Nahoru
Stát před fatální prohrou v kauze Diag Human opět strká hlavu do písku
Depositphotos
Stát před fatální prohrou v kauze Diag Human opět strká hlavu do písku

Rozhodčí tribunál se sídlem v Londýně vydal rozhodnutí, podle kterého musí Česká republika zaplatit firmě Diag Human 15,5 miliard korun.  Tribunál také konstatoval, že ČR ve sporu mnohokrát naprosto nepřijatelným způsobem a nezákonně zneužila policii, zpravodajské služby a justici. Rozhodnutí tribunálu je konečné. Přesto Česká republika napadla nález v britské jurisdikci z formálních důvodů. Šance na úspěch tohoto odvolání jsou nulové. Stát před nepříjemnou pravdou opět strká hlavu do písku. Konečná prohra, která dopadne na již tak deficitní rozpočet, pak bude ještě horší. Kverulant.org proti tomuto postupu protestuje. Oceňte Kverulantův boj proti plýtvání veřejnými prostředky a podpořte jej alespoň symbolickým darem.

Depositphotos

Rozhodčí tribunál se sídlem v Londýně vydal v květnu 2022 nález v mezinárodní investiční arbitráži, ve které se společnost Diag Human SE a Josef Šťáva v žalobě z roku 2017 domáhali, aby jim ČR zaplatila 52 miliard korun. Podstatou tohoto sporu byla žaloba Diagu, jako zahraniční firmy na to, že jí Česká republika nedostatečně ochránila investice i když se k tomu jako každý slušný stát zavázala řadou mezinárodních smluv. Přestože tribunál nařídil ČR zaplatit žalobcům částku jen 15,5 miliard korun z 52 miliard, které požadovali, lze to z hlediska ČR považovat za kolísání prohru

Ještě horší pro ČR je zjištění Tribunálu, že se určitý okruh osob v nejvyšších exekutivních funkcích státu dopustil řady deliktů a porušení pravidel spravedlivého procesu. Zneužití policie i zpravodajských služeb, zneužití pravomocí parlamentní vyšetřovací komise, zneužití justice při prosazení všech tří rozhodců přezkumného senátu jednou stranou sporu, jejich prokázaná podjatost, průkazné tajné vyjednávání představitelů státu s rozhodci a jednání o korupčních nabídkách výměnou za úspěch v obchodní arbitráži na nejvyšší politické úrovni, byly shledány z hlediska mezinárodního práva jako nepřijatelné.

Rozhodnutí tribunálu je konečné. Přesto Česká republika napadla nález napadnout v britské jurisdikci z formálních důvodů. „Ministerstvo financí nález v rozsahu přes 330 stran pečlivě analyzovalo a s jednomyslným souhlasem vlády podává dnes návrh na zrušení nálezu k Vrchnímu soudu v Londýně,“ napsala 15. června 2022 mluvčí ministerstva Michaela Lagronová. Šance na úspěch tohoto odvolání se však velmi blíží nule. Kverulant se nemůže ubránit dojmu, že stát před nepříjemnou pravdou opět strká hlavu do písku. Konečná prohra, která dopadne na již tak deficitní rozpočet, pak bude ještě horší.

Nejpozději od pravomocného uznání jiného rozhodčího nálezu v Lucembursku v květnu 2017 byl stát jako dlužník povinen hledat cesty, jak prohře čelit a jak nezvyšovat dluh státu. Neudělal nic, přitom principiálně měl stát několik možností.  První z nich bylo zahájení jednání s Diagem. Ten opakovaně tvrdí, že v tomto případě by zastavil úročení.  Druhým možným řešením bylo složení dlužné částky do soudní úschovy. Jde o tak zvanou soluční úschovu, která ze zákona zastavuje úročení z prodlení.

Česká republika prohrává v kauze Diag Human jeden spor za druhým. Stát se však stále tváří, že se nic neděje, a nepodniká nic, co by alespoň zastavilo růst úroků z prodlení. Ty tak rostou tempem 1,3 milionu Kč denně. Cílem Kverulanta je tento stav změnit. V únoru 2020 se obrátil na Nejvyšší kontrolní úřad. V prosinci 2020 podal na liknavé politiky a jejich úředníky trestní oznámení za to, že ani nezastavili úročení dluhu. V lednu 2022 vyzval ministra zdravotnictví nové vlády, aby úročení zastavil on. Vše marně. Oceňte Kverulantův boj proti plýtvání veřejnými prostředky, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.

Zpět na výpis novinek