Nahoru
Praha 15 zahájila přestupkové řízení za roky trvající užívání černé stavby
Červená karta, foto: DragonImages, Depositphoto
Praha 15 zahájila přestupkové řízení za roky trvající užívání černé stavby
Twitter

Kmotr Aleš Petříš na Praze 15 postavil načerno autobazar. Ten od roku 2012 provozovala švýcarská firma Emil Frey. Kverulant roky usiloval o odstranění této černé stavby. Před rokem bylo zahájeno řízení o odstranění stavby a v dubnu byl autobazar konečně vyklizen. Nyní se Kverulantovi podařilo přimět Prahu 15 k zahájení přestupkového řízení za více než desetileté užívání černé stavby.

Červená karta, foto: DragonImages, Depositphoto

Stavba autobazaru v Pražské ulici nebyla legální nikdy. Už jen proto, že vydání stavebního povolení dostal stavebník Aleš Petříš od svého tatínka ještě předtím, než si vůbec zažádal o územní rozhodnutí.

Zahájení řízení o odstranění stavby

Po Kverulantových opakovaných výzvách k odstranění stavby, v květnu 2022 konečně proběhla kontrolní prohlídka a stavební úřad Prahy 15 následně vyzval k ukončení užívání těchto pozemků a staveb. Dne 25. května 2022 pak bylo zahájeno řízení o odstranění stavby.

Zákaz užívání stavby

Po položení dalšího dotazu dle zákona Praha 15 sdělila Kverulantovi dne 2. prosince 2022, že 18. srpna 2022 vydala i rozhodnutí o zákazu používat stavbu.

Zákon praví, že rozhodnutí o zákazu užívání stavby je vydáváno bez předchozího řízení, jako první úkon v řízení, doručuje se pouze stavebníkovi a odvolání proti rozhodnutí o zákazu užívání nemá ze zákona odkladný účinek.

Přestupkové řízení

Dopisem z 8. června 2023 sdělila Praha 15 Kverulantovi, že „Stavební úřad vede řízení o přestupku.“ Kverulant bude průběh toho přestupkového řízení pečlivě sledovat.

Společností, která autobazar i přes tento výslovný zákaz provozovala, byla společnost EF Mobilty s.r.o. To je dceřiná společnost matky Emil Frey Automobil, s.r.o., a ta je stoprocentně vlastněna švýcarskou matkou Emil Frey Holding AG.

Švýcarská serióznost?

Emil Frey se na svých internetových stránkách v roce 2022 chlubil, že je největším automobilovým prodejcem v Evropě a dodával: „Dnes této rodinné společnosti věří stovky tisíc zákazníků ve třinácti evropských zemích! Společnosti Emil Frey ČR s.r.o. a EF Mobility s.r.o., prostřednictvím kterých poskytujeme své služby zákazníkům v České republice, patří do této švýcarské skupiny. A i zde v ČR dbáme na poctivé a korektní jednání, odhodlání, pracovitost. Zavazuje nás k tomu odkaz pana Freye spolu s tradiční švýcarskou seriózností.“

Kverulant o deklarované „švýcarské serióznosti“ Emila Freye velmi pochyboval a domníval se, že Emil Frey by si ve Švýcarsku nedovolil provozovat autobazar, který byl roky nelegální, a nedovolil by si měsíce ignorovat pravomocné rozhodnutí o zákazu užívání stavby.

Kverulant o svých rozpacích nad seriózností švýcarské firmy Emil Frey uveřejnil těsně před koncem roku 2022 článek s výmluvným názvem Švýcarská firma Emil Frey i přes zákaz provozuje v Praze nelegální autobazar. V Emilovi Freyovi si ho přečetli a počátkem ledna 2023 i zareagovali. Kdo čekal omluvu a urychlené vystěhování z nelegální stavby, byl zklamán.

Výhrůžky Emila Freye

Emil Frey prostřednictvím advokátní kanceláře Legans zaslal dopis, ve kterém uvedl, že Emil za nic nemůže. Prý si v dobré víře v květnu 2012 od Aleše Petříše pronajal areál, ve kterém provozuje jen „vnitropodnikové zázemí zastřešující správu vlastního vozového parku“. Emilovi právníci pokračují, „o tom, že existuje nedostatek povolení, se klient dozvěděl až na konci května 2022 v souvislosti s vydáním výzvy ke zjednání nápravy“.

Je jen těžko uvěřitelné, že by si provozovatelé autobazaru za deset let nevšimli jediného z desítek článků, které o nelegálním autobazaru vyšly, a že by nikdo z nich nikdy neviděl žádnou z televizních reportáží, která o tom byla natočena. Tím však velmi neuvěřitelná tvrzení Emilových právníků neskončila. V dopise ještě tvrdili, že autobazar byl označen za nelegální nikoliv proto, že jeho povolování ignorovalo zákony, ale proto, že ředitel Kverulanta „působil na dotčené úřednice“.

Právníci Emila Frey uzavřeli svůj dopis výzvou, aby Kverulant „neprodleně, nejpozději do 24 hodin od okamžiku doručení této výzvy“, odstranil celý článek nebo alespoň všechny zmínky o Emilově ničemném chování. V opačném případě měla následovat žaloba o náhradu škody. Kverulant se ani tentokrát nenechal zastrašit arogantními výhrůžkami a svůj článek nestáhl. Jako obvykle, žádná žaloba nepřišla a výhrůžky byly oním pověstným křikem potrefené husy.

Kverulantovo vítězství

Velký mediální zájem, který Kverulant rozpoutal, a usedavé volání po nápravě nakonec přineslo své ovoce. Pravděpodobně také velmi pomohlo, že se o ničemném chování české pobočky dozvěděla švýcarská centrála. Emil Frey počátkem dubna 2023 autobazar konečně vyklidil.

Bývalý autobazar na Praze 15 | 10. duben 2023 | Foto Kverulant.org

Další podrobnosti o tom, co všechno tomuto vítězství předcházelo naleznete v kauze Kverulant konečně dosáhl odstranění nelegálního autobazaru.

Prosba o podporu

Kverulant se touto kauzou zabýval již od svého vzniku v roce 2009. Nakonec sice po 14 letech vyhrál, ale na dalších kauzách, kterým je společné arogantní porušování zákonů, teprve pracuje. Pomozte Kverulantovi bojovat se zkorumpovanými politiky a rozežranými úředníky jakkoliv malým, zato však pravidelným darem.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima

P.S. V tomto článku je výhře věnováno málo prostoru. Snad jen jedna věta. Je to proto, že celý článek je popisem Kverulantova zápasu, který trval od roku 2009 do jara 2023. V těchto letech si papaláši dělali navzdory Kverulantově úsilí, co chtěli.  Ale Kverulant nakonec přeci jenom vyhrál.

Twitter
Reklama
Reklama

Zpět na výpis novinek