Nahoru
Vizuální smog v Brně, z 272 nalezených nosičů je jich 66 nelegálních a z toho 39 na pozemcích města 
Brno, foto: Kverulant
Vizuální smog v Brně, z 272 nalezených nosičů je jich 66 nelegálních a z toho 39 na pozemcích města 
Twitter

Adéla Šnajdrová, čerstvá úspěšná absolventka Vysokého učení technického v Brně (VUT) popisuje svůj zápas s úředním šimlem, když psala svoji diplomovou práci na téma nelegální vizuální smog v Brně. Konstatuje, že úřady nemají žádní systém, který by nelegální stavby mapoval, natož odstraňoval.

Brno, foto: Kverulant

Byl podzim 2022. Tématem mojí diplomky byl vizuální smog v Brně. Začala jsem si hledat informace a kam jinam se jít zeptat, než na Magistrát města Brna (MMB). Tak jsem šla. Při vstupu mi zrak přistál na páternosteru, ze kterého mám hrůzu už od dětství. Hned vedle schody, uf, nevzdávat se hned na začátku. Vyjdu do příslušného patra Majetkového odboru MMB a hledám ty správné dveře. Jakožto účetní sem tam musím jednat s úředníky a ne vždy se mi do toho chce, tak teď tu stojím přede dveřmi a váhám, jestli opravdu zaklepat.

Seberu všechnu odvahu, klepu na odbornou referentku a tasím svůj dotaz ohledně toho, kdo by mi mohl pro diplomovou práci poskytnout informace ohledně reklamních nosičů. Paní na mě kouká a poradit mi nedokáže, odkáže mě na svou nadřízenou ve dveřích hned vedle. Paráda, opět sbírám odvahu a klepu na další dveře.

Vedoucí referátu mi už nějaké informace podat dokáže. Tedy spíš jen to, že záležitosti ohledně reklamních nosičů (billboardů) už asi 10 let neřešila a že se jedná o složitější problematiku (díky za info). A pokračuje: „Bližší informace dále samostatně na městských částech, respektive jejich stavebních úřadech, a záštitu celého města Brna zastává Odbor správy majetku MMB.“ Moment co? Majetkový odbor, Odbor správy majetku… To si raději zapisuji, abych tomu sama uvěřila. No nic, moc jsem nepochodila a budu muset pátrat dále. Na cestu dolů již plná odvahy naskakuji do páternosteru, kupuji kafe a mířím domů vymýšlet, co dál.

No, máme přece už 21. století, tak začnu smolit e-mail vedoucímu Odboru správy majetku (btw, od něj nemám odpověď doteď) a z 29 brněnských městských částí vybírám tři,  Brno-střed, kde celý život žiju, Komín, kudy často projíždím do mého milovaného Jundrova, a Bosonohy na doporučení kamarádky Veroniky, která nesnáší billboardy. Posílám tedy první várku žádostí o informace. Ptám se, zda má jejich městská část (MČ) uzavřeny smlouvy na pronájem pozemků k umístění reklamních zařízení (billboardů), pokud ano, o kolik billboardů se celkem jedná. Zajímá mě i jaký byl celkový roční příjem MČ z pronájmu pozemků pro billboardy v roce 2021.

Jen jediná smlouva?

Do deseti dnů jsem měla odpověď od všech MČ. Výsledek mě trochu překvapil, nějakou smlouvu měla uzavřenou jen MČ Bosonohy, celkem ke dvěma kusům billboardů a roční příjem z nich byl v roce 2021 necelých 80 tisíc korun. Okay, tak další billboardy tedy stojí na soukromých pozemcích nebo nelegálně na pozemcích dané MČ. Vím, že někde na nějakých místech nějaké nosiče jsou, ale to by jak na zeptání, tak do diplomky, bylo k ničemu. To znamená jediné, musím oblasti obejít a sama si zjistit, kde toho kolik je. Tisknu si mapy jednotlivých MČ, beru zvýrazňovače, nabíjím na 100 % telefon, teple se oblékám a vyrážím do terénu.

Terénní výzkum

Brno a jeho malebná reklamní zákoutí jsem se rozhodla objevovat od 3. 12. do 28. 12. 2022. Prochodila jsem zhruba 140 kilometrů a našla jsem něco? No jasně, že jo! Celkem 272 reklamních nosičů, z toho 198 na Brně-střed, 42 v Komíně a 32 v Bosonohách. Každý jsem vyfotila, prostřednictvím map jsem si k němu uložila GPS souřadnice a následně si pak ke každému hledala údaje z katastru nemovitostí. Ze všech nalezených se jich 190 vyskytovalo na soukromých pozemcích a těch zbylých 82 na pozemcích ve vlastnictví obce (všechny informace jsou podrobněji rozepsány v mojí diplomce). Už teď mi bylo jasné, že tady něco nehraje, protože z odpovědí na první žádost jsou uzavřeny smlouvy pouze ke 2 nosičům. Ale pokud tam i tak billboardy stojí, jsou buď legálně na soukromém pozemku, takže k nim muselo být vydáno povolení, nebo tam jsou prostě nelegálně a to jen tak nenechám!

Vše jsem seřadila do tabulek a následně se všemi informacemi zaslala na jednotlivé podatelny MČ spolu s žádostmi o další informace. Ptala jsem se kdy bylo daným reklamním stavbám vydáno stavební povolení a kdy toto povolení vyprší.

Brno – Komín

Ze 42 má 38 reklamních nosičů platné stavební povolení. Pokračovala jsem v dotazování na zbylé, u kterých jsem se zmínila v parcelních číslech nebo v GPS souřadnicích. Upřímně, byla to dost otrocká a mravenčí práce ty informace všechny najít a seřadit a holt jsem se uklikla, jsem taky jen člověk. Ale chápala jsem, nesprávné informace ode mě, úředníci nemohli pokračovat dále. Suma sumárum, Brno – Komín má podle všeho jen 4 nelegálně umístěné nosiče.

Brno – Bosonohy

Jeden ze zastupitelů této MČ mě požádal o telefonickou konzultaci. Ou, to asi nebude moc pěkný hovor. Opak byl ale pravdou.  Přišlo poděkování za mnou zaslanou žádost a překvapení, kolik billboardů se na jejich území nachází. Situaci ohledně reklamních zařízení MČ řeší a rádi by se reklamních nosičů zbavili, jen moc neví, jak na to. O mou práci a zjištěné výsledky se zajímají a situaci budou i nadále řešit. Po několika dnech mi přišla odpověď s požadovanými informacemi. Suma sumárum, Brno – Bosonohy má na svém území 20 nelegálně umístěných nosičů.

Brno – střed

Brno – střed má z mého výběru nejvíce katastrálních území a nalezla jsem tam nejvíce reklamních nosičů.  Na mnou zaslanou žádost o informace spolu s přílohou o 130 stranách mi reagovala vedoucí oddělení právního a organizačního a právnička stavebního úřadu s požadavkem na osobní schůzku. Jelikož na mě tam byly 4 zaměstnankyně stavebního úřadu, já si s sebou vzala na pomoc kamarádku Veroniku. Moje vytištěná 130stránková žádost ležela na stole a vypadala dost hustě, nebudu lhát. Nahrávání schůzky mi nebylo dovoleno, ale sdělení bylo jasné, žádost v takovém rozsahu není možné zpracovat, alespoň ne ve lhůtě, kterou jsem požadovala. Jo a kdyby ke zpracování došlo, náklady za zpracování by se vyšplhali do řádu desetitisíců. Aha, takže vystrašit a zahnat, aby holka dál nic neřešila. To ale ne. Nějaká data nejen do diplomky potřebuji, takže jak dál postupovat? Je toho hodně, to uznávám, ale jsou to přece nosiče (celkem 56 kusů) na jejich pozemcích!

Drobný fun fact – zaslané fotky jsou jim údajně k ničemu. Nemůžou mi věřit, že se na daném místě nosič skutečně nachází, muselo by proběhnout místní šetření a musel by to jít prověřit přímo na místo jejich úředník, ale lidí mají málo… Moment, ale to snad není můj problém ne? No, pokračujeme…

Úhrada nákladů ve výši 5 000 kč

Domluvili jsme se následovně. Původní žádost stáhnu, upravím ji pouze na nosiče na pozemcích ve vlastnictví Brna a pošlu ji znovu. Stalo se, tentokrát bez fotek a jen o 3 stránkách. Na oplátku mi byla taky zaslána jedna žádost, ehm, tedy výzva. Výzva k úhradě nákladů ve výši téměř 5 000 Kč.Několikrát zamrkám, jestli vidím dobře a je to tak. Spojuji se s Veronikou a ta mě propojuje s Vojtěchem Razimou z neziskovky Kverulant.org, která žádost podala znovu jménem společnosti a náklady za mě uhradila (ještě jednou velké díky!) a já získala odpověď, 24 z 56 dotazovaných nosičů nemá platné povolení.

Na schůzce padla zmínka i o tom, že dotazů ohledně billboardů jim chodí několik do roka. Paráda, ptám se, jestli mají tedy někde v nějaké tabulce alespoň nějaké informace, pokud jim žádosti chodí tak často. Haha, toto jim zákon neukládá, proč by si nějakou evidenci vedli. Ale jestli prý chci, můžu si na webových stránkách projít odpovědi na žádosti a získat tak alespoň vzorek informací. To jsem i udělala a strávila jsem nad prohledáváním webových stránek krásné dva večery. Od roku 2013 cca 40 odpovědí na žádosti o poskytnutí informací, ale ze zbylých 142 nosičů jsem našla odpovědi jen k hrstce. Suma sumárum, Brno – střed na svém území toleruje 42 nelegálně umístěných nosičů.

Milion pro město za nelegální billboardy

Z 272 nalezených nosičů je prokazatelně nelegálně umístěných 66. A z toho se jich právě 39 nachází na pozemcích statutárního města Brna. Na magistrát jsem zaslala ještě doplňující žádost, kde jsem se ptala na to samé jako v prvních žádostech adresovaných jednotlivým MČ. Statutární město Brno má uzavřené nájemní smlouvy na 25 kusů billboardů. Roční příjem v roce 2021 byl 574 986 Kč, v roce 2022 byl 601 233 Kč, to je cca 24 000 Kč na jeden billboard za rok. To je skoro 1 000 000 Kč z těch nelegálně umístěných na pozemcích Brna, které jsem našla jen já. Neprozkoumávala jsem celé Brno (zatím), těžko odhadnout, kolik by to bylo v rámci celého města, ale nebude to žádná malá částka. Ale jelikož jsem prošla tak cca desetinu MČ v Brně, předpokládám, že situace by ve zbytku měla být hodně podobná, hrubým odhadem by mohlo jít o minimálně 10 000 000 Kč a to už není málo.

Úřady nemají ani excelovou tabulku

Na webových stránkách jsem se snažila dohledat nějakou zprávu o činnosti Magistrátu města Brna. Ta buď není nebo neumím hledat pořádně, i to se může stát. Ale ze zkušeností tam jsem pochopila, že tak akorát člověka vždy odkáží na jiný úřad.  A já se ptám, jak je možné, že v tom v dnešní době nemají pořádek? Byla jsem přepinkávána ze dveří do dveří, dodala jsem poměrně podrobná data a stejně dodnes nemám odpovědi ke všem, ke 122 nosičům nemám informace vůbec žádné. Je využívání např. excelovské tabulky tak moc složité?

Demolice Plakátova

Skvělou práci v mapování nelegálních billboardů odvádí iniciativa Přidej se strhni to, která na svém facebookovém profilu má už skoro 8 tisíc sledujících. Prověřovat jednotlivé billboardy lze přes jejich webové stránky, kde se člověk dozví plno informací, jak při zjišťování legálnosti umístění postupovat. Jejich mapa Demolice Plakátova se postupně zaplňuje jednotlivými objekty. U každého billboardu je fotografie, souřadnice a podrobné informace o něm.

I pro Brno existuje mapka, kde jsou billboardy vyznačeny a je k nim dané podrobnější info. I jiná města, například Plzeň, podobné mapy vytváří. U té plzeňské je možné přes stručný formulář objekty přímo vkládat. Existuje již i hodně příkladů dobré praxe, jak se v dalších městech v Česku či v zahraničí snaží s vizuálním smogem bojovat. Dočíst se o nich můžete i na éto webové stránce.

No nebylo by krásné, kdyby kompetentní úřady (možná všechny) využívaly něco podobného, měly informace dohromady na jednom místě a ještě k tomu propojené?

Zapojte se i vy

Zajímá i Vás téma nelegální reklamy, vadí Vám a chtěli byste proti ní něco udělat? Nebojte se napsat některému radnímu své městské části nebo magistrátu. Klidně jim přepošlete tento článek, řekněte, že vám nelegální reklama vadí a zeptejte se, zda s tím bude vedení města něco dělat.

Ing. Adéla Šnajdrová

Twitter
Zpět na výpis novinek