Nahoru
Soud: Veřejná kritika je nutná pro fungující demokracii
Ilustrační foto William Cho | Pixabay
Soud: Veřejná kritika je nutná pro fungující demokracii
Twitter

Kverulant.org usvědčuje rozežrané úředníky a věrolomné politiky již od roku 2009. Papaláši to nesou nelibě a tak se stalo, že Městský soud v Praze měl dnes projednat žalobu na Kverulanta od překupníků předražených kulometů za to, že popsal jejich armádní kšeft za 1,5 miliardy. V úvodu tohoto jednání soudkyně Mgr. Lucie Vobrová vyslovila předběžný názor na celou věc. Konstatovala, že veřejná kritika je základní podmínkou fungující demokracie. To vedlo k tomu, že právní zástupce CB SERVISU po krátké poradě s klientem, vzal svoji žalobu zpět. Tím však série žalob na Kverulanta nekončí.  Čeká ho ještě projednání žaloby od Všeobecné zdravotní pojišťovny za to, že odhalil, a nakonec i zarazil velkou trafiku Jaroslava Faltýnka ve VZP a projednání žaloby od kardinála Dominika Duky za to, že upozornil na tunelování církevního majetku. Prosíme pomozte nám zaplatit značné náklady na kvalitní právní zastoupení před soudem.

Ilustrační foto William Cho | Pixabay

Násobně předražený nákup kulometů za 1,5 miliardy

Ministerstvo obrany uzavřelo několik smluv na dodávku tisícovky násobně předražených kulometů MINIMI za 1,5 miliardy. Kulomety nedodává belgický výrobce, ale vesnický překupník CB SERVIS CENTRUM. Přitom napřímo od výrobce nakupuje tyto zbraně například Norsko či Portugalsko. Norsko dokonce dostalo od výrobce cenu 280 tisíc korun za kus. To je více než třikrát levnější než český nákup za 1 milionu za kus. Odečteme-li od této ceny optiku, pak cena za kulomet činí 668 tisíc korun.  I tak ovšem vychází nákup jako násobně předražený v porovnání s nákupy ostatních armád:

Kverulant popsal celou tuto kauzu v článku Násobně předražený nákup kulometů za 1,5 miliardy. „Potrefená husa“ však nesla zveřejnění Kverulantových zjištění velmi nelibě.

Výhružka od překupníka

Překupník CB SERVIS CENTRUM prostřednictvím najaté drahé mezinárodní právní kanceláře ARROW zaslal 30.3.2023 Kverulantovi výhružný dopis. Píše se v něm to, co v obvyklých výhružných dopisech, které Kverulant čas od času dostává. Pokud Kverulant ve lhůtě tří dnů svůj článek neodstraní, neuveřejní omluvu, bude následovat žaloba, náhrada škody, trestní oznámení…

Návrh na vydání předběžného opatření

Kverulant se zachoval jako obvykle, nenechal se vydírat, svůj článek nestáhl a dál pokračoval v odhalování ničemností, které nákup předražených kulometů od překupníka zjevně provázely. Následně překupník CB SERVIS CENTRUM podal návrh na vydání předběžného opatření, které by Kverulantovi uložilo odstranit článek o předraženém nákupu kulometů. Městský soud tento návrh v září 2023 zamítl.

Žaloba na Kverulanta

V červnu 2023 byla Kverulantovi Městským soudem v Praze doručena žaloba. Potrefená husa CB SERVIS CENTRUM se v ní dožadovala stažení Kverulantova článku a uveřejnění omluvy.  Na první pohled to možná vypadá, že by „pouhé“ stažení článku a uveřejnění omluvy nebylo pro Kverulanta fatální. To však není pravda. Pokud by vyhrál překupník, tak by velmi pravděpodobně následovala žaloba o náhradu škody ve výši několika milionů korun. Pokud by vyhrál překupník znamenalo by to, že kontrolovat kam jdou miliardy z veřejných rozpočtů je možné jen když nikoho přímo nejmenujete.

Zamítnutí žaloby

Hned v úvodu jednání nařízeného na 17. dubna 2024 vyslovila soudkyně Městského soudu v Praze Mgr. Lucie Vobrová předběžný názor na celou věc. Konstatovala, že veřejná kritika je základní podmínkou fungující demokracie a že se jí nezdá, že by v tomto případě byl přípustný rámec této kritiky překročen. Také zopakovala, že právnická osoba nemá v podobných případech nárok na omluvu. To vedlo k tomu, že právní zástupce CB SERVISU po krátké poradě s klientem, vzal svoji žalobu zpět.

Faltýnkova trafika ve VZP

Projednáním žaloby od překupníků však Kverulantovy soudy ještě zdaleka neskončí. Původně na  stejný den u stejného soudu je naplánováno projednání další žaloby na něj za to, že o někom „nehezky“ píše. Jednání však bylo na poslední chvíli odročeno na 6.5. na 14.30 do místnosti 359.

Jen znalci patrně vědí, že státní Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) má dceřinou společnost Pojišťovna VZP (PVZP), která poskytuje komerční pojištění. Tato dcera získala lobováním Jaroslava Faltýnka (ANO) monopol na pojištění léčebných nákladů cizinců. Šlo o miliardový byznys na úkor běžných komerčních pojišťoven a v rozporu s legislativou EU.

Cílem Kverulanta bylo tento nemravný a nezákonný byznys ukončit. To se mu nakonec podařilo a monopol byl přijetím novely příslušného zákona 12. června 2023 zrušen. To vedlo ke zlevnění pojištění o desítky procent. Podrobnosti naleznete v kauze Kverulant zarazil velkou trafiku Jaroslava Faltýnka. Tím však tato kauza pro Kverulanta neskončila. PVZP podala v létě 2023 na Kverulanta žalobu. Domáhá se stažení této kauzy z Kverulantových stránek.

„Zakleknutí“ na Kverulanta

Na konci ledna 2024 přidala VZP k žalobě ještě zahájení kontroly placení zdravotního pojištění za Kverulantovy zaměstnance za posledních 10 let. Kontrola byla v březnu 2024 dokončena, VZP nic nenašla, a dokonce bude Kverulantovi vracet jeho přeplatek z roku 2015 ve výši 200 korun.

Kverulant se domnívá, že zastavení Faltýnkovy trafiky není jediným důvodem proč na něj největší státní pojišťovna „zaklekla“. Dalším důvodem bylo nejspíš i to, že Kverulant zmapoval, kdo sedí ve správních a dozorčích radách zdravotních pojišťoven. Zjistil, že jsou plné rozežraných politiků a vysokých státních úředníků.

Duka zažaloval Kverulanta o tři miliony korun

Výše uvedená žaloba není jediným soudním spory, kterými někdo útočí na možnost provádět veřejnou kontrolu. Kverulant čelí i útokům od mnoha „potrefených hus“ včetně prelátů Katolické církve.

Na sklonku roku 2020 Kverulant odhalil, že kardinál Duka převedl v rozporu s církevním právem na soukromou nadaci Arietinum, kterou založil, majetek církve v hodnotě nejméně čtvrt miliardy korun. V srpnu 2021 pak byly zcizeny další církevní pozemky v hodnotě nejméně 170 milionů korun. V lednu 2022 byly do majetku této privátní nadace vyvedeny lesy za 320 milionů korun. Mimo to byla za Duky vybudována rozsáhlá neprůhledná vlastnická struktura firem, kam byl vyveden další majetek církve. Kverulant popsal všechna svoje zjištění v textu Tunelování církevního majetku.

Církevní představitelé a zejména Duka nesou zveřejnění Kverulantových zjištění velmi nelibě a opakovaně se s ním soudí. V září 2021 doručil soud Kverulantovi Dukovu žalobu, ve které po něm požaduje „peněžní zadostiučinění“ ve výši 3 miliony korun a omluvu. Pokud by Kverulant v této při prohrál, znamenalo by to likvidaci této watchdogové organizace.  Tento soud stále běží.

Prosba o podporu

Prosíme, pomozte nám odrazit odvetné útoky papalášů příspěvkem na zaplacení kvalitní právní obrany.

Vojtěch Razima, ředitel a zakladatel Kverulanta

Twitter
Zpět na výpis novinek