Nahoru
Praha kupuje billboardy za 133 milionů. Kverulant protestuje a podává podnět na ÚOHS
Alexadra Udženija a Bohuslav Svoboda foto Profimedia
Praha kupuje billboardy za 133 milionů. Kverulant protestuje a podává podnět na ÚOHS
Twitter

Praha uzavřela v roce 2008 smlouvu se společností JCDecaux (JCD) o povolení 350 billboardů za výstavbu přístřešků na zastávkách MHD. Smlouva byla pro město krajně nevýhodná. Praha na ní tratila nejméně 178 milionů korun. Kverulantovi vždy vadilo kšeftování s veřejným prostorem na úkor veřejných rozpočtů a roky usiloval o zrušení této smlouvy. Jeho kritika nakonec vedla k tomu, že smlouva skončila v roce 2022 a začala velmi pomalá demontáž jednotlivých billboardů. V létě 2024 však přišel zvrat. Místo toho, aby billboardy definitivně zmizely rozhodlo se město si zbylých 160 billboardů od JCD koupit a provozovat. Celkem za 133 milionů korun. JCD sice ještě Praze přidá 420 demontovaných zastávkových přístřešků, ale i tak lze konstatovat, že Praha na kšeftech s billboardáři prodělala nejméně 311 milionů korun. Kverulant proti tomuto kšeftu protestuje a nyní podal další podmět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Kverulant bude usilovat o vyčištění našeho hlavního města od reklamního smogu. Podpořte Kverulanta v jeho boji proti vizuálním smogu a proti nevýhodným smlouvám alespoň symbolickou částkou.

Alexadra Udženija a Bohuslav Svoboda foto Profimedia

Nevýhodné smlouvy

V prosinci roku 2008 uzavřel magistrát dodatek smlouvy s firmou JCD, Městský mobiliář s.r.o. Ta byla tehdy společným podnikem francouzské matky JCD a české billboardové společnosti BigBoard. Platnost dodatku měla skončit až 30. června 2022. Magistrát v době podpisu tvrdil, že tento dodatek narovnal pro Prahu nevýhodnou smlouvu z roku 1994. Na první pohled to tak dokonce vypadalo. Hodný JCD se v dodatku zavázal přidat ke stávajícím 600 dalších 300 nových čekáren MHD a 50 kontejnerů na tříděný odpad. JCD se také zavázal, že bude Magistrátu platit nejméně 9 milionů ročně. A jako třešničku na dort ještě JCD přihodil Magistrátu možnost zadarmo používat jednu stranu každého billboardu. Tehdejší náměstek primátora Pavel Klega tehdy tvrdil, že Praha tak získá za dobu trvání dodatku celkem 358 milionů korun. Prý si na to nechali vypracovat znalecký posudek. No prostě idylka.

Jenže při bližším zkoumání to žádná idylka nebyla. Spíš pořádný tunel. Celkem 358 milionů korun pro magistrát vypadalo lákavě, ale to tvrdil pan Klega, který je pod dodatkem podepsán. Celková částka ve výši 358 milionů korun odpovídá roční platbě ve prospěch magistrátu v průměrné výši 28,6 milionu korun. Kverulant měl o výši této částky velké pochybnosti od samého počátku. Oprávněně. Počátkem roku 2016 zjistil, že JCDecaux platí magistrátu přibližně třikrát méně, jen asi 10 až 12 milionů korun ročně. 

Ztráta 180 milionů korun

Na konci roku 2022 Kverulant zjistil, že místo Klegou tvrzených 358 milionů korun dostala Praha od roku 2009 celkem jen méně než polovinu této částky a to 178 milionů korun. Praha tak přišla nejméně o 180 milionů korun. V zájmu objektivity je však třeba říct, že JCD na základě původní smlouvy a Klegova dodatku pro Prahu postavil a provozoval 873 přístřešků na zastávkách městské hromadné dopravy. A co za to JCD dostal? Inu nebylo toho málo. Praha vypečené společnosti povolila vybudování a provozování více než 1 300 reklamních prvků s vizuálním smogem. Z toho bylo 350 billboardů.

Výměna zastávek

Kverulantova usedavá kritika nevýhodné smlouvy však nakonec vedla k tomu, že smlouva skončila v roce 2022 a tak Praha potřebovala nové zastávky, které ty staré od JCD nahradí. I tady se ukazuje obrovská nevýhodnost smlouvy s JCD. Místo toho, aby smlouva stanovila, že zastávky nejpozději po řádném skončení smlouvy přecházejí do majetku městě, stanovila smlouva, že jsou majetkem JDC na „věčné časy“. Na podobu zastávek nechalo město už v roce 2018 vypsat designovou soutěž, kterou vyhrála designérská dvojice Michal Froněk a Jan Němeček ze studia Olgoj Chorchoj.

Vítězný návrh studia Olgoj Chorchoj

Začala demontáž zastávek od JCD a instalace nových. Městská firma Technologie hlavního města Prahy (THMP) vybrala společnost Premio Invest. Celková cena jedné instalace byla podle THMP i s projektovými pracemi stanovena na 150 až 180 tisíc. Na samotné přístřešky byl v roce 2021 vybrán dodavatel a cena jednoho v běžném provedení je asi 350 tisíc korun včetně skel.

Na konci třetího čtvrtletí roku 2022 bylo odstraněno celkem 292 přístřešků a vybudováno 283 nových. Za nové zastávky město zaplatilo 167 milionů korun. To je 560 tisíc na jednu novou zastávku. To jistě není málo, ale zhruba to odpovídá vysoutěžené ceně. Celkem město plánovalo vyměnit 700 zastávek. Hotovo mělo být do konce ledna roku 2023. Nebylo.

Pomalá demontáž billboardů

A jak probíhalo odstraňování více než 1300 reklamních prvků, které si JCD v Praze pořídila? Velmi, velmi pomalu. Jako by billboardáři dobře věděli, že se billboardy ještě budou hodit. A ani město na jejich odstraňování příliš netlačilo. Do konce třetího čtvrtletí roku 2022 bylo odstraněno pouhých 7 reklamních sloupů, 68 reklamních vitrín a 11 velkých billboardů.  

Kverulant se s tímto liknavým postupem odmítl smířit a v listopadu 2022 opět vyzval politiky a úředníky z Pražského magistrátu, aby konečně začali vizuální smog likvidovat. Mnoho to nepomohlo. Přestože podle dohody podepsané v roce 2021 mezi hlavním městem Prahou a společností JCDecaux měla reklamní společnost vitríny na své náklady demontovat nejpozději do 31. 3. 2023, byly ještě v půlce července 2023 na ulicích stovky billboardů a to včetně reklamy na nich, přestože to bylo v rozporu se smlouvou. Podle tehdy dostupných informací zůstalo v půlce července 2023 v ulicích města ještě 477 reklamních prvků s reklamou.

I proto Kverulantovi kolegové z iniciativy Přidej se a strhni to uspořádali v létě 2023 happening, během kterého billboardy JCD v ulici Na Příkopech v Pražské památkové rezervaci, zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, přelepili výstražnou páskou a cedulí “NELEGÁLNÍ STAVBA”. Mimo to opět vyzvali vedení Prahy, aby město konečně zbavilo všech nelegálních a obtěžujících reklamních zařízení. Opět marně.

Praha 13. 7. 2023, nelegální reklama v centru Prahy. Foto: Přidej se a strhni to.

Nečekaný obrat. Praha odkoupila billboardy od JCDecaux

Rada hlavního města Prahy 3. června 2024 schválila odkup části závodu JCD, a to četně 420 demontovaných zastávkových přístřešků a 160 reklamních zařízení z majetku původního provozovatele městského mobiliáře. Realizaci odkupu části závodu JCD v hodnotě 133 milionů korun byla pověřena městská akciová společnost Technologie hlavního města Prahy THMP.  

Deklarovaným důvodem je údajně nedostatek nových zastávek. „Odkupem město získá demontované konstrukce a komponenty ke kompletaci až 426 zastávkových přístřešků MHD“: pochvaloval si Tomáš Novotný, místopředseda představenstva THMP v jejich tiskové zprávě z 5.červena 2024. Dodal také, že na odkup závodu JCD si THMP vezme úvěr, který prý bude splácet primárně z výnosů komerčního provozování reklamních zařízení a prodeje z repasovaných přístřešků městu.

Pro odkup billboardů hlasovala rada města jednomyslně napříč politickým spektrem. Pro byl Bohuslav Svoboda (ODS), Jiří Pospíšil (TOP 09), Alexandra Udženija (ODS), Michal Hroza (TOP 09), Antonín Klecanda (STAN) a Zdeněk Kovářík (ODS). Pro byli i všichni piráti, Zdeněk Hřib, Daniel Mazur, Jana Komrsková i Adam Zábranský. Jediný, kdo nehlasoval pro, byl Petr Hlaváček (STAN) ale nejspíš jen proto, že se zasedání rady města 3.června 2024 vůbec nezúčastnil. 

V této souvislosti obzvláště bolestivě vyniká, že námořní lupiči se dlouhodobě stavěli do pozice bojovníků proti billboardům. Tak například Zdeněk Hřib odpověděl v roce 2022 v rámci Kverulantovy předvolební ankety na otázku, jaký je váš názor na vizuální smog v Praze takto: „Praha v aktuálním volebním období s vizuálním smogem bojuje. Hyzdí totiž město a škodí i samotným inzerentům, protože v záplavě vizuálů není ve výsledku nic vidět. V roce 2020 jsme například představili nový Manuál pro kultivovanou Prahu. Máme také nová pravidla venkovní reklamy, která zakazují reklamní plachty na všech památkově chráněných území. Stále je ale množství vizuálního smogu poměrně velké a zasloužilo by si další regulaci.“

Kverulantovo čtvrté podání na ÚOHS

Kverulant je přesvědčen, že výše popsaný nákup části závodu JCD je křiklavým obcházením zákona o zadávání veřejných zakázek. Kdyby Praha došla k závěru, že jí skutečně chybí další zastávky MHD, měla na jejich nákup vypsat řádné výběrové řízení. A kdyby se praští politici navzdory všem deklaracím o lítém boji s vizuálním smogem usnesli, že chtějí, aby Praha nakoupila billboardy, měla by na jejich pořízení opět vypsat tender. To jsou důvody, pro které Kverulant ve věci billboardů JCD podal v červnu 2024 již čtvrtý podnět na zahájení šetření k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže.

Prosba o podporu

Kverulant dlouhodobě kritizoval nevýhodnou smlouvu s JCD a usiloval o kompletní odstranění billboardů z ulic Prahy. Jeho úsilí však bylo zmařeno rozhodnutím magistrátu, který se rozhodl pro odkup části zařízení od JCD, čímž zachová přítomnost reklamy ve veřejném prostoru a dokonce ji bude sám provozovat. Opět tak nad deklarovaným bojem s vizuálním smogem zvítězily byznysové zájmy. Kverulant je přesvědčen, že to nejsou byznysové zájmy hlavního města Prahy, ale byznysové zájmy těch, kteří si tento kšeft dohodli. Kverulantův boj proti korupci a billboardové lobby tak ještě zdaleka nekončí. Pomáhejte nám zastavovat  věrolomné a zkorumpované politiky jakkoliv malým, zato však pravidelným finančním darem.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek