Nahoru
Nejvíc pokut za nekalé obchodní praktiky uložila ČOI drogerii Teta
Ilustrační koláž vytvořená Kverulantem za pomoci AI Bing images create
Nejvíc pokut za nekalé obchodní praktiky uložila ČOI drogerii Teta
Twitter

Kverulant si od České obchodní inspekce (ČOI) vyžádal informace o pokutách uložených největším drogeriím za posledních pět let. Síť Teta drogerie zaplatila na pokutách 1,8 milionu korun. ROSSMANN byl za nepoctivé praktiky sankciován pokutami za 1 milion a dm Drogerie markt celkovou částkou téměř 800 tisíc korun. Nejvyšší pokuta činila 500 tisíc a musel ji zaplatit ROSSMANN. Tyto pokuty jsou vzhledem k obratům a ziskům těchto řetězců směšně nízké a podvádět se tak vyplatí. Kverulantovým cílem je tento stav změnit, a proto apeluje na ČOI, aby ukládala pokuty na horní hranici a kontroly prováděla častěji.  Kverulant adresně upozorňuje na neférové chování velkých a mocných již od roku 2009. Pomozte mu v tom alespoň symbolickým darem.

Ilustrační koláž vytvořená Kverulantem za pomoci AI Bing images create

Kverulant si od České obchodní inspekce vyžádal všechny kopie rozhodnutí o pokutách pravomocně uloženým třem největším řetězcům s drogistickým zbožím působícím v ČR. Po zaplacení nemalého poplatku za anonymizování jednotlivých rozhodnutí mu ČOI poskytla požadované informace. Pak Kverulant tyto dokumenty analyzoval.

Od druhého čtvrtletí roku 2019 do druhého čtvrtletí roku 2024 byly drogerie pokutovány v 129 případech a celková suma pokut činila 3,6 milionů korun. Teta drogerie zaplatila na pokutách 1,8 milionu korun, ROSSMANN zaplatil celkem o něco málo víc než jeden milion korun a dm Drogerie markt byl za nepoctivé praktiky sankciován celkovou částkou 797 tisíc korun.

Nejvyšší jednotlivou pokutu byl donucen zaplatit ROSSMANN a činila 500 tisíc korun. Druhé místo obsadila Teta s třemi pokutami ve výši 200, 190 a 150 tisíc korun. Třetí místo v této antisoutěži obsadila síť dm Drogerie s pokutou 120 tisíc korun.

Pokuta 500 tisíc korun

Nejvyšší pokutu za sledované období uložil inspektorát ČOI v Jihomoravském a Zlínském kraji společnosti ROSSMANN a činila půl milionu korun. Kontrolní nákupy probíhaly od v listopadu 2018. Největším pochybením bylo nesprávné účtování ceny u 4 druhů výrobků dne 2. 11. 2018 v provozovně ROSSMANN na Národní třídě Hodoníně. Rozdíl byl 259,10 Kč v neprospěch spotřebitele. ROSSMANN se proti půl milionové pokutě odvolal. V zásadě tvrdil, že pokuta je moc vysoká. ČOI však svoje předchozí rozhodnutí potvrdila s tím, že v roce 2018 dosáhly tržby společnosti ROSSMANN 2,7 miliardy Kč a z výkazu zisku a ztrát dostupného ve sbírce listin obchodního rejstříku vyplynulo, že tato síť hospodařila v roce 2018 se ziskem 42 milionů korun.

Teta

V případě pokuty ve výši 200 tisíc korun, proběhly kontrolní nákupy od ledna do března roku 2020. Nejzávažnější případ se odehrál 3. ledna 2020 v provozovně v Adamově, kde byl zjištěn rozdíl 58,97 Kč v neprospěch zákazníka při kontrolním nákupu dvou druhů výrobků. Kromě toho se společnost dopustila i dalších pochybení, jako bylo neoznačení výrobku prodejní cenou a nabízení výrobku s návodem pouze v cizím jazyce bez českého překladu. I v tomto případě se přestupce marně odvolal.

Jen o 10 tisíc menší, tedy pokutu ve výši 190 tisíc uložil Tetě inspektorát ČOI se sídlem v Hradci Králové.  Kontrolní nákupy probíhaly od února 2020 do května 2020. Největším pochybením bylo nesprávné účtování při kontrolním nákupu dne 26. 5. 2020 v provozovně TETA drogerie v Králíkách. Při tomto nákupu byl jeden výrobek (Neutrogena Hydro Boost) účtován o 65 Kč více, než byla jeho deklarovaná cena.

Pokutu ve výši 150 tisíc uložila brněnská ČOI v souvislosti s kontrolními nákupy, které probíhaly ve lednu 2023 v provozovnách Tety. Dne 12. 1. 2023 byl výrobek v nabídkové ceně 74,90 Kč účtován za 149,90 Kč. Dne 24. 1. 2023 byl výrobek v nabídkové ceně 49,90 Kč účtován dvakrát, tedy za celkovou cenu 99,80 Kč. Toto jednání bylo vyhodnoceno jako porušení povinnosti poctivého prodeje výrobků a správného účtování cen dle zákona o ochraně spotřebitele. Závažnost přestupků byla zvýšena skutečností, že se jednalo o opakované porušení povinností, tedy recidivu obviněné společnosti. V zamítnutí odvolání proti uložení této pokuty se píše: „Odvolací orgán se v tomto ohledu shoduje s orgánem prvního stupně, který dospěl k závěru, že se obviněná z dříve uložených sankcí dostatečně nepoučila a nepřijala natolik účinná opatření, aby porušování povinnosti správného účtování prodávaných výrobků účinně zabránila.“

dm drogerie markt

Česká obchodní inspekce, konkrétně Inspektorát Jihomoravský a Zlínský, uložila pokutu ve výši 120 tisíc korun za zjištění za dne 5. 6. 2019 v provozovně dm drogerie na ulici Velehradská v Kroměříži. Největším pochybením obviněné bylo nesprávné účtování cen u dvou výrobků zakoupených během kontrolního nákupu. Čistící sprej do uší DAS GESUNDE PLUS byl označen cenou 59,90 Kč, ale účtován za 99,00 Kč. LOREAL ELSEVE očišťující maska s jíly byla označena cenou 109,00 Kč, ale účtována za 218,00 Kč. V tomto případě byly namarkovány dva kusy místo jednoho zakoupeného. Tímto jednáním drogerie dm porušila ustanovení § 3 odst. 1 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele, které ukládá prodávajícímu povinnost prodávat výrobky za ceny sjednané v souladu s cenovými předpisy a správně je účtovat.

Kverulant protestuje proti směšně nízkým pokutám

Jak už bylo uvedeno, tak od druhého čtvrtletí roku 2019 do druhého čtvrtletí roku 2024 byly drogerie pokutovány v 129 případech a celková suma pokut činila 3,627 milionů korun. Průměrná výše pokut činila pouhých necelých 30 tisíc. Tyto částky bolestně kontrastují se zisky, kterých v České republice tyto řetězce dosahují.

Obraty a zisky drogerií

Teta Drogerie dosahuje v ČR obratů atakující hranici 6 miliard korun. ROSSMANN vykazuje podobné obraty jen o něco vyšší. V roce 2023 to bylo 6,5 miliardy korun. ROSSMANN v tomto roce vykázal čistý zisk 200 milionů korun. Řetězec dm Drogerie markt je svým obratem největší. V roce 2022 měl obrat 11,667 miliardy a v roce 2023 dokonce 16,3 miliardy Kč, což představuje nárůst o 18,3 %. Měl také nejvyšší zisky. V roce 2022 činil jeho čistý zisk 475 milionů Kč.

Je čas na změnu zákona a přísnější sankce

Česká obchodní inspekce hraje klíčovou roli v ochraně spotřebitelů a zajišťování poctivého obchodního prostředí. Avšak současná praxe ukládání pokut se ukazuje jako nedostatečná a proto Kverulant opakovaně volá po zásadní změně. Nízké pokuty totiž nepředstavují dostatečný odstrašující prostředek pro nepoctivé obchodníky a firmy porušující zákony.

Například při kontrole slevových akcí 2023 ČOI zjistila, že 40 % prodejců porušilo zákon. V srpnu 2023 o tom informoval server IROZHLAS. Přesto průměrná výše uložených pokut činila pouhých 14 500 Kč, což byla vzhledem k možné maximální pokutě 5 milionů Kč směšně nízká částka.

Tyto nízké pokuty neplní svůj účel a nepředstavují pro firmy skutečnou hrozbu. Je zřejmé, že současný systém pokut potřebuje reformu. Řešením by mohlo být zavedení pokut vypočítaných jako procento z obratu či zisku pokutované firmy. Tento přístup by zajistil, že pokuty budou pro firmy citelné bez ohledu na jejich velikost a obrat. Tato změna by nejen zvýšila efektivitu ČOI, ale také by přispěla k vytvoření férovějšího tržního prostředí pro všechny účastníky.

Prosba o podporu

Závěrem prosíme o podporu naší práce. S těmi, kteří nehrají fér, bojujeme už od roku 2009 a to se bez peněz dělat nedá. Jen za získání informací o pravomocných pokutách jsme ČOI museli v listopadu 2023 zaplatit 9 537 korun. V květnu 2024 pak dokonce 20 230 korun. A protože nejsme placeni z grantů ani z daní, můžeme dál bojovat jen díky vám, našim dárcům. Prosíme, bojujte tento boj s námi, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.

Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek