Nahoru
OLAF tají část zprávy o Babišově Čapím hnízdě
Fotokoláž: ATEO
OLAF tají část zprávy o Babišově Čapím hnízdě

V prosinci 2017 do České republiky doputovala zpráva významné evropské instituce OLAF, která popisuje trestnou činnost premiéra. Kverulant je přesvědčen, že kompletní zpráva měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla. To se nestalo, a tak se Kverulant se státem už roky soudí. V březnu 2021 mu dal soud za pravdu. Přestože rozsudek je již dávno pravomocný, ministerstvo Kverulantovi stále neposkytlo celou zprávu OLAF v souladu se zákonem. Kverulantovi stále schází doporučení OLAF pro ČR. Nyní mu tato doporučení odmítl vydat i úřad OLAF. Kverulantova právní bitva proti institucím, které se snaží před veřejností utajit informace o trestné činnosti vrcholného představitele státu, pokračuje. Pomozte Kverulantovi zaplatit náklady na právníky alespoň malým darem.

fotomontáž Kverulant
Fotokoláž: ATEO

V prosinci 2017 zaslal Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) do ČR zprávu o Babišových aktivitách v kauze Čapí hnízdo. Adresátem této zprávy bylo Ministerstvo financí (MF). Kverulant o ní požádal podle zákona o veřejném přístupu k informacím. Ministerstvo mu ji ale odmítlo poskytnout.  A tak se Kverulant obrátil na soud. Soud mu dal v červenci 2018 zapravdu. MF nařízení soudu vyhovělo a zprávu poskytlo, ale nikoliv celou. Ve zprávě schází část doporučení, která jsou integrální součástí závěrečné zprávy OLAF. Navíc ji MF poskytlo až půl roku po tom, co ji mělo k dispozici. Kverulant má za to, že zpráva významné evropské instituce, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla.

Proto Kverulant v srpnu 2018 k soudu zaslal vyjádření, ve kterém se domáhal rozsudku označující postup ministerstva za nezákonný. Počátkem března 2021 nařídil Městský soud v Praze konečně první jednání v této kauze. Kverulant soud vyhrál. Soud pravomocně rozhodl, že rozhodnutí ministerstva financí neposkytnout žadatelům zprávu OLAF o dotační kauze Čapí hnízdo bylo nezákonné. Předseda soudního senátu Milan Tauber konstatoval, že ministerstvo své rozhodnutí opřelo o ustanovení informačního zákona, které se týká neposkytování informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení. „Jak je patrné již z jazykového výkladu ustanovení, informační výjimka se vztahuje pouze na informace o činnosti orgánů činných v trestním řízení. Požadovaná informace – závěrečná zpráva OLAF včetně příloh – zjevně informací o činnosti orgánů činných v trestním řízení není,“ uvedl soudce. 

Ministerstvo financí v rámci kasační stížnosti neuplatnilo návrh na přiznání odkladného účinku na povinnost zprávu OLAF Kverulantovi vydat. Podle Kverulantova názoru tak byly splněny podmínky pro uplatnění opatření proti nečinnosti ministerstva při vyřizování Kverulantem podaného odvolání. Věcně příslušným k takovému opatření je Úřad na ochranu osobních údajů. K tomuto úřadu také Kverulant 21. května 2021 podal žádost o provedení opatření proti nečinnosti Ministerstva financí. Marně a tak Kverulant nedávno podal k Ministerstvu financí další žádost o poskytnutí kompletní zprávy OLAF. Ministerstvo zareagovalo další obstrukcí. Dopisem sdělilo Kverulantovi, že není „původcem Vámi požadovaného dokumentu“ a proto: „postoupilo Váš požadavek na poskytnutí „Doporučení“ OLAF k přímému vyřízení.“ Kverulant to považuje za další obstrukci a proti tomuto nezákonnému postupu podal stížnost. Opět marně, ministryně za ANO, Alena Schillerová Kverulantovu stížnost v říjnu zamítla. Kverulantovi opět nezbývá než připravit další žalobu.

Nepříjemné překvapení od úřadu OLAF

Jak už bylo uvedeno v předchozím odstavci, Ministerstvo financí v rozporu s českou legislativou postoupilo Kverulantovu žádost o vydání doporučení ke zprávě OLAF přímo na úřad OLAF. Ten o tom Kverulanta informoval krátkým mailem. Kverulant předpokládal, že významná veřejná instituce kontrolující nakládání s veřejnými penězi, nebude mít sebemenší problém výsledky svého šetření zveřejnit.  Kverulant se mýlil. OLAF jeho žádost v listopadu 2021 zamítl. Nepříjemným překvapením je i tvrzení, které OLAF deklaroval jako důvod neposkytnutí doporučení z roku 2017. Stejně jako české ministerstvo úřad uvedl, že poskytnutí zprávy by ohrozilo vyšetřování:

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

V závěru omítnutím žádosti OLAF ještě uvádí: „Úřad OLAF dospěl k závěru, že neexistují dostatečné skutečnosti, které by prokazovaly existenci převažujícího veřejného zájmu na zpřístupnění požadovaného dokumentu podle nařízení č. 1049/2001.“ Kverulant je přístupem úřadu zklamán a je naprosto přesvědčen, že zpráva významné evropské instituce, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak vznikla, natož po pěti letech od svého vzniku. Kverulant s právníky chystá proti rozhodnutí úřadu OLAF stížnost.

Prosba o podporu

Kverulantova právní bitva proti institucím, které se snaží před veřejností utajit informace o trestné činnosti vrcholného představitele státu, pokračuje. Pomozte Kverulantovi zaplatit náklady na právníky, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.

Za tým Kverulant.org Vojtěch Razima

Reklama
Reklama

Zpět na výpis novinek