Nahoru
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula končí
Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) Foto: ČTK / Sznapka Petr
Ministr zemědělství Zdeněk Nekula končí
Twitter

Ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) rezignuje k prvnímu červenci. Na postu ho nahradí poslanec a bývalý předseda lidovců Marek Výborný. Připomeňme si, že Nekula je politik, který jako předseda zemědělského dotačního fondu za vlády Andreje Babiše, Babišovi nejprve v rozporu s pravidly dotace přiděloval a pak jako člen vlády Petra Fialy naopak sliboval, že bude od Babiše neprávem vyplacené zemědělské dotace vymáhat. Nevymohl ani korunu a ani se o to nepokusil. To však příčinou jeho pádu nebylo, podle lidovců se mu prý nedostatečně dařilo prosazovat stranické priority.

Zdeněk Nekula (KDU-ČSL) Foto: ČTK / Sznapka Petr

Jmenováním Fialovy vlády v prosinci 2021 přestal být Babiš premiérem a skončilo tak embargo na čerpání dotací pro Agrofert. Babišovým odchodem z vlády by však příběh o jeho dotačním konfliktu zájmů neměl skončit. Především by měl Babiš vrátit všechny dotace, které evidentně neoprávněně čerpal od ledna roku 2014, kdy se stal ministrem financí, do prosince 2021, kdy přestal být předsedou vlády. Kverulant k tomu vyzval vládu dopisem premiérovi Fialovi v lednu 2022. Připomněl jí také, že Babišovy firmy by neměly být dodavateli státu. Teprve v červnu 2022 se Kverulant konečně dočkal reakce.

Ministr Nekula sliboval: Budeme po Babišovi vymáhat 4,5 miliardy korun

Ministr Nekula v České televizi v pořadu Otázky Václava Moravce v neděli 19. června 2022 prohlásil, že jemu podřízený Státní zemědělský a intervenční fond (SZIF) vyzve Agrofert k vrácení dotací ve výši 4,5 miliardy korun.

K částce 4,5 miliardy došli Nekulovi podřízení údajně tak, že podle výročních zpráv koncernu Agrofert vytvořili seznam subjektů, které byly součástí tohoto koncernu za jednotlivé roky. Následně byl tento seznam spárován s platbami poskytovanými Fondem těmto subjektům.

Po měsíci se Kverulant zeptal na SZIF, jak je s vymáháním neopraveně vyplacených žádostí daleko. Z odpovědi SZIF vyplývá, že neudělal vůbec nic.

Kverulant položil stejné otázky i přímo Nekulově ministerstvu zemědělství. Odpověď přišla počátkem srpna 2022. Výsledek je stejný, Nekula neudělal vůbec nic. Na otázku, kterých subjektů z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje Babiše, se případné vymáhání týká, odpověděl Nekulův resort, že k tomuto bodu „nemá doposud ministerstvo žádné informace“. A na otázku, zda již byl vůči subjektům z koncernu Agrofert, respektive svěřenských fondů Andreje Babiše, vznesen požadavek na vrácení dotace, odpověděla ministrova kancelář, že „ministerstvem nebyl doposud vůči subjektům z koncernu Agrofert vznesen požadavek na vrácení dotace“.

Na podzim 2022 Kverulant svoje otázky na Nekulu zopakoval. Výsledek byl stejný. Z odpovědi datované 4. října 2022 vyplývá, že Nekulovo ministerstvo ani nedokázalo přesně vyčíslit, kolik by měl Agrofert vracet. Z uvedeného je zřejmé, že žádné vymáhání Nekulův rezort neprovádí a ani nechystá. A Kverulantovi je jasné proč. Lidovec Nekula je jedním z těch politiků, kteří Babišovi přidělovali dotace v době, kdy Lidovci, v čele s předsedou strany a ministrem zemědělství Mariánem Jurečkou, byli s Babišem ve vládě. Kdyby Nekula skutečně začal s vymáháním neoprávněně vyplacených dotací, hledali by se viníci tohoto nezákonného postupu. A Nekula patří mezi politiky, kteří mají na agrofertizaci osobní podíl.

Nekulova dotace pro Agrofert

Zdeněk Nekula v roce 2018 coby předseda představenstva Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu (PGRLF) poskytl státní podporu na pojištění pro dvě dceřiné společnosti holdingu Agrofert. Podpora přitom byla určena jen pro malé a střední podniky, což Agrofert nebyl. Když na nezákonné čerpání upozornili Kverulantovi kolegové z Hlídače státu, Nekula přidělení dotace obhajoval.

Společnosti Agroparkl a ZOD Zálabí dostaly necelých 400 tisíc korun v rámci finanční podpory pojištění. Na tu však neměly podle tehdejších pravidel nárok. Nekula z pozice předsedy představenstva PGRLF tvrdil, že se fond řídil nařízením a doporučením Evropské komise, které počítá s přechodným dvouletým obdobím, do něhož měla spadat doba od začlenění do Agrofertu. Toto přechodné období se však podle metodického pokynu týkalo jen situace, kdy firmy překročí parametry pro poskytnutí dotace vlastní podnikatelskou činností, ale nikoliv z důvodu změny vlastnictví, fúze či akvizice. Další státní instituce se s interpretací PGRLF stran malých a středních firem neztotožnily, a to ani ty, které spadaly pod ministerstvo zemědělství. Tehdejší ministr zemědělství v Babišově vládě Marian Jurečka (KDU-ČSL) však tento postup fondu PGRLF obhajoval. Reportéři ČT o celé kauze tehdy natočili reportáž:

Kverulant v říjnu 2022 znovu napsal předsedovi vlády Fialovi a žádal Nekulovo odvolání a iniciaci skutečné deagrofertizace. Žádná deagrofertizace však neproběhla a čekat ji od dalšího lidovce  Marka Výborného, který vystřídal Zdeňka Nekulu, je dosti naivní, ale až se nový ministr zemědělští ujme funkce, tak mu Kverulant napíše dopis, aby s deagrofertizací skutečně začal. Protože, jak řekl Václav Havel, naděje není to přesvědčení, že něco dobře dopadne, ale jistota, že má něco smysl – bez ohledu na to, jak to dopadne.

Prosba o podporu

Kverulant je přesvědčen, že perfidní politiky je třeba hlídat každý den a proto to dělá již od roku 2009. Pomozte Kverulantovi dlouhodobě hlídat politiky a podarujte jej, jakkoliv malým, zato však pravidelným měsíčním příspěvkem.

Twitter
Zpět na výpis novinek