Nahoru
Trafiky rozežraných politiků. IV. díl: Oborová zdravotní pojišťovna
Ilustrační foto: Profimedia
Trafiky rozežraných politiků. IV. díl: Oborová zdravotní pojišťovna
Twitter

Kverulant.org zmapoval, kdo sedí ve správních a dozorčích radách zdravotních pojišťoven. Zjistil, že jsou plné rozežraných politiků a vysokých státních úředníků. Jenom ve statutárních orgánech Vojenské zdravotní pojišťovny, ve Zdravotní pojišťovně ministerstva vnitra, ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a v Oborové zdravotní pojišťovně (OZP) je celkem 126 politických exponentů. Odměna ve OZP činí v průměru 37 tisíc měsíčně za jeden či dva dny práce.  Za posledních šest let si členové statutárních orgánů ulouply z veřejného pojištění více než 35 milionů korun. To však není to nejhorší. Vedení OZP si vzalo z „kasičky“ kam přispívají občané pro případ nemoci celkem 126 milionů korun a založilo si dvě dceřiné společnosti. Jedna má podnikat v oboru distribuce a prodeje elektřiny. Kverulant protestuje, žádá vysvětlení a chystá trestní oznámení.   Kverulant usvědčuje rozežrané politiky již od roku 2009. Pomozte mu v tom alespoň symbolickým darem

Ilustrační foto: Profimedia

Od roku 1993 na území České republiky působilo celkem 29 zdravotních pojišťoven. Tento počet se postupem času zredukoval na současných sedm: Všeobecná zdravotní pojišťovna, Vojenská zdravotní pojišťovna, Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví, Zaměstnanecká pojišťovna Škoda, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra a RBP zdravotní pojišťovna. Všechny hospodaří s veřejnými penězi z povinného zdravotního pojištění občanů. Celková výše vybraného pojištění překonala už v roce 2021 částku 400 miliard korun.

Všem pojišťovnám položil Kverulant dotaz dle zákona, aby zjistil, kdo sedí v jejich statutárních orgánech, jak často chodí na jednání a kolik za to bere. Zjistil při tom, že většina statutárních orgánů pojišťoven je prolezlá rozežranými politiky a vysokými státními úředníky, kteří vedle toho ještě „stihnou“ zastávat mnohé další dobře placené posty.  Tito lidé berou v pojišťovnách desítky tisíc měsíčně za jeden či dva dny práce. Existuje však čestná výjimka. Tou je Zaměstnanecká pojišťovna Škoda. Ta členům správní a dozorčí rady neposkytuje žádné peněžité plnění ani odměny.

Oborová zdravotní pojišťovna

Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OPZ) je s více než 740 000 pojištěnci třetí největší zaměstnaneckou pojišťovnou v Česku. OPZ nejprve neposkytla Kverulantovi informace tak, jak jí to ukládá zákon. Kverulant tak musel podat proti ignorování zákona o svobodném přístupu k informacím stížnost. Odvolací orgán, kterým byl Úřad pro ochranu osobních údajů Kverulantovi zcela vyhověl a rozhodnutím z 23. června 2023 přikázal OZP požadované informace poskytnout. To se následně 10. července 2023 také stalo.

Z informací poskytnutých OZP Kverulant zjistil, že OZP má patnáctičlennou správní radu a pět jejích členů jmenuje vláda.  Těmi se od 25. února 2023 stali Ing. Jakub HAAS, Mgr. Jindřich LAUSCHMANN,  JUDr. Radek POLICAR, Mgr. Jakub SOFKA a Mgr. Pavlína ŽÍLOVÁ. Správní rada se v letech 2017 až 2022 scházela obvykle 6krát do roka a průměrný člen si za jedno zasedání přišel v průměru na 36 151 korun. Nejvíce si v těchto letech vydělal předseda správní rady OZP Ing. Miroslav CHLUMSKÝ a to celkem 2 620 500 korun. Místopředseda správní rady Ing. Václav MATYÁŠ si přišel na 1 910 000 korun.  Jedinou bílou vránou ve statutárních orgánech OZP byl Ing. Pavel JIRÁK, který za funkci místopředsedy správní rady odmítl odměnu. Přehled odměn všech členů správní rady OZP v letech 2017 až 2022 naleznete zde.

Dozorčí rada OZP má devět členů a tři její členy jmenuje vláda.  Těmi s od 25. února 2023 stala Ing. Eva GAJDOŠOVÁ a to na návrh ministra financí Zbyňka Stanjury (ODS), Ing. Hana SEMÍNOVÁ na návrh ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) a MUDr. Marián HOŠEK na návrh ministra práce a sociálních věcí Mariána Jurečky (KDU-ČSL). I dozorčí rada se v letech 2017 až 2022 scházela obvykle 6 krát do roka a průměrný člen si za jedno zasedání přišel v průměru na téměř stejné peníze a to 36 906 korun. Nejvíce si v těchto letech vydělal předseda dozorčí rady OZP RNDr. Lubomír NETOLICKÝ a to celkem 2 309 000 korun. Přehled odměn všech členů správní rady OZP v letech 2017 až 2022 naleznete zde.

Celkem si tak všichni členové statutárních orgánů OZP za sledované období uloupli z veřejného pojištění dalších více než 35 milionů korun.

Podnikání za peníze pojištěnců

Podobně jako Všeobecná zdravotní pojišťovna i OZP stoprocentně vlastní pojišťovnu poskytující komerční pojištění. Jmenuje se Vitalitas pojišťovna, a.s. a k jejímu založení si vedení OZP od plátců zdravotního pojištění vzalo 91 milionů  korun. Na založení další 100% dcery OZP servis s.r.o., která má předmětu podnikání zapsánu  distribuci a prodej elektřiny si vedení OZP vzalo z „kasičky“ kam přispívají občané pro případ nemoci, dalších 35 milionů korun.

Kverulant je přesvědčený, že zdravotní pojišťovny by se měly především zabývat zprostředkováním účinné a efektivní zdravotní péče a nikoliv podnikat s vybraným pojistným v oboru distribuce a obchod s elektřinou. Kverulant nyní požádal vedení pojišťovny OZP o vysvětlení a nebude-li uspokojivé, podělí se o svoje zjištění s orgány činnými v trestním řízení.

Další informace

Kverulant se ve svém seriálu soustředil na čtyři zdravotní pojišťovny. Vojenská zdravotní pojišťovna, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra, Všeobecná zdravotní pojišťovna a Oborová zdravotní pojišťovna. Informace o jejich statutárních orgánech naleznete v kauze Sto dvacet šest trafik rozežraných politiků.

Prosba o podporu

Veřejná kontrola politiků je docela náročná práce a bez peněz se dělat nedá. V této kauze už jsme museli zaplatit téměř 7000 korun za poskytnutí informací.  Další tisíce nás stálo provedení dosti rozsáhlé analýzy a právní služby s touto kauzou spojené. Přesto není Kverulant napojen na penězovody z veřejných zdrojů. Nejsme placeni z vašich daní. Jsme odkázáni jen na pomoc našich dárců. Bez nich bychom museli svou práci zastavit. Prosíme, buďte jedním z nich. Číslo Kverulantova účtu je 4350490001/5500 nebo můžete k darování použít i tuto zabezpečenou darovací bránu.

Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek