Nahoru
Zlínský magistrát neví, kolik úředníků pro něj pracovalo
Foto město Zlín
Zlínský magistrát neví, kolik úředníků pro něj pracovalo

Kverulant opět mapuje počty úředníků, ceny pronájmů kancelářských budov a náklady na úklid ve veřejné správě. Dle zákona se již na tyto informace dotázal téměř stovky institucí a již obdržel většinu odpovědí. Některé jsou dosti kuriózní. Zlínský magistrát například neví, kolik úředníků pro něj pracovalo v jednotlivých budovách posledních pět let.  Pomozte Kverulantovi kontrolovat věrolomné politiky a rozežrané úředníky alespoň symbolickým darem.

Foto město Zlín

Státní a veřejná správa si pronajímá nebo vlastní celou řadu budov. V těchto budovách probíhá úklid. Kverulant by nebyl kverulantem, kdyby si myslel, že někde není pronájem kanceláří či úklid předražený a jeho zadávání není spojeno s korupcí. Jedním ze způsobů, jak odhalit předražené smlouvy je porovnat mezi sebou náklad na pronájem a úklid na jednoho úředníka. Proto se Kverulant nedávno na tyto parametry zeptal 89 institucí. Většina z nich již odpověděla na všechny otázky. Ne tak Zlínský magistrát.

Zlínský magistrát Kverulantovi dopisem sdělil, že na jeho žádost „Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme Magistrát města Zlína, (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech na pronájem a úklid kancelářských budov, které užíval povinný v letech 2017, 2018, 2019, 2020 a 2021. – Kolik zaměstnanců povinného v jednotlivých, výše uvedených budovách pracuje? Uveďte členění na jednotlivé roky“, odpovědět nemůže. Nezná prý totiž odpověď: „Povinný subjekt však nedisponuje informací kolik jeho zaměstnanců pracovalo v jednotlivých jím užívaných budovách v jednotlivých letech 2017 – 2021, ani ji není schopen dodatečně zjistit na základě jiných podkladů.“ Kverulant se s tímto přístupem samozřejmě odmítá smířit a podává proti neposkytnutí těchto informací stížnost.

Kverulant poprvé zmapoval ceny úklidu ve státní správě v roce 2011. V letech 2014 a 2017 svoje dotazy zopakoval. V letech 2009 a 2010 činila roční průměrná cena úklidu 253 Kč za metr čtvereční. V letech 2011, 2012 a 2013 poklesla cena na 170 Kč. V letech 2014, 2015 a 2016 už to bylo jen 144 za rok a metr čtvereční. To představuje u 42 sledovaných institucí celkovou tříletou úsporu téměř 100 milionů korun. Kverulant je hrdý, že i touto kauzou významně přispěl k omezení plýtvání ve státní správě. Kverulant však nespí na vavřínech a proto nyní poptal informace o úklidu a pronájmu kancelářských budov za posledních pět let. Pomozte Kverulantovi dokončit tuto novou kauzou alespoň symbolickým darem.

Zpět na výpis novinek