Nahoru
Tunelování majetku Národní sportovní agentury. Kverulant podává trestní oznámení
Ilustrační foto od 12019 z Pixabay
Tunelování majetku Národní sportovní agentury. Kverulant podává trestní oznámení
Twitter

Byly časy, kdy český sport financovaly výnosy z hazardu. Po vytunelování Sazky sport platilo ministerstvo ze státního rozpočtu. Pak, po sérii skandálů převzala tuto úlohu Národní sportovní agentura (NSA), ale ani ta není tunelování ušetřena. Odhalil to Nejvyšší kontrolní úřad. Šlo o lukrativní pozemky v Harrachově. Kverulant na vedení NSA podal trestní oznámení. Kverulant pronásleduje věrolomné politiky a zkorumpované úředníky již od roku 2009. Prosíme hlídejte je s námi finanční podporou naší práce.

Ilustrační foto od 12019 z Pixabay

Vytunelování Sazky

Wikipedie uvádí, že historie Sazky začala v roce 1948 zrušením soukromých sázkových společností a založením státního podniku Staska (Státní sázková kancelář), která umožňovala sázky na sportovní zápasy. Pro český sport je naprosto signifikantní, že tato organizace byla po pěti letech zrušena pro podezření z manipulace se sportovními zápasy. Protože se sázení po zrušení jediné sázkové společnosti přesunulo do ilegality, byla v roce 1956 založena společnost Sazka, která byla následující rok svěřena Československému svazu tělesné výchovy.

Dlouholetým předsedou představenstva a generálním ředitelem Sazky byl Aleš Hušák. Ten za komunistického režimu podepsal spolupráci s tajnou komunistickou policií – Státní bezpečností a vystupoval pod krycími jmény „Chapman“ a „Krakonoš.“ Hušák v čele Sazky proslul svým nákladným životním stylem. Jeho roční mzda činila 15 milionů Kč. Provoz jeho kanceláře, dvou aut Bentley, cesty letadlem, osobní kuchař či ochranka pohltily až 150 milionů Kč ročně.

Společnost se významně zadlužila kvůli stavbě Sazka Areny, otevřené roku 2004. Dne 27. května 2011 byl na Sazku prohlášen konkurz.  O dva měsíce později vyhlásil insolvenční správce výběrové řízení na její prodej.

Národní sportovní agentura

Úlohu financovat český sport převzala Národní sportovní agentura (NSA). Vznikla 1. srpna 2019 a rozhodně není ušetřena skandálům a jak by mohla, když její vedení je plné nejrůznějších papalášů. Navíc je ve hře přes 6 miliard korun, které NSA ročně rozděluje.

Prvním předsedou agentury byl poslanec a bývalý hokejový brankář Milan Hnilička (ANO). V lednu 2021 se potýkal s kritikou ohledně své účasti na oslavě v teplickém hotelu, která porušovala tehdejší vládní protiepidemická opatření. Hnilička poté rezignoval na mandát poslance, ale z agentury odešel až 17. května 2021.

V květnu 2023 server irozhlas.cz zveřejnil článek mapující dotační toky a nakládání s nimi vedením Českého tenisového svazu. V roce 2021 tento svaz inkasoval od NSA téměř 142 milionů korun. Zhruba třetina této částky, 42,7 milionu korun směřovalo spolku Orel jednota Praha – Balkán. Starostou tohoto pobočného spolku Orla byl Vojtěch Flégl, člen dozorčí rady ČTS i Rady ČTS. Dotaci měl přitom využít k organizování akcí napříč tenisovými oddíly, jichž bylo více než 1,1 tisíce, k financování reprezentačních celků a na rozvoj mládeže. Minimálně od roku 2018 získával Fléglův Orel každoročně prostředky mezi 22 a 43 miliony korun. V roce 2022 se jednalo o 35,5 milionu.

Následně v únoru 2024 obvinila policie celkem pět lidí a stejný počet právnických osob. Ve vazbě kvůli zneužívání dotací skončil nejen Flégl, ale i prezident Českého tenisového svazu Ivo Kaderka. V březnu 2024 NSA na základě provedené kontroly odeslala tenisovému svazu výzvu k vrácení části dotace ve výši 29,7 milionů Kč.

Nálezy NKÚ

V pondělí 29. dubna 2024 zveřejnil Nejvyšší kontrolní úřad zprávu o kontrole NSA. Kontrolovaným obdobím byly roky 2019 až 2022. NKÚ konstatoval, že NSA nepostupovaly při poskytování dotací v některých případech transparentně a v souladu s právními předpisy. K naplnění očekávaných přínosů vzniku NSA nedošlo. NSA při zadávání veřejných zakázek nepostupovala v souladu s právními předpisy. NSA vynakládala peněžní prostředky za plnění, která nebyla podložena platnými smlouvami. NSA nezavedla funkční vnitřní kontrolní systém tak, aby zajistil hospodárný, efektivní a účelný výkon státní správy. Došlo však i k tunelování majetku NSA.

Tunelování

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) převedl k na konci roku 2021 na NSA celkem 300 tisíc metrů čtverečních pozemků ve sjezdovém a skokanském areálu v Harrachově. Jednalo se zejména o sjezdové tratě z Čertovy hory a pozemky pod lanovkami.  

NSA s nemovitým majetkem převzala od ÚZSVM i dvě nájemní smlouvy k některým pozemkům. Ty však NSA neprodloužila, ale nájemci je nadále bezplatně užívali. Vznikla tak škoda ve výši nejméně 555 tisíc korun.

Mnoho dalších pozemků NSA bylo využíváno zcela bez nájemní smlouvy. Šlo o pozemky pod lanovou dráhou, která je celoročně v provozu, o pozemky pod hotelem či pod stánky s občerstvením.

Kverulant nevěří, že neinkasování příjmů z pronájmů lukrativních pozemků v Krkonoších je jen pouhým opomenutím. Kverulant je přesvědčen, že jde o cílené tunelování veřejného majetku a proto na vedení NSA podal trestní oznámení.

Trestní zákon slibuje v § 220 „Porušení povinnosti při správě cizího majetku“ všem, kdo poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvně převzatou povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, a tím jinému způsobí škodu, že bude potrestán odnětím svobody až na osm let. Na ty, kteří se takového jednání dopustí z hrubé nedbalosti, pamatuje zákon odnětím svobody až na tři léta.

Pokrytectví politiků ve vedení NSA

Vedení NSA je plné politiků a jejich klientů. Jeden z nich, senátor Jan Sobotka (STAN), člen dozorčí komise Národní sportovní agentury po vypuknutí skandálu s dotacemi pro Kaderku poskytl Rozhlasu rozhovor. V něm se rozčiloval nad tím, že kontrola udělování dotací je nedostatečná jako by právě on nebyl za tento stav také zodpovědný.  A ještě smutnější na celém rozhovoru bylo to, že redaktor na tuto pokryteckou hru přistoupil. Proto se ani jednou nezeptal na osobní zodpovědnost tohoto vrcholného představitele NSA za špatnou kontrolu.

Prosba o podporu

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost se roky věnovat řešení konkrétních problémů ve veřejném zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu Kverulant.org, který se do takových kauz systematicky pouští již od roku 2009. Prosíme, hlídejte rozežrané úředníky a věrolomné politiky s námi finanční podporou naší práce

Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek