Nahoru
Praha 4 odmítá poskytnout za kolik uklízí ve svých budovách, prý je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod
Praha 4 odmítá poskytnout za kolik uklízí ve svých budovách, prý je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod

Kverulant opět mapuje počty úředníků, ceny pronájmů kancelářských budov a náklady na úklid ve veřejné správě. Dle zákona se již na tyto informace dotázal téměř stovky institucí a již obdržel většinu odpovědí. Některé jsou dosti kuriózní. Zlínský magistrát například neví, kolik úředníků pro něj pracovalo v jednotlivých budovách posledních pět let a Městská část Praha 4 odmítá poskytnout informaci za kolik uklízí ve svých budovách, prý je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Pomozte Kverulantovi kontrolovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky alespoň symbolickým darem.

Státní a veřejná správa si pronajímá nebo vlastní celou řadu budov. V těchto budovách probíhá úklid. Kverulant by nebyl kverulantem, kdyby si myslel, že někde není pronájem kanceláří či úklid předražený a jeho zadávání není spojeno s korupcí. Jedním ze způsobů, jak odhalit předražené smlouvy je porovnat mezi sebou náklady na pronájem a úklid na jednoho úředníka. Proto se Kverulant nedávno na tyto parametry zeptal 89 institucí. Většina z nich již odpověděla na všechny otázky. Ne tak úřad Městské části Praha 4.

Úřad Městské části Praha 4 Kverulantovi sdělil, že na jeho žádost „Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme MČ Praha 4, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech na pronájem a úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021. – „ Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.“, odpovědět odmítá. Odpovědět by prý bylo v rozporu s Listinou základních práv a svobod: „Právo na poskytnutí žadatelem požadovaných informací tak omezuje článek 10 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod, který stanovuje, že každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a také, že každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ Kverulant se s tímto přístupem samozřejmě odmítá smířit a podává proti neposkytnutí těchto informací odvolání.

Zlínský magistrát Kverulantovi dopisem sdělil, že na jeho žádost, kolik zaměstnanců pracuje v jednotlivých budovách úřadu odpovědět nemůže. Nezná prý totiž odpověď: „Povinný subjekt (Magistrát města Zlína) však nedisponuje informací kolik jeho zaměstnanců pracovalo v jednotlivých jím užívaných budovách v jednotlivých letech 2017 – 2021, ani ji není schopen dodatečně zjistit na základě jiných podkladů.“ Kverulant se s tímto přístupem také nesmířil a také podal proti neposkytnutí těchto informací odvolání.

Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti dlouhodobě zaměřuje na prosazování hospodárnosti při nakládání s veřejnými statky a činí tak často prostřednictvím porovnávání dat získaných na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Z Kverulantovi více než dvanáctileté zkušenosti z obdobnými dotazy vyplývá, že poskytnutí informací o žádá, je zcela běžné a nijak nezasahuje do osobnostních práv žádné osoby. Vymýšlení absurdních důvodů pro utajení běžných informací je pro Kverulanta dobrým vodítkem, kam zaměřit svoji pozornost.

Kverulant poprvé zmapoval ceny úklidu ve státní správě v roce 2011. V letech 2014 a 2017 svoje dotazy zopakoval. V letech 2009 a 2010 činila roční průměrná cena úklidu 253 Kč za metr čtvereční. V letech 2011, 2012 a 2013 poklesla cena na 170 Kč. V letech 2014, 2015 a 2016 už to bylo jen 144 za rok a metr čtvereční. To představuje u 42 sledovaných institucí celkovou tříletou úsporu téměř 100 milionů korun. Kverulant je hrdý, že i touto kauzou významně přispěl k omezení plýtvání ve státní správě. Kverulant však nespí na vavřínech a proto letos na jaře poptal informace o úklidu a pronájmu kancelářských budov za posledních pět let. Pomozte Kverulantovi dokončit tuto novou kauzou alespoň symbolickým darem.

Zpět na výpis novinek
Praha 4 odmítá poskytnout za kolik uklízí ve svých budovách, prý je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod
Praha 4 odmítá poskytnout za kolik uklízí ve svých budovách, prý je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod

Kverulant opět mapuje počty úředníků, ceny pronájmů kancelářských budov a náklady na úklid ve veřejné správě. Dle zákona se již na tyto informace dotázal téměř stovky institucí a již obdržel většinu odpovědí. Některé jsou dosti kuriózní. Zlínský magistrát například neví, kolik úředníků pro něj pracovalo v jednotlivých budovách posledních pět let a Městská část Praha 4 odmítá poskytnout informaci za kolik uklízí ve svých budovách, prý je to v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Pomozte Kverulantovi kontrolovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky alespoň symbolickým darem.

Státní a veřejná správa si pronajímá nebo vlastní celou řadu budov. V těchto budovách probíhá úklid. Kverulant by nebyl kverulantem, kdyby si myslel, že někde není pronájem kanceláří či úklid předražený a jeho zadávání není spojeno s korupcí. Jedním ze způsobů, jak odhalit předražené smlouvy je porovnat mezi sebou náklady na pronájem a úklid na jednoho úředníka. Proto se Kverulant nedávno na tyto parametry zeptal 89 institucí. Většina z nich již odpověděla na všechny otázky. Ne tak úřad Městské části Praha 4.

Úřad Městské části Praha 4 Kverulantovi sdělil, že na jeho žádost „Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme MČ Praha 4, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech na pronájem a úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021. – „ Jaké byly celkové náklady povinného za úklid u jednotlivých, výše uvedených budov? Uveďte členění na jednotlivé roky.“, odpovědět odmítá. Odpovědět by prý bylo v rozporu s Listinou základních práv a svobod: „Právo na poskytnutí žadatelem požadovaných informací tak omezuje článek 10 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod, který stanovuje, že každý má právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a také, že každý má právo na ochranu před neoprávněným shromažďováním, zveřejňováním nebo jiným zneužíváním údajů o své osobě.“ Kverulant se s tímto přístupem samozřejmě odmítá smířit a podává proti neposkytnutí těchto informací odvolání.

Zlínský magistrát Kverulantovi dopisem sdělil, že na jeho žádost, kolik zaměstnanců pracuje v jednotlivých budovách úřadu odpovědět nemůže. Nezná prý totiž odpověď: „Povinný subjekt (Magistrát města Zlína) však nedisponuje informací kolik jeho zaměstnanců pracovalo v jednotlivých jím užívaných budovách v jednotlivých letech 2017 – 2021, ani ji není schopen dodatečně zjistit na základě jiných podkladů.“ Kverulant se s tímto přístupem také nesmířil a také podal proti neposkytnutí těchto informací odvolání.

Kverulant.org je obecně prospěšnou společností, jež se v rámci své činnosti dlouhodobě zaměřuje na prosazování hospodárnosti při nakládání s veřejnými statky a činí tak často prostřednictvím porovnávání dat získaných na základě zákona o svobodném přístupu k informacím. Z Kverulantovi více než dvanáctileté zkušenosti z obdobnými dotazy vyplývá, že poskytnutí informací o žádá, je zcela běžné a nijak nezasahuje do osobnostních práv žádné osoby. Vymýšlení absurdních důvodů pro utajení běžných informací je pro Kverulanta dobrým vodítkem, kam zaměřit svoji pozornost.

Kverulant poprvé zmapoval ceny úklidu ve státní správě v roce 2011. V letech 2014 a 2017 svoje dotazy zopakoval. V letech 2009 a 2010 činila roční průměrná cena úklidu 253 Kč za metr čtvereční. V letech 2011, 2012 a 2013 poklesla cena na 170 Kč. V letech 2014, 2015 a 2016 už to bylo jen 144 za rok a metr čtvereční. To představuje u 42 sledovaných institucí celkovou tříletou úsporu téměř 100 milionů korun. Kverulant je hrdý, že i touto kauzou významně přispěl k omezení plýtvání ve státní správě. Kverulant však nespí na vavřínech a proto letos na jaře poptal informace o úklidu a pronájmu kancelářských budov za posledních pět let. Pomozte Kverulantovi dokončit tuto novou kauzou alespoň symbolickým darem.

Zpět na výpis novinek