Nahoru

Archiv novinek

Praha možná dodatečně povolí nejznámější nelegální LED billboard nad Nuselským mostem

Již dlouhá léta stojí v Praze na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy nelegální reklamní LED obrazovka. Navíc je na pozemcích před billboardem je systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy a to proto, aby nebránila výhledu řidičů stojících v koloně na reklamní poutač.  Kverulant se kverulantskou vytrvalostí opakovaně dotazuje místně příslušné Prahy 2, kdy billboard konečně odstraní. Nyní mu městská část sdělila, že přerušila řízení o odstranění stavby pro reklamu a zahájila řízení o  dodatečném povolení stavby.

LED billboard byl a na střeše domu nad  Nuselským mostem umístěn od samého počátku nelegálně. Přesto teprve v roce  červenci 2014 zahájil stavební úřad řízení o jeho odstranění. Jelikož majitel billboardu nedoložil potřebná souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad žádost o dodatečné povolení zamítl.  Stalo se tak, ale až po dvou letech a červenci 2016.  Proti tomuto rozhodnutí vzápětí podal majitel odvolání na Magistrát. Ten  v březnu 2018 jeho odvolání zamítl a rozhodnutí o zamítnutí dodatečného povolení tak nabylo právní moci 5. 4. 2018. Místo toho, aby stavební úřad usiloval o nabytí právní moci i v případě rozhodnutí o odstranění billboardu, úřad toto řízení přerušil a zahájila řízení o dodatečném povolení. Prý se vlastníkům billboardů špatně doručuje.

Kverulant si nedovede liknavost úřadů vysvětlit jinak než korupcí a dál bude celou kauz sledovat. Kverulatn.org má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto je Kverulantovým cílem jejich radikální snížení jejich počtů. Pomozte Kverulantovi v boji proti LED hyzdičům  alespoň symbolickým pravidelným darem ve výši 100 Kč.

 

Zpět na výpis novinek