Nahoru
Poslanecké platy a náhrady: Průměrně téměř 300 tisíc měsíčně
Markéta Pekarová Adamová, Klára Dostálová, Karel Havlíček ČTK Krumphanzl Michal
Poslanecké platy a náhrady: Průměrně téměř 300 tisíc měsíčně
Twitter

Navzdory deklarovaným úsporám a rekordnímu státnímu dluhu si poslanci od roku 2023 opět zvýšili platy. Průměrný plat činil 121 tisíc hrubého měsíčně. Průměrná částka vyplacená na náhradách činila téměř 170 tisíc korun měsíčně. Měřeno poměrem k průměrnému platu se čeští poslanci mají lépe než němečtí zákonodárci. Kverulant.org proti této rozežranosti protestuje. Kverulant kontroluje politiky již od roku 2009. Prosíme kontrolujte je s námi finanční podporou naší práce.

Markéta Pekarová Adamová, Klára Dostálová, Karel Havlíček ČTK Krumphanzl Michal

Na úvod budiž řečeno, že Kverulant je přesvědčeným zastáncem liberální demokracie a svým příspěvkem nechce zvyšovat nedůvěru v tak důležitou instituci parlamentní demokracie, jako je právě parlament. Na druhou stranu, veřejnost má plné právo vědět, jak jsou její zástupci z jejích peněz placeni. Proto pravidelně provádí rozsáhlou analýzu poslaneckých náhrad a poslaneckých platů.

Platy poslanců rostou, dluh roste

Podle údajů ministerstva financí se státní dluh do konce března 2024 zvýšil o 110 miliard korun na 3,221 bilionu Kč. Na každého Čecha tak už teoreticky připadá dluh 296 tisíc korun. Od roku 2019 do roku 2024 se zadlužení Česka téměř zdvojnásobilo, respektive zvýšilo už o téměř 1,5 bilionu korun. Hlavním důvodem rostoucího dluhu je samozřejmě deficitní hospodaření státu. Přesto se v roce 2023 platy poslanců zvedaly.

Zvýšení poslaneckých platů o 10 tisíc

Poslanci, kteří nejsou členy vlády berou plat. Jeho výpočet však není ničím jednoduchým. Plat poslance je vázán na platy státních úředníků a odvozuje se z takzvané platové základny. Ta je stanovena vyhláškou. Od 1. února 2022 činila platová základna 84 060 korun. Pro rok 2023 už to bylo 94 757 korun. A pro rok 2024 je to zase o něco více a to 94 775 korun.

Z platové základny se pak násobením různými koeficienty vypočítává plat. Základní koeficient, na který má nárok každý poslanec, činí 1,08. Platový koeficient poslance se dále zvyšuje mnoha způsoby. Tak například místopředsedům podvýboru o 0,11. Předsedovy výboru o 0,44. Místopředsedovi parlamentu o 0,98 a předsedovi o 1,82. V roce 2023 bral poslanec bez jakýkoliv funkcí 102 400 hrubého měsíčně, ale například předseda výboru 144 058 korun. Ale mnoho poslanců má více než jednu funkci a odměny se sčítají.

Markéta Pekarová Adamová (TOP09) dostává měsíční plat v průměru 275 tisíc hrubého. Věra Kovářová (STAN) si přijde na 206 tisíc. Olga Richterová (Piráti), Klára Dostálová (ANO), Jan Bartošek (KDU-ČSL), Jan Skopeček (ODS) a Karel Havlíček (ANO) berou měsíčně 195 tisíc hrubého.  Alena Schillerová (ANO) 164 tisíc a Marek Benda (ODS) 155 tisíc korun.

Čeští poslanci se mají lépe než němečtí

MF DNES v roce 2023 porovnala, jaký mají čeští poslanci plat v rámci Evropy. Vycházeli z toho, že základní mzda řadového českého poslance je 102 400 korun. To je sice pravda, ale tento nízký základní plat bralo v roce 2023 jen 10 poslanců z 200. Skutečný průměrný plat poslanců byl v tomto roce 121 tisíc hrubého měsíčně. Navíc k platu nejsou připočteny poslanecké náhrady, ty přitom představují další, více než polovinu poslaneckých příjmů.

Nominálně nejvíce v evropském kontextu berou nejvíc Němci. Poslanci Bundestagu vydělají měsíčně v přepočtu zhruba 243 tisíc korun. Po zohlednění průměrné mzdy, která u našich západních sousedů činila v roce 2022 okolo 4 100 eur, čeští poslanci německé kolegy porážejí. Berou totiž 2,5násobek průměrné mzdy, zatímco Němci zhruba 2,3násobek.  Podobně vychází srovnání i se sousedním Rakouskem. Tamní poslanci mají sice základní plat ve výši zhruba 220 tisíc korun, v poměru k průměrné mzdě v zemi ale berou „jen“ 2,3násobek. Rakouská průměrná mzda je zhruba 2,5krát vyšší než ta česká, která v roce 2022 dosáhla na 40 353 korun.

Kromě poslaneckého platu a poslaneckých náhrad má řada českých poslanců ještě další přivýdělek, například ve správních a dozorčích radách zdravotních pojišťoven. Kverulant zmapoval, že ve statutárních orgánech Vojenské zdravotní pojišťovny, ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra, ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a v Oborové zdravotní pojišťovně je celkem 126 politických exponentů. Jejich odměna činí v průměru 30 tisíc měsíčně za jeden či dva dny práce.

Poslanecké náhrady 170 tisíc korun měsíčně

Vedle platů dostávají poslanci ještě náhrady. Poslanci mají nárok na kde co. Je to stravné, náhrady nákladů na prezentaci, cestovní náhrady, náhrady na administrativní a odbornou práci, náhrady za pronájem poslanecké kanceláře a vybavení, náhrady na ubytování, pokud poslanec nemá v Praze trvalé bydliště, náklady na asistenty a telefonní poplatky a náklady za připojení k internetu

Celkem všichni poslanci za rok 2023 vyčerpali na náhradách 407 milionů korun. Největší položkou byly náklady na zajištění služeb asistentů. Ty činily 128 milionů korun. Druhou největší položkou byly náklady na dopravu ve výši 97 milionů korun. A to přitom má řada poslanců auto s řidičem. Jsou jimi Jan Bartošek (KDU-ČSL), Klára Dostálová (ANO), Věra Kovářová (STAN), Olga Richterová (Piráti), Karel Havlíček (ANO) a Jan Skopeček (ODS). Další 20 poslanců má služební auto bez řidiče, většina z nich jich může využívat i pro soukromé účely.

V čerpání náhrad byli nejpilnější tito poslanci, Michela Šebelová (STAN), Jiří Carbol (KDU-ČSL) Petr Letocha (STAN) Pavla Golasowská (KDU-ČSL) Róbert Teleky (KDU-ČSL) a Jiří Navrátil (KDU-ČSL). Všichni si měsíčně přišli v průměru na částku větší než 200 tisíc korun. Průměrná částka vyplacená na náhradách přitom v roce 2023 činila bez mála 170 tisíc korun měsíčně.

Půl milionů měsíčně

Sečteme-li platy a náhrady dohromady, zjistíme, že nejvíce peněz dostávala v roce 2023 Markéta Pekarová Adamová (TOP09). Bylo to v průměru měsíčně 497 tisíc korun. Olga Richterová (Piráti), Klára Dostálová (ANO), Jan Bartošek (KDU-ČSL) a Alena Schillerová (ANO) dostávali v tomto roce kolem 360 tisíc měsíčně.

Celkový přehled

Prosba o podporu

Kverulant se věnuje kontrole politiků již od roku 2009. Pomozte mu v tom jakkoliv malým, zato však pravidelným darem.

Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek