Nahoru
Praha 15 pronajala billboardářům městské pozemky za velmi nízké ceny a v rozporu s pravidly
Parčík u Švehlovy ulice 18. prosince 2023, foto: Kverulant.org
Praha 15 pronajala billboardářům městské pozemky za velmi nízké ceny a v rozporu s pravidly
Twitter

Praha 15 prodloužila pronájem tří městských pozemků na dalších pět let za velmi nízkou cenu.  Smlouvy byly prodlouženy, přestože jeden z billboardů je podle policie nebezpečný a druhý se nachází v parku, kde jej zakazují pražské stavební předpisy. Kverulant to považuje za korupci a o podezřelém jednání informuje majitele pozemků, pražský magistrát.

Parčík u Švehlovy ulice 18. prosince 2023, foto: Kverulant.org

Počátkem prosince došlo k prodloužení pronájmu tří pozemků na Praze 15 na dalších pět let za cenu celkem 307 tisíc ročně. Ve všech třech případech jde o pozemky ve vlastnictví hlavního města Prahy, které městská část Praha 15 jen spravuje.  O prodloužení pronájmu ve 6. prosince koalice ODS, ANO a TOP09 s podporou Okamurovy SPD, která na Praze 15 vládne. Stalo se tak navzdory opozici Patnáctka náš domov, která na případ upozornila. Prahu 15 tak bude dál hyzdit pět reklamních ploch na třech místech a to na Maratově náměstí, v parčíku u křižovatky Švehlova a Pražská a u mimoúrovňového napojení ulice K Měcholupům na ulici Hornoměcholupská.

Přitom billboard na Maratově náměstí označila Policie ČR v minulosti za nebezpečný a nelegální a vydala k němu nesouhlasné stanovisko. Ten v parku u Švehlovy ulice zase odporuje platným Pražským stavebním předpisům.

Pražské stavební přepisy: § 78 Samostatně stojící stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení

(3) V parcích, lesích, přírodních parcích, zvláště chráněných územích a jejich ochranných pásmech , stromořadích, na mostech přes vodní toky a v pěších cestách nelze umístit samostatně stojící stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení, vyjma zařízení s plochou panelu menší než 4 m2 určených ke zprostředkování informace, která nemá reklamní povahu, nebo zařízení, která označují konkrétní provozovnu nebo budovu instituce; tyto musí být umístěny na pozemku stavby, kterou označují, nebo v její bezprostřední blízkosti. Ve vodních plochách a tocích a výsadbových prostorech pro stromy nelze umístit samostatně stojící stavby pro reklamu a reklamní a informační zařízení.

Cena za pronájem pěti billboardových ploch za 307 tisíc ročně je vůči billboardářům opravdu velmi vstřícná. Dokáže nám to velmi jednoduchý výpočet. Cena 307 tisíc ročně představuje v průměru náklad 61 tisíc ročně za jednu plochu, tedy 5 tisíc korun měsíčně. Přitom jedna plocha oboustranného billboardu se na Maratově náměstí pronajímá za 94 tisíc měsíčně.

Podpis smluv s billboardovou společností Czech Outdoor navrhl místostarosta David Hájek (ANO). Nechal je narychlo schválit v radě tak, aby se jimi ten samý den nemohlo zabývat zastupitelstvo. Opozice tam totiž měla připravený návrh na zamítnutí všech tří žádostí. Místostarosta Hájek nepředložil žádosti o prodloužení smluv k projednání do výboru územního rozvoje, přestože to, jak tvrdí opozice, dvakrát veřejně přislíbil.

Všechny tři smlouvy jsou uzavřeny na pět let s tím, že ty na pronájem pozemků u křižovatky Švehlova a Pražská a u napojení ulice K Měcholupům na ulici Hornoměcholupská, už nejde bez udání důvodů vypovědět, přestože předchozí smlouva to dovolovala.  I u smlouvy na pronájem pozemku na Maratově náměstí si billboardáři polepšili.  Smlouvu sice lze vypovědět bez udání důvodů, ale lhůta, po kterou ještě i po výpovědi bude platit se prodloužila ze tří měsíců na rok.

Kromobyčejná vstřícnost

Kverulant si kromobyčejnou vstřícnost politiků z Prahy 15 nedovede vysvětlit jinak než korupcí. Nejspíš však nejde o korupci s předáváním peněz v igelitce jak za starých časů. Protiplněním je nejspíš kromobyčejná vstřícnost vůči politikům při volební kampani. Dokázat takové jednání je však velmi těžké a proto Kverulant nebude v této kauze podávat trestní oznámení. Nečinný však Kverulant není. Vzhledem k tomu, že všechny pozemky pronajaté Prahou 15 patří hlavnímu městu Praha a městská část je jen spravuje, informoval o této kauze politiky a úředníky na pražském magistrátu.  

Prosba o podporu

Kverulant usvědčuje věrolomné politiky a rozežrané úředníky už od roku 2009. Usvědčujte je s námi finanční podporou našeho úsilí.

Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek