peníze šly z dotačního programu „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství “. Co však má nákup nových luxusních SUV s útočným rámem pro represivní složky společného se zotavením z krize po pandemii COVID-19 nebo s přípravou zeleného, digitálního oživení hospodářství je pro Kverulanta velkou záhadou.

Kverulant je přesvědčen, že peníze z EU by jistě našly významně lepší využití například ve zdravotnictví. Jistě by bylo možné za ně nakoupit například sanitky. Kverulant je také přesvědčen, že nákup luxusních vozidel s rámem pro násilné zastavování vozidel je v rozporu se skutečnými cíli unijního programu na zotavení po covidu. Proto se Kverulant v září 2023 obrátil se svými zjištěními na Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF). Posláním úřadu OLAF je vyšetřovat podvodnou činnost týkající se rozpočtu EU, případy korupce v orgánech a institucích EU a závažného pochybení ze strany jejich pracovníků. Kverulant doufá, že se OLAF bude jeho podáním zabývat stejně důkladně jako v případě zneužití dotace na výstavbu Čapího hnízda Andreje Babiše.

Zneužití evropských peněz na nákup luxusních SUV však není zdaleka jedinou kontroverzí této transakce.

Výběrové řízení s jedním soutěžícím

Podezření, že soutěž byla připravena pro jediného soutěžícího, vzbuzuje několik okolností. Tendru na dodávku vozidel s útočnými rámy se zúčastnil pouze jediný zájemce. O soutěž tedy v pravém slova smyslu nešlo. Jako problematické se jeví i to, že na předložení značně komplexní nabídky byl dosti krátký čas. Zadávací podmínky byly uveřejněny 9. června 2022 a konečný termín předložení nabídek byl 25. července 2022.

Jako významně diskriminační se Kverulantovi jeví klíčová podmínka zadávacího řízení. Tou byl požadavek na prokázání „technické kvalifikace dodavatele“. Soutěžící musel předložit seznam významných dodávek vozů přestavěných pro integrovaný záchranný systém (IZS) za poslední tři roky. Za významnou dodávku se považovalo pouze dodání nejméně 50 vozidel pro Integrovaný záchranný systém (IZS) v případě kvalifikace pro dodávku hlídkových vozidel a 30 pro dopravní policii.

Podání k antimonopolnímu úřadu

Kverulant se o svoje podezření, že byl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek, protože výběrové řízení bylo předem připraveno pro jediného zájemce, podělil s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Ten však usnesením z 2. října 2023 konstatoval, že zákon o porušen nebyl. Prý proto, že zadávacímu řízení předcházela „předběžná tržní konzultace“ a dále, že když „zadavatel zahájil zadávací řízení dne 6. 6. 2022, byl povinen lhůty pro podání nabídek stanovit dle § 57 odst. 1 zákona nejméně 30 dnů od zahájení zadávacího řízení, tj. nejméně do 6. 7. 2022. Pokud tedy zadavatel lhůtu pro podání nabídek stanovil v obou zadávacích řízeních do 8. 7. 2022, nepochybně dodržel minimální zákonem požadovanou lhůtu, přičemž tato byla následně podstatně prodloužena.“ Ani podmínka, že soutěžící musel předložit seznam významných dodávek vozů přestavěných pro integrovaný záchranný systém (IZS) za poslední tři roky se antimonopolnímu úřadu nejevila jako diskriminační.

V rámci objektivity je třeba uvést, že část nákladů na nákup zaplatí Evropská unie v rámci dotačního programu „Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství “. Co však má nákup nových luxusních SUV s útočným rámem pro represivní složky společného se zotavením z krize po pandemii COVID-19 nebo s přípravou zeleného, digitálního oživení hospodářství je pro Kverulanta velkou záhadou.

Kverulant je přesvědčen, že peníze z EU by jistě našly významně lepší využití například ve zdravotnictví a že nákup luxusních vozidel s rámem pro násilné zastavování vozidel je v rozporu se skutečnými cíli unijního programu na zotavení po covidu. Proto se Kverulant v září 2023 obrátil se svými zjištěními na Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) Posláním úřadu OLAF je vyšetřovat podvodnou činnost týkající se rozpočtu EU, případy korupce v orgánech a institucích EU a závažného pochybení ze strany jejich pracovníků. Kverulant doufá, že se OLAF bude jeho podáním zabývat stejně důkladně jako v případě zneužití dotace na výstavbu Čapího hnízda Andreje Babiše.

Nákupu nepředcházelo žádné vyhodnocení používání vozidel s útočným rámem

Jak už bylo zmíněno v úvodu, policie používá téměř 500 Octavií s nebezpečným útočným trubkovým rámem již od roku 2019. Kverulant se dle zákona o veřejném přístupu k informacím zeptal Ministerstva vnitra, zda rozhodnutí o nákupu dalších téměř 300 aut předcházela nějaká analýza dosavadního používání těchto aut. Rakušanovo ministerstvo mu dopisem z 30. srpna 2023 sdělilo, že ničím takovým nedisponuje. Ministerstvo mu také napsalo, že nedisponuje rozhodnutím o nákupu ani důvodovou zprávou k ní. Vnitro doslova uvedlo: „Ministerstvo vnitra nedisponuje dokumentem tohoto typu, neboť z hlediska administrace předmětných zakázek, kterou Ministerstvo vnitra provedlo, není tento dokument relevantní.“

Když se na základě Kverulantových odhalení redaktor Autowebu Lukáš Dittrich zajímal, k čemu policie rámy pro násilné zastavování vozidel vlastně potřebuje, dostalo se mu vskutku bizarní odpovědi. Hana Malá z odboru komunikace Ministerstva vnitra ČR mu sdělila, že nová auta zamíří částečně k dopravní policii a částečně k takzvaným prvosledovým hlídkám a dodala: „Jejich hlavním úkolem je rychlý zásah u událostí s nejvyšší prioritou, tedy zejména u těch, kde je bezprostředně ohrožen život či zdraví občanů. K jejich zřizování přistoupila policie po tragické události v Uherském Brodě v roce 2015.“

Připomeňme si, co se tehdy v Uherském Brodě stalo. Dne 24. února 2015 tam v restauraci Družba třiašedesátiletý místní obyvatel Zdeněk Kovář zastřelil svými dvěma legálně drženými zbraněmi osm osob a jednu těžce zranil. Po necelých dvou hodinách od masakru spáchal pachatel při následném zásahu policejní zásahové jednotky sebevraždu. Jak přesně tomu předražená policejní vozidla Kodiaq s útočným rámem napříště zabrání, už mluvčí vnitra neuvedla.

Tajná homologace útočných rámů na Kodiaq?

Všechna velká SUV Kodiaq mají být vybavena útočným rámem v přední části vozu. Cena jednoho činí 121 tisíc korun. Opatřit jimi 289 vozidel Kodiaq vyjde daňové poplatníky na více než 35 milionů korun. Trubkové rámy na čele policejních aut jsou samozřejmě zcela proti všem bezpečnostním trendům v konstrukci aut – kdy se dbá o ochranu nejslabších účastníků provozu: chodců a cyklistů. A zřejmě ne náhodou je žádný policejní sbor evropské země u hlídkových vozů, které najedou na silnicích z principu opravdu hodně kilometrů, nepoužívá. Navíc trubkové rámy jsou již od roku 2009 zakázané nejen v České republice, ale v celé Evropské unii, a to nařízením číslo 78/2009.

Ustanovení týkající se homologace trubkových rámů v přední části vozidla jsou ve smlouvách mezi Škodovkou a vnitrem dosti vágní. Obě smlouvy v článku „průvodní dokumentace“ sice uvádějí, že dodavatel dodá při předání vozidel průvodní dokumentaci, která bude obsahovat: „technický průkaz (vozidlo zvláštního určení SG-policejní), dokládající homologaci pro provoz na silničních komunikacích v ČR“. Dále je v článku „policejní provedení“ uvedeno: „Veškeré prvky dodatečné policejní výbavy, výbavy pro užití práva přednosti v jízdě, výbavy pro použití vozidlové radiostanice a ostatní speciální výbavy vozidel musí být homologovány“, ale jestli se tato povinnost vztahuje i na homologaci útočného rámu jisté není. Kverulant se domnívá, že spíše nikoliv. Technické specifikace vozidla uvedené v příloze číslo 3 podrobně specifikuje, že například majáky mají mít homologaci EHK č. 65 TB2 a TR2, ale o tom, že rámy by měly mít homologaci dle EHK, není v podmínkách ani slovo.  

Kverulant si homologaci vozidla Škoda Kodiaq vyžádal dle zákona. Ministerstvo vnitra mu dopisem ze srpna 2023 sdělilo, že „homologace byla schválena Ministerstvem dopravy – Odborem provozu silničních vozidel, a to Rozhodnutím o schválení technické způsobilosti hromadné přestavby pro Kodiaqy č. HP-0219 pod č. j.: MD8487/2021-150/17“.  Homologační protokol ale Kverulant vidět nemůže. Prý proto, že jeho „součástí jsou i informace, které považuje dodavatel ŠKODA AUTO a.s. za obchodní tajemství a důvěrné vývojové informace snadno zneužitelné konkurencí“.

Kverulant připravuje žalobu

Kverulant se s tímto ignorováním zákona o veřejném přístupu k informacím odmítl smířit a proti neposkytnutí rozhodnutí o schválení technické způsobilosti podal 11. 9. 2023 stížnost. Ministr Rakušan měl ze zákona na rozhodnutí o této stížnosti 30 dnů. Tato lhůta však marně uplynula, a tak Kverulant podal po více než měsíci čekání další stížnost. Teprve po ní ministr Rakušan zareagoval a původní rozhodnutí ministerstva vnitra o neposkytnutí informací zrušil a věc vrátil k novému projednání. Jako hlavní důvod zrušení původního rozhodnutí uvedl Rakušan to, že „neobsahuje konkrétní odůvodnění částečného odmítnutí požadované informace účastníkem řízení“. Rakušanovo ministerstvo reagovalo v půlce listopadu 2023 dalším zamítnutím poskytnutí informací o homologaci. Ani tentokrát se s tím Kverulant nesmířil a podal další odvolání. Opět marně, minist vnitra Rakušan jeho rozklad 3. ledna 2024 opět zamítl. Proto Kverulant připravuje žalobu proti Rakušanovi za zatajování informací.

Policie jako postrach chodců

Když velký automobil vybavený trubkovým rámem narazí do člověka, hrozí dotyčnému nešťastníkovi smrt. Místo toho, aby při neštěstí vůz do chodce narazil co největší plochou a odhodil ho, soustředí se veškerá energie auta s rámem jen do několika čtverečních centimetrů těla. To však objednavatele netrápí. O nějaké zkoušce srážky skoro dvoutunového policejního speciálu s chodcem není ve smlouvách ani slovo.

Škoda Kodiaq s útočným rámem. Foto: Ramet a.s.

Když se Kverulant ptal na srážku policejního vozidla Škoda Kodiaq RS s chodcem, tak mu ministerstvo odpovědělo: „Z hlediska zamezení protiprávnímu jednání chodců nejsou tato vozidla s ochranným rámem pořizována. Tzv. ‚crash testy‘ simulující srážku s chodcem nebyly provedeny z důvodu souvisejícího s činností vykonávanou provozovatelem vozidla. Z tohoto důvodu není pro tyto vozy nutné provádět nárazový test pro srážku s chodcem.“ Policejní Kodiaq prý nemusí plnit všechny požadavky na ochranu chodců dle předpisu EHK OSN č. 127. To je vskutku svérázný výklad policejního hesla „pomáhat a chránit“.

Naopak vnitro trvá na tom, že policisté mají zůstat v bezpečí a požaduje „doložení dokumentace o certifikované zkoušce při vysokorychlostním nárazu dle EHK 96, a to s prokazatelným výsledkem, že v rámci testu vozidla s policejním rámem splňuje takové vozidlo požadavky na ochranu posádky podle příslušného předpisu“. Podle sdělení vnitra tento crash test proběhl, ale jeho výsledky jsou prý opět tajné. Prý „obsahují důvěrné informace a podléhají obchodnímu tajemství, kdy právo k tomuto obchodnímu tajemství uplatňuje dodavatel Škoda Auto a.s.“. S neposkytnutím této dokumentace se Kverulant také nehodlá smířit a domáhá se nápravy prostřednictvím stížnosti.

Jak už bylo uvedeno, tak 17.10. 2023 Škodovka předala prvních 50 vozů s útočným rámem polici.  Předání se zúčastnila široká novinářská veřejnost, ale jen málokdo z nich měl odvahu položit přítomným papalášům nepříjemné otázky. Redaktor Světa motorů Martin Karlík tuto odvahu našel. Na jeho otázku, jak je chráněn chodec při dopravní nehodě, odpověděl člen představenstva Škody Auto Martin Jahn, takto: „Ty vozy jsou konstruovány tak, aby při PIT manévru došlo k minimální škodě na vozu policie, ale i k minimální škodě na těch zastavovaných vozech. A co se týče chodců, tam je to samozřejmě něco jiného. “ Jak uvedl svět motorů v článku s výmluvným názvem „Policie jako postrach chodců “, Jahn tak přiznal, že ochrana nejslabších účastníků provozu je problematická, nebo spíš žádná.  

Prosba o podporu

Investigativní práce a náklady spojené s přípravou tohoto textu převýšily sto tisíc korun, kdy více než 20 tisíc korun činily platby PČR za dodání úředních záznamů o použití trubkových rámů. Kverulant – na rozdíl od PČR – není placený z vašich daní a nečerpá žádné státní granty. Naše práce je možná jen díky velkorysosti vás, našich čtenářů a potenciálních dárců. Jen díky vám můžeme zpracovávat náročné analytické texty, jako je tento. Přispívejte nám jakkoliv malým, zato však pravidelným darem. Děkujeme!

Za Kverulantův tým Petr Kološ a Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek