Nahoru

Archiv novinek

Pohádka o tom, jak CRAB za 4 miliardy ušetřil 3 miliardy

Kverulant.org již v roce 2013 odhalil tunel, který se vymyká běžným měřítkům. Jde o nákup CRABu, centrálního registru administrativních budov, za který stát utratil již téměř 4 miliardy korun. Přitom CRAB je v zásadě jen trochu lepší excelová tabulka, která shromažďuje informace o pouhých 2,5 tisících budov. Cílem Kverulanta je dosáhnout potrestání viníků. To se mu přes veškerou snahu stále nedaří, a tak největší tunel v dějinách českého IT pokračuje. Podle tvrzení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových CRAB už ušetřil téměř 3 miliardy. Kverulant toto tvrzení považuje za naprosto vymyšlené. Pomozte Kverulantovi zastavit tuneláře alespoň malým darem.

Kverulant  dotázal MSZVM kolik, že CRAB již daňovým poplatníkům za svou desetiletou existenci ušetřil. ÚZVSM vyčíslilo tuto úsporu na gigantické téměř 3 miliardy korun.

Kverulant nerozuměl tomu, jak bylo těchto úspor dosaženo a tak požádal mluvčí ÚZVSM, aby mu jednotlivé položky vysvětlila na kameru. To mluvčí Michaela Tesařová odmítla proto, „že dlouhodobě publikujete o systému CRAB nepravdivé informace“. Nicméně pokusila se Kverulantovi vysvětlit písemně.  Z dopisu od ÚZVSM  vyplývá následující:

„Souhrn zvýšení jednorázových příjmů vyvolaných záměrem“ ve výši bezmála jedna miliarda byl vypočten jako součet cen prodaných budov. Započítat součet všech prodejních cen jako úsporu dosaženou systémem CRAB je opravdu velmi odvážné.

„Souhrn eliminace plánovaných jednorázových výdajů“ byl vypočten tak, že se sečetli všechny zvažované investice (např. zrušení plánované rekonstrukce, nerealizování nové výstavby), které se nakonec neuskutečnily.  Kverulant je překvapen, že ÚZVSM vyčíslil tuto „úsporu“ jen 73,5 milionů korun. Vždyť stačí jenom nepostavit novou vládní čtvrť pro 10 000 úředníků v Letňanech a připočíst tak „úspoře“ třeba čtyři či osm miliard korun.

„V případě snížení výdajů za hrazený nájem jiným subjektům“ se údajně jedná o částku, o kterou snížilo hrazené nájemné státní institucí za nájem prostor v nestátních budovách, a to zejména přesunem státní instituce do státní budovy nebo zmenšením rozsahu užívané plochy. CRAB tak prý šetří 130,8 milionů ročně. Kverulant  o tom velmi pochybuje. Nejsou mu známy případy masivního stěhování úředníků ze soukromých prostor do prostor státních, či radikálního snížení počtu úřednictva. Naopak koncem roku 2019 zaznamenal snahu Ministerstva průmyslu a obchodu sestěhovat agentury CzechInvest, CzechTrade a CzechTourism z jednotlivých státních budov do komerčního nájmu.

Obdobně je vyčísleno „snížení výdajů na provoz a údržbu oproti stávajícímu stavu“. Jedná o částku, o kterou snížily náklady na údržbu a provoz hrazené státní institucí v nestátních budovách, a to zejména přesunem státní instituce do státní budovy nebo zmenšením rozsahu užívané plochy.

V případě „zvýšení inkasovaného nájmu“ se jedná o částku, o kterou se státu zvýšil příjem z nájemného za pronájem státních budov.

Deklarovaná desetiletá úspora ve výši 2,8 miliardy je tedy do té míry spekulativní, že ji lze rovnou označit za vylhanou. Dle Kverulantova názoru je mnohem pravděpodobnější, že CRAB šetří jen jednotky milionů ročně. Kdyby stál jen pár set tisíc korun, jistě by se to vyplatilo. Ale CRAB stál o několik řádů víc. Podle Kverulanta stál CRAB 3,851 miliardy korun.  Podle ÚZSMV stát utratil  do konce roku 2020 z našich peněz za CRAB „jen“  739 210 848 Kč.

Kverulant si klade za cíl zastavit největší tunel v dějinách českého IT a dosáhnout potrestání viníků. Pomozte nám těchto cílů dosáhnout. Pomozte Kverulantovi zastavit tuneláře pravidelným darem v symbolické  výši 100 Kč.   I vaše tři koruny denně nám pomůžou vyhrát v této kauze, ohlídat, kam tečou vaše daně, a měnit věci k lepšímu. Podpořit nás můžete i jednorázovým darem. Děkujeme, že šíříte tyto informace dál, a držte nám palce. I taková podpora je pro nás důležitá. 

Zpět na výpis novinek