Nahoru
Z Libně byl konečně odstraněn velký nelegální billboard
Odstraňování nelegálního billboardu v Libni, 27. květen 2023, foto: Kverulant.org
Z Libně byl konečně odstraněn velký nelegální billboard
Twitter

Před nádražím Libeň stál na pozemku hlavního města více než rok a půl nelegální billboard. Praha už před dvěma roky schválila, že neprodlouží žádné smlouvy na umístění billboardů a tomu v Libni navíc smlouva vypršela už v prosinci 2021. Počátkem února 2023 slíbil majitel, firma Big Board, odstranění nelegálního billboardu do konce března. Firma svůj slib nesplnila. Proto Kverulant vyzval pražské zastupitele, aby billboardáře zažalovali. I proto byl o víkendu billboard konečně odstraněn.

Odstraňování nelegálního billboardu v Libni, 27. květen 2023, foto: Kverulant.org

Kverulant.org odeslal primátorovi Prahy a všem členům rady již několik dopisů, ve kterých je vybízí, aby konečně vyčistili Prahu od přebujelého reklamního smogu. K těmto výzvám se již připojilo mnoho občanů a několik neziskových společností. A výsledky se dostavují. Magistrát vypověděl desítky smluv na pozemky, které pronajímá různým firmám pro umístění reklamních poutačů. Jenže ne všechny billboardy po vypršení smlouvy jejich majitelé odstranili a to je případ i toho v Libni.

„Billboard je „nelegální’ proto, že jsme ve vedení města schválili opatření, díky němuž se neprodlužuje žádná smlouva na umístění billboardu. Tahle vypršela 31. 12. 2021 a díky opatření nebyla prodloužena. Od té doby se snažíme dosáhnout toho, aby majitel stavbu skutečně odstranil,“ vysvětlila v únoru 2023 Kristýna Drápalová (Praha Sobě) kolegům z Blesku.

Majitel billboardu, společnost Big Board se dlouho vymlouval na chybějící povolení a razítka. Teprve počátkem roku ho aktivity neziskových organizací a jimi vyvolaný mediální zájem donutily slíbit, že billboard odstraní do konce března 2023. Blesku to sdělila PR manažerka firmy Pavlína Stránská. To se však nestalo. Proto Kverulant počátkem dubna vyzval radní, zastupitele i úředníky města, aby město podniklo kroky k nápravě tohoto zjevně protiprávního stavu s tím, že prvním krokem by měla být žaloba a vydání nařízení o odstranění stavby. I proto byl o víkendu billboard konečně odstraněn.

Demolice začala ráno v sobotu 27. května. Za pomocí jeřábu byly postupně sejmuty všechny tři reklamní plochy o rozměrech 9,6 x 3,6 m. Ty byly rozřezány a odvezeny pryč. Odpoledne již zbyl na křižovatce frekventovaných ulic Českomoravská a K Žižkovu jen sloup. I ten byl nakonec demontován.

Vydání bezdůvodného obohacení

Za 17 měsíců, které uplynuly od doby, kdy billboard přestal být legální si jeho majitel firma Big Board přišla odhadem na čtyři miliony korun. Na tuto částku lze pohlížet jako na neoprávněné obohacení a majitel pozemku, pražský magistrát by mohl firmu Big Board žalovat a domáhat se vydání alespoň části tohoto nelegálního příjmu. Občanský zákoník na tuto možnost pamatuje v § 2991kde se píše: „Kdo se na úkor jiného bez spravedlivého důvodu obohatí, musí ochuzenému vydat, oč se obohatil. Bezdůvodně se obohatí zvláště ten, kdo získá majetkový prospěch plněním bez právního důvodu, plněním z právního důvodu, který odpadl, protiprávním užitím cizí hodnoty nebo tím, že za něho bylo plněno, co měl po právu plnit sám.“ Kverulant na tuto možnost dnes dopisem upozornil všechny pražské politiky a úředníky.

Odstraňme z Prahy billboardový smog

Kverulant bojuje za vyčištění Prahy od reklamního smogu už od svého založení v roce 2009. Výsledky se však dostavují jen pomalu. Billboardáři mají totiž politikům mnoho co nabídnout. A tak teprve v srpnu 2020 schválila rada hlavního města Prahy výpověď všech smluv na pronájem pozemků pro reklamní zařízení do 8 m2. Teprve na podzim 2021 Praha neprodloužila nevýhodnou smlouvu s JCDecaux na které prodělala 180 milionů korun, začal platit zákaz reklamních plachet i v širším centru a Praha přijala usnesení, že nebude nově pronajímat svoje pozemky ani pro velké billboardy. Teprve počátkem roku 2023 Praha konečně zmapovala všechny nelegální billboardy na svém území. Nelegální jsou čtyři pětiny z nich. Dokud nebudou odstraněny bude Kverulant ve svém boji pokračovat. 

Prosba o podporu

Od slibů politiků ke skutečné nápravě věcí obecných je dlouhá cesta, a proto bude Kverulant pražské politiky bedlivě sledovat a připomínat jim jejich sliby. Pomozte nám i vyčistit Prahu a zastavit billboardovou lobby jakkoliv malým, za to však pravidelným darem. 

Za Kverulantův tým Vojtěch Razima

Twitter
Zpět na výpis novinek