Nahoru

Aktuality

Přestože je Andrej Babiš, hlavní pěstitel řepky olejky již podruhé předsedou vlády, Kverulant svůj odmítavý názor k povinnému přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu nezměnil. V kauze Drahý biOOmyl je i nadále jeho cílem zastavit toto nesmyslné plýtvání. A jaký je váš názor na biopaliva? Souhlasíte s povinným přimíchávání biopaliv do benzínu a nafty? V Kverulantově anketě již hlasovalo již téměř 1 500 lidí. Podívejte se na výsledky a připojte i vy svůj hlas. 

Přestože problematická hypotéza o globálním oteplování v důsledku lidské produkce COnebyla nikdy potvrzena, drahý lov na neškodný CO2 pokračuje zuřivě dál. V souladu s Pařížskou dohodou vynakládáme miliardy na to, aby průměrné globální teploty v roce 2050 nevzrostly o 2 °C, ale jen o 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Náklady na dosažení tohoto absurdního cíle platíme všichni, ale patrně nejvíce postiženou skupinou jsou řidiči. Dodavatelé nafty a benzínu totiž mají povinnost snižovat produkci CO nejen tím, že do paliv klasických musí přimíchávat drahá biopaliva, ale musí také dodat předepsaný podíl paliv jako je zemní nebo zkapalněný ropný plyn, vysokoprocentní biopaliva, elektřina či vodík. Tato, údajně ekologická, paliva by však bez masivních dotací nikdo nechtěl.  Tyto dotace musí někdo zaplatit a to paliva klasická významně zdražuje. Nejen na toto téma hovořil ředitel obecně prospěšné organizace Kverulant.org Ing. Vojtěch Razima s ředitelem České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Ing. Janem Mikulcem, CSc. Kverulant.org kritizuje nesmyslnost boje s globálním oteplováním již řadu let. I díky němu se EU v roce 2015 definitivně shodla, že omezí používání biopaliv ze zemědělských plodin v dopravě z původních 10 % na 7%. Podpořte Kverulanta v jeho boji proti řepkové lobby alespoň symbolickým darem 100 Kč. 

 

Před koncem roku do ČR doputovala zpráva Evropského úřad pro boj proti podvodům (OLAF) o kauze Čapí hnízdo. Jen málokdo asi ví, že její oficiální verzi veřejnost stále nemá k dispozici. Přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. Veřejnost tak má zprávu k dispozici jen díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti  úředníků. Navíc není zcela jasné, zda jde o zprávu kompletní a autentickou. S tím se Kverulant odmítl smířit a soudí se o její uveřejnění. Nyní byl Kverulantovi doručen přípis soudu, ve kterém je uveden „záměr MF upokojit navrhovatele“ Kverulant.  MF píše, že má nově stanovisko státního zastupitelství o tom, že již nejsou důvody zprávu OLAF tajit a když Kverulant podá novou žádost o informace, bude mu nejspíš vyhověno. Kverulant samozřejmě žádnou novou žádost podávat nebude a dnes to oznámil to soudu. Kverulant bude dál pokračovat ve vedení soudního sporu s cílem získat rozsudek, který říká, že MF mělo zprávu OLAF zveřejnit v podstatě ihned po té, co ji obdrželo a protože zákony mají platit pro všechny. A to i když jde o miliardáře a předsedu vlády. Pokud si i vy myslíte, že nám má vládnout zákon, a nikoliv svévole politiků, můžete Kverulanta podpořit symbolickým darem ve výši 100 Kč.

Kverulant pravidelně sleduje ceny úklidu v desítkách státních institucí. Naposledy, v roce 2017odhalil předražený nákup úklidu na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB). V ukazateli roční cena na m2 byl SÚJB  téměř třikrát dražší a v ukazateli roční cena na zaměstnance platil SÚJB dokonce pětkrát víc, než činily průměry za sledované období. Tato vysoká cena je dána především tím, že SÚJB dodávku této služby pro svoji centrálu v Praze na Senovážném náměstí nesoutěžil již od roku 1996. Roční úklid této budov tak SÚJB nestojí kolem jednoho a půl milionu korun, ale milionů pět. Kverulant s těmito výsledky seznámil předsedkyni SÚJB Danu Drábovou, a ta mu už v roce 2017 slíbila sjednat nápravu. Zatím se tak nestalo. Nyní Kverulant zjistil, že teprve v květnu 2018 zahájil její úřad výběrové řízení.

Kverulant není napojen na penězovody z veřejných zdrojů a neposílá ani žádosti do Bruselu. Nejsme placeni z vašich daní, ale pouze z darů přispěvatelů. O to více si jich vážíme. Asi i proto každý měsíc uvítáme několik nových laskavých příznivců, kteří nejsou ke svému okolí lhostejní. Tak jsme již přijali už více než 1 milion korun od více než 900 laskavých žen a mužů. Jeden člověk nám daroval průměrně 1 100 Kč. Nechte se inspirovat a podarujte nás stejnou částkou.  My váš dar s radostí využijeme na odhalování korupce a tunelů, kontrolu politiků, odstraňování billboardů, na další trestní oznámení.

Kverulant je znám svým bojem proti billboardům. Už léta opakuje tři hlavní argumenty proti nim. Jsou nebezpečné, kradou nám veřejný prostor a generují korupci. Pravdivost třetího argumentu potvrdil zpravodajský server Novinky.cz který odhalil, že úředník magistrátu Ivo Mates, který má na starosti povolování billboardů, několik let používal zdarma vůz Volvo XC60 patřící největší billboardové firmě BigBoard. Kverulant dnes na úředníka i na korupčníky z BigBoardu podal trestní oznámení. Podpořte Kverulanta v jeho boji proti billboardům alespoň symbolickou částkou 100 Kč.

Česká televize nedávno odvysílala dokument Obchod se zdravím, který popisuje praxi „terapeutického centra AKTIP“. Kverulant.org nedávno podal na šarlatány z AKTIPu trestní oznámení a to pro spáchání hned několika trestných činů. Po uvedení dokumentu se na obhajobu tzv. alternativní medicíny  začaly ozývat hlasy, které se snaží celou záležitost interpretovat tak, že jde jen o ojedinělý poklesek, o osobní selhání několika lidí, ale něco takového rozhodně není podstatou tzv. alternativní medicíny.  Že to není pravda, jednoznačně vyplývá z rozsáhlého článku tradičního obhájce kritického myšlení, Českého klubu skeptiků Sysifos. Když Sysifos v roce 2017 udíleli centru AKTIP stříbrný Bludný balvan, nebylo to ani tak z toho důvodu, že by se jednalo o výjimečný podnik, jako spíše z toho důvodu, že zejména v osobě Jarmily Klímové bylo toto centrum velmi dobře propagované mediálně. Pozitivní mediální ohlas Jarmily Klímové tak zastínil kritiku Sysifa i kritiku České onkologické společnosti. Více již v článku Kauza AKTIP není o selhání jednotlivců, ale o problému s metodami, které alternativní medicína využívá.

Jeden z našich příznivců, JP, se dotázal ministerstva dopravy, kde se ještě nachází billboardy, které měly být dávno odstraněny. Ředitel odboru komunikace se rozepsal na 3 strany a tazateli „vysvětlil“, že po ministerských odbornících placených z našich daní nikdo nemůže chtít, aby sečetli několik čísel od podřízených správních úřadů a mohli sdělit alespoň celkové číslo. Zvídavý občan se také musí podivit nad tím, že pokud už se pan ředitel dopustí sčítání „7 dnů od dodání podkladů“, „5 dnů od výzvy“ a „následně zakryje a odstraní“, dochází k závěru „že se jedná o dlouhotrvající proces, pokud reklamní poutač nedemontuje vlastník sám“.  Ani svérázný humor ministerstva dopravy našeho čtenáře neodradil a ten podal trestní oznámení na společnost Czech Outdoor a všechny majitele reklamních hyzdičů na dálnici D11 ve Středočeském kraji, kde nedávno došlo k tragické nehodě a billboard byl odstraněn až po té. Těšíme se na konání a argumentaci tentokrát policejních komisařů.

Česká televize nedávno odvysílala dokument Obchod se zdravím, který popisuje praxi „terapeutického centra AKTIP“. V dokumentu je zachyceno, jak jsou pacienti „odborníky“ z AKTIPu dovedně manipulováni k tomu, aby odmítli ověřenou léčbu klasickou medicínou a léčili se za peníze alternativně. To naplňuje nejen znaky trestného činu podvodu, ale i trestného činu ublížení na zdraví. Proto Kverulant dnes podal na šarlatány z AKTIPu trestní oznámení a bude bedlivě sledovat trestní řízení. Podrobnosti naleznete v kauze Smrtelná alternativní léčba. Pokud ani vám není jedno, že někdo beztrestně parazituje na nemocných lidech, podpořte Kverulanta alespoň symbolickým darem 100 Kč.

I Kverulanta znepokojil dokument Obchod se zdravím, ve kterém Česká televize ukazuje, jak může vypadat alternativní léčba v praxi.  Kverulant má za to, že v dokumentu popsané jednání „terapeutického centra AKTIP“ vykazuje jednoznačné znaky spáchání hned několika trestných činů a připravuje trestní oznámení. Jakkoliv je uvedení reportáže jistě správné, Česká televize má také máslo na hlavě. Kverulant zjistil,  že Lenka Krutilová, ano ta z AKTIPu co ví nejen, jak vykakat rakovinu, ale i jak změnit vlastní DNA, byla v prosinci 2015 hostem pořadu Sama Doma na ČT.  Moderátorka Ester Janečková se tehdy rozplývala nad odpověďmi zázračné paní magistry, která ví mnohem lépe než doktoři, jak vyléčit libovolnou chorobu. Pak se lze jen obtížně divit nemocným a zoufalým lidem, že mají důvěru k evidentním šarlatánům jako je Krutilová.

Ekonomický deník dnes přinesl článek o tom, že Nejvyššího kontrolní úřad (NKÚ) se ve své další kontrolní akci zaměřil na Centrální registr administrativních budov (CRAB), který provozuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Kontroloři na to přišli při prověřování nakládání s majetkem v resortu vnitra. Podle závěrů kontroly je systém, který stál přes půl miliardy nepřesný a plný nedostatků. Kontroloři tak dali zapravdu četným kritikům tohoto systém, v čele Kverulantem. Kverulant považuje CRAB za největší tunel  v dějinách českého IT. NKÚ konstatuje, že na základě údajů z CRAB nelze posoudit, zda dochází ke snižování nákladů na správu a nájem majetku.

Přestože problematická hypotéza o globálním oteplování v důsledku lidské produkce CO2 nebyla nikdy potvrzena, drahý lov na neškodný CO2 pokračuje zuřivě dál.  Náklady na tento nesmyslný boj platíme všichni, ale parně nejvíce postiženou skupinou jsou řidiči. Dodavatelé nafty a benzínu totiž mají povinnosti  snižovat produkci CO2  nejen tím, že do paliv klasických musí přimíchávat biopaliva, ale musí také dodat přepsaný podíl paliv jako je zemní nebo zkapalněný ropný plyn, vysokoprocentní biopaliva, elektřina či vodík. Tato údajně ekologická paliva by však bez masivních dotací nikdo nechtěl. To paliva klasická významně zdražuje. Ředitel Kverulanta Ing. Vojtěch Razima dnes odpoledne bude na toto téma hovořit s ředitelem České asociace petrolejářského průmyslu a obchodu Ing. Janem Mikulcem, CSc. Nenechte si ujít videozáznam tohoto rozhovoru a objednejte si zdarma Kverulantův mailový občasník.

Dnešní tradiční zkouška sirén Vám má především připomenout, že je na čase podarovat Kverulanta.  

Před 86 lety byl za zvuků Smetanovy Libuše slavnostně otevřen zimní stadion na Štvanici. Od té doby zažila Štvanice mnoho slavných chvil včetně čtyř mistrovství světa v ledním hokeji. To první se konalo už v roce 1938. Stadion přežil několik režimů i katastrofální povodeň v roce 2002. Po otevření sportovní haly v Holešovicích v roce 1962 však začíná význam stadionu upadat. Peněz na údržbu bylo stále méně. Flikovaly se jen největší maléry a místo oprav se jednotlivé části areálu zavíraly. Zatímco v Americe udělají pečlivě opečovávanou památku ze všeho, o co se jen trochu otře historie, Češi, pyšný hokejový národ, ani přes Kverulantovy vytrvalé protesty nezachránili ani svůj nejslavnější stadion. V roce 2000  sice  prohlášen kulturní památkou, ale ani město, ani hokejový svaz se o něj nestaraly. Když se počátkem roku 2011 propadla část střechy, přišlo nařízení k demolici. Dovedete si představit, že by si Italové zbourali Koloseum? Nedovedete. To Češi jsou jiní kabrňáci. Klidně si svůj nejslavnější stadion zbourali. A jakým fofrem. Dopoledne 28. května 2011, dřív než zaschl štempl, najely buldozery a o 20 dnů později je po všem. Lví podíl na to měla tehdejší radní pro majetek a nynější místopředsedkyně ODS. Alexandry Udženii, která přes veškerou Kverulantovu snahu nechala jeden z nejstarších zimních stadionů na světě v květnu 2011 zbourat. Podrobnosti naleznete v kverulantově kauze ŠTVANICE NA ŠTVANICI. A informace o slavné historii stadionu naleznete v článku EPOCHY s názvem Štvanice: První zimák Československa!

Z patnácti set nezákonných billboardů v okolí dálnic zmizela od loňského září jen 450. Vyplývá to z nových statistik ministerstva dopravy. Kolem dálnic tak zbývá ještě téměř tisícovka nelegálních billboardů a to i přesto, že již téměř před dvěma měsíci o jeden takový zabil člověk. Ke zvýšení tempa nepomohlo ani to, že Kverulant.org  po nehodě podal trestní oznámení na billboardáře a po tragické nehodě i  na ministra dopravy Daniela Ťoka za to, že jeho lidé neodstranili billboardy od dálnic silnic I. třídy, přestože jim  tuto povinnost ukládá zákon.  Kverulant bojuje proti billboardům již od svého vzniku v roce 2009, pomozte mu  v jeho boji alespoň symbolickou částkou 100 Kč.

I Kverulanta znepokojil dokument Infiltrace Obchod se zdravím, ve které Česká televize ukazuje, jak může vypadat alternativní léčba v praxi.  Kverulant má za to, že v dokumentu popsané jednání členů „terapeutického centrum AKTIP“ vykazuje jednoznačné znaky spáchání hned několika trestných činů.  Tím nejzávažnějším je patrně trestný čin dle § 122 Ublížení na zdraví a těžká újma na zdraví. Přesto všechno se zdá, že nakonec nebude ani podáno trestní oznámení. Ministr zdravotnictví v demisi, Adam Vojtěch k tomu uvedl:  „Abychom mohli podat trestní oznámení, potřebujeme mít více podkladů, řekněme důkazů, jak to centrum funguje. A ty teď nemáme.“  Kverulant se však domnívá, že k tomu, aby mohla policie zahájit vyšetřování, již existuje důvodů více než dost. Bohužel, zkušenost ukazuje, že pokud nebude podáno trestní oznámení, nebude  žádné vyšetřování. Proto Kverulant připravuje trestní oznámení a bude rád vaše facebookové komentáře a postřehy k tomuto tématu.

Přesto, že nám Andrej Babiš tvrdí, že právě jeho vláda je garantem úspěšné digitalizace státní správy, bylo to právě jeho hnutí ANO, které na Ministerstvu místního rozvoje utratilo z našich daní 600 milionů korun za nefunkční portál pro zakázky s bombastickým názvem Národní elektronický nástroj (NEN) Ten měl s registrací zakázek začít již loni v létě. Kvůli nepřipravenosti i vadám vláda rozhodla o ročním odkladu. Dalším termínem je letošní 1. červenec. NEN ale ještě nezačal fungovat, jak bylo naplánováno, a již vláda dostala na stůl první žádost o výjimku. Pikantní na tom je, že o ni žádá samotný Úřad vlády. Svou žádost opírá o dosavadní zkušenosti s dobrovolným používáním NEN. V žádosti úřad nový systém nešetří. Je NEN je krajně pomalý a uživatelsky hostilní. Kverulant.org již lednu 2017 marně vyzval tehdejší ministryni MMR Karlu Šlechtovou, aby tento tunel konečně zastavila. V únoru v této věci podal trestní oznámení. A na 11 června 2018 je na řízeno soudní jednání, na kterém bude projednána žaloba, která MMR vinní z organizace nekalé soutěže a požaduje, aby MMR přestalo používat úpravy NEN, které vznikly na základě nezákonné zakázky. Oceňte Kverulantovo vytrvalé úsilí o zastavení tohoto tunelu a podarujete jej darem ve výši 500 Kč.

Dnes vyšlo najevo, že Česká unie sportu stáhla žalobu na bývalého ředitele Sazky Aleše Hušáka, po němž požadovala 950 milionů korun jako náhradu za to, že loterijní společnost přivedl ke krachu. Připomeňme si, že Sazka byla založena v roce 1965 a svěřena Československému svazu tělesné výchovy. Tu si však sportovci nechali vytunelovat. Lví podíl na tom měl právě tehdejší předseda představenstva Sazky JUDr. Aleš Hušák. Zlý jazykové tvrdí, že pro ČSTV měl skvělé doporučení díky své nezdolné vazbě na StB. O Sazku se tehdy nechaly připravit samotné sportovní svazy, její akcionáři. O té doby jsou dotace ze státního rozpočtu nejen pro český fotbal nepostradatelné a tak jsou i „nepostradatelní“ i ti, kdo o nich rozhodují. Podívejte se na naše video z roku 2013, kdy ještě bylo v živé paměti vytunelování státní loterie SAZKA. Všechno je vochystaný podle zákona, můžeme začít…

 

Chcete jednou za čas dostávat krátké Kverulantovy tiskové zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? Napište si o něj. Když se Vám nebudou líbit, můžete se kdykoliv snadno odhlásit.

Sněmovna v rámci novely zákona o ochraně ovzduší právě schválila zvýhodnění přimíchávání některých biopaliv do benzinu a do nafty. Nově mohou dodavatelé benzinu a nafty moci započítávat do povinného minimálního podílu biopaliv dvojnásobně biopaliva, která byla vyrobena z použitých kuchyňských olejů, kafilerních tuků z řas nebo slámy. Jde o dosti pokrytecké opatření, protože tato paliva existují, přes všechny, dnes již letité předpovědi zarputilých environmentalistů, jen laboratořích a jejich výroba za alespoň trochu přiměřené ceny je stále v nedohlednu. Takže podtrženo a sečteno v benzinu nyní musí být stále nejméně 4,1 procenta lihu a v naftě stále šest procent Babišovy řepky.  

Tato nově uveřejněná kauza se ani tak nezabývá dotačním podvodem Čapí hnízdo, jako spíš jedním jeho průvodním jevem, a tím je arogantní a nezákonné odepření přístupu veřejnosti ke zprávě Evropského úřad pro boj proti podvodům (OLAF) o Babišových aktivitách. Přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. Veřejnost však má zprávu k dispozici jen díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti  úředníků. Navíc není zcela jasné, zda jde o zprávu kompletní a autentickou. S tím se Kverulant odmítá smířit a soudí se o její uveřejnění. Podrobnosti naleznete zde.

V souvislosti se smrtelnou nehodou s neodstraněným billboardem na D 11 Kverulant.org  podal na ministra dopravy Daniela Ťoka trestní oznámení na ministra dopravy  za to, že jeho lidé ani po osmi měsících od platnosti zákazu neodstranili billboardy od dálnic silnic I. třídy, přestože jim  tuto povinnost ukládá zákon.  Druhý den po podání trestního oznámení kontaktoval Kverulanta sekretariát ministra Ťoka se žádostí o schůzku. Kverulant, který se s politiky programově nestýká, souhlasil za podmínky, že bude moci na schůzce natáčet a záznam potom zveřejnit. S tím ministr Ťok překvapivě souhlasil a byl dojednán termín setkání. Tento termín byl ze strany ministerstva posléze zrušen a přesunut na  předminulý týden.  V den schůzky 10. května volal Kverulantovi sekretariát ministra, že schůzka s ředitelem Kverulanta Vojtěchem Razimou se může uskutečnit, ale jen bez kamery. S tím Kverulant samozřejmě nesouhlasil, protože veřejnost má právo slyšet ministrovo vysvětlení jak je možné, že s přispěním jeho lemplovství zemřel člověk. Rozhovor byl ukončen s tím, že Kverulant není Ťokovou zbabělostí překvapen a vydá o tom tiskovou zprávu. Za půl hodiny přišel z ministerstva další telefon.  Prý to všechno bylo nedorozumění a ministr Ťok s natáčením souhlasí. Jen ten den již prý  ministr konec čas nemá a jeho sekretariát se do týdne ozve s novým termínem schůzky. Ťokův sekretariát se s novým termínem samozřejmě neozval a Kverulant tak dál považuje ministra Daniela Ťoka za zbabělého lempla.  

Kverulant.org již v roce 2014 upozornil na nerovné podmínky při pořádání farmářských trhů v různých částech Prahy. Zatímco někteří pořadatelé museli za tuto možnost platit, jiní naopak dostávali zaplaceno. Kverulantovým cílem bylo odstranit tuto hrubou nerovnost, která byla financována z veřejných peněz. To se mu podařilo a za pořádání farmářských trhů se již nikde v Praze nikomu neplatí.  Kverulant nyní porovnal nastavené podmínky a zjistil, že průměrně se cena za pořádání jednoho trhu blíží částce 4,5 tisíce korun. Městské části chtějí až 23 tisíc korun za pořádání jednoho průměrného trhu, ale pořadatel farmářského trhu na Náměstí republiky za možnost využívat jedno z nejlukrativnějších míst v republice už roky neplatí Praze 1 ani korunu. Ještě horší to je tam, kde je pořadatelem městská část či její dceřiná společnost. To obvykle generuje městské části velkou ztrátu. Kverulant s výsledkem své studie seznámil všechny pražské městské části a magistrát a očekává, že by Praha měla dokázat podmínky pro pořádání farmářských trhů v Praze více sjednotit. Pražané by měli mít možnost nakupovat potraviny od farmářů za rovných a nekorupčních podmínek. Další podrobnosti naleznete v kauze Pražský byznys s farmáři.

Náš dárce, společnost Stim, si koupila z USA speciální stroj, který umí čistit silnice například od nánosů z pneumatik. Stroje stejného výrobce se s úspěchem používají v 53 zemích světa. I když díky tomu nabízí v ČR ojedinělé služby, přesto firma za deset let nezískala ani jedinou ze zakázek, které Ředitelství silnic a dálnic na tyto práce vypsalo. Stim tedy podal na ŘSD trestní oznámení, ve kterém poukazoval na systémovou korupci a vybírání provizí přes nastrčené firmy. Zatím jedinou odpovědí mu byl likvidační daňový doměrek na základě vykonstruovaných závěrů kontrolorek. Více v reportáži Seznamu.

Na Kverulanta se obrátil místní spolek Holešovičky pro lidi a požádal  o pomoc s odstraněním jednoho normálního a jednoho svítícího LED billboardu v ulici V Holešovičkách na Praze 8, kde min. Jeden z nich zřejmě nemá stavební povolení. Navíc částka inkasovaná městskou částí za pronájem pozemků, na kterých tyto billboardy stojí, je nicotně nízká. Občané zde tyto billboard již od začátku nechtějí, protože jim svítí do oken domů a bytů.  Ale především, veřejný prostor patří všem a nemá být předmětem podivného kšeftování s agresivní a rušící reklamou. Kverulant prosbě o pomoc rád vyhověl a zaslal radnici dopis ve kterém žádá o odstranění billboardů. Prosíme postavte se za občany V Holešovičkách i vy. Stáhněte si dopis a pošlete ho mailem na radnici.

V souvislosti s nedávnou smrtelnou nehodou s neodstraněným billboardem na D 11 Kverulant.org  podal trestní oznámení na ministra dopravy Daniela Ťoka za to, že jeho lidé ani po osmi měsících od platnosti zákazu neodstranili billboardy od dálnic silnic I. třídy, přestože jim  tuto povinnost ukládá zákon.  Druhý den po podání trestního oznámení kontaktoval Kverulanta sekretariát ministra Ťoka se žádostí o schůzku. Kverulant souhlasil ale pouze, bude-li moci na schůzce natáčet a záznam potom zveřejnit. S tím ministr Ťok překvapivě souhlasil a byl dojednán termín setkání. Tento termín byl ze strany ministerstva posléze zrušen a přesunut na dnešní odpoledne.  Dnes dopoledne volal Kverulantovi sekretariát ministra s tím, že schůzka s ředitelem Kverulanta Vojtěchem Razimou se může uskutečnit, ale jen bez kamery. S tím Kverulant samozřejmě nesouhlasil, protože veřejnost má právo slyšet ministrovo vysvětlení jak je možné, že s přispěním jeho lemplovství zemřel člověk. Rozhovor byl ukončen s tím, že Kverulant není Ťokovou zbabělostí překvapen a vydá o tom tiskovou zprávu. Za půl hodiny přišel z ministerstva další telefon.  Prý to všechno bylo nedorozumění a ministr Ťok s natáčením souhlasí. Jen dnes odpoledne již prý nakonec čas nemá a jeho sekretariát se prý příští týden ozve s novým termínem schůzky. Kverulant bojuje proti billboardům již od svého vzniku v roce 2009, podpořte ho v jeho boji alespoň symbolickou částkou 100 Kč.

V Praze 5, v ulici Na Hřebenkách bylo za veřejné peníze v roce 2010 pro klid miliardáře Marka Dospivy nákladem 24,5 milionu korun vybudováno v úseku 431 m 7 velkých retardérů. Od té doby Kverulant v kauze Ulice na retardérech usiluje o nápravu. Na podzim mu městská část Praha 5 konečně slíbila jeden retardér zcela odstranit a všechny ostatní příčné prahy výrazně snížit. A protože se stále nic neděje, napsal Kverulant nedávno starostovi Prahy 5 dopis, ve kterém se dožadoval nápravy. Starosta Richter odpověděl, že on by se retardérů také rád zbavil, ale prý nemůže nic dělat a doporučuje se obrátit na vlastníka komunikace, na hlavní město Praha. Je otázka, proč starosta Richter neurgoval u primátorky zprůjezdnění ulice sám. Kverulant odpověď nezná a místo jejího hledání se dnes na primátorku Krnáčové obrátil dopisem sám. O tom, že bude úspěšný si, však nedělá velké iluze. Primátorku Krnáčovou považuje za nejhorší v novodobé historii Prahy. Ostatně, když Kverulantův ředitel Vojtěch Razima v lednu 2015 interpeloval primátorku Krnáčové ve věci Pražských stavebních předpisů, řekl jí do očí, že by z libovolného banánu dokázal vyřezat lepší primátorku. 

Přestože naši republiku nezasypal otravným žlutým práškem ani Babiš a ani Ilumináti z letadel, ale především pyl z borovic a smrků, neškodí si připomenout nesmyslnost povinného přimíchávání biosložek do benzinu a nafty v Kverulantově kauze DRAHÝ BIOMYL.

I díky Kverulantovi postupně mizí od dálnic a silnic I. třídy na více než tři tisíce billboardů. Vítáte jejich odstraňování? V Kverulantově anketě již hlasovalo téměř 1 500 lidí. Podívejte se na výsledky a připojte i vy svůj hlas. 

Kraje dostanou peníze ze čtyřmiliardové dotace na opravy silnic nižších tříd, pokud budou odstraňovat nelegální billboardy ze svých pozemků. Dnes o tom rozhodla Vláda. Nejvíce peněz z mimořádné státní dotace na opravy krajských silnic druhých a třetích tříd mají dostat Středočeský kraj (678 milionů korun), Jihočeský kraj (428 milionů korun) a Plzeňský kraj (362 milionů korun). Předsedkyně Asociace krajů ČR a hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová považuje takovou podmínku za nepřijatelnou. Možná proto, že její kraj ještě neodstranil ani jediný billboard. Kverulant odstraňování billboardů samozřejmě vítá, ale z toho, že stát podmiňuje předělení dotace dodržováním zákona, je dosti rozpačitý. 

Zpráva OLAF o Čapím hnízdě je oficiálně stále tajná. Veřejnost ji má k dispozici jen díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti  úředníků. Navíc není zcela jasné, zda zveřejněná zpráva jde o zprávu kompletní a autentickou. S tím se Kverulant odmítá smířit, podal na  ministerstvo financí soudní žalobu a domáhá se oficiálního zveřejnění zprávy OLAF. Dnes na výzvu soudu zaplatil soudní poplatek ve výši 3 000 korun.  Pokud si i vy myslíte, že blahosklonnost politiků není dostatečnou zárukou demokracie, můžete Kverulanta podpořit alespoň symbolickým darem ve výši 100 Kč.

V Praze, v ulici Na Hřebenkách bylo za veřejné peníze v roce 2010 pro klid miliardáře Marka Dospivy nákladem 24,5 milionu korun vybudováno v úseku 431 m 7 velkých retardérů. Od té doby Kverulant v kauze Ulice na retardérech usiluje o nápravu. Přestože z retardérů nemohou mít radost ani skuteční ekologové, stále se budují nové obecní poškozovače vozidel. A co si o retardérech a silničních propadlištích myslíte vy. V Kverulantově anketě již hlasovalo téměř 1 300 lidí. Podívejte se na výsledky a připojte svůj hlas.

V Praze 5, v ulici Na Hřebenkách bylo za veřejné peníze v roce 2010 pro klid miliardáře Marka Dospivy nákladem 24,5 milionu korun vybudováno v úseku 431 m 7 velkých retardérů. Od té doby Kverulant v kauze Ulice na retardérech usiluje o nápravu. Na podzim mu městská část Praha 5 konečně slíbila jeden retardér zcela odstranit a všechny ostatní příčné prahy výrazně snížit. Zatím se tak nestalo a Kverulant na Prahu 5 poslal dotaz, kdy se tato ulice stane opět normálně průjezdnou. Nyní přišla odpověď. Praha 5 netuší, kdy a zda provede požadované stavební úpravy. Kverulant svůj boj stále nevzdává a dnes znovu napsal starostovi Prahy 5 dopis, ve kterém se dožaduje nápravy. Podpořte Kverulantův vytrvalý boj proti mocným papalášům alespoň symbolickým darem ve výši 100 Kč.

Kverulant.org zjistil, že největší česká billboardová společnost Czech Outdoor s.r.o. podala v roce  2017 k Evropské Komisi stížnost na Českou republiku. Billboardáři v ní tvrdili, že zákaz billboardů na dálnicích a na silnicích I. třídy, který začal platit v od 1. září loňského roku, představuje  údajnou nedovolenou státní podporu konkurenci. Komise toto absurdní tvrzení již loni zamítla, ale billboardáři se odvolali.  Nedávno však Evropská komise svoje rozhodnutí potvrdila a stížnost definitivně zamítla. Kverulant.org je naprosto přesvědčen, že stejně dopadnou se svou ústavní stížností podanou proti zákazu billboardům loni v létě.  Kverulant bojuje proti billboardům již od svého vzniku v roce 2009 a na přijetí zákona proti billboardům má velký podíl. Podpořte ho v jeho boji alespoň symbolickou částkou 100 Kč.

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytuje veřejnosti zdarma, ale vybírá za internetový přístup k nim ročně téměř 100 milionů korun. Kverulant je přesvědčen, že závazné  normy má stát veřejnosti poskytovat zdarma, a o to usiluje v kauze Povinné normy má stát poskytovat zdarmaA co si o zpoplatnění norem myslíte vy? V Kverulantově anketě již hlasovalo téměř  800 lidí, podívejte se na výsledky a připojte i vy svůj hlas.

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytuje veřejnosti zdarma, ale vybírá za přístup k nim ročně téměř 100 milionů korun. Kverulant je přesvědčen, že závazné normy má stát poskytovat veřejnosti zdarma, a proto v lednu vyzval dopisem politiky, aby tuto zjevnou absurditu konečně odstranili.  Poměrně rychle se tehdy ozvali hned dva. Komunista Leo Luzar a pirát Jakub Michálek. Komunista Luzar tehdy slíbil: „tuto problematiku jsem si vzal za své při tvorbě legislativního plánu našeho klubu a chci předložit v tomto duchu novelizaci autorského zákona“.  A pirát Michálek tehdy sliboval, že během cca 14 dní předloží v Poslanecké sněmovně návrh novely zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, který nařídí státu koupit od státní agentury pro normalizaci licence k přístupu k povinným normám pro všechny občany, firmy i instituce ČR a o tuto částku následně agentuře pro normalizaci sníží příjmovou stránku rozpočtu. Komunista Luzar podle všeho neudělal vůbec nic a ani pirát Michálek svojí novelu zákona ještě nepředložil.  Michálek, ale na začátku března interpeloval předsedu vlády, aby vláda zajistila bezplatný přístup k normě o elektronické fakturaci.  Babiš slíbil, že prověří možnost tzv. sponzorovaného přístupu k této normě, tedy přístupu, který nehradí koncový uživatel, ale je dotován státem. To už je třetí slib. Kverulant je upřímně zvědavý, jak politici tyto sliby splní a bude je sledovat. Dobře si je platíme i za to, aby absurdní situaci se zpoplatněnými povinnými normami konečně vyřešili. Podrobnosti naleznete v kauze Povinné normy má stát poskytovat zdarma. Pomozte i vy přimět politiky, aby dodržovali svoje sliby. Staňte se Kverulantovým pravidelným dárcem a věnujte mu každý měsíc 30 korun. I vaše koruna denně mu pomůže vyhrát v nejen v této kauze, ale měnit věci k lepšímu i v dalších kauzách.

Aktualizovali jsme pro vás seznam 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala ČOI. V seznamu naleznete i popis dopadů zjištěných závad pro motoristy. Ten byl sestaven ve spolupráci se Světem motorů a serverem D-FENS. Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2011 podařilo změnit letitou praxi ČOI. Ta od té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. Z těchto informací sestavuje Kverulant svůj přehledný a adresný seznam. I díky jemu se kvalita benzínu i nafty zásadně zvýšila.  Zatímco v roce 2001 bylo závadných 13,5 % odebraných vzorků paliv v roce 2017 to bylo už jen 1 % z 2 670 vzorků. Díky Kverulantovi můžete tankovat nejlevnější palivo bez rizika a ušetřit tak na nádrži cca 125 Kč. Podpořte Kverulanta právě touto částkou.

Aby nedošlo k mýlce, Kverulant si stále myslí, že reklama je kandovaná lež, a billboardy nemá rád. Na Kverulanta se však obrací řada firem, aby jim poradil, čemu se mají při inzerci na billboardech zejména vyhnout. Kverulant s dopravní policií a týmem spolupracovníků již před časem zformuloval několik základních doporučení.

ZACHOVEJTE KLID, papaláši nakonec nevyhrají. Zvláště když i Vy začnete podporovat Kverulanta. Staňte se Kverulantovým pravidelným dárcem a věnujte mu každý měsíc 30 korun. Vaše koruna denně pomůže měnit věci k lepšímu.

V souvislosti s nedávnou smrtelnou nehodou s billboardem na D 11 Kverulant.org právě podal trestní oznámení na ministra dopravy Daniela Ťoka a dále na všechny úřednici Ministerstva dopravy, včetně úředníků Ředitelství silnic a dálnic, kteří nesou přímou odpovědnost za to, že do dnešního dne, nebyly z dálnic, silnic I. třídy nebo jejich silničních pomocných pozemků, resp. silničních ochranných pásem dálnic a silnic I. třídy odstraněna reklamní zařízení, jejichž zřízení a provozování bylo povoleno nejdéle do 1.9.2017 (viz čl. II zákona č. 196/2012 Sb. – dále jen „novela“), jímž byl novelizován zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích – dále jen „ZPK“). V tomto jednání spatřuje Kverulant.orgl znaky přečinu maření úkolu úřední osoby z nedbalosti podle § 330 odst. 1 trestního zákoníku.

Ředitelství silnic a dálnic 9. října 2017 na 89. kilometru D1 směrem na Brno odstranilo  první z více než 3000 billboardů, které jsou podle novely zákona z roku 2012 nelegální. Kverulant skutečné, byť jen dílčí, zahájení odstraňování považuje za svůj velký úspěch. Cesta k tomuto úspěchu nebyla nejednoduchá, ale Kverulantovi se podařilo odvrátit několik útoků billboardové lobby na zákon zakazující billboardy. Připomeňme si tento boj v právě aktualizované kauze KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ.

Billboard na dálnici D11, který hrál zásadní roli při nedávné tragické dopravní nehodě, byl odstraněn. Za jeho odstraněním byl nejspíš vlastník ocelové cedule společnost Czech Outdoor ze skupiny Big Board. Jiné billboardy stejného majitele, které také zabíjely, jsou však na svém místě i po letech. V listopadu 2008 u Rokycan na 57. kilometru D5 směrem na Prahu uhýbal Ford Focus rychlejšímu Renaultu. Při tom dostal smyk a vyletěl ze silnice přímo do billboardu. Řidič zemřel při převozu do nemocnice. Další informace o nehodách s billboardy naleznete v Kverulantově kauze SMRTELNĚ NEBEZPEČNÉ BILLBOARDY. Kverulant bojuje proti billboardům již od svého vzniku v roce 2009, podpořte ho v jeho boji alespoň symbolickou částkou 100 Kč.

Dnes kolem čtvrté hodiny ráno na desátém kilometru dálnice D11 směrem z Prahy na Hradec Králové stala smrtelná nehoda. Řidičův vůz vyjel z dosud nezjištěných příčin z vozovky, narazil do sloupu billboardu s českou vlajkou, odrazil se od něj, několikrát se přetočil a nakonec skončil v příkopu. Řidič nehodu nepřežil. Billboardy měly od dálnic zmizet už vloni v září, pořád jich jsou ale k vidění stovky. Odstranit je měli jejich majitelé nebo příslušný úřad. Nařizuje jim to zákon přijatý již před pěti lety. Billbordáři však prohlásili, že zákon je blbý a tak se dodržovat nemusí a ministr dopravy Dan Ťok se nedáno nechal slyšet, že ministerstvo prý nemá dostatek lidí na to, aby billboardy odstranil. Kverulant.org je dnešní nehoda je důkazem spáchání trestného činu obecného ohrožení a podává na billboardaře i na úředníky trestní oznámeníKverulant bojuje proti billboardům již od svého vzniku v roce 2009, podpořte ho v jeho boji alespoň symbolickou částkou 100 Kč.

NEN neboli Národní elektronický nástroj je státem provozovaný počítačový program, který má sloužit k zadávání veřejných zakázek. K dispozici je však řada jiných aplikací soukromých provozovatelů a některé jsou i zadarmo. NEN tak nikdo nepotřebuje a přesto za něj stát z našich peněz už utratil 600 milionů a další stovky milionů se utratit chystá. Navíc program stále nefunguje dobře. Kverulant.org lednu 2017 marně vyzval ministryni MMR Karlu Šlechtovou, aby tento tunel konečně zastavila. V únoru v této věci podal trestní oznámení. A na 11 června 2018 je na řízeno soudní jednání, na kterém bude projednána žaloba, která MMR vinní z organizace nekalé soutěže a požaduje, aby MMR přestalo používat úpravy NEN, které vznikly na základě nezákonné zakázky. Nyní se MMR konečně něco se špatnou pověstí NEN udělat. Nebude ho ani opravovat, ani vylepšovat. Včera vypsalo výběrové řízení za 2 milióny Kč na marketingovou kampaň, která veřejnosti vysvětlí, že NEN je vlastně moc fajn. Podrobnosti o kauze NEN naleznete zde.

Ministerstvo vnitra již v roce 2016 zadalo dopravní fakultě ČVUT vypracování studie s názvem Vliv reklamních zařízení na bezpečnost silničního provozu. Studie je konečně hotová a Kverulantovi se podařilo získat její hlavní výstupy: mapu nebezpečných billboardů na dálnicích a mapu nebezpečných billboardů na hlavních tazích v Praze. Ze studie vyplývá, že nebezpečné billboardy číhají na řidiče všude, strhávají řidičovu pozornost a desetina z nich je krajně riziková. Více již v reportáži ČT s příznačným názvem Jako můra u žárovky

Kverulant.org jako před třemi lety v kauze PRAŽSKÝ BYZNYS S FARMÁŘI jako první upozornil na nerovné podmínky při pořádání farmářských trhů v různých částech Prahy. Zatímco někteří pořadatelé museli za tuto možnost platit, jiní naopak dostávali zaplaceno. Dohadování podmínek svádělo ke korupčnímu a klientelistickému jednání. Kverulantovým cílem bylo odstranit tuto hrubou nerovnost, která byla financována z veřejných peněz. To je již na Praze 4, 5, 6 a 8 podařilo a nyní je třeba znovu zkontrolovat i ostatní městské části a právě na tom Kverulant v těchto dnech pracuje.  Umožněte i vy svým darem ve výši 300 pokračování této Kverulantovy kauzy.

Správní rada dospěla k závěru, že na hlídací psy (watchdog) se shánějí peníze čím dál hůř, a tak se Kverulant.org dnešním dnem mění na roztomilé koťátko (cutekitten). Kočičky jsou totiž dlouhodobě nejvděčnějším předmětem zájmů soukromých dárců. Oceňte Kverulantovu náročnou transformaci finančním darem ve výši 100 Kč. Koťátka si to zaslouží.

V Praze, v ulici Na Hřebenkách bylo za veřejné peníze v roce 2010 pro klid miliardáře Marka Dospivy nákladem 24,5 milionu korun vybudováno v úseku 431 m 7 velkých retardérů. Od té doby usiloval Kverulant v kauze Ulice na retardérech o nápravu. Na podzim mu městská část Praha 5 konečně slíbila jeden retardér zcela odstranit a všechny ostatní příčné prahy výrazně snížit. Zatím se tak nestalo a tak dnes Kverulant na Prahu 5 poslal dotaz, kdy se tato ulice stane opět normálně průjezdnou.

Billboardy měly od dálnic zmizet už vloni v září, pořád jich jsou ale k vidění stovky. Ministr dopravy Dan Ťok (ANO) dnes v interview Novinkám řekl, že ministerstvo prý nemá dostatek lidí na to, aby billboardy rychle odstranil. Na jiné věci však Ministerstvo dopravy kapacitu má. Server auto.cz dnes zjistil, že doprava zvažuje povinnost platit silniční daň i na běžné motoristy. Daň by byla odstupňovaná podle emisní normy.  A každý motorista by za pouhé vlastnictví vozidla zaplatil každoročně 16.000 Kč (Euro 0, do roku výroby 1993) až 4000 Kč (Euro 3, do roku 2005). Teprve novější vozidla by byla od daně osvobozena.

Neziskové organizace často sklouzávají do jisté zaťatosti, který patrně ramenní z pocitu, že právě ony jsou jedinými skutečnými ochránci veřejného zájmu. Je také možné, že je to dáno tím, že se podobně jako Kverulant.org zabývají často neveselými kauzami. Ve snaze se této umanutosti vyhnout, jsme se už v roce 2012 rozhodli zavést tradici vydávání aprílových zpráv.  Ta na nedělní apríl je již nachystaná a pokud ji nechcete propásnout, napište si Kverulantův mailový občasník. Odhlásit se můžete kdykoliv.

Kverulant.org v kauze KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15 odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant označil toto jednání za korupci. Ekospol tvrdí, že o korupci nešlo, a žalobou se domáhal stažení této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy za „šíření nepravdivých, klamavých a zavádějících informací“ a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. Soud první  instance již rozhodl, že Kverulant svoji kauzu stahovat nemusí a ani za její uveřejnění se nemusí omlouvat.  Proti tomuto rozhodnutí se Ekospol odvolal. Kverulant věří, že se mu podaří přesvědčit i odvolací soud o tom, že veřejnost má právo veřejně nazývat věci pravými jmény. Podrobnosti naleznete v kauze JAK EKOSPOL MARNĚ ŽALOVAL KVERULANTA O 10 MILIONŮ. A jaký je váš názor na "prodávání" stavebních povolení?  V Kverulantově anketě již hlasovalo téměř 1 000 lidí. Podívejte se na výsledky a připojte i vy svůj hlas. 

Podívejte se na naše opravdu krátké video a na naše dokončené kauzy

Bývalou šéfku Ministerstva pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou nyní posílá Andrej Babiš na řídit Ministerstvo obrany. Podle Babiše tam „musí dát také do pořádku nákupy v resortu". V této souvislosti si Kverulanta dovoluje připomenout, že za 4 roky minulé vlády se na MMR zadalo dle zákona 50 zakázek, ale v otevřeném řízení jen 22. MMR také dostalo několik pokut  od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže za netransparentní postup při pořizování Národního elektronického nástroje známého pod zkratkou NEN. NEN je státem provozovaný počítačový program, který má sloužit k zadávání veřejných zakázek. K dispozici je však řada jiných aplikací soukromých provozovatelů a některé jsou i zadarmo. NEN tak nikdo nepotřebuje a přesto za něj stát z našich peněz už utratil 600 milionů a další stovky milionů se utratit chystá. Kverulant má k dispozici záznam vystoupení vysokého úředník z MMR, který popisuje, jak to doopravdy bylo s NEN.

Když mocní nehrají s veřejností fér, bráníme ji.  Podívejte se, jak se nám to daří. Uveřejnili jsme první seznam pumpařů se špatným benzínem. Přiměli jsme  ŘSD odstranit skoro 600 billboardů. Odhalili jsme nesmyslnost sKaret a pomohli zastavit jejich vydávání. Dotlačili jsme pražské strážníky k zabavení více než 100 falešných označení pro tělesně postižené. Odkryli jsme rekordní plýtvání ve státní správě při nákupu kancelářských potřeb a při zajišťování úklidu. Odhalili největší tunel v dějinách českého IT, zastavili 100 milionový tunel v Dopravním podniku hlavního města Prahy a snížili plýtvání při nákupech počítačů ve státní správě. Jedna z našich nejúspěšnějších kauz se jmenovala KILL BILLBOARDS aneb napišme jim. Cílem této kauzy bylo přijetí zákona zakazujícího billboardy na dálnicích. To se povedlo a k 1. září 2017 se billboardy podél dálnic a silnic I. třídy staly nelegálními. Majitelé sice vzdorovali, ale ministerstvo dopravy oznámilo, že reklamní nosiče odstraní samo a náklady bude následně vymáhat. V Brně bylo do začátku roku 2017 odstraněno více než 250 reklamních nosičůV Praze byly v roce 2016 s Kverulantovým přispěním prosazeny nové Pražské stavební předpisy, které omezují výstavbu nových billboardů. S Kverulantovým přispěním byla na konci června 2017 přijata novela stavebního zákona, která omezuje prostor pro ekovyděrače, ale zároveň zachovává rozumnou možnost veřejnosti mluvit do povolování staveb. Kverulant přispěl k odvolání Svatopluka Němečka z funkce ministra zdravotnictví a pomohl propustit odsouzeného politika Karla Březinu z postu poradce ministryně školství Kateřiny Valachové.

Všichni jsme nuceni platit daně, a vy si možná myslíte, že stát nám za to poskytuje perfektní služby. Ale ono to tak není. Kverulant se to snaží změnit. Podpořte ho. Věnujte mu 1 Kč denně. 30 korun měsíčně pomůže změnit věci k lepšímu. 

 

V politice by měli být ti nejlepší z nás. Bohužel se zdá, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší z nás přitahovalo. Kverulantův blacklist je toho důkazem. Sněmovna právě vydala k trestnímu stíhání Andreje Babiše. Ten se tak pravděpodobně stane druhý bývalým obviněným premiérem a dvanáctým obviněným bývalým ministrem. Policie obvinila od roku 1993 celkem 11 ministrů a z toho jich deset skončilo před soudem. Pravomocně byli odsouzeni jen dva z nich, Ivo Svoboda a Karel Březina. Připomeňme si stručně všech 11 případů.

ČT již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Televize na programu ČT1 tento zákaz obchází a označuje reklamu za sponzorování vysílání, které zákon dovoluje.  Nejenže jsou tak řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků mohou každý den sledovat, jak velká a důležitá veřejnoprávní instituce porušuje zákon. Proto je Kverulantovým cílem přimět ČT k zastavení vysílání nepovolených reklam. A jaký je váš názor na reklamu na veřejnoprávní ČT? V Kverulantově anketě již hlasovalo více než 500 lidí, Podívejte se na výsledky a připojte i vy svůj hlas.

Bývaly doby, kdy byli ekologové užiteční. Zdá se, že ty doby jsou však dávno pryč. Zdá se, že skutečné ekology, kteří chránili životní prostředí, nahradili environmentalisté, kteří chrání jakýsi těžko definovatelný environmentální zájem. Kverulant zastává názor, že environmentální organizace jsou nyní integrální součástí establishmentu, který je také z velké části financuje a že environmentální problematika je dnes předmětem účelového spojení politického populizmu politiků a demagogie environmentálních aktivistů. A co si environmentalistech myslíte vy? 

Nejvyšší kontrolní úřad před vánocemi zveřejnil zprávu, ve které upozornil na jeden z největších příkladů plýtvání státu veřejnými prostředky v oblasti IT. Jde o Centrální registr administrativních budov známý pod zkratkou CRAB. Stál extrémně vysokou částku a je prakticky k ničemu. Odpovědný za CRAB je především Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Hospodářské noviny s využití Kverulantovy kauzy CRAB – NEJVĚTŠÍ TUNEL V DĚJINÁCH ČESKÉHO IT napsaly o CRABu článek. A Úřad pro zastupování státu místo, aby slíbil nápravu, vydal tiskovou zprávu ve kterém tvrdí, že všichni lžou.

Blíží se konec roku. Budou Vánoce a Štědrý večer spojený s tradicí obdarování. Prosíme vás, nezapomeňte letos ani na nás a podarujte nás malým darem. Když mocní nehrají s veřejností fér, Kverulant ji brání, ale bez vaší podpory není naše činnost možná. Děkujeme.

Dnes je mezinárodní den proti korupci a tak nám dovolte připomenout si naši nejúspěšnější protikorupční kauzu JAK KVERULANT ZASTAVIL TUNEL V DOPRAVNÍM PODNIKU. Šlo o dodávku předražené ostrahy. Kverulantovi se podařilo tento tunel odhalit a v červnu 2015 i definitivně zastavit. Díky Kverulantovi tak Dopravní podnik, resp. daňoví poplatníci nepřišli o 110 milionů korun. Nespíme na vavřínech a proti korupci bojujeme dál. V srpnu 2016 jsme odhalili další tunel v DPP. DPP zaplatil za rekonstrukci objízdné koleje ve Vokovicích firmě EDIKT 50,5 milionů. Cena prací však byla prokazatelně maximálně 29,5 milionů korun. Kverulantovým cílem je potrestání organizátorů tohoto tunelu, a proto podal trestní oznámení, které policie právě vyšetřuje. 

Již šestým rokem se po celém světě slaví GivingTuesday, den dárcovství.
Nebuďte mimo a podarujte dnes svého oblíbeného Kverulanta.
Když mocní nehrají s veřejností fér, Kverulant ji brání.  za to si zaslouží vaši podporu.
Děkujeme.

I my si dnes připomínáme den vzniku samostatného československého státu. 

Hezký sváteční den přeje Kverulant.

P.S. Další Kverulantovy vtipy může vidět zde.