Nahoru

Archiv novinek

Řízení o nezákonném konfliktu zájmů předsedkyně ČTÚ bylo zastaveno, Kverulant protestuje a chystá stížnost

V lednu 2020 jmenovaná předsedkyně Českého telekomunikačního úřadu Hana Továrková byla v době jmenování a pak ještě tři další měsíce v přímo učebnicovém a nezákonném konflikt zájmů, protože podnikala nejméně v devíti firmách. Kverulant.org inicioval zahájení přestupkového řízení s Továrkovou. Ochota a schopnost úředníků potrestat arogantní papaláše však tradičně není velká, a proto Kverulant činnost správního orgánu bedlivě sledoval a potrestání urgoval. Marně, úřad řízení zastavil. Kverulant proti tomu protestuje a chystá stížnost k nadřízenému orgánu.  Oceňte Kverulantův vytrvalý boj proti papalášům notoricky porušujícím pravidla a začněte ho podporovat alespoň symbolickou měsíční částkou.

fotomontáž Kverulant

ČTÚ a zákon o střetu zájmů

Český telekomunikační úřad (ČTÚ) je organizace, která má na starosti mnohé záležitosti týkající se mobilních telefonů, operátorů, rádiových a televizních frekvencí a mnoha oblastí IT. ČTÚ je jakýmsi státním dozorem nad telekomunikačním provozem od rozhlasu po drátě po rychlé mobilní sítě. V ČTÚ jsou zaměstnány stovky lidí a tato společnost rozhoduje o miliardách. V čele úřadu stojí Rada ČTÚ a všichni její členové jsou ze zákona veřejnými funkcionáři.

Veřejný funkcionář je zpravidla osobou, která je námi, daňovými poplatníky, dosti slušně placena. Průměrný člen Rady ČTÚ od nás měsíčně dostává více než 100 000 hrubého. Předseda Rady ČTÚ dostává přibližně 150 000 hrubého. To je dost peněz, za které veřejnost očekává, že dotyčný bude kopat za nás, a nikoliv za zájmy svých firem. Být v jakékoliv soukromé firmě má veřejný funkcionář dokonce výslovně zakázáno:

Jmenování Továrkové

Hana Továrková byla do funkce členky Rady ČTÚ jmenována vládou 4. listopadu 2019. Podle zákona měla 30 dnů na to, aby přestala být činná hned v devíti soukromých společnostech. To se však ani na konci ledna 2020 nestalo. Přesto ji 27. ledna 2020 jmenovali předsedkyní ČTÚ.

Všechny firmy, ve kterých se Továrková angažovala, získaly od státu od roku 2016 celkem 67 smluv v celkové výši 1 mld. Kč. Inu, to se pak paní Továrkové nelze divit, že se jí z firem přisátých na stát nechtělo.

Kverulant počátkem února 2020 vyzval dopisem Vládu ČR, aby Hanu Továrkovou z funkce odvolala. Vláda postoupila Kverulantovu výzvu Ministerstvu průmyslu a obchodu. Vystoupení Karla Havlíčka v DVTV, ministra nejen tohoto rezortu, ale i dopravy, z 22. února však svědčilo o tom, že se věc pokusí zamést pod koberec. Super ministr bagatelizoval konflikt zájmů Továrkové a omlouval skutečnost, že i několik měsíců po svém jmenování do rady zastávala funkce, které podle zákona zastávat neměla: „Respektujme to, že někdo má nějaký čas na něco. Jestli něco nezvládnul, tak to zvládne v dalších týdnech. Myslíte si, že člověk má být diskvalifikovaný z práce jen proto, že včas nezvládl vyřídit všechny náležitosti?“ 

Přestupkové řízení proti Továrkové

Kverulant se s touto očividnou lží odmítl smířit a v půlce března 2020 podal oznámení o spáchání přestupku porušením zákona o střetu zájmů. Ani po dvou měsících mu brněnský magistrát, který má přestupek šetřit, nesdělil výsledek správního řízení. Proto Kverulant urgoval poskytnutí těchto informací. Ochota a schopnost úředníků potrestat arogantní papaláše však tradičně není velká, a tak mu brněnský magistrát na konci května sdělil, že ještě ani nezahájil řízení o přestupku. Teprve po druhé urgenci magistrát uvedl, že v srpnu 2020 v dané věci zahájil řízení a nařídil ústní jednání. Ještě v březnu 2021 stále nebylo přestupkové řízení u konce a brněnský magistrát dokázal pouze uskutečnit dvě ústní jednání.

Magistrát: konflikt zájmů není přestupek

V červenci 2021 se Kverulantovi podařilo získat pravomocné rozhodnutí. Magistrát řízení zastavil. Odůvodnění považuje Kverulant za velmi tendenční.

Nejprve správní orgán konstatuje, že Továrková porušila zákon v mnoha bodech. Magistrát v odůvodnění píše, že Továrková k rozhodnému datu 15. prosinec 2019, dále podnikala na živnostenský list, dále byla advokátkou a dále byla statutárním orgánem v pěti společnostech:

Továrková se dokonce ani neobtěžovala v zákonné lhůtě informovat Ministerstvo spravedlnosti, že rozhodný termín pro ukončení veškeré činnosti mimo ČTÚ sice nestihne, ale udělala k tomu všechny potřebné kroky. V odůvodnění zastavení přestupkového řízení se  píše: „Uvedla, že na ČTÚ jí bylo řečeno, že musí všechny funkce ukončit; to i sama věděla. Jen jí nebylo řečeno, že v případě nelze objektivně vše stihnout ve lhůtě, má tuto skutečnost oznámit na Ministerstvo spravedlnosti.“  Dodejme k tomu snad jen, že Továrková vystudovala obor Právo a právní věda na Právnické fakultě Masarykovy univerzity.

Přes vše výše uvedené shledal Magistrát města Brna Hanu Továrkovou nevinnou: „Správní orgán má na základě výše uvedeného za to, že obviněná učinila vše, co po ní bylo možné objektivně požadovat, aby dostála své povinnosti vyplývající z ust. §4 zákona o střetu zájmů.“

Kverulant proti beztrestnosti Továrkové protestuje a chystá stížnost k nadřízenému orgánu. 

Další podrobnosti naleznete v kauze Nezákonný konflikt zájmů předsedkyně ČTÚ.

Podpořte Kverulanta

Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého dalšího boje proti konfliktu zájmů vysokých státních úředníků. Věnujte nám každý měsíc 200 korun. Pomozte  nám měnit věci k lepšímu. Pomoci můžete i jednorázovým darem. Kverulanta čeká ještě mnoho práce a mnoho výdajů za právníky. Můžete ho podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.

Zpět na výpis novinek