Nahoru
Rakušanovo Ministerstvo vnitra chce odstranit možnost veřejné kontroly
Vladimír Jiránek
Rakušanovo Ministerstvo vnitra chce odstranit možnost veřejné kontroly

Jako téměř každý rok, i letos chtějí papaláši omezit právo veřejnosti na informace. Informované veřejnosti se hůře vládne a tak Rakušanovo ministerstvo vnitra chce výrazně omezit možnost veřejné kontroly. Úřady a další instituce by nově mohly odmítnout žádost o informace, které by vyhodnotily jako nátlak na fyzickou osobu nebo nepřiměřenou zátěž. Novelu zákona o svobodném přístupu k informacím nyní schválila Sněmovna a putuje do Senátu. Kverulant proti krácení práva na informace protestuje a píše všem senátorům. Pokud si také myslíte, že veřejnost má mít i nadále přístup k informacím dle dobře fungujícího zákona č. 106, můžete Kverulanta podpořit symbolickým darem ve výši 106 Kč.

Vladimír Jiránek

Rakušan předložil Parlamentu návrh novely zákona o svobodném přístupu k informacím. Zákona, který bez podstatnějších změn existuje již téměř 23 let. Bude-li novela schválena, ztratí občané jeden ze základních nástrojů pro kontrolu činnosti státu. Návrh obsahuje zejména zcela skandální § 11a. Ten má dát státu do rukou nástroj, jak se do budoucna vyhnout odpovědím na jakoukoli žádost: „Povinný subjekt může odmítnout žádost nebo její část do sedmi dnů ode dne jejího přijetí, pokud lze ve vztahu k ní dovodit, že cílem žadatele je způsobit nepřiměřenou zátěž povinného subjektu“.

Je evidentní, že novela fakticky zbaví občany práva na informace, které úřad nechce poskytnout, byť jde o právo zaručené článkem 17 Listiny základních práv a svobod. Tím veřejnost ztratí možnost dohlížet na to, jak jimi placení úředníci plní své povinnosti. Navíc z dosavadní judikatury k této problematice je naprosto zjevné, že zneužití práva na informace nepožívá soudní ochrany už nyní.

Je povinností představitelů státní moci snášet kontrolu veřejnosti. A je zcela nepřípustné tuto kontrolu omezovat. Pokud bude Rakušanova úprava přijata, bude právo na poskytnutí informací významně omezeno. Nejen Kverulant, ale i novináři a občané by tak napříště mohli mít jen omezenou možnost kontroly. 

Pokud si i vy myslíte, že věrolomné politiky a rozežrané úředníky je třeba neustále kontrolovat, začněte Kverulanta podporovat, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.

Zpět na výpis novinek