Nahoru
Švýcarská firma Emil Frey i přes zákaz provozuje v Praze nelegální autobazar
Fotokoláž Kverulant.org
Švýcarská firma Emil Frey i přes zákaz provozuje v Praze nelegální autobazar

Aleš Petříš na Praze 15 postavil v roce 2008 načerno autobazar. Petříš je však místní kmotr, tak mu radnice pomohla dát „dodatečně“ všechno „do pořádku“ a přitom mnohokrát porušila zákon. Kverulant už od roku 2009 usiluje o odstranění této černé stavby. V srpnu 2022 se mu podařilo dosáhnout toho, že Praha 15 vydala rozhodnutí o zákazu používat stavbu. Bazar však dále stojí a je stále provozován švýcarskou firmou Emil Frey. Kverulant opět protestuje a dokud bazar skutečně nezmizí, bude Kverulant v této kauze pokračovat.  Pomozte Kverulantovi dál bojovat proti aroganci domácích kmotrů i zahraničních papalášů alespoň malým darem.

Fotokoláž Kverulant.org

Stavba autobazaru v Pražské ulici nebyla legální nikdy. Už jen proto, že vydání stavebního povolení dostal stavebník Aleš Petříš od svého tatínka ještě předtím, než si vůbec zažádal o územní rozhodnutí.

Zahájení řízení o odstranění stavby

Po Kverulantových opakovaných výzvách k odstranění stavby v květnu 2022 konečně proběhla kontrolní prohlídka a stavební úřad Prahy 15 následně vyzval k ukončení užívání těchto pozemků a staveb, Dne 25. května 2022 pak bylo zahájeno řízení o odstranění stavby.

Zákaz užívání stavby

Po položení dalšího dotazu dle zákona Praha 15 sdělila Kverulantovi dne 2. prosince 2022, že 18. srpna 2022 vydala i rozhodnutí o zákazu používat stavbu.

Zákon praví, že rozhodnutí o zákazu užívání stavby je vydáváno bez předchozího řízení, jako první úkon v řízení, doručuje se pouze stavebníkovi a odvolání proti rozhodnutí o zákazu užívání nemá ze zákona odkladný účinek.

Společností, která autobazar i přes výslovný zákaz provozuje je společnost EF Mobilty s.r.o.. To je dceřiná společnosti Emil Frey Automobil, s.r.o. a ta je stoprocentně vlastněna švýcarskou matkou Emil Frey Holding AG.

Švýcarská serióznost?

Emil Frey se na svých internetových stránkách chlubí, že je největší automobilový prodejce v Evropě a dodává: „Dnes této rodinné společnosti věří stovky tisíc zákazníků ve třinácti evropských zemích! Společnosti Emil Frey ČR s.r.o. a EF Mobility s.r.o., prostřednictvím kterých poskytujeme naše služby zákazníkům v České republice, patří do této švýcarské skupiny. A i zde v ČR dbáme na poctivé a korektní jednání, odhodlání, pracovitost. Zavazuje nás k tomu odkaz pana Freye spolu s tradiční švýcarskou seriózností.“

Autobazar v Pražské ulici v Praze 15 | prosinec 2022 | foto Kverulant.org

Kverulant o deklarované „švýcarské serióznosti“ Emila Freye velmi pochybuje a domnívá se, že Emil Frey by si ve Švýcarsku nedovolil provozovat autobazar, který je už roky nelegální a nedovolil by si měsíce ignorovat pravomocné rozhodnutí o zákazu užívání stavby.

Pozor, staví syn starosty

To, co vidíte na fotografii, je parkoviště, resp. stavba autobazaru pro 200 až 300 automobilů na ploše více než 8 000 m2 v Pražské ulici na Praze 15, a to v těsném sousedství obytných domů. Že by to někdo povolil? Proč ne, jestli je to v souladu s územním plánem. Proč ne, pokud byly posouzeny vlivy na životní prostředí podle zákona. Proč ne, jestliže se dohodnete se sousedy, že jim to nevadí… Nic takového nepotřebujete! Stavbu ohlásíte jen jako dočasnou. Pak uvedete, že vlastně jen osadíte dvě mobilní buňky a že se nic stavět nebude. Když budete mít štěstí, tak vám stavební odbor poradí, že sousedi jsou přes ulici, a tak se jich nemusíte na nic ptát. Že je tu ještě ten územní plán a studie vlivu na životní prostředí? To by vás mohlo zastavit, ale nezastaví! Rozhodně ne, když jste synem starosty.

Aleš Petříš, foto Česká televize

Ale pozor, najde se Kverulant, který si neváží usilovné práce starostova týmu. Za vším vidí hned aroganci moci a obcházení zákona. Poté, co starostův tým zlikvidoval původní zeleň, vydal se Kverulant na stavební odbor, aby zjistil podrobnější informace. Tam mu řekli, že se tam staví autobazar, že už je rozhodnuto, a pokud si chce stěžovat, tak samozřejmě může, ale že to nemá žádný smysl. Staví přece syn pana starosty.

Starosta Prahy 15 Jiří Petříš, foto Česká televize

Kverulant se nevzdal a s dalšími obyvateli se přihlásil jako účastník stavebního řízení a pokusil se zachránit zeleň. Asi nikoho nepřekvapí, že ho starostův tým jako účastníka vyloučil.

Stavební povolení předcházelo vydání územního rozhodnutí

Kverulant na všechna možná místa poslal dopisy, ve kterých na nezákonný postup úřadu upozornil. Jeden z těchto dopisů byl úspěšný. Magistrát vyzval Prahu 15, aby nezákonné stavební povolení zrušila. Vydání stavebního povolení totiž nepředcházelo vydání územního rozhodnutí. To je tak velké a bizarní porušení stavebního zákona, že Kverulant ani neslyšel o podobném příkladu. Územní rozhodnutí se oficiálně jmenuje souhlas s umístěním stavby a obecně takové rozhodnutí říká, že na daném pozemku lze postavit dejme tomu čtyřpatrový obytný dům na ploše 300 m2. Teprve když má stavebník takové rozhodnutí, může si na stavebním úřadě zažádat o vydání stavebního povolení na stavbu konkrétního domu.   

Místo, aby se Praha 15 řídila magistrátním rozhodnutím a zahájila řízení o odstranění stavby, tak pomohla kmotrovi Petříšovi dát „dodatečně“ všechno do pořádku. Tatínek starosta na věc osobně dohlédl, a tak bylo vydáno nové stavební povolení.

Starosta Jiří Petříš osobně dohlížel nelegální stavbu svého syna Aleš Petříše, foto Kverulant.org

První žaloba

Proti novému stavebnímu povolení se Kverulant odvolal a poté, co mu nebylo vyhověno, spojil se se společenstvím vlastníků sousedního domu a to v srpnu 2009 podalo žalobu. Soudu trvalo dva roky, než v září 2011 vynesl rozsudek. Žaloba vlastníků byla zamítnuta. Ač nerad, musí dát Kverulant soudu za pravdu. Jakkoliv to zní absurdně, soud žalobu zamítl, protože společenství vlastníků jako takové nic nevlastní, a proto sousední stavbou nemohou být dotčena jeho majetková práva. Společenství tedy nebylo legitimní k podání žaloby. Kverulant udělal chybu.

„Vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody“

Ale nyní zpět ke staronovému stavebnímu povolení z roku 2008. Nové stavební povolení starostova syna se už tvářilo více legálně. Bylo vydáno jen jako dočasné, a dokonce mu předcházelo územní rozhodnutí. V územním rozhodnutí se praví, že celková plocha pro provoz autobazaru činí 8379 m2 a nová zeleň bude osázena na ploše 2185 m2. Jak si pozorný čtenář povšiml, žádná zeleň v autobazaru není a ani nebyla. Když si na to Kverulant stěžoval, dozvěděl se, že vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody:

Kverulant se obrátil na Pražský magistrát, aby sjednal nápravu a nejlépe začat celou věc vyřizovat sám. Magistrát odpověděl, že vše je v naprostém pořádku:

Petice

Kverulant za vydatné pomoci občanů sepsal petici proti autobazaru a sehnal pod ni víc než 250 podpisů. To jsou skoro všichni, kdo u autobazaru bydlí. Úřad odpověděl, že autobazar přece už dávno stojí a je dokonce zkolaudovaný, tak o co jde?

foto Kverulant.org

Tajemník úřadu odsouzený za korupci

V roce 2010 proběhly komunální volby. Starostu Petříše (ODS) vystřídal stranický kolega starosta Klega, ale kmotrovská jízda pokračovala dál. Nejprve byly provedeny kosmetické změny. Od nového starosty dostala výpověď vedoucí stavebního odboru Jitka Lazarčíková. Byla to právě ona, kdo je podepsán pod tvrzením, že vysázení zeleně by bylo v rozporu s ochranou přírody. Podle vyjádření nového starosty dostala výpověď proto, že pod jejím vedením proslul stavební úřad na Praze 15 špatnou pověstí. Ještě před nástupem starosty Klegy opustil úřad i jeho tajemník. Zjednodušeně řečeno, tajemník úřadu je šéfem všech úředníků na úřadě. Dnes již bývalý tajemník úřadu Vladimír Doležal měl značný podíl na postupu radnice v této kauze. K jeho odchodu přispělo jistě i to, že byl v létě roku 2010 pravomocně odsouzen za korupci. A opět šlo o autobazar, jen o jiný. V listopadu 2004 žádal tehdejší poslanec Vladimír Doležal úplatek 800 000 korun za to, že zařídí prodloužení nájemní smlouvy pro autobazar na Praze 10. Na schůzku se ale majitel autobazaru vybavil policejním nahrávacím zařízením.

Bývalý tajemník Prahy 15 a bývalý poslanec za ODS Vladimír Doležal, který byl pravomocně odsouzen pro korupci, foto ČTK

Kverulant politikům příliš nevěří, ale vyhazov vedoucí stavebního odboru Jitky Lazarčíkové jej přiměl k tomu, aby se za novým starostou vydal. Nový starosta Kverulantovi slíbil, že věc nechá prošetřit. Překvapení se, jako tolikrát, nekonalo. Dle starosty Klegy je vše v pořádku:

Nové stavební povolení

Jak už bylo uvedeno, kmotrovská jízda ODS na Praze 15 pokračovala dál i po výměně starostů. Stavba byla povolena jako dočasná, a to nejpozději do 27. 4. 2012. Kdo by očekával, že starostenský synek to s dočasností stavby nemyslel vážně, nebude zklamán. Dva dny před vypršením povolení si zažádal o prodloužení povolení o dalších 10 let:

V rozporu se zákonem bylo už jen to, že stavební úřad vůbec nějaké územní řízení zahájil. Už třeba jen proto, že bylo evidentní, že nový územní souhlas nebude vydán v době platnosti starého. Stavba se tak stala stavbou nepovolenou, a tedy stavbou černou. Stavební úřad měl zahájit řízení o odstranění stavby a vydat předběžné opatření zakazující autobazar užívat. Kverulant to stavebnímu úřadu připomněl a zároveň se přihlásil jako účastník nového územního řízení. Byl však opět vyloučen z územního řízení. Tentokrát prý proto, že jeho advokáti si nedali od Kverulanta úředně ověřit plnou moc.

Kverulant podal v roce 2012 proti prodloužení dočasné stavby o dalších deset let odvolání k nadřízenému orgánu Prahy 15. Nadřízeným orgánem byl pražský magistrát. Magistrátní úřednictvo se patrně rozhodlo, že se nebude vysilovat dodržováním správního řádu, a v zákonné lhůtě nevydalo rozhodnutí. Teprve až po pěti letech, v září roku 2017, se magistrátní soukolí, živené z našich daní, dotočilo a Kverulantovu žádost zamítlo

foto: Depositphoto

Když magistrát Kverulantovo odvolání celé měsíce ignoroval, nezbylo mu než podat soudní žalobu. Kverulant nebyl příliš překvapen, když mu soud dal v únoru 2013 za pravdu v tom, že jeho vyloučení z územního řízení bylo protizákonné. Magistrát, jako nadřízený orgán Prahy 15, byl nakonec donucen se autobazarem znovu zabývat. Překvapení se zase nekonalo. Magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se salámovou metodou nic společného. 

Uhynulé stromy

V roce 2014 proběhly další komunální volby a do křesla starosty vynesly na kandidátce ANO Milana Wenzla, opět člena ODS, tedy bývalého. Nový starosta se sám obrátil na Kverulanta se slibem, že se pokusí letitý problém vyřešit. V prosinci 2014 vyzval Kverulanta k podání oficiální žádosti o prošetření věci, aby se věcí mohl oficiálně zabývat. Kverulant tuto žádost podal obratem a jako první krok požadoval alespoň osázení bazaru zelení na ploše minimálně 2185 m2 tak, jak to stavebníkovi Petříšovi již dříve uložil stavební úřad. Pan starosta měl možnost dokázat, že slogan „Nejsme jako politici, makáme“ je pravdivý.

Nový pan starosta Wenzl této možnosti nevyužil, a Kverulant tak nebyl zaskočen jeho frenetickou pracovitostí. Když od podání žádosti marně uplynuly více než čtyři měsíce, musel ji urgovat. Teprve pak, na konci dubna 2015, přišla stručná odpověď od paní Mgr. Zuzany Venclíkové, vedoucí odboru životního prostředí ÚMČ Praha 15: Na základě Vašeho podnětu provedl odbor životního prostředí místní šetření za účelem kontroly plnění závazného stanoviska ke změně užívání stavby „Autobazar v Praze 10 – Hostivaři“. Při šetření bylo zjištěno, že podmínky závazného stanoviska byly splněny pouze částečně. Ve spolupráci s odborem stavebním byl následně majitel autobazaru p. Petříš pozván k ústnímu jednání. Zde bylo dohodnuto splnění podmínek užívání stavby v termínu do 15. 5. 2015. Odbor životního prostředí po uplynutí termínu provede místní šetření za účelem kontroly splnění podmínek. Kdo by si myslel, že se v autobazaru v půlce května 2015 objevila rajská zahrada o velikosti třetiny fotbalového hřiště, bude opět zklamán. 

celkový pohled na autobazar 6. června 2015, foto Kverulant.org

Jediným hmatatelným výsledkem Kverulantových předchozích podání je osázení autobazaru několika stromy. Konkrétně přibylo 12 javorů, 2 sakury, 1 platan a 4 břízy, které vinou nulové péče během několika měsíců zase uhynuly.

Další soudní žaloba

Jak už bylo řečeno, magistrát v srpnu 2013 došel k závěru, že prodloužení povolení autobazaru o dalších deset let nemá se salámovou metodou nic společného. Kverulant zastával radikálně odlišný názor, a tak podal na Pražský magistrát další soudní žalobu. Soud dal rozsudkem v říjnu 2017 Kverulantovi za pravdu, když přisvědčil Kverulantově námitce, že rozhodnutí o námitkách bylo vydáno v rozporu s platnou právní úpravou. Soud konstatoval, že považuje rovněž za nutné pro pořádek dodat, že územní rozhodnutí Úřadu městské části Prahy 15 ze dne 29. 5. 2012, č. j. 12611/2012/OÚR/VLe, zn. ÚMČ P15 16357/2012, které úřad vydal ve zjednodušeném územním řízení, nemělo být pro včasné podání námitek Kverulantem vůbec vydáno.

Soud také v odůvodnění rozsudku uvedl, že Praha 15 je v dalším řízení vázána právním názorem vysloveným v tomto rozsudku v tom smyslu, že správní orgány ve smyslu § 95 odst. 3 a 5 stavebního zákona vydají usnesení o zahájení územního řízení, v rámci něhož vypořádají Kverulantem uplatněné námitky. Přestože rozsudek je z října 2017, Praha 15 zatím žádné nové územní rozhodnutí o autobazaru nezahájila.

Kverulant se musel znovu obrátit na soud. Tentokrát se domáhal toho, aby soud nařídil pražskému magistrátu přezkoumat správnost rozhodnutí Prahy 15, kterým bez řádného projednání prodloužil platnost stavebního povolení z května 2012 o celých 10 let,  do dubna 2022. V červnu 2020 dal soud Kverulantovi za pravdu a nařídil provést přezkumné řízení. 

Magistrát konstatuje, že autobazar je černá stavba

V prosinci roku 2021 přezkumné řízení doběhlo do konce. Ve složitém právní textu pražský magistrát v zásadě konstatuje, že stavební povolení z roku 2012 nikdy nebylo, pro četné vady, pravomocné, a proto jej ani přezkoumat nemůže.

Není-li tedy stavební povolení z roku 2012 pravomocné, pak je autobazar černou stavbou, která by měla být odstraněna. Proto Kverulant v únoru roku 2022 vyzval stavební úřad Prahy 15, aby vydal zákaz stavbu používat a zahájil řízení o odstranění stavby. Praha 15 Kverulantovi počátkem března 2022 odpověděla, že žádné kroky k odstranění černé stavby nepodnikla.

V květnu 2022 Kverulant svůj dotaz zopakoval a tím přiměl Prahu 15 k vágnímu slibu, že provede prohlídku místa jako první krok k zahájení řízení o odstranění stavby.

Kverulant se však tímto vágním slibem nenechal ukolébat.

Kmotrovská Praha 15

Kverulant má s kmotry z Prahy 15 opravdu letité otřesné zkušenosti. Starosta Prahy 15 Milan Wenzl (nejprve ODS a pak ANO) uzavřel v roce 2015 s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Obdobnou smlouvu, ale na jiný projekt uzavřel s Ekospolem jeho předchůdce legendární pražský odeesák Pavel Klega. Kverulant.org to považuje za korupční jednání, na oba podal v roce 2015 trestní oznámení a usiloval o to, aby se touto kauzou policie seriózně zabývala. Bohužel marně. Podrobnosti naleznete v kauze Korupce na Praze 15.

Další kmotrovské jednání odhaluje Kverulant v kauze Tunel na Praze 15. V tomto případě Praha 15 chtěla prodat výrazně pod cenou areál bývalé vodárny v hodnotě mnoha desítek milionů napřímo jedinému zájemci, stejnému kmotrovi jako v této kauze, Aleši Petříšovi. Kverulantovi se sice podařilo zabránit přímému prodeji a donutit radnici prodat areál nejvyšší nabídce ve výběrovém řízení, ale vítězem výběrového řízení se stala nastrčená firma Aleše Petříše.

A lépe na Praze 15 v dohledné době nebude. Volby tam sice na podzim 2022 vyhrála opoziční strana Patnáctka náš domov, ale Prahu 15 bude dál rozkrádat stejná partička ODS, ANO a TOP09 jako již dlouhé roky. Novinkou je snad jen to, že tentokrát se tato koalice ještě opírá o hlasy SPD. Kverulant se tedy ani v tomto volebním období rozhodně nudit nebude.

Prosba o podporu

Kverulant se touto kauzou zabývá již od svého vzniku v roce 2009. Prosíme, oceňte Kverulantovu vytrvalost. Odmítá se totiž smířit s arogantním porušováním zákonů a s tunelováním obecního majetku v podstatě stále stejnou partou korupčníků z konce devadesátých let, kteří jen vyměnili dresy.  Pomozte i vy Kverulantovi bojovat proti aroganci notorických papalášů z Prahy 15 jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. Dokud nebude autobazar odstraněn, kauza pro Kverulanta nekončí.

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima

Zpět na výpis novinek