Nahoru
Středočeský kraj Kverulantovi slíbil vypsání soutěže na dopravní obslužnost za 1,5 miliardy korun
Středočeský kraj Kverulantovi slíbil vypsání soutěže na dopravní obslužnost za 1,5 miliardy korun

Středočeský kraj už od dob Davida Ratha zajišťuje autobusovou dopravní obslužnost za více než miliardu korun ročně nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. Cílem Kverulanta je již od roku 2010 tuto praxi zrušit a přimět krajský úřad k uspořádání transparentního výběrového řízení. To se mu bohužel stále nepodařilo, dokonce ani po té, co byl Rath v květnu 2012 zatčen s krabicí od vína plnou úplatků. Kraj místo vypsání soutěže k 1. srpnu 2021 zdražil jízdné. Ceny vzrostly zhruba o 20 až 25 procent. Kverulant protestoval a opět napsal hejtmance, aby konečně zjednala nápravu. V reakci na to mu Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu slíbil, že soutěž vypíše. Oceňte Kverulantovu vytrvalost a pomozte mu zastavovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky alespoň malým darem.

Na podzim 2020 se také uskutečnily krajské volby. Na koalici se domluvil STAN s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. Novou hejtmankou byla zvolena Petra Pecková z hnutí Starostové a nezávislí, které vyhrálo volby. Na podzim 2020 Kverulant napsal hejtmance dopis, v kterém opět volá po vypsání transparentního výběrového řízení na dopravní obslužnost. Ta mu poměrně rychle odpověděla, že děkuje a věc předá radnímu pro dopravu, stranickému kolegovi Petru Boreckému. Ten se Kverulantovi neozval a ani nevypsal nové tendry.

Kverulant na to reagoval nedávným vydáním zprávy s názvem Středočeský kraj místo vypsání soutěže na dopravce zdražil jízdné a zasláním dalšího dopisu Hejtmance. Nyní reakce přišla. Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu Kverulantovi v mailu slíbil, že soutěž vypíše. Vypsání zakázek bude zahájeno v červenci roku 2022 a noví dopravci vyjedou od 1. prosince 2024.  Kverulant je tímto slibem potěšen a bude důsledně kontrolovat jeho plnění.

Zde je celý text mailu radního pro dopravu:

Vážený pane Razimo,

reaguji na Vámi vydaný článek, abych zasadil celý postup ve věci veřejné zakázky na nové autobusové dopravce do širších souvislostí.

Mohu Vás i občany ujistit, že cílem Středočeského kraje je vypsat zakázku co nejdříve, ale je nutné si uvědomit, že do celého procesu vstupuje celé řada faktorů, které není možné v rámci příprav zanedbat, protože determinují nejen úspěch samotné soutěže, ale také následný desetiletý provoz dle nových smluv.

Hlavními faktory jsou především nutnost dokončení zapojení autobusové dopravy do jednotného integrovaného dopravního systému PID, převedení stávající objednávky dopravních výkonů od obcí na Středočeský kraj (proto jsou také aktuálně zaváděny nové standardy dopravní obslužnosti), ale také nově předepsané povinné kvóty bezemisních a nízkoemisních vozidel či převod zastávkových označníků od stávajících dopravců.

V souvislosti s rozvojem regionu kolem hlavního města Prahy a růstem počtu cestujících také docházelo před rokem 2019 k nákupu nových vysokokapacitních kloubových autobusů a dalším vyžádaným investicím, např. do nového odbavovacího systému. Pokud bychom smlouvy vypověděli dříve (tedy před 30. listopadem 2024), což teoreticky možné je, dopravci by nemohli investované prostředky odepisovat po celou plánovanou dobu, a náklady by pro Středočeský kraj skokově vzrostly v posledních letech provozu.

Možná i to jsou důvody, proč se do soutěží předchozí vedení kraje nehrnulo, a prodloužilo platnost smluv uzavřených v roce 2009. Posoudit ekonomickou výhodnost stávajícího smluvního nastavení je velice obtížné.

Na jednu stranu jsou sice průměrné náklady za 1 km odjetého výkonu nejvyšší v republice (to je ale také mj. dáno vysokými mzdovými nároky v pražské aglomeraci, vysokokapacitními vozidly, či požadavky na odbavovací a informační systém), na stranu druhou jsou však tyto smlouvy na rozdíl od většiny smluv v okolních krajích v režimu tzv. netto, kdy riziko výběru tržeb za kalendářní rok nese dopravce.

Pro nové smlouvy bude v souladu s legislativními předpisy prakticky možný pouze model v tzv. brutto režimu, při kterém riziko tržeb nese objednatel.

Poměrně těžko predikovatelnou oblastí jsou však také strukturální změny v České republice po odeznění stávající epidemiologické situace, jež se velmi pravděpodobně promítnou do definování potřeb a rozsahu dopravní obslužnosti území v následujících letech. I na tuto záležitost chceme v rámci výběru nových dopravců správně reagovat.

Příprava výběrového řízení a řešení návazných aspektů aktuálně intenzivně probíhá, a to v úzké součinnosti se sousedními objednateli – především s hl. m. Prahou, resp. organizací ROPID, neboť značná část linek zajíždí ze Středočeského kraje přímo na území hl. m. Prahy a ostatní linky s nimi tvoří u vybraných provozních souborů jeden dopravně-ekonomický celek.

Na základě podrobného prověření bylo navrženo rozdělení linek Středočeského kraje celkem do 35 oblastí, ve kterých se bude počet autobusů pohybovat v rozpětí mezi 25 až 50 vozidly tak, aby se do jednotlivých tendrů mohli přihlásit i malí dopravci a konkurence a tedy i nejvyšší efektivita byla zajištěna.

Vypsání zakázek bude postupně podle oblastí zahájeno v červenci roku 2022 s předpokladem výběru do konce roku s tím, že noví dopravci vyjedou od 1. prosince 2024.

Častým problémem, s nímž se potýká většina objednatelů při řešení otázek smluvního zajištění dopravní obslužnosti, je napadání zadávacího řízení (často se jedná i o obstrukční způsob napadení), ať už třetími stranami nebo samotnými potenciálními dodavateli – dopravci, kdy je v nejednom případě proces předmětné veřejné zakázky následně vystaven přezkumu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, což vše časově prodlužuje a procesně komplikuje.

Z toho důvodu byl zvolen postup pečlivé přípravy výběrového řízení, reagující na všechny výše vyjmenované aspekty.

S pozdravem

Petr Borecký, radní pro veřejnou dopravu

Další podrobnosti o jedné z nejstarších Kverulantových kauz naleznete zde.

Pokud si i vy myslíte, že by politici měli s našimi penězi nakládat výrazně hospodárněji, pomozte nám zastavovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky pravidelným darem.  I vaše podpora nám pomůže vyhrát v této kauze, ohlídat, kam tečou vaše daně, a měnit věci k lepšímu. 

Zpět na výpis novinek