Nahoru
Podaří se novému vedení Ministerstva dopravy odstranit zbylé nelegální billboardy kolem dálnic?
fotokoláž ATEO
Podaří se novému vedení Ministerstva dopravy odstranit zbylé nelegální billboardy kolem dálnic?

Na to se kolegové z Nechceme billboardy u dálnic a silnic chtěli už v lednu zeptat přímo nového ministra Martina Kupky. Odpovědi se dočkali po několika urgencích až teď, a to prostřednictvím tiskového mluvčího ministerstva, Františka Jemelky. Tvrdí, že Ministerstvo dopravy na odstraňování nelegálních billboardů vyčlenilo jednoho pracovníka. Kverulant společně s kolegy z Nechceme billboardy u dálnic a silnic a z Přidej se a strhni to bude skutečné odstraňování nelegálního vizuálního smogu pečlivě kontrolovat.

fotokoláž ATEO

Před více než čtyřmi lety začal platit zákaz billboardů u dálnic a silnic první třídy. Stovky nelegálních poutačů ale u silnic nadále stojí, protože předchozí vedení ministerstva nebylo schopné (a možná ani ochotné) zákaz důsledně vymoci. Jedná se zejména o mosty nebo třeba Pražský okruh. Co plánujete udělat pro odstranění zbylých nelegálních billboardů?

Vlastníci reklamních zařízení a Ředitelství silnic a dálnic již od roku 2017 odstranili zhruba 4 000 nelegálních billboardů, většina z nich již tedy u dálnic není. Na odstraňování nelegálních billboardů budeme pracovat i nadále, je však třeba si uvědomit, že počty zbývajících billboardů se neustále mění. Kromě jejich odstraňování dochází totiž i k umisťování nových nelegálních zařízení, a to často právě na dálniční nadjezdy.

Porušování či obcházení zákona bohužel nelze vyloučit ani v budoucnu, a proto předpokládáme, že odstraňování nelegálních billboardů bude trvalou agendou. Pro vymáhání pravidel v oblasti umisťování reklamních zařízení chceme v rámci resortu posílit personální kapacity, což by mělo celý proces urychlit a věříme, že by zjištěné nelegální billboardy mohly mizet rychleji.

Budeme rádi, když i vy v rámci svých možností budete ještě více apelovat na nepoctivé majitele, aby si své povinnosti plnili, nevyhýbali se jejich plnění, neobnovovali odstraněná zařízení apod. Zesílený společenský tlak může být efektivní a nést ovoce. Dosáhnout toho, že v ČR nebude jednoho dne žádný nelegální billboard, ze své podstaty není možné (stejně jako nelze např. dosáhnout nulové kriminality), ale posílení kapacit a společný postup své plody přinést může.

Kolik lidí se tedy bude po posílení personálních kapacit agendě nepovolených reklamních zařízení věnovat?

Na odstraňování reklamních zařízení jsme vyčlenili celé pracovní místo, kromě toho s agendou významně pomáhají též pracovníci ŘSD, jde o dvě osoby na generálním ředitelství, které toto mají částečně ve své pracovní náplni a dále o pracovníky na jednotlivých SSÚD, kteří se věnují aktualizaci evidence nepovolených reklamních zařízení.

Na koho se může veřejnost obracet s podněty na odstranění konkrétních reklamních zařízení?

Je potřeba zdůraznit, že nelegální reklamu je snadné zřídit, ale těžší odstranit. Podle zákona musíme udělat všechny postupné kroky k odstranění nepovolených billboardů. V případě neodstraněných reklamních nosičů je vedeno množství sporů ohledně jejich legality, které končí nezřídka i u soudů, což znesnadňuje samotné odstranění.

Podněty je samozřejmě možné nám zasílat například na [email protected] Nicméně platí, že většinu podnětů už paralelně sami evidujeme a jsou v nějaké fázi odstraňovacího procesu.

V tzv. zastavěném území jsou billboardy u dálnic a silnic první třídy stále povoleny, ačkoliv to mnohdy z pohledu bezpečnosti silničního provozu nedává smysl. Plánujete nějakou novelu zákona o pozemních komunikacích, která by tuto díru napravila? Pokud ano, jak přesně?

Platná úprava zákona o pozemních komunikacích zakazuje umisťování billboardů v ochranném pásmu dálnic a silnic první třídy, tj. mimo souvisle zastavěné území obce v bezprostřední blízkosti pozemní komunikace. Rozšíření zákazu i tam, kde ochranné pásmo pozemní komunikace není, by výrazně prohloubilo a prodloužilo letité spory s vlastníky pozemků i reklamních zařízení.

Ministerstvo dopravy žádnou další úpravu zákona ve věci reklamních nosičů neplánuje, regulace reklamy ve městech může být zajištěna jinými již existujícími nástroji, např. regulací tzv. vizuálního smogu nastavením pravidel urbanismu. O tom, že vymáhání příslušných stavebních předpisů není ani v případě měst jednoduché, svědčí zkušenosti Prahy z posledních let.

Zpět na výpis novinek