Nahoru
Pražský silniční správní úřad povoluje billboardy i přes nesouhlas policie
Barrandovský most a Strakonická, ČTK | Šulová Kateřina
Pražský silniční správní úřad povoluje billboardy i přes nesouhlas policie
Twitter

Podle zákona o pozemních komunikacích smí silniční správní úřad povolit reklamní zařízení pouze po předchozím souhlasu policie. Jak jsme ale zjistili na konkrétním příkladě dvou billboardů u Strakonické ulice, pražský silniční správní úřad – neboli Odbor pozemních komunikací a drah pražského Magistrátu (OPKD) – povoluje i billboardy, ke kterým policie souhlasné stanovisko buď nevydala nebo dokonce rovnou vydala stanovisko nesouhlasné. Informujeme o to Ministerstvo dopravy a žádáme nápravu.

Barrandovský most a Strakonická, ČTK | Šulová Kateřina

Pro náš test, zda úředníci dodržují zákon jsme si vybrali dva oboustranné billboardy na křižovatce Strakonické ulice a Barrandovského mostu. Barrandovský most je vůbec nejfrekventovanější komunikací v Česku, denně tu projede kolem 140 tisíc aut. O dopravní nehody tu není nouze. Přesto tu stojí dva zdaleka viditelné monstrózní billboardy, které průjezd spletitou mimoúrovňovou křižovatkou rozhodně nezjednodušují. Proto jsme si položili otázku, jak tohle vůbec mohl někdo soudný povolit?

Oba billboardy patří společnosti BigBoard a byly povoleny už v roce 2011. Povolení je potřeba každých pět let obnovovat. U prvního billboardu naposledy silniční správní úřad povolení obnovil v roce 2020. U druhého, toho stojícího severně od Barrandovského mostu v roce 2023.  Silniční správní úřad se při tom odkázal na souhlasné stanovisko Policie ČR vydané 21. 10. 2006. V obnoveném povolení se zároveň uvádí, že OPKD vyzval policii, aby se k aktualizaci povolení vyjádřila, ta to však ve stanovené lhůtě 10 dnů neučinila. OPKD proto předpokládá platnost původních souhlasů.

Co na to Policie ČR? Z Krajského ředitelství Policie hl. Města Prahy nám nejprve napsali, že policie k výše uvedeným BigBoardům souhlasné stanovisko nevydala. V upřesňující odpovědi pak policie uvedla,  že původní souhlasné stanovisko z roku 2006 bylo vydáno ještě před zavedením elektronické spisové agendy. To však bylo nahrazeno nesouhlasným stanoviskem z 19. 1. 2017.

A proč se policie nově nevyjádřila k výzvě o aktualizaci povolení v roce 2022? Protože taková žádost neměla příslušné zákonné náležitosti: „Magistrátem doručovaná oznámení o zahájení řízení s uváděnou lhůtou 10 dní ke sdělení připomínek nelze považovat za žádost o vydání souhlasu se zřízením a provozováním reklamního zařízení ve smyslu §31 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Současně je ve smyslu §2 zákona č. 283/2021 Sb., Policie, jakožto dotčený orgán, vázán svým předchozím stanoviskem, vyjádřením nebo závazným stanoviskem.“ uvádí policie ve své odpovědi. Jinými slovy, policie již jednou vydala záporné stanovisko a to platí, ale magistrátní úředníci jej ignorují.

Se stanoviskem od policie jsme se obrátili na silniční správní úřad. Ředitel OPKD Aleše Krejču jsme žádali o vysvětlení. Odpovědi jsme se však nedočkali. Za to, že jsou pražské komunikace zaplaveny billboardy, a to i na těch nejnebezpečnějších místech, je odpovědný právě Odbor pozemních komunikací a drah pražského Magistrátu.

Myslíme si, že svým postupem spíše, než bezpečnost dopravy hájí zájmy billboardářů. A nadřazený silniční správní úřad, tedy Ministerstvo dopravy, by tuto tristní situaci neměl nechat bez povšimnutí. Proto jsme mu zaslali naše zjištění a žádáme o zjednání nápravy.

Prosba o podporu

Pomozte nám i vy vyčistit naší zemi nejen od vizuálního smogu, ale i od úředníků, kteří ignorují zákon. Začněte podporovat naše úsilí, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.

Štěpán Fiala

Twitter
Zpět na výpis novinek