Nahoru
Pokračování neomezeného lobbingu nejen pro zbrojaře
Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na tiskové konferenci 10. ledna 2022 v Praze představila politické náměstky Daniela Blažkovce (vlevo) a Františka Šulce, který pracoval pro Černochovou jako její poslanecký asistent a současně s tím jako lobbista zbrojaře Strnada. ČTK / Deml Ondřej
Pokračování neomezeného lobbingu nejen pro zbrojaře
Twitter

V České republice stále neexistuje regulace lobbingu. Zvlášť tristní je tento deficit u miliardových zbrojních zakázek, za které lobbují vysloužilí generálové, kteří navíc pobírají od státu každý měsíc velmi štědrý výsluhový příspěvek. Kverulant.org v létě 2022 vyzval vládu, aby tento stav změnila. Ta v listopadu 2022 schválila návrh zákona o lobbingu a předložila jej do připomínkového řízení. Výsledkem je naprostý paskvil, pravidla by neměla platit pro lobbisty zaměstnaneckých svazů a hospodářských komor. Kverulant protestuje a volá po nápravě.  Pokud si i vy myslíte, že lobbing má podléhat přísné regulaci, podpořte Kverulantovo úsilí o transparentnost alespoň symbolickým darem.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) na tiskové konferenci 10. ledna 2022 v Praze představila politické náměstky Daniela Blažkovce (vlevo) a Františka Šulce, který pracoval pro Černochovou jako její poslanecký asistent a současně s tím jako lobbista zbrojaře Strnada. ČTK / Deml Ondřej

V Evropské unii došlo k výraznějšímu nastavení pravidel lobbistických aktivit v 90. letech 20. století, kdy se některé regulační kompetence přesunuly z členských států na úroveň EU. Regulace lobbingu funguje také například ve Spojených státech amerických. V roce 2019 přesáhly v USA výdaje na lobbing 3,5 miliardy dolarů (cca 75 miliard korun).

Ale lobbování nemá v Česku stanovena žádná pravidla. Nová legislativa má vést ke snížení korupce, střetu zájmů a klientelismu skrze registr lobbistů a lobbovaných subjektů. Ty mají být  vedeny jako součásti veřejného systému.

Lobbisté by měli mít povinnost se do registru zapsat spolu s oblastmi a zájmovou skupinou, kterou zastupují. K dispozici má být i nástroj lobbistické stopy, skrze který se bude moci veřejnost dozvědět, s jakými požadavky či změnami konkrétní osoba přišla, včetně toho, co se jí povedlo prosadit do právních předpisů.

Změnu, která činní ze zákona o lobbingu téměř zbytečnou normu prosadilo ministerstvo spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). Zákon by neměl platit pro zaměstnavatelské svazy, profesní komory jako je například Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky  a nevztahoval by se ani na prezidenta nebo asistenty poslanců a senátorů, kteří chodí na schůzky se zákonodárci, popřípadě je zastupují. Zjistil to Antonín Havlík ze serveru Novinky.cz

Změnu spravedlnost prý prosadila proto, že lobbisté nelobují pro peníze.  Mluvčí ministerstva spravedlnosti Vladimír Řepka k tomu uvedl „Oblast jejich lobbování i konkrétní požadavky na úpravu právních předpisů budou velmi často očekávatelné, přičemž na rozdíl od profesionálních lobbistů nebudou motivovány přímým finančním prospěchem. Proto by v jejich případě povinnost oznamovat lobbistické kontakty představovala administrativně zatěžující opatření,“ uvedl Řepka.

Proti novému znění zákona se ohradila i Hospodářská komora, která se k lobbingu otevřeně hlásí a je oficiálně registrovaná v Evropské unii. Do výjimek by spadala, sama je ale nechce. „Legislativní úprava lobbingu může fungovat jen tehdy, zahrne-li všechny subjekty. Jakýkoli odklon od tohoto principu, například tím, že stát bude zavádět výjimky z lobbovaných a lobbistů, bude znamenat zpochybnění celého návrhu,“ řekl mluvčí Hospodářské komory Miroslav Diro.

Asistent Černochové byl ve stejné době i zbrojní lobbista

Na problém výjimek poukazuje i organizace Transparency International, ani té se stejně jako Kverulantovi se nelíbí zavádění výjimek. Ondřej Kopečný, ředitel Transparency k tomu dodává: „Problém by vyřešila povinnost zveřejňovat informace o lobbistických schůzkách i pro asistenty. Možností je, aby životopisy asistentů byly veřejně dostupné a bylo možné ověřit, zda sami nejsou lobbisty. Bohužel, aktuální vládní návrh zákona o lobbingu tyto povinnosti nezahrnuje“. Že je něco takového nanejvýš potřebné dokazuje odhalení Deníku N.

Stávající první náměstek ministryně obrany František Šulc pracoval pro holding Czechoslovak Group a další zbrojařskou firmu v době, kdy dělal asistenta tehdejší poslankyni a šéfce sněmovního výboru pro obranu Janě Černochové. „Věděla o tom, že dělám pro různé firmy,“ říká k tomu Šulc.

Další podstatnou vadou aktuálního znění návrhu zákona o lobbování je absence zákazu souběhu pobírání výsluhového příspěvku a lobování bývalých vojáků.

Pandury? Šedivý to zařídí

Armádní generál v záloze Jiří Šedivý si již po svém odchodu do civilu založil firmu. Jmenuje se Generals s.r.o., tedy česky Generálové. Začal „radit“ firmám, jak uspět při armádních zakázkách. Pracoval zejména pro americkou zbrojovku General Dynamics, která dodala vojákům obrněné transportéry Pandur.

V roce 2009 kabinet Mirka Topolánka (ODS) schválil nákup 107 pandurů za 14,4 miliardy korun. Později si vojsko objednalo dalších dvacet pandurů se speciálními nástavbami například pro spojaře nebo dělostřelce. Provoz pandurů se nevyhnul problémům. V roce 2016 náčelník generálního štábu Josef Bečvář řekl, že deset pandurů není schopných boje a 30 vozidel má různé typy závad. Přesto se armáda na jaře 2022 rozhodla, že za osm až deset miliard korun objedná dalších 40 obrněných transportérů Pandur.

Pandur, foto Adam Hauner

Šedivý pro zakázku od General Dynamics sestavil speciální „generálský tým“: pracovali s ním ještě brigádní generálové v záloze Karel Blahna a Ladislav Kozler. Karel Blahna byl dlouhá léta velitelem praporu mírových sil OSN v bývalé Jugoslávii. Tam mimochodem později působil i Šedivý, který velel českým vojákům v misi Severoatlantické aliance s názvem IFOR. Hodnost brigádního generála získal Blahna v roce 2000. Pak nějakou dobu pracoval jako poradce současně pro ministerstvo obrany i ministerstvo zahraničních věcí. Z armády do zálohy definitivně odešel v únoru 2003. I Ladislav Kozler měl na starost zahraniční aktivity armády: byl totiž vrchním ředitelem sekce zahraničních vztahů na ministerstvu obrany, později řídil sekci vojenské bezpečnostní politiky. Armádu opustil o rok dříve než Blahna, v březnu 2002. Ve firmě Generálové s.r.o. byl jednatelem i plukovník Jan Österreicher, někdejší velitel Nemocniční základny AČR a člen pracovní skupiny NATO.

Lobbing, jako forma korupce u většiny armádních nákupů v minulosti, zůstává stále neregulován. Je tak otázkou, do jaké míry je česká obranná politika skutečným vyjádřením vojenské expertízy a do jaké míry jde jen o výsledek snah hrdinů lobbistické práce z řad penzionovaných generálů. Někteří z nich už ani nemají bezpečnostní prověrku, aby se tak vyhnuli jakýmkoliv formám dohledu veřejné moci. Zato však mají přístup do nejvyšších pater armádní hierarchie a kuloárů ministrů obrany a jejich náměstků, kde působí jako čestní poradci, Generálové s.r.o. Přitom, pokud nebyli odsouzeni během svého služebního poměru, je stát štědře platí ve formě měsíčního výsluhového příspěvku. Ten se u bývalého armádního generála Šedivého, po třiceti odsloužených letech, pohybuje kolem 75 000 korun čistého a je pravidelně valorizován.

https://www.kupnisila.cz/vysluhy-vysluhovy-prispevek-penze/

Tím se česká demokracie zásadně liší od demokracie americké, kde je jasné, kdo je kdo a kdo je placen z čích peněz a kdo zastupuje čí zájmy. „Koho chleba jíš, toho píseň zpívej“ ale většinou neplatí pro české generály v záloze. Na rozdíl od USA se lobbisté nikde nemusí registrovat a průchod otáčivými dveřmi ze světa plánování vojenské poptávky do světa jejího uspokojování není nijak krátkodobě ani dlouhodobě limitován.

Výzva vládě

Kverulant v srpnu 2022 vyzval vládu k co nejrychlejšímu naplnění jejích slibů o transparentním způsobu vládnutí, a to nejen přijetím zákona o lobbingu, ale zejména  implementací obdobného ustanovení, jako je americký 18 U.S. Code § 207 – Restrictions on former officers, employees, and elected officials of the executive and legislative branches, do zákonů upravujících služební poměr vojáků a příslušníků ozbrojených bezpečnostních sborů. Kverulant zejména navrhuje, aby každý:

  • kdo opouští pozici veřejného funkcionáře v ozbrojených silách nebo ozbrojených bezpečnostních sborech, pro kterou bylo podle zákona č. 156/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, předepsáno odevzdávat oznámení do registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích, a zároveň je mu po skončení služebního poměru vyměřen výsluhový příspěvek, měl zakázáno po dobu dvou roků být zaměstnán v povolání nebo vykonávat podnikatelskou činnost u podnikatelských subjektů, kde by mohl ekonomicky využívat informace a kontakty nabyté během své služby;
  • kdo pobírá výsluhový příspěvek a vykonává lobbing, tj. účastní se jednání se zaměstnanci organizačních složek státu a zároveň zastupuje zájmy tuzemských nebo zahraničních dodavatelů vojenského materiálu v definici podle zákona č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem, ve znění pozdějších předpisů, byl státem evidován na základě své oznamovací povinnosti a byla mu pozastavena výplata výsluhového příspěvku, který má podle důvodové zprávy k zákonům č. 219/1999 Sb., o vojácích z povolání, a č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, sloužit jako kompenzace příjemce z důvodu jeho snížené schopnosti být úspěšný na trhu práce.    

Prosba o podporu

Kverulant je přesvědčen, že lobbing výrobců zbraní je jen specifickou formou korupce. Bohužel tato forma korupce se asi nedá zcela vymýtit, ale zcela jistě se dá alespoň významně omezit.  Pomozte nám zastavit nejen Generály s.r.o. jakkoliv malým, zato však pravidelným měsíčním příspěvkem.  Demokracie bez občanské společnosti by byla jen volbou mezi skupinami korupčníků.

Twitter
Zpět na výpis novinek