Nahoru

Archiv novinek

Největší tunel v dějinách českého IT pokračuje

Kverulant již v roce 2013 odhalil tunel, který se vymyká běžným měřítkům. Jde o nákup CRABu, centrálního registru administrativních budov, za který stát do října 2019 utratil již téměř 4 miliardy korun. Přitom CRAB je v zásadě jen trochu lepší excelová tabulka, která shromažďuje informace o pouhých 2,5 tisících budov v majetku státu. Cílem Kverulanta je dosáhnout potrestání viníků. To se mu přes veškerou snahu stále nedaří. Pomozte Kverulantovi zastavit tuneláře pravidelným darem v symbolické  výši 100 Kč.

Centrální registr administrativních budov (CRAB) je software, který provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM). Jde o systém velmi nepřesný, plný nedostatků do té míry, že počet v něm editovaných budov dokonce klesá. Kverulant podal hned několik stížností a trestních oznámení ve snaze tento tunel zastavit. Vše bylo marné, a tak dosud nepotrestaní tuneláři ve státním dresu pokračují.

V létě 2019 ÚZSVM v tichosti zorganizoval výběrové řízení na další práce na programu CRAB a na Informačním systému majetku státu (ISMS), jehož je CRAB součástí. To celé pouhých 5 měsíců před koncem platnosti současné smlouvy s IBM. Zadávací dokumentaci zveřejnil ÚZSVM pouze na stránkách dalšího IT tunelu NEN. Nabídky měly být předloženy ve zkráceném termínu 30 dnů tak, aby jediným možným dodavatelem byl opět ten stávající. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 15. srpna 2019. Veškeré práce na modulu CRAB (analýza systému, customizace systému, migrace dat, pilotní iniciace provizorního CRAB, testování a základní školení) v celkové předpokládané ceně 110 milionů korun měly být hotové do konce roku, kdy má být spuštěn ostrý provoz. Podle informací ÚZVSM ​z počátku listopadu 2019 byly na provizorní zajištění služeb CRABu  byly podány tři nabídky. Mezi nabídkami nebyla nabídka firmy IBM.  ÚZSVM rozhodl o vítězi a následně byla podepsána smlouva. Zatímco v současnosti ÚZSVM platí 63,2 milionu korun ročně, podle nové smlouvy to prý bude jen 7,4 milionu korun ročně. Úspora tak bude téměř 90 %. Kverulant věří, že to se IBM tohoto výběrového řízení ani nezúčastnila a to, že došlo k zlevnění služby o jeden řád, bylo způsobeno jeho neustávajícími protesty a zejména tím, že chytaný tunel včas upozornil svým podání Úřadu na ochranu hospodářské soutěže v srpnu 2019.  

Jiné to však bylo s druhou zakázkou, na systém ISMS za 484 miliony korun. I ten by měl být v ostrém provozu 1. ledna 2020. Je naprosto evidentní, že se o žádnou skutečnou soutěž nejednalo. Nový teoretický dodavatel systému CRAB či ISMS by se do konce roku nejspíš ani nedokázal seznámit se všemi úředníky, kteří mu mají poskytnout informace, tak, aby vůbec mohl zahájit provedení analýzy. Další pojistkou na pokračování velmi lukrativního tunelu je skutečnost, že ÚZSVM není vlastníkem datového modelu. Tím je IBM. Kverulant je přesvědčen, že ÚZSVM se opět pokusilo vytvořit s IBM tunel na další stovky milionů Kč z kapes daňových poplatníků, a proto v srpnu 2019 podal žádost o prošetření obou tendrů k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Jistě nejen Kverulantovo podání vedlo k tomu, že ÚZVSM nakonec neuzavřel s IBM smlouvu za 484 milionů korun. Horší bylo, že úřad „obdržel nabídky od více účastníků, jedním z nich však byly uplatněny opravné prostředky, které v současné době představují překážku pro uzavření smlouvy.“ Znamená to zřejmě, že některá z firem se odvolala proti podmínkám soutěže. Jenže ÚZVSM tlačí čas: jak už bylo zmíněno, současnému provozovateli firmě IMB končí úderem posledních roku 2019 smlouva a Státu hrozí, že od ledna ztratí strategická data o svých budovách a pozemcích. Následně se ÚZSVM chystal s IBM uzavřít smlouvu jen za 270 milionů bez jakékoliv soutěže v takzvaném režimu JŘBÚ (jednací řízení bez uveřejnění). Když redaktoři Seznamu na počátku listopadu tento záměr odhalili a začali se ptát na podrobnosti na podrobnosti, majetkový úřad od záměru ustoupil. Úřadu samozřejmě nic nebránilo, aby již dávno vypsal zakázku rovnou na nový systém ISMS jako celek, aby se zbavil závislosti na IBM, to by však nejen v jeho čele museli sedět lidé, jejímž zájmem je služba veřejnosti a nikoliv tunelování veřejných rozpočtů.

Další informace naleznete v Kverulantových stránkách v kauze CRAB největší tunelu v dějinách českého IT. Jak již bylo řečeno, tato kauza si klade za cíl dosáhnout potrestání viníků. Pomozte nám těchto cílů dosáhnoutPomozte Kverulantovi zastavit tuneláře pravidelným darem v symbolické  výši 100 Kč.  I vaše tři koruny denně nám pomohou ohlídat, kam tečou vaše daně, a měnit věci k lepšímu.

Zpět na výpis novinek