Nahoru
Náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel vlastní hotelový komplex na Kanárských ostrovech. Kverulant.org má za to, že si ho pořídil za úplatky, a píše Španělské policii
Radomír Daňhel náměstek ministr spravedlnosti Pavla Blažka | 23. srpna 2022, Praha | foto ČTK
Náměstek ministra spravedlnosti Radomír Daňhel vlastní hotelový komplex na Kanárských ostrovech. Kverulant.org má za to, že si ho pořídil za úplatky, a píše Španělské policii

Kverulant odhalil, že politik Radomír Daňhel si „našetřil“ na hotelový komplex na Kanárských ostrovech.  Kverulant je přesvědčen, že si na něj „vydělal“ především za svého předchozího působení ve státním podniku Letecké opravny Malešice braním úplatků. Proto píše španělské zpravodajské jednotce bojující proti praní špinavých peněz. Podle španělských zákonů bude muset tamním orgánům prokázat, že si na hotelový komplex našetřil legálně. Podpořte Kverulanta v jeho watchdogové práci alespoň malým darem.

Radomír Daňhel náměstek ministr spravedlnosti Pavla Blažka | 23. srpna 2022, Praha | foto ČTK

Banda Dona Pabla

Přes opakované protesty Kverulanta se Pavel Blažek, přezdívaný pro svoje mafiánské způsoby Don Pablo, stal znovu ministrem spravedlnosti. Na konci roku 2021 Blažek svým staronovým náměstkem jmenoval Radomíra Daňhela, který s ním na stejném ministerstvu působil již v letech 2012–2013. Kverulant staronového Blažkova náměstka dobře zná a podobně jako Pavla Blažka ho považuje za kvítko vyrostlé na hnojišti opoziční smlouvy. 

Radomír Daňhel je muž, který má mezi všemi členy vlády Petra Fialy, včetně jejich náměstků, pravděpodobně nejdelší seznam titulů před i za jménem – Ing. Bc. Radomír Daňhel, MBA, LL.M. Zkratka před jménem naznačuje akademický bakalářský titul za studium pravděpodobně nezakončené diplomovou prací. Honosně vypadající anglické zkratky za jménem jsou neakademickými tituly za absolvování doplňovacích kurzů, v naprosté většině korespondenčních. Většina z nich se dá sehnat na internetu za pár desítek tisíc korun.

Pavel Blažek | Fotokoláž ATEO

Daňhelův životopis

Mnohem zajímavější je proto podívat se na Daňhelův profesní životopis, ze kterého plyne, že okamžitě po absolvování střední školy nastoupil v roce 1987 na komunistickou Vojenskou vysokou školu ve Vyškově. Až do roku 1991 tam studoval na Fakultě týlového a technického zabezpečení. Pak se na dva roky stal náčelníkem finanční služby na VÚ 4014 Pohořelice. Následně pokračoval jako zástupce vedoucího oddělení platové politiky na Ministerstvu obrany ČR. V armádě a na ministerstvu obrany zůstal až do roku 1997, kdy skončil jako odborný asistent Vojenské akademie v Brně. Do státní správy se opět vrátil v roce 2012, kdy poprvé dělal náměstka ministra spravedlnosti Blažka. Po pádu Nečasovy vlády v roce 2013 ho Blažek „uklidil“ do státního podniku Letecké opravny Malešice Praha (LOM), kde byl ředitelem pro logistiku, pak ředitelem pro obchod a logistiku a současně zástupcem ředitele. Jak už bylo řečeno, Radomír Daňhel se na konci roku 2021 stal opět ekonomickým náměstkem ministra spravedlnosti Blažka.

Daňhelův hotelový komplex na Kanárských ostrovech

Z výše uvedeného vyplývá, že nyní třiapadesátiletý Radomír Daňhel byl za celý svůj profesní život od státních cecíků odstaven relativně krátce, a to od roku 1997 do roku 2012. Navíc v této době byl soudem ustanoveným likvidátorem firem, tedy svým způsobem stále státním zaměstnancem. Služba ve státní správě není špatně honorovaná, ale na to, aby poctivý státní úředník nashromáždil velký majetek, to není. To však není Daňhelův případ. Ten má podíly v desítkách firem a vlastní desítky nemovitostí včetně hotelového komplexu na Kanárských ostrovech. Hotel, který mu patří, se jmenuje Ohasis Boutique Suites a nachází se na adrese Av. San Francisco, 15, 38650 Los Cristianos, Santa Cruz de Tenerife, Španělsko. Komplex nedávno prošel nákladnou rekonstrukcí.

Ohasis Boutique Suites | foto Tripadvisor

Daňhel vlastní desítky dalších nemovitostí

Kverulant počátkem roku 2022 požádal Ministerstvo spravedlnosti o nahlédnutí do všech majetkových přiznání Radomíra Daňhela. Ministerstvo mu vyhovělo jen v jednom případě. Poskytlo mu Daňhelovo vstupní majetkové přiznání ze dne 24. 2. 2022. Tam se lze dočíst, že Blažkův náměstek má celkem 37 nemovitostí. Kde tyto nemovitosti jsou ani to jak jsou velké, se z Daňhelova přiznání vyčíst nedá. Podle ministerstva je to tak v souladu se zákonem: „V případě vstupního oznámení pana Ing. Bc. Radomíra Daňhela, MBA, LL.M., je rozsah údajů, které jsou k dispozici, částečně limitován, neboť podle § 14b odst. 1 písm. d) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ‚zákon o střetu zájmů‘), se v případě veřejných funkcionářů podle § 2 odst. 2 zákona o střetu zájmů žadateli zpřístupní údaje v oznámení pouze v rozsahu skutečností oznámených podle § 9, § 10 odst. 2 písm. a) a c), § 11 odst. 2 písm. a) a § 12 odst. 4 zákona o střetu zájmů. Z nahlížení je tedy vyjmuto oznámení o cenných papírech, oznámení o jiných věcech movitých a oznámení o závazcích. Nadto jsou z nahlížení vyňaty údaje vztahující se k datu a místu narození a identifikaci oznamované nemovité věci, tj. údaje o katastrálním území, číslu LV včetně dalších identifikačních údajů (např. parcelní číslo, číslo popisné a další).“

Majetková přiznání by měla umožnit veřejnosti kontrolovat, jestli politici ve funkci zázračně a záhadně nezbohatli. Politici mají povinnost je podávat v takzvaném centrálním registru oznámení. Z výše uvedeného je zřejmé, že nyní registr naprosto neumožňuje veřejnosti zjistit relevantní informace. Kverulant proti tomu usedavě protestuje a žádá nápravu. Nyní však zpět k Daňhelovi a jeho majetku.

Daňhel má podíly v desítkách firem

Podle údajů Hlídače státu se Radomír Daňhel angažuje nebo angažoval v 46 soukromých firmách a 4 neziskových organizacích. Celkem 19 společností tak či onak spojených s osobou Radomíra Daňhela dostalo 223 dotací v celkové hodnotě 712 749 373 Kč. Firmy navázané na Daňhela našli kolegové z Hlídače státu v 602 veřejných zakázkách na straně zadavatele a v 80 veřejných zakázkách jako dodavatele. Daňhel také působil jako likvidátor.

Graf vazeb

Rozsáhlou vlastnickou strukturu Daňhelova působení dobře ilustruje následující graf vazeb. Podobné grafy se primárně používají k odhalování podvodů a k mapování trestné činnosti. Při kliknutí na obrázek se v novém okně otevře interaktivní graf. Odkaz na něj naleznete i zde.

Graf vazeb Radomíra Daňhela | Při kliknutí na obrázek se v novém okně otevře integrativní graf

Daňhel vedl účetnictví firmě, která byla zapojená do stamilionových daňových podvodů

Za tyto podvody dostali podnikatelé Hussein Rekhem a Saman El-Talabani v roce 2021 několikaleté tresty. Daňhel v kauze figuroval jako svědek. O podvodech podle svých slov nevěděl. Podle Kverulanta si ale podezřelého jednání svých klientů všimnout musel.

Skupina mužů v čele s El-Talabanim a Husseinem Rekhemem vytvořila podle obžaloby v Brně v letech 2008 až 2010 dva řetězce navázaných firem, které mezi sebou obchodovaly s textilem, přičemž koncová firma vyvezla zboží do zahraničí. Zboží bylo přitom výrazně nadhodnoceno, cílem nebylo dosažení zisku, ale získání neoprávněného odpočtu DPH. Podle obžaloby muži jednali jako organizovaná skupina s rozdělenými úkoly a kompetencemi.

Účetnictví těmto firmám zpracovávala Daňhelova firma Deup. Podle auditora společnosti Good Governance Lukáše Pečeni musela mít podezření, že se její klienti dopouští daňových podvodů. „V neposlední řadě, hlavní účetní by měl mít vždy alespoň přiměřenou jistotu, že jím zúčtované doklady zachycují věcnou skutečnost,“ řekl Pečeňa.

Daňhel tvrdil, že samotné účetnictví firem nezpracovával. „Dělal jsem na základě výstupů z účetnictví daňová přiznání, případně účetní závěrky. A v rámci závěrek jsem neměl k dispozici smluvní dokumenty, vycházel jsem z těch podkladů z účetnictví,“ uvedl. Účetnictví zpracovával jeho zaměstnanec Petr Kubeš, který se ale odmítl vyjádřit s odvoláním na mlčenlivost. „Pan Kubeš nepřišel s tím, že by bylo třeba v této záležitosti do toho nějak aktivně vstoupit z mé strany,“ dodal Daňhel.

Oznámení o praní špinavých peněz do Španělska

Jak už bylo řečeno, Radomír Daňhel byl zástupcem generálního ředitele a obchodním ředitelem státního podniku Letecké opravny Malešice Praha. Za tento podnik podepsal s Ministerstvem obrany v prosinci 2020 smlouvu na modernizaci 15 dopravních vrtulníků Mi-171Š v ceně 1,2 miliardy korun. Právě především v LOMU si měl Daňhel díky své „šikovnosti“ našetřit na celou řadu nemovitostí včetně hotelového komplexu. Kverulant dokonce ví o konkrétním případu, kdy o úplatek žádal.

Dle Kverulantova názoru je zřejmé, že Daňhel ke svému rozsáhlému majetku mohl jen těžko přijít legálně. Proto podal v říjnu 2022 oznámení o podezření legalizace výnosů z trestné činnosti do Španělska. Tamní zákon totiž požaduje po zahraničních politicích prokazovat původ příjmů, za který si tam kupují nemovitost. Politici jsou tam kontrolováni daleko víc než v české kotlině a dá se říct, že je tam pro ně dost obtížné něco legálně koupit. Developeři a realitky mají povinnost prověřit, že peníze jsou čisté. O původ peněz se tam má zajímat i banka prodávajícího.

Kverulant svoje podání adresoval Výkonné službě Komise pro prevenci praní špinavých peněz a peněžních trestných činů (Sepblac). To je finanční zpravodajská jednotka Španělska, která je jediná na celém území státu.

Prosba o podporu

Pokud si i vy myslíte, že politiky je třeba neustále kontrolovat, můžete podpořit Kverulanta v jeho odhodlání, s jakým kontroluje mocné. Věnujte nám každý měsíc jakkoliv malý, zato však pravidelný příspěvek.

Zpět na výpis novinek