Nahoru
Vnitro prý neví kolika ohrožením bezpečnosti zabránilo zavření Pražského hradu
Voják s puškou na Pražském hradě autor Tomas Binter
Vnitro prý neví kolika ohrožením bezpečnosti zabránilo zavření Pražského hradu

Vyvěšení červených trenýrek na Pražském hradě v září 2015 mělo prezidentovi připomenout jeho buranské chování. V reakci na to Zeman v roce 2016 zneužil zpráv o teroristických útocích v Evropě, uzavřel Hrad svobodnému pohybu a zavedl na něm plošné policejní kontroly. Počátkem ledna se ministr vnitra Vít Rakušan pochlubil tím, že zadal provedení revize „bezpečnostních“ opatření, která platí na Pražském hradě. To celé prý s cílem Hrad otevřít. I proto se Kverulant nedávno zeptal Ministerstva vnitra v kolika případech bylo díky plošným kontrolám zabráněno možnému ohrožení bezpečnosti. Vnitro to prý neví. Pravda však bude nejspíš jinde. Uzavření Pražského hradu je naprosto k ničemu. Pokud si stejně jako Kverulant myslíte, že Pražský hrad má patřit široké veřejnosti a nikoliv arogantnímu prezidentovi podpořte Kverulantův boj za otevření alespoň malým darem.

Voják s puškou na Pražském hradě autor Tomas Binter

Počátkem května 2021 byl konečně široké veřejnosti otevřen areál Pražského hradu. Stalo se tak po více než půl roce úplné uzávěry. Tento den také byly, po dlouhých pěti letech, zrušeny plošné kontroly u vstupu do Hradu. Kverulant to považuje za své vítězství a důsledek kampaně, kterou za otevření Hradu vedl.  Klíčovým úspěchem bylo to, že dosáhl pravomocného rozhodnutí soudu, které konstatovalo, že uzavření Hradu nemá oporu v zákoně a že Hrad je veřejným prostranstvím. Další prodlužování zákazu vstupu se tak stalo neudržitelným. Bohužel po několika dnech byly plošné kontroly opět obnoveny a tak Kverulantův boj pokračuje dál.  Kverulant chtěl znát odpovědi na následující otázky:

  1. V kolika případech bylo díky plošným kontrolám zabráněno možnému ohrožení bezpečnosti? Uveďte statistiku v podrobnosti, kterou máte k dispozici a popište nejvíce ohrožující incidenty.
  2. Jak byla průběžně vyhodnocována účinnost plošných kontrol? Poskytněte kopie všech těchto vyhodnocení.
  3. Uveďte celkové náklady plošných kontrol za roky 2016 až 2022, uveďte údaje za jednotlivé roky v členění na jednotlivé kapitoly, tak, jak je máte k dispozici.

Nyní mu přišla odpověď: „Ministerstvo vnitra požadovanými informacemi nedisponuje, neboť se nevztahují k jeho působnosti.“

Nesplněný ministerský slib

V lednu 2022 získala ve sněmovně důvěru nová vláda. Ministrem vnitra se stal Vít Rakušan. Ten vyslyšel výzvu, aby požádal příslušné instituce o revizi všech bezpečnostních opatření, která platí na Pražském hradě. Rakušan tehdy doslova řekl „Dal jsem prověřit všechna opatření na Pražském hradě, zda odpovídají současné bezpečnostní realitě.“  Svým slibem se Rakušan nevzpomněl pochlubit na svém Tweeteru. I pěknou fotečku si na to pořídil:

Dle zákona o svobodném přístupu k informacím Kverulant požádal ministerstvo vnitra o sdělení všech relevantních informací týkající se výsledků této prověrky a plánů na jejich zrušení. V březnu 2022 mu přišla odpověď ve které mu vnitro sděluje: „ (…) pan ministr skutečně požádal příslušné instituce, zejména Policii ČR Útvar pro ochranu prezidenta České republiky o prověření stávajících opatření v areálu Pražského hradu a zvážení, zda odpovídají současné bezpečnostní situaci, nicméně o výsledku prověrky nemá Ministerstvo vnitra písemné informace. Samotná ochrana sídla prezidenta republiky je pak realizována příslušníky výše uvedeného útvaru Policie ČR, který se spolu s Kanceláří prezidenta republiky podílí na financování jednotlivých prvků ochrany.“ O tom, zda a kdy bude Hrad opět otevřen široké veřejnosti není v dopise ani slovo.

Ministr vnitra Vít Rakušan tedy pro otevření Pražského hradu neudělal nic a když jej Kverulant konfrontoval se sliby danými veřejnosti, tak se alibisticky odkazuje na jakési útvary Policie ČR jako by mu tyto útvary vůbec nebyly podřízeny.

Prosba o podporu

Pokud se i vám arogantní chování problematického prezidenta i ministra vnitra příčí, začněte Kverulanta podporovat, jakkoliv malým, za to však pravidelným darem.

Zpět na výpis novinek