Nahoru
Výrobce fejkových respirátorů skončil v insolvenci
Foto: Ratfink1973 / Pixabay
Výrobce fejkových respirátorů skončil v insolvenci

V době vrcholící koronavirové epidemie odhalil Kverulant.org prodej nebezpečných respirátorů od firmy TEX-TECH s.r.o. Tyto respirátory byly vydávány za splňující normu FFP2, přestože v povinném testování nevyhověly. Navíc byly označeny značkou CE, přestože nevyhověly ani evropské homologaci. Kverulant se se svými zjištěními obrátil na Českou obchodní inspekci a dosáhl toho, že internetový obchod ALZA dočasně zastavil prodej těchto respirátorů. Firma TEX-TECH za to Kverulantovi nejprve vyhrožovala žalobou a pak ji skutečně podala. Kverulant se ani tentokrát nenechal zastrašit a svou kauzu nestáhl. Následně soud žalobu TEX-TECH na Kverulanta zamítl a konstatoval, že TEX-TECH platný certifikát neměl. Nakonec TECH-TECH skončil v insolvenci. Oceňte Kverulantův boj proti parazitům na koronavirové krizi alespoň symbolickým darem.

Foto: Ratfink1973 / Pixabay

Označení CE vzniklo jako zkratka slov Communité Européen, tedy Evropské společenství. Značka CE vyjadřuje, že výrobek splňuje evropský technický standard nazývaný harmonizovaná evropská norma. Tedy, že výrobek splňuje předpisy ohledně zdraví, bezpečnosti či ochrany životního prostředí v Evropě. Než nějaký výrobce či dovozce může legálně takto označit svůj výrobek, musí projít poměrně složitým procesem. 

Falešný certifikát

Podvodníci TEX-TECH se rozhodli tomuto procesu vyhnout, a to přes nelegální zkratku. Vzali certifikát od kvalitního českého výrobce klíčové komponenty respirátorů netkané textilie Meltblown a řekli, že ji budou používat ve svých respirátorech. Následně si nechali vystavit falešný certifikát od garážové firmy Conformity consulting s.r.o. 

Kverulant se se svými odhaleními počátkem února 2021 obrátil na Českou obchodní inspekci. V polovině dubna se Kverulant obrátil na ČOI s dotazem, co zjistila kontrola. ČOI odpověděla, že šetření sice ještě není pravomocně u konce, ale vše nasvědčuje tomu, že TEX-TECH označoval svoje výrobky značkou CE bez toho, že by na to měl právo. V dopise doručeném Kverulantovi 26. dubna 2021 ČOI dokonce uvádí: „(…) platný certifikát EU přezkoušení typu ke kontrole předložen nebyl.“ 

V listopadu 2021 Kverulant svůj dotaz na ČOI zopakoval s obdobným výsledkem. ČOI znovu zopakovala, že ani jeden z jimi zkoušených respirátorů dodaných firmou TEX-TECH při zkouškách nevyhověl a byly tak značnou CE označeny v rozporu se zákonem.

Výrobce TEX- TECH prohrál soud proti Kverulantovi

Koncem února zaslal advokát najatý firmou TEX-TECH Kverulantovi výhružný dopis. Píše v něm, že pokud Kverulant svoji kauzu ze svých stránek neodstraní do 10. března 2021: „podám žalobu, na základě které budu požadovat mimo výše uvedené též náhradu škody a nemajetkové újmy, kterou jste mému klientovi svým protiprávním jednáním způsobili“. Kverulant je na podobné vyhrožování zvyklý a svoji kauzu nestáhl.

V dubnu 2021 pánové z TEX-TECHu svoji výhružku splnili a u Obvodního soudu pro Prahu 10 se domáhali stažení všech článků o jejich problematických výrobcích z Kverulantova webu.  Kverulant zaslal soudu svoje vyjádření. Jako obvykle Kverulant uvedl, že jeho texty jsou „kombinací pravdivých tvrzení odpůrce (Kverulant.org) (vycházejících z citací pravých a obsahově správných listin, a to i veřejnoprávního charakteru, včetně hypertextových odkazů na tyto listiny přímo v textu) a dále hodnotících soudů, jimiž odpůrce vyjadřuje svůj úsudek o nebezpečnosti respirátorů uvedených na trh navrhovatelem“.

Soud dal v červnu 2021 Kverulantovi zapravdu a vydání předběžného opatření, které by Kverulantovi zakázalo publikovat tuto kauzu zamítl. V odůvodnění poukázal zejména na to, že TEX-TECH ani soudu nedoložil, že certifikace od turecké instituce UNIVERSAL CERTIFICATION je k certifikaci dle CE skutečně oprávněna.

Obsah obrázku text

Popis byl vytvořen automaticky

TEX-TECH skončil v insolvenci

Šetření ČOI vyvolené Kverulantem, zastavení prodeje fejkových respirátorů na Alze, byť dočasné a prohraný soud proti Kverulantovi patrně vedly k tomu, že TEX-TECH nebyl sto dostát svým závazkům a tak skončil v insolvenci. Kverulant to považuje i za svoji zásluhu.

Obchodní rejstřík

Insolvenční řízení se v zásadě skládá z několika fází. První fází je zahájení insolvenčního řízení a podání insolvenčního návrhu. Následuje rozhodnutí o úpadku dlužníka, rozhodnutí o vhodném způsobu řešení úpadku dlužníka, realizace zvoleného způsobu řešení úpadku dlužníka a konec insolvenčního řízení.

Prosba o podporu

Pokud je vám Kverulantův vytrvalý boj sympatický, můžete ho finančně podpořit. Oceňte Kverulantův boj proti parazitům na koronavirové krizi a podpořte ho alespoň symbolickou částkou. 

Reklama
Reklama

Zpět na výpis novinek