Nahoru

Archiv novinek

Poradce primátora a bývalý protikorupční aktivista nenašel odvahu obhajovat podvodné vyvádění peněz z pražského dopravního podniku před kamerou

Kverulant nedávno podal trestní oznámení  na nelegální vyvádění peněz z pražského dopravního podniku prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Vedení pražského dopravce podepsala několik smluv na poskytování nejrůznějších právních služeb. Každý kontrakt obsahoval ustanovení omezující maximální částku, kterou mohou právníci za danou službu fakturovat. Pak byl uzavřen nenápadný dodatek, jímž bylo toto omezení zrušeno. Kverulant již před více než dvěma měsíci vyzval Radu hlavního města Prahy k zastavení tohoto tunelu a k podání trestního oznámení. To se nestalo. Podle Kverulantových informací proto, že na pokračování nezákonného vyvádění peněz z dopravního podniku prostřednictvím advokátní kanceláře ROWAN LEGAL má údajně zájem přímo primátor Zdeněk Hřib. O podvodech v dopravním podniku je prý detailně informován i jeho protikorupční poradce Martin Kameník, dřívější šéf protikorupčního spolku Oživení a dřívější garant Rekonstrukce státu. Ale ani ten prý s tunelováním dopravního podniku nic dělat nebude, protože nechce překazit kšeft svého šéfa. Bývalý protikorupční aktivista dnes mailem požádal o osobní schůzku s ředitelem Kverulanta Vojtěchem Razimou. Ke Kverulanovým zásadám však patří  se s politiky a ani s jejich poradci nestýkat. To však neplatí, bude-li z rozhovoru  pořízen profesionální video záznam, který pak bude publikován. Kverulant o svém postoji ke schůzce informoval primátorova poradce a byl upřímně zvědavý, zda Martin Kameník najde odvahu obhajovat kroky magistrátu v této kauze před kamerou. Nenašel. Zde je jeho odpověď:

Dobrý den,

   Vaši výzvu nelze z níže uvedených důvodů přijmout.

    Kontaktoval jsem Vás zejména proto, že jsem chtěl Váš telefonní kontakt, jelikož nemáte nikde na vašem webu nebo fb oficiální kontakty na váš tým, to je přitom u profesionálních organizací, kam jistě chcete patřit, samozřejmostí. Jistě chápete, že jako poradce pana primátora logicky nemám pravomoci k veřejné prezentaci, obhajobě či kritice hospodářských transakcí Dopravního podniku hl. m. Prahy a účelu Vaší výzvy nerozumím.

Kontaktovat Vás bylo mým nápadem, jelikož jsem se více než 10 let taktéž věnoval občanskému watchdogu a jsem Vaší profesi blízko.

Cílem schůzky bylo na osobní úrovni probrat naše vzájemné postoje ke spolupráci HMP s firmou Rowan Legal a způsob, jak jsme k Vašemu podnětu dosud přistoupili, co je z našeho pohledu relevantní, co nikoli, jaký bude další postup atp. Zároveň jsme Vás chtěli zbavit dobré víry ve Vašem přesvědčení, že pan primátor Zdeněk Hřib může reálně uplatňovat na řízení DPP takový vliv, jaký prezentujete v medializaci výše zmíněné spolupráce s kanceláří Rowan Legal.

K vašemu podnětu jsme chtěli přistupovat stejně, jako k řadě jiných podnětů. Při závažných podnětech, jako byl ten Váš, jsme Vám chtěli nabídnout osobní setkání, na kterém lze řadu sdělovaných faktů vyjasnit a upřesnit. To je vcelku logický krok před tím, než pan primátor přistoupí k adekvátním krokům v rámci svých pravomocí. Vzájemná důvěra obou stran je přitom podstatná pro výměnu informací důležitých pro skutečné řešení podnětu.

Lze tedy vyloučit, že bychom se na nahrávaném a později zveřejněném jednání dobrali nějakého věcného řešení.

Piráti sympatizují s občanskými iniciativami, které hlídají veřejný zájem a snaží se je brát jako partnery v řešení veřejných problémů. O to více nás bohužel překvapuje, jakým lehkomyslným způsobem vaše organizace nakládá s fakty a ze svých zjištění vyvozuje unáhlené závěry, které spíše inklinují k bulvarizaci a sebeprezentaci než k profesionální práci s relevantními informacemi (např. ověřování faktů, analýza poměrů napadaného veřejného činitele, jeho předešlých vazeb a aktivit, existence a působnost zákonů, kterými se řídí HMP vůči svým firmám). Přesvědčení o objektivitě vaší organizace nepomáhá ani absence detailnějších informací o hospodaření vaší organizace např. seznam vašich dárců včetně částek a období, auditovaná účetní závěrka. To jsou přitom zcela standardní prvky základní transparentnosti někoho, kdo veřejně deklaruje hlídání veřejného zájmu.

S pozdravem

Mgr. Martin Kameník

poradce primátora

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Podrobnosti o tunelování DPP naleznete v kauze Vyvádění peněz z pražského dopravního podniku.

Zpět na výpis novinek