Petr Vrabec, Zaostřeno na cestovatele, 5. červen 2023, foto: A11

Twitter

Twitter