Nahoru
Poslanec Bendl si za veřejné peníze fiktivně pronajímá kancelář
Petr Bendl děkuje na svém FB voličům
Poslanec Bendl si za veřejné peníze fiktivně pronajímá kancelář

Kverulant odhalil, že poslanec za ODS Petr Bendl si za peníze poslanecké sněmovny fiktivně pronajímá kancelář v Rakovníku. Kverulant na Bendla nyní podal trestní oznámení pro podvod.  Oceňte Kverulantovu důslednost, s jakou se věnuje odhalování rozežranosti politiků a podpořte ho alespoň symbolickým darem.

Petr Bendl děkuje na svém FB voličům

Poslanci mají nárok na kde co. Vedle platu jim stát proplácí náklady na odbornou literaturu, prezentaci, na dopravu, na ubytování, na odborné a administrativní práce, na osobního asistenta. Poslanci mají nárok na služební vozidlo, úhradu zdravotních služeb a na přiměřeně vybavené kanceláře ve svém volebním obvodu.

Poslanec ODS Petr Bendl, který byl v minulosti také ministrem dopravy nebo zemědělství, má již druhé volební období svoji fiktivní kancelář v centru Rakovníka. Má být přímo v domě, který patří zdejšímu politikovi a advokátovi Jiřímu Černému. Černý je rakovnickým radním za ODS. Ve stejném domě má také svoji advokátní kancelář. Od roku 2021 je rovněž placeným asistentem poslancem Bendla a daňové poplatníky stojí přibližně 35 tisíc korun měsíčně.

I na toto volební období již má Bendl s Černým uzavřenu smlouvu „o nájmu nebytových prostor a vybavení kanceláře poslance v jeho volebním kraji“. Smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou a od 21. 10. 2001. Sněmovna mu každý měsíc platí maximální možnou částku, kterou může poslanec na svoji kancelář čerpat. Měsíčně jde o 21 200 korun. Ročně se tak Bendl s Černým mohou podělit o hezkých 254 000 korun.

Kancelář má být na adrese Vysoká ulice 92, Rakovník. To ale znalce místních poměrů dosti překvapuje: „V uvedeném domě jsou kanceláře dvě a jednu užívá JUDr. Černý a druhou má pronajatou JUDr. Špirk. To znamená, že se jedná o podvodnou nájemní smlouvu, neboť pronajmout by mohl JUDr. Černý Ing. Bendlovi pouze stůl v některé ze dvou kanceláří.“ Přitom podle smlouvy z října 2021 mezi Bendlem a Černým má mít Bendl k dispozici velkorysých 100 m2.

Kverulant se do Rakovníka vydal podezření ověřit. Úkolu se ujal ředitel Kverulanta Vojtěch Razima. Ten svoje zjištění z 8. června 2022 popsal takto: „Dnes jsem se byl na adrese Vysoká 92 osobně podívat. Na domě byla cedule s nápisem Poslanecká kancelář Ing. Petr Bendl. Dále cedule tří advokátů. Prošel jsem celý, relativně malý dům a našel jen dvoje označené dveře. V prvním patře zavřené dveře označené JUDr. Petr Hošek a naproti nim pak dveře do kanceláře označené jako JUDr. Michal Špirk a JUDr. Jiří Černý. Zaklepal jsem na tyto dveře, vstoupil a zastavil se hned za dveřmi v jakési jednací místnosti. Po chvilce volání vyšel muž středního věku. Představil jsem se a zeptal se muže, kde naleznu kancelář poslance Bendla. Muž odpověděl, že neví. Na námitku, že jsem přeci v kanceláři doktora Jiřího Černého, asistenta pana poslance Bendla, muž zopakoval, že mi nemůže říct, kde je kancelář pana poslance, a dodal, že je advokát. Na moji otázku, zda je poslanecká kancelář někde jinde v domě, odpověděl, že je advokát a že mi žádné informace sdělovat nebude. Na moji otázku, zda tu Bendlova poslanecká kancelář vůbec je, opět deklaroval, že je advokát a že mi žádné informace sdělovat nebude.“

Trestní oznámení

Kverulant je přesvědčen, že z výše uvedeného je zřejmé, že Bendl má poslaneckou kancelář v Rakovníku pronajatu pouze fiktivně a dopouští se tak trestného činu podvodu. Zda a jak se s Černým dělí o peníze, které z titulu nájemní smlouvy dostává od nás daňových poplatníků, již Kverulant ponechá ke zjištění orgánům činným v trestním řízení, se kterými se o svá podezření podělil. Ty by také měly prošetřit, zda se defraudace poslaneckých náhrad týká i peněz, které Bendl údajně čerpá na svého asistenta JUDr. Jiřího Černého. Na advokáta Černého pak Kverulant podal stížnost na advokátní komoru pro porušování etického kodexu.

Prosba o podporu

Oceňte Kverulantovu práci a začněte jej podporovat, jakkoliv malým, zato však pravidelným darem.

Zpět na výpis novinek