Nahoru
Nový stavební zákon by mohl vrátil billboardy k dálnicím a silnicím
Ulice K Barrandovu, Praha, 31 srpen 2009 | Foto Tomáš Lubovský pro Kverulant.org
Nový stavební zákon by mohl vrátil billboardy k dálnicím a silnicím

Vláda schválila návrh stavebního zákona, který ruší zejména jeden stavební super úřad. Návrh však obsahuje celou řadu dalších změn, které změní i výklad ostatních předpisů. Jednou z těchto změn je rozvolnění definice zastavěného území. To by mohlo na některých místech znamenat návrat billboardů k dálnicím a silnicím I. třídy.  Novela stavebního zákona nyní míří do poslanecké sněmovny.  Kverulant.org dnes dopisem upozornil všechny poslance a senátory na hrozící návrat billboardů.  Oceňte Kverulantův vytrvalý boj proti nebezpečným billboardům a pomozte mu alespoň symbolickým darem.

Ulice K Barrandovu, Praha, 31 srpen 2009 | Foto Tomáš Lubovský pro Kverulant.org

Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil Kverulant. Zákaz billboardů vstoupil v platnost již 1. září 2017. Billboardaři však tehdy svoji zákonnou povinnost ve velkém ignorovali a zaplavili silnice českou vlajkou ve snaze namluvit veřejnosti, že s tímto polepem to již nejsou billboardy. V dubnu 2018 se o jeden takový dokonce zabil člověk.  Skutečné odstraňování celkem asi 4 200 nelegálních billboardů začalo vinou veřejné správy se značným zpožděním a teprve na jaře 2020 ŘSD uzavřelo smlouvu na odstraňování billboardů. I přes více než problematické začátky se zdá, že Kverulant s vyčištěním okolí silnic od vizuálního smogu uspěl. To by se však nyní mohlo změnit.

Rozsáhlá novela, která navazuje a v řadě případů ruší změny schválené předchozím kabinetem Andreje Babiše jako je například jeden stavební superúřad, totiž upraví celou řadu zákonů, se kterými novinky stavební legislativě kolidují. Jedním z nich je i výše zmíněný zákon o pozemních komunikacích, který upravuje jaké stavby a za jakých podmínek se mohou vyskytovat v okolí silnic a dálnic.

Znění nového zákona patrně otevírá provozovatelům reklamních poutačů cestu k osazení okrajů komunikací s výjimkou míst bez jakékoliv zástavby. Zakopaný pes se skrývá v pojmu souvisle zastavěné území. Problém je přitom skrytý v jediném slově „souvislé“. Dle zákona o pozemních komunikacích nemohou být billboardy v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy. Tam kde dálnice či silnice první třídy vede městem, tedy zastavěným územím, zákaz billboardů neplatí. Ruší ho právě souvisle zastavěné území kolem komunikace. Novela stavebního zákona však hovoří jen o zastavěném území.

Současná právní úprava souvisle zastavěné území definuje poměrně přesně. Musí jít o soubor alespoň pěti budov s popisnými čísly a jejich vzdálenost od sebe nesmí přesahovat 75 metrů. Právě v takovýchto územích narazilo ministerstvo dopravy na odpor provozovatelů billboardů v roce 2018, když začalo s odstraňováním poutačů z ochranných pásem komunikací. Nyní by se ale tato pásma mohla rozšířit do oblastí, které jsou zastavěná mnohem řidčeji a odkud poutače v předchozích letech zmizely.

Kverulant chce věřit, že předkladatel novely, ministerstvo pro místní rozvoj nemělo v úmyslu zařídit návrat billboardů. Patrně jde spíše o snahu resortu sladit termíny používané v jednotlivých zákonech. Přesto podle Kverulanta existuje nebezpečí, že přijetím novely stavebního zákona vznikne nový prostor pro expanzi nebezpečného vizuálního smogu. Proto Kverulant dnes upozornil všechny poslance a senátory na hrozící nebezpečí. Oceňte Kverulantův vytrvalý boj proti nebezpečným billboardům a pomozte mu jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.

Zpět na výpis novinek