Počty nově jmenovaných generálů, tabulka Kverulant.org, zdroj Vojenská kancelář prezidenta republiky

Twitter

Twitter