MARTIN ŠEBESTYÁN, generální ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu