Nahoru
Náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel vlastní 37 nemovitostí. Šance, že se veřejnost dozví, zda je mezi nimi i hotelový komplex na Kanárských ostrovech, se nyní zvýšila
Ohasis Boutique Suites, foto Tripadvisor
Náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel vlastní 37 nemovitostí. Šance, že se veřejnost dozví, zda je mezi nimi i hotelový komplex na Kanárských ostrovech, se nyní zvýšila

Kverulant se z důvěryhodného zdroje dozvěděl, že Radomír Daňhel si za svého předchozího působení ve státním podniku Letecké opravny Malešice „našetřil“ na hotelový komplex na Kanárských ostrovech.  Proto Kverulant požádal Ministerstvo spravedlnosti o nahlédnutí do Daňhelových majetkových přiznání. Dozvěděl se, že Daňhel vlastní 37 nemovitostí, ale zda mezi nimi je i hotelový rezort mu ministerstvo neprozradilo. Zákon o majetkových přiznáních politiků mu to neukládá. To by se nyní mohlo změnit. Pro nahlédnutí do registru bude stačit individuální žádost. Předpokládá to novela zákona o střetu zájmů, kterou ve středu schválila sněmovna zrychleně už v prvním čtení. Podpořte Kverulanta v jeho watchdogové práci alespoň malým darem.

Ohasis Boutique Suites, foto Tripadvisor

Přes opakované protesty Kverulanta se Pavel Blažek z ODS stal znovu ministrem spravedlnosti. Na začátku roku Blažek svým staronovým náměstkem jmenoval Radomíra Daňhela, který s ním už na stejném ministerstvu spolupracoval v letech 2012-2013. Kverulant nového Blažkova náměstka dobře zná a podobně jako Pavla Blažka ho považuje za kvítko vyrostlé na hnojišti opoziční smlouvy. 

Radomír Daňhel je mužem, který má mezi všemi členy vlády Petra Fialy, včetně jejich náměstků, pravděpodobně nejdelší seznam titulů před i za jménem – Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M. Zkratka před jménem naznačuje akademický bakalářský titul za studium pravděpodobně nezakončené diplomovou prací. Honosně vypadající anglické zkratky za jménem jsou neakademickými tituly za absolvování doplňovacích kurzů, v naprosté většině korespondenčních. Většina z nich se dá sehnat na internetu za pár desítek tisíc korun.

Mnohem zajímavější je proto podívat se na Daňhelův profesní životopis, ze kterého plyne, že okamžitě po absolvování střední školy nastoupil v roce 1987 na výběrovou Vojenskou vysokou školu ve Vyškově. Až do roku 1991 tam studoval na Fakultě týlového a technického zabezpečení. V armádě a na Ministerstvu obrany zůstal až do roku 1997, kdy skončil jako odborný asistent Vojenské akademie v Brně. Od roku 1995 však už byl i ředitelem společnosti DEUP, se kterou začal podnikat ve spolupráci právě s mladým advokátem a politikem ODS Pavlem Blažkem a jeho manželkou, která v jeho firmě působila léta jako exekutorka. Působil i jako správce konkursní podstaty drnovického fotbalového klubu.

Radomír Daňhel byl také obchodním ředitelem státního podniku Letecké opravny Malešice Praha (LOM). Za tento podnik podepsal s ministerstvem obrany v prosinci 2020 smlouvu na modernizaci 15 dopravních vrtulníků Mi-171Š v ceně 1,2 miliardy korun. Právě v LOMU si měl Daňhel díky své „šikovnosti“ našetřit na celou řadu nemovitostí včetně hotelového komplexu na Kanárských ostrovech. Hotel, který mu údajně patří se jmenuje Ohasis Boutique Suites a nachází se na adrese Av. San Fracisko 15, 50 38650 Arona, Santa Cruz deTenerife. Komplex údajně nedávno prošel nákladnou rekonstrukcí.

Kverulant ve snaze potvrdit Daňhelovo vlastnictví hotelového komplexu požádal Ministerstvo spravedlnosti o nahlídnutí do jeho všech majetkových přiznání. Ministerstvo mu vyhovělo jen v jednom případě. Poskytlo mu Daňhelovo vstupní majetková přiznání ze dne 24. 2. 2022. Tam se lze dočíst, že Blažkův náměstek má celkem 37 nemovitostí. Kde tyto nemovitosti jsou ani to, jak jsou velké se z Daňhelova přiznání vyčíst nedá. Podle ministerstva je to tak v souladu se zákonem:  „V případě vstupního oznámení pana Ing. Bc. Radomíra Daňhela, MBA, LL.M., je rozsah údajů, které jsou k dispozici částečně limitován, neboť podle § 14b odst. 1 písm. d) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o střetu zájmů“), se v případě veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů žadateli zpřístupní údaje v oznámení pouze v rozsahu skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) a c), § 11 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů. Z nahlížení je tedy vyjmuto oznámení o cenných papírech, oznámení o jiných věcech movitých a oznámení o závazcích. Nadto jsou z nahlížení vyňaty údaje vztahující se k datu a místu narození a identifikaci oznamované nemovité věci, tj. údaje o katastrálním území, číslu LV včetně dalších identifikačních údajů (např. parcelní číslo, číslo popisné a další)“

Majetková přiznání umožňují veřejnosti kontrolovat, jestli politici ve funkci zázračně a záhadně nezbohatli. Politici mají povinnost je podávat v takzvaném centrálním registru oznámení. Z výše uvedeného je zřejmé, že nyní registr naprosto neumožnuje veřejnosti zjistit relevantní informace. Kverulant proti tomu usedavě protestuje. Nyní se zdá, že přijde náprava a pro nahlédnutí do registru s majetkovými oznámeními politiků bude stačit individuální žádost. Předpokládá to novela zákona o střetu zájmů, kterou po dohodě koalice a opozice ve středu schválila sněmovna zrychleně už v prvním čtení.

Předloha reaguje na předloňský verdikt Ústavního soudu a například také omezuje okruh obecních politiků spadajících pod zákon o střetu zájmů. Nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Ústavní soud zrušil před dvěma lety volné nahlížení do centrálního registru pro porušení práva politiků na soukromí. V souvislosti s přístupem do registru na základě individuální žádosti nynější předloha upravuje také identifikaci žadatele. Zákon o střetu zájmů, a tím i povinnost podávat přiznání, se přestane vztahovat na neplacené radní menších a nejmenších obcí a na neplacené místostarosty nejmenších obcí. Dosavadní data o nich z registru zmizí. Novela by rovněž omezila také nakládání s údaji uvedenými v majetkových oznámeních.

Pokud si i vy myslíte, že politiky je třeba neustále kontrolovat, můžete podpořit Kverulanta v jeho odhodlání, s jakým kontroluje mocné. Věnujte nám každý měsíc, jakkoliv malý, za to však pravidelný příspěvek.

Zpět na výpis novinek