Nahoru
Státní zastupitelství nevidí chybu v postupu policie v kauze Diag Human
Foto: Arek Socha / Pixabay
Státní zastupitelství nevidí chybu v postupu policie v kauze Diag Human

Česká republika byla v pravomocném zahraničním rozsudku odsouzena k zaplacení mnohamiliardové částky společnosti Diag Human. Stát se však stále tváří, že se nic neděje, a nepodniká nic, co by alespoň zastavilo růst úroků z prodlení. Ty tak rostou tempem 1,3 milionu Kč denně. Cílem Kverulanta je tento stav změnit. Proto nedávno požádal nové vedení Nejvyššího státního zastupitelství o prověření postupu Policie, která loni v březnu odložila jeho trestní oznámení v kauze Diag Human. Nyní ho státní zastupitelství informovalo, že postup policie prověřilo a neshledalo v něm žádnou závadu. Přes tento neúspěch bude Kverulant v boji proti beztrestnému plýtvání veřejnými prostředky pokračovat. Podpořte jej v tom alespoň symbolickým darem.

Foto: Arek Socha / Pixabay

Prohru přiznal i tehdejší premiér Andrej Babiš do protokolovaného projevu v Poslanecké sněmovně. Zapomněl ovšem Sněmovně sdělit, že jeho vláda neudělala nic, aby zabránila narůstání škody přisouzených úroků z prodlení. Vláda přitom měla k okamžitému zastavení dalšího nárůstu úročení hned několik nástrojů, stejně jako zákonem uloženou povinnost zamezit zmenšování majetku státu. Desítky starostů obcí, vyšetřovaných pro pouhá podezření z opomenutí povinnosti zabránit škodě na majetku obcí, by mohly vyprávět. V tomto případě vzniklá škoda za dobu od vynesení pravomocného, tedy nezměnitelného rozsudku, přesahuje tři miliardy korun.

Tehdejší opozice neměla dostatek vlivu ani odvahy vládu donutit k zákonné ochraně veřejných prostředků cestou zastavení úročení dlužné částky. Dnes má jako vláda České republiky za řešení tohoto stále narůstajícího problému sama přímou zodpovědnost. Kverulant proto opakovaně vyzývá vládu, aby co nejrychleji zjednala nápravu tohoto nezákonného stavu.

Nejvyšší státní zastupitelství v roce 2020 postoupilo sice tehdejší trestní oznámení policejnímu orgánu Národní centrále proti organizovanému zločinu (NCOZ) v Praze, ale nezajistilo dohled nad jejím postupem. O tři měsíce později pak NCOZ lakonicky oznámilo, že „věc byla uložena ad acta“, neboť „po prošetření“ touto součástí NCOZ nezjistil žádné okolnosti, opodstatňující prověření podnětu.

Z textu vyrozumění, které Kverulant obdržel, nelze zjistit, zda policejní orgán NCOZ skutečně provedl zmíněné „prošetření“, přestože v našem trestním oznámení byly označeny konkrétní informace a dokumenty, jednoznačně podezření podporující. Policejní orgán se nevyjádřil ani k jednomu z přiložených dokumentů a důkazů. Nelze proto žádným způsobem zjistit, o co je opřen jeho názor o neexistenci podezření ze zmíněného deliktu. A ještě hůře, nelze zjistit nic.

Podle názoru Kverulanta státní zastupitelství i policie v tomto konkrétním případě zjevně selhaly v plnění své zákonné povinnosti chránit zájem státu a bránit ve zvyšování škody, které lze zákonnými postupy zabránit.

Vyrozumění, které nám bylo doručeno, obsahuje však i informaci, že jsme v případě nesouhlasu s úředním postupem oprávněni obrátit se na příslušné státní zastupitelství. Po pečlivé rozvaze, a s vírou, že nová vedení Nejvyššího státního zastupitelství i Policie České republiky nebudou pokračovat v zakrývání a nešetření přešlapů minulé vlády, jsme se rozhodli podat nové doplněné podání cestou Nejvyššího státního zastupitelství. Nejvyšší státní zastupitelství totiž od 1. července 2021 již nevede Pavel Zeman, ale Igor Stříž.

První odpověď od Nejvyššího státního zastupitelští přišla překvapivě rychle. JUDr. Pavel Bernát v ní píše: „Nejvyšší státní zastupitelství ohledně přezkumu prověření skutečností vyplývajících z podaného oznámení nedisponuje ve vztahu k policejnímu orgánu žádným zákonným oprávněním. Avšak vzhledem k tomu, že z obsahu vyrozumění policejního orgánu Policie ČR, NCOZ Praha ze dne 29. 3. 2021, č.j. NCOZ-964-12/ČJ-2021- 410092, není v souladu s Vaší námitkou zřejmé, jaké skutečnosti v daných souvislostech policejní orgán prověřoval a na jakém podkladě učinil výše označený závěr, v rámci dohledové působnosti jsem dal státnímu zástupci Vrchního státního zastupitelství v Praze pokyn, aby způsobu vyřízení Vašeho doplňujícího podání ze dne 4. 2. 2022 věnoval náležitou pozornost, a to i s využitím jeho oprávnění vůči policejnímu orgánu vyplývajících z § 157 odst. 2 písm. a) trestního řádu.“ Toto vyrozumění dávalo Kverulantovi jistou naději, že se věci bude skutečně někdo věnovat.

Nyní však přišla studená sprcha v podobě dalšího dopisu od státního zastuůitelství. Jako obvykle nikdo za nic nemůže. Kverulant se s alibismem státní správy odmítá smířit a připravuje další podání.

Kverulant zdvořile prosí o finanční podporu svého dalšího boje proti liknavosti politiků a vysokých státních úředníků. Podpořte naši práci, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. Kverulanta čeká ještě mnoho práce a mnoho výdajů. 

Zpět na výpis novinek