Nahoru
Pražské stavební předpisy platí právě pět let
Pražské stavební předpisy platí právě pět let

Dnes je to právě pět let, co začaly platit Pražské stavební předpisy (PSP), které viditelně omezily billboardy v Praze. PSP však nejsou důsledně dodržovány a tak nezmizely všechny billboardy, které zmizet měly. Přesto lze přijetí PSP považovat za zásadní úspěch. Kverulant.org je hrdý, že i on má na přijetí této normy svůj nepřehlédnutelný podíl. Oceňte Kverulantův boj proti billboardové džungli a za lepší správu veřejných věcí alespoň malým darem

Co Pražské stavební předpisy upravují?

Po dlouhých peripetiích schválila na konci května 2016 pražská rada Pražské stavební předpisy. Jedná se o klíčový dokument, který určuje pravidla výstavby na území hlavního města. Stavební předpisy jsou, jednoduše řečeno, doplňkem stavebního zákona, který definuje požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby. Kromě výstavby nových bytových a rodinných domů mají vliv například na budování infrastruktury, umístění inženýrských sítí či povolování a umísťování reklamních staveb či chcete-li billboardů. Pražské stavební předpisy v aktuálním znění včetně odůvodnění najdete zde.

Pražské stavební předpisy a billboardy

Cílem Kverulanta bylo prosadit takové PSP, které by zásadně omezily billboardy v Praze. To se Kverulantovi povedlo.  PSP zavedly odstup mezi jednotlivými billboardy alespoň 100 m. Podle legislativy, platné již řadu let, je u nás možné povolit podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Pak je třeba žádat o povolení nové nebo billboard odstranit. Úřad by měl při vydání staronového povolení vždy zjistit, zda se billboard nenachází méně než 100 m od jiného řádně povoleného billboardu. Stejné je to se stavbou nového billboardu.

Uvážíme-li, že PSP začaly platit 1. srpna 2016 pak se v létě 2021 už prakticky neměly vyskytovat billboardy vzdálené od sebe méně než 100 m. Stavební úřady však na odstraňování těchto nelegálních staveb příliš netlačí. Je-li to způsobeno lemplovstvím či korupcí Kverulant neví. Jedním z nejkřiklavější příkladů jsou dvě obří obrazovky o rozměru 14 × 6 metru stojící u Jižní spojky. Těm vypršelo povolení již 31. března 2020, přesto ještě v létě 2021 byly stále v provozu a Arcibiskupství pražské na nich inzerovalo svoji akci Noc kostelů.

PSP také zcela vyloučily umisťování billboardů o ploše nad 4 m2 v památkových rezervacích a památkových zónách, tedy na většině území centrální části města.

Boj za prosazení PSP

Schválení PSP rozhodně neproběhlo hladce. Jednu chvíli dokonce nebylo vůbec jisté, že si Praha udrží vlastní stavební předpisy. Podrobnosti o tomto zápase najdete v Kverulantově kauze Pražské stavební předpisy.

Prosba o podporu

Oceňte Kverulantův boj proti billboardové džungli alespoň malým darem.  Věnujte nám každý měsíc 200 korun. Vašich šest korun denně nám pomůže měnit věci k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. Podpořte Kverulanta, čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů. 

Zpět na výpis novinek