Nahoru

Aktuality

Většina veřejnosti nemá čas, prostředky, zkušenosti a vytrvalost věnovat se roky řešení konkrétních problémů ve veřejném zájmu. Vyžaduje to totiž mnoho úsilí a výsledek je navíc nejistý. Právě proto je tu obecně prospěšná organizace Kverulant.org, která se do takových kauz s úspěchem systematicky pouští. Právě dnes uběhlo deset let, co s tím 23. července 2009 začala. Oceňte Kverulantovu vytrvalou a náročnou práci alespoň malým darem.

Připomeňte si s námi naše nejdůležitější úspěchy. V roce 2011 jsme uveřejnili první seznam pumpařů se špatným benzínem a postupem času jsme tak zásadním způsobem ovlivnili kvalitu pohonných hmot v naší republice. V roce 2013 jsme odhalili nesmyslnost sKaret a pomohli zastavit jejich vydávání. Odkryli jsme rekordní plýtvání ve státní správě při zajišťování úklidu. Odhalili jsme největší tunel v dějinách českého IT, zastavili 100 milionový tunel v Dopravním podniku hlavního města Prahy a snížili plýtvání při nákupech počítačů ve státní správěV roce 2017 jsme vyhráli soudní spor s developerem EKOSPOL, který po nás chtěl deset milionů korun. Svoji dlouholetou kauzou Úklid ve státní správě jsme dokázali snížit průměrnou cenu úklidu u 42 státních institucí z 253 Kč na 144 Kč za metr čtvereční a rok a za tři roky tak z veřejných peněz ušetřit téměř 100 milionů korun. V září 2018 jsme zastavil fingovanou soutěž Generálního ředitelství cel na nákup vysílaček za téměř 35 milionů korun, která byla ušita na míru jen jedinému dodavateli.  V roce 2018 jsme také vyhráli soud o zveřejnění zprávy OLAF o Čapím hnízdě.  Léčitelé z AKTIPU, kteří radili „vykadit rakovinu“ i kvůli Kverulantovi oznámili v roce 2019 konec činnosti.

Zásadní úspěchy slavíme v boji proti billboardům.  Přiměli jsme  ŘSD odstranit stovky billboardůV Brně již bylo do roku 2016 odstraněno více než 250 reklamních nosičůV Praze byly v roce 2016 s Kverulantovým přispěním prosazeny nové Pražské stavební předpisy, které omezují výstavbu nových billboardů. Jedna z našich nejúspěšnějších kauz se jmenovala Konec dálničních billboardů. Splněným cílem této kauzy bylo přijetí zákona zakazujícího billboardy na dálnicích a následné odstranění většiny billboardů. Zákon proto billboardům vstoupil v platnost 1. září 2017 a server Seznam.cz tehdy natočil o Kverulantově vítěznem zápasu reportáž.

Když mocní nehraji s veřejností fér, bráníme ji a děláme to již deset let. A budeme to dělat dál. Budeme dál obtěžovat politiky, papaláše, tuneláře, korupčníky, orgány státní i místní správy s cílem sjednat nápravu. Slovo kverulant se do mnoha evropských jazyků dostalo z latinského quaerere: ptát se, hledat. Kdyby nebylo věčných stížností, že v jeskyni je tma a vlhko, neměli bychom ani oheň. Kdo není kverulant, ten jen mlčí a jde, kam se mu ukáže. Kverulanti jsou motorem pokroku a proto si zaslouží vaši pravidelnou podporu.

Praha 5 prodloužila povolení LED billboardu na Radlické ulici u přechodu pro chodce poblíž dvou škol. LED byl povolen jen kousek od místa, kde byl loni v dubnu usmrcen při dopravní nehodě třináctiletý chlapec.  Kverulant.org protestuje a na úředníky podal trestní oznámení. Pomozte Kverulantovi v boji proti LED hyzdičům alespoň symbolickým pravidelným darem ve výši 100 Kč.

Oboustranný LED billboard byl v roce 2007 postaven přímo u přechodu pro chodce přes Radlickou ulici v místě křížení s ulicí Mezi Lány. Přes tento přechod vede nejen hlavní trasa jinonických dětí do Tyršovy školy, ale také trasa většiny dětí směřující do ZŠ Waldorfská. Zmiňovaný billboard výrazně snižuje pozornost řidičů, a tím ohrožuje děti i ostatní chodce. V roce 2012 vypršelo LED billboardu pětileté stavební povolení, ale Stavební úřad Prahy 5 mu povolení prodloužil o dalších pět let. Široká veřejnost, včetně Kverulanta, tehdy vyjádřila svůj odpor ke stavbě otevřeným dopisem a v dubnu téhož roku se před billboardem konal happening organizovaný zejména oběma základními školami.

Podle legislativy, platné již řadu let, je u nás možné povolit podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Billboard na Radlické tak měl být nejpozději v roce 2018 odstraněn. Přesto byl ještě v létě 2019 stále v provozu. Kverulant zjistil, že mu Stavební úřad Praha 5 těsně před koncem roku 2017 opět prodloužil stavební povolení na dalších pět let. Zcela v rozporu se zákonem. Billboardáři si totiž o prodloužení povolení požádali až po vypršení povolení předchozího. Stavební úřad tak měl naopak zahájit řízení o odstranění stavby. Prodloužení stavebního povelení také ignoruje platné Pražské stavební přepisy. Ty totiž zakazují povolit billboard blíž než 100 metrů od jiného. A v tomto případě je jeden ve vzdálenosti 40 metrů a druhý 93 metrů. Stavební úřad také zcela ignoroval zamítavé stanovisko dopravní policie a neobtěžoval se stanovit podmínky, které by provoz billboardu omezily. Například jen na denní dobu a donutily by ho vypnout v čase ranního příchodu dětí do školy. Pod rozhodnutí o prodloužení je podepsán Jiří Štrobl a Kverulant si nedovede jeho jednání vysvětlit jinak než korupcí a proto dnes na úředníka Štrobla podal trestní oznámení.

Proti prodloužení se kuriózně odvolala městská část Praha 5. Městská část však nebyla účastníkem řízení a tak nadřízený Pražský magistrát její odvolání zamítl.  Nicméně magistrát nalezl v rozhodnutí o prodloužení povolení billboardu tolik vad, že zahájil přezkumné řízení, jehož výsledkem bylo rozhodnutí magistrátu o zrušení tohoto prodloužení. Proti tomuto rozhodnutí se billboardáři odvolali a ve věci rozhoduje Ministerstvo pro místní rozvoj.  Kverulant.org chce věřit, že ministerstvo rozhodnutí magistrátu potvrdí a LED billboard na Radlické bude muset nakonec zmizet. Cesta k tomu však bude ještě dlouhá. Bude třeba přimět Stavební úřad Prahy 5, aby vydal rozhodnutí o odstranění stavby a konal. A přesně to bude Kverulant s kverulantskou vytrvalostí usilovat. Pomozte Kverulantovi v boji proti LED hyzdičům alespoň symbolickým pravidelným darem ve výši 100 Kč. 

Další informace o Kverulantově boji naleznete v kauze Dejme LED billboardy k ledu.

V roce 2017 vypsalo Generální ředitelství cel  soutěž na nákup vysílaček za téměř 35 milionů korun. O žádnou soutěž však nešlo, zadávací podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli. Kverulantovi se však podařilo tento tunel zastavit, když Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě jeho podání v září 2018 soutěž zrušil. Tuneláři ve státním dresu jsou však nenasytní, jako byli vždycky a tak chystají další tunel s vysílačkami. Tentokrát však jde o miliardy.  

Ministerstvo vnitra se chystá nakoupit vysílačky za 4,4 miliardy korun bez soutěže od jediného dodavatele Pramacom Prague.  Vysílačky mají pracovat v zastaralé síti Tetrapol. Kverulant ověřil, kolik by stála náhrada za technologii TETRA, kterou používají západní státy. Cena nového systému včetně koncových terminálů, tedy vysílaček by byla cca poloviční. A pokud se řádně soutěžil dodavatele, cena by byla velmi pravděpodobně ještě nižší. Všechno by bylo nové se zárukou, místo toho se erár chystá draze „modernizovat“ technologii, která se už léta nevyvíjí. Velký problém současné technologie je udržení v provozu v případě rozsáhlého výpadku proudu. Základnové stanice mají tak velkou spotřebu, že na záložní baterie je udrží v provozu pouze několik hodin. Smluvní vztah vnitra s dodavatelem má trvat do konce roku 2027 s následným přechodem smluv na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou na dva roky. Tuneláři ve státním dresu vyhrožují, že urychlené nezadání zakázky by mohlo vyústit ve zhroucení systému komunikace složek integrovaného záchranného systému. O přímém nákupu vysílaček má v příštích týdnech rozhodnut vláda.

Kverulant.org bude chystaný tunel pečlivě sledovat a pokud se skutečně začne realizovat, bude usilovat o jeho zastavení. Pomozte Kverulantovi bojovat proti tunelářům ve státním dresu a staňte se jeho pravidelným dárcem. 

Na podzim 2018 proběhly v Praze volby a vlády se ujaly strany, které před volbami deklarovaly odpor k přebujelému reklamnímu smogu. Kverulant  v listopadu 2018 odeslal  novému primátorovi Prahy a všem členům rady dopis, ve kterém je vybízí, aby konečně vyčistili Prahu od billboardového smogu. Ke Kverulantově výzvě se již připojilo mnoho občanů a několik neziskových organizací. Jednou z nich je i  občanský spolek nechceme-billboardy.cz . Ten odeslal na magistrát podrobný seznam 183 nosičů, které  nachází na území hl. m. Prahy a jsou po novele silničního zákona od září 2017 zakázané. Spolek žádá po magistrátu urychlené odstranění těchto billboardů a mimo jiné uvádí, že 31 z nich se nachází podél silnic 1. třídy (I/4,I/7 a I/8) a jejich odstranění je tak  v přímé kompetenci magistrátu a že 20 nosičů u dálnic navíc stojí na pozemku hl. m. Prahy, takže město může jejich sundání urychlit vypovězením nájemní smlouvy.

Podle platných českých zákonů nemůže být dodavatelem státu žádná firma patřící členovi vlády.  Je naprosto evidentní, že tento zákon je masívně porušován Babišovým holdingem Agrofert. Tak například Správa státních hmotných rezerv, platí ročně Agrofertu za uskladnění sušeného mléka, obilí a mraženého masa 160 milionů korun. Stamilionové příjmy má Agrofert i od Lesů ČR. Od února 2017, kdy vstoupil v platnost zákon o střetu zájmů, zde realizoval Agrofert zakázky v objemu 2,2 miliardy korun. Největším ignorantem zákona je však dceřiná firma Agrofertu společnost Preol, která do státního Čepra dodává biopaliva, jejíž masivní povinné přimíchávání si Andrej Babiš před lety proloboval a které nechce opustit i když to již pravidla EU umožňují a i když je zřejmé, že biopaliva životnímu prostředí škodí. Preol tak od roku 2017 do června 2019 dodal Čepru biopaliva za více než pět miliard korun. Zdá se, že management Čepra se raději nechá vyhodit od Babiše než se nechat zavřít a tak si  Čepro zadalo u externích právníků vypracování  právní analýzy, která by měla vyjasnit, kdo je koncovým vlastníkem Agrofertu. Studie má být hotová v polovině srpna. Kverulant.org si tuto analýzu vyžádá dle zákona o svobodném přístupu k informacím a bude-li úspěšný, seznámí s ní širokou veřejnost a orgány činné v trestním řízení.  Pokud si i vy myslíte, že v České republice má vládnout především zákon a nikoli zájmy trestně stíhaného premiéra, můžete Kverulanta podpořit darem ve výši 500 Kč.

Odpor proti Babišově k účelovému jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti ještě nedávno plnil náměstí demonstranty. Přesto s ministryní Benešovou zasedají ředitelé některých protikorupčních neziskovek  v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí. V čele tohoto alibistického uskupení nestojí nikdo jiný než právě premiér Babiš, státním zástupcem již dlouho obviněný z podvodu. Ale ne dosti na tom. Jedním z pravidelných hostů Milionu chvilek pro demokracie je i David Ondračka, ředitel Transparency International. Ten samý Ondračka, co v roce 2013 ochotně souhlasil s Babišovou nominací na ministra vnitra. To se Kverulantovi příčí. K jeho zásadám patří se s politiky vůbec nestýkat. Také proto není  členem této rady.  A nejen proto, že v ní zasedá Marie Benešová a v jejímž čele stojí premiér Andrej Babiš, státním zástupcem obviněný z podvodu. Jednání s politiky by totiž nejspíš znamenalo nějaký obchod. Třeba to, aby na ně Kverulant neútočil za to že „pro něj“ vypíší štedrý grant z rozpočtu ministerstva. A co si o tom myslíte vy? Má se Kverulant scházet s politiky?V Kverulantově anketě již hlasovalo více než 500 lidí. Podívejte se na výsledky Kverulantovy ankety a připojte i vy svůj názor.

Odpor proti Babišově k účelovému jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti nedávno naplnil Letenskou pláň demonstranty. Přesto s ministryní Benešovou zasedají ředitelé některých protikorupčních neziskovek  v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí. V čele tohoto alibistického „protikorupčního“ uskupení nestojí nikdo jiný než právě premiér Babiš. Kverulant.org si klade otázku, proč se některé neziskovky dlouhodobě kompromitují spoluprací s  politikem státním zástupcem obviněným z podvodu.  Vysvětlení nabízí nedávno zveřejněná výroční zpráva Transparency Internetional (TIC). Jsou to peníze od politiků. Příjmy TIC činily v roce 2018 10 milionů korun. Z toho z veřejných rozpočtů to bylo téměř 6,5 milionů. Tedy téměř dvě třetiny. Od Ministerstva zahraničních věcí získala TIC celkem necelé 3 miliony  korun, od Ministerstva vnitra skoro milion a od Ministerstva práce a sociálních věcí necelých půl milionu korun. Naproti tomu od firemních dárců a od fyzických osob získal TIC v roce 2018 jen 20% svých příjmů. To se Kverulantovi příčí. Kverulant důsledně odmítá být státem ochočenou neziskovkou, politikům se důsledně vyhýbá a dlouhodobě odmítá korumpující dary z veřejných rozpočtů a je financován z darů svých příznivců. Pomozte i vy Kverulantovi udržet si nezávislost alespoň malým finančním darem.

Kverulant pracuje na nové kauze. Mapuje, jak úředníci platí za chyby, které způsobili. Více než stovce institucí již odeslal dotaz dle zákona, kterým zjišťuje výši škod, které musel úřad zaplatit z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo z titulu pokut zaplaceným jiným úřadům. Přitom omyly české justice a úředníků stály loni státní pokladnu nejvíc v historii. Ministerstvo spravedlnosti loni vyplatilo žadatelům o odškodnění za újmu způsobenou veřejnou mocí 367 milionů korun. V porovnání s rokem 2017 je to dvojnásobek. Vymáhání náhrad za způsobené škody po úřednících je naopak minimální. Přitom zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím dovoluje vymáhat škodu po úřednících, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu. To se však evidentně soustavně neděje a proto je cílem Kverulant.org tuto praxi změnit.  Pomozte Kverulantovi zastavit úřednickou beztrestnost a expanzi rozežraného státu a podarujete ho měsíčním příspěvkem v symbolické výši 100 Kč.

V roce 2014 pracovalo pro erár 416 tisíc státních zaměstnanců. Na rok 2020 je jich „rozpočtováno“ závratných 465 tisíc. Výdaje na jejich platy překročí v roce 2020 částku 220 miliard korun. Úředníci dokonce mají speciální zákon o státní službě, díky kterému jsou prakticky nevyhoditelní. Z těchto důvodů je Kverulant.org přesvědčen, že úředníci by za svoje zásadní chyby měli platit. A jaký je váš názor na vymáhání škody po úřednících?

Kverulant pracuje na nové kauze. Mapuje, jak úředníci platí za chyby, které způsobili. Více než stovce institucí již odeslal dotaz dle zákona, kterým zjišťuje výši škod, které musel úřad zaplatit z titulu vydání nezákonného rozhodnutí nebo z titulu pokut zaplaceným jiným úřadům. První odpovědi jsou dosti znepokojivé. Tak například Ministerstvo zemědělství zaplatilo na náhradách škody a pokutách za posledních pět let 223 788 951 Kč a od svých úředníků za to vymohl pouhých 371 Kč. To je 0,00017%. Přitom zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím dovoluje vymáhat škodu po úřednících, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu. To se však evidentně soustavně neděje a proto je cílem Kverulant.org tuto praxi změnit.  Pomozte Kverulantovi zastavit úřednickou beztrestnost a expanzi rozežraného státu a podarujete ho měsíčním příspěvkem v symbolické výši 100 Kč.

Podívejte se na naše opravdu krátké video a na naše dokončené kauzy

Aby nedošlo k mýlce, Kverulant si stále myslí, že reklama je kandovaná lež, a billboardy nemá rád. Navíc v těchto dnech se zasazuje o konec LED billboardu na Radlické ulici v Praze. Na Kverulanta se však obrací řada firem, aby jim poradil, čemu se mají při inzerci na billboardech zejména vyhnout. Kverulant s dopravní policií a týmem spolupracovníků již před časem zformuloval několik základních doporučení.

Jako každý rok, i tentokrát chtějí palaláši omezit právo veřejnosti na informace. Letos to bylo Ministerstvo vnitra, které nyní předložilo vládě novelu zákona o svobodném přístupu k informacím. Ta měla údajně omezit zneužívání tohoto práva a zavést zálohy na úhradu nákladů. Ministr vnitra Jan Hamáček se však polekal odporu, který jeho návrh vyvolal a novelu z jednání vlády zatím stáhl. Připomeňme si, že loni měla sněmovna projednat vládní změnu zákona o svobodném přístupu k informacím, který měl pod záminkou větší ochrany osobních údajů paralyzovat normu, která ČR před lety posunula směrem k civilizované Evropě – zákonu č. 106 o svobodném přístupu k informacím. I tehdy se však podařilo zásahu do naší svobody zabránit. Pokud by byli snachy papalášů úspěšné, tak nejen Kverulant, ale i novináři a občané by tak napříště mohli mít jen omezenou možnost ověřování a kontroly. Pokud si také myslíte, že veřejnost má mít i nadále přístup k informacím dle dobře fungujícího zákona č. 106, můžete Kverulanta podpořit symbolickým darem ve výši 106 Kč.

Včera Kverulant.org zveřejnil aktualitu s názvem Další klimatická předpověď která nevyšla. Píše se v ní, že problematická hypotéza o globálním oteplování v důsledku lidské produkce CO2 nebyla nikdy potvrzena a že uvádí se v ní další důkaz, že se ekoalarmisté v mnoha ohledech zásadně mýlí. Zveřejnění vyvolalo poměrně rozsáhlou a dosti polarizovanou diskusi na Kverulantově Facebooku. Ve snaze přispět do této diskuze znovu uveřejňuje záznam rozhovoru, který na téma globální oteplování vedl ředitel Kverulanta Ing. Vojtěch Razima s RNDr. Ondřejem Dvořákem, CSc., šéfredaktorem populárně vědeckého serveru Akademon.cz.

Problematická hypotéza o globálním oteplování v důsledku lidské produkce COnebyla nikdy potvrzena, Naopak, seriózní věda přináší další a další důkazy, že se ekoalarmisté v mnoha ohledech zásadně mýlí. Nejnověji poukazuje publikace Nature Climate Change na další předpověď „klimatologů“ která nevyšla. Zásadní rozdíly mezi skutečnou teplotou rovníkových oblastí Tichého oceánu a teplotou určenou podle klimatického modelu vidíme na obrázku. Zjevně se neshodují ani v hrubých rysech. V rovníkovém pásu, kde model předpovídá vodu nejteplejší, je ve skutečnosti nečekaně chladnější. Podle stejných modelů klimatologové odvážně předpovídají s velkou přesností vzrůst teploty na Zemi kvůli rostoucí koncentraci antropomorfní oxidu uhličitého na desítky let dopředu. Zásadní vada těchto modelů je, že během uplynulých dvaceti let nedokázaly popsat změny klimatu tak, jak skutečně probíhaly. Přesto všechno drahý lov na neškodný CO2 pokračuje zuřivě dál. Na základě evidentně špatných předpovědních modelů, ale s souladu s Pařížskou dohodou, vynakládáme miliardy na to, aby průměrné globální teploty v roce 2050 nevzrostly o 2 °C, ale jen o 1,5 °C oproti hodnotám před průmyslovou revolucí. Náklady na dosažení tohoto absurdního cíle platíme všichni, ale patrně nejvíce postiženou skupinou jsou řidiči. Dodavatelé nafty a benzínu totiž mají povinnost snižovat produkci CO nejen tím, že do paliv klasických musí přimíchávat drahá biopaliva, Kverulant.org kritizuje nesmyslnost boje s globálním oteplováním již řadu let a usedavě pléduje proti povinnému přimíchávání. Podpořte Kverulanta v jeho boji proti řepkové lobby alespoň symbolickým darem 100 Kč. 

Těsně před prázdninami pro vás Kverulant.org aktualizoval seznam 50 čerpacích stanic, které za nekvalitní palivo pokutovala ČOI. V seznamu naleznete i popis dopadů zjištěných závad pro motoristy. Pravidelné zveřejňování výsledků kontrol je především Kverulantova zásluha, když se mu v roce 2011 podařilo změnit letitou praxi ČOI. Ta od té doby zveřejňuje jednotlivá rozhodnutí o pokutách. I díky Kverulantovým seznamům se kvalita benzínu i nafty zásadně zvýšila. Co však klasické pohonné hmoty naopak systémově znehodnocuje a zdražuje je povinné přimíchávání biosložek. Kverulant vypočetl, že majitelé benzinových vozů v roce 2018  připláceli 39 haléřů na litru a naftových motorů připláceli 35 haléřů na litru.  Koncept povinných biopaliv má také řadu dalších negativních vedlejších dopadů. Proto je již od roku 2010 cílem Kverulanta zastavit toto škodlivé plýtvání. Podpořte Kverulanta v jeho boji proti Babišově řepkové lobby pravidelným symbolickým darem 100 Kč a užijte si prázdniny.

V roce 2017 vypsalo Generální ředitelství cel soutěž na nákup vysílaček za téměř 35 milionů korun. O žádnou soutěž však nešlo, zadávací podmínky byly totiž ušity na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel. Cena chystaného obchodu byla nejméně dvojnásobně předražena. Cílem Kverulanta bylo zrušení fingované soutěže a to se mu podařilo, když Úřad pro ochranu hospodářské soutěže na základě jeho podání v září 2018 soutěž zrušil. Ještě před Vánocemi v roce 2018 byla touha nakoupit předražené vysílačky od firmy KonekTel a rozdělit si úplatky tak velká, že celníci vypsali v zásadě stejné výběrové řízení. Kverulantovi usedavé a pravidelné dotazy na výsledek výběrového řízení patrně vedly k tomu, že celníci doposud nenašli odvahu cinknuté výběrové řízení uzavřít. Vědí totiž, že pokud by opět vyhrál jediný KonekTel následovala by  další stížnost k antimonopolnímu úřadu a nejspíš i trestní oznámení.  Pomozte Kverulantovi zastavit expanzi rozežraného státu a dodržovat platné zákony a podarujete ho částkou 500 Kč.

Vláda plánuje v příštím roce přijmout téměř tisíc nových státních zaměstnanců. Vyplývá to z prvního návrhu státního rozpočtu na příští rok. Vláda také plánuje v příštím roce vydat na platy státních zaměstnanců o 13 miliard víc než letos. Celkem hodlá stát v příštím roce platit 465 tisíc lidí, což je nejvíc v historii. Ruku v ruce s tím rostou i náklady na jejich platy: zatímco v roce 2015 vydal stát na tyto zaměstnance 137,5 miliardy korun, tak v příštím roce budou náklady činit více než 220 miliard korun. Kverulant protestuje proti další expanzi rozežraného státu, proti které již roky bojuje.  Pomozte mu s tím alespoň symbolickým darem.

Odpor proti Babišově k účelovému jmenování Marie Benešové ministryní spravedlnosti plní náměstí demonstranty. Přesto s ministryní Benešovou zasedají ředitelé některých protikorupčních neziskovek  v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí. V čele tohoto alibistického uskupení nestojí nikdo jiný než právě premiér Babiš, státním zástupcem již dlouho obviněný z podvodu. Ale ne dosti na tom. Jedním z pravidelných hostů Milionu chvilek pro demokracie je i David Ondračka, ředitel Transparency International. Ten samý Ondračka, co v roce 2013 ochotně souhlasil s Babišovou nominací na ministra vnitra. Z té samé Transparency International ze které pochází i Adriana Krnáčová, někdejší primátorka Prahy za ANO.

Kverulant má k dispozici zaručeně pravé přiznání portugalského lobbisty, který popisuje, jak to doopravdy bylo s NEN.  NEN je národní elektronický nástroj, který kopíruje většinu hlavních principů dalších IT tunelů, ale zavádí i jednu významnou inovaci. Neřeší totiž žádný skutečný problém. NEN je software, který by měl sloužit k zadávání elektronických výběrových řízení tam, kde to zadavateli ukládá zákon. K dispozici je však řada jiných aplikací soukromých provozovatelů a některé jsou i zadarmo. I proto měl NEN počátkem června  registrováno pouhých 796 zadavatelů, což je 3,65% z  21 784 profilů zadavatelů zaznamenaných ve věstníku veřejných zakázek.

Počátkem roku 2013 byl na Praze 5 postaven přímo u přechodu pro chodce přes Radlickou ulici v místě křížení s ulicí Mezi Lány velký LED billboard. Přes tento přechod vede nejen hlavní trasa jinonických dětí do Tyršovy školy, ale také trasa většiny dětí směřující do ZŠ waldorfská. Zmiňovaný billboard výrazně snižuje pozornost řidičů, a tím ohrožuje děti i ostatní chodce. Široká veřejnost vyjádřila v roce 2013 svůj odpor ke stavbě otevřeným dopisem a v dubnu téhož roku se před billboardem konal happening organizovaný zejména oběma základními školami. Podle legislativy, platné již řadu let, je u nás možné povolit podobná reklamní zařízení jen na dobu dočasnou, a to maximálně na pět let. Billboard měl tedy být již v roce 2018 odstraněn. Přesto je stále v provozu. Kverulant nyní odeslal na Prahu 5 dotaz dle zákona a žádá vysvětlení, jak je možné, že je LED billboard stále v provozu. Kverulant.org má za sebou řadu úspěchů v boji proti reklamnímu smogu. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu jsou vůbec nejnebezpečnější formou venkovní reklamy právě LED billboardy. Proto je Kverulantovým cílem radikální snížení jejich počtůPomozte Kverulantovi v boji proti LED hyzdičům alespoň symbolickým pravidelným darem ve výši 100 Kč.

Když mocní nehrají s veřejností fér, bráníme ji.  Podívejte se, jak se nám to daří. V roce 2011 jsme uveřejnili první seznam pumpařů se špatným benzínem a postupem času jsme tak zásadním způsobem ovlivnili kvalitu pohonných hmot v naší republice. V roce 2013 jsme odhalili nesmyslnost sKaret a pomohli zastavit jejich vydávání. Odkryli jsme rekordní plýtvání ve státní správě při nákupu kancelářských potřeb a při zajišťování úklidu. Odhalili jsme největší tunel v dějinách českého IT, zastavili 100 milionový tunel v Dopravním podniku hlavního města Prahy a snížili plýtvání při nákupech počítačů ve státní správěV roce 2017 jsme vyhráli soudní spor s developerem EKOSPOL, který po nás chtěl deset milionů korun. Svoji dlouholetou kauzou Úklid ve státní správě jsme dokázali snížit průměrnou cenu úklidu u 42 státních institucí z 253 Kč na 144 Kč za metr čtvereční a rok a za tři roky tak z veřejných peněz ušetřit téměř 100 milionů korun. V září 2018 zastavil fingovanou soutěž Generálního ředitelství cel na nákup vysílaček za téměř 35 milionů korun, která byla ušita na míru jen jedinému dodavateli, firmě KonekTel. V roce 2018 jsme také vyhráli soud o zveřejnění zprávy OLAF o Čapím hnízdě.  Léčitelé z AKTIPU, kteří radili „vykadit rakovinu“ i kvůli Kverulantovi oznámili v roce 2019 konec činnosti. Zásadní úspěchy slavíme v boji proti billboardům.  Přiměli jsme  ŘSD odstranit stovky billboardůV Brně již bylo do roku 2016 odstraněno více než 250 reklamních nosičůV Praze byly v roce 2016 s Kverulantovým přispěním prosazeny nové Pražské stavební předpisy, které omezují výstavbu nových billboardů. Jedna z našich nejúspěšnějších kauz se jmenovala Konec dálničních billboardů. Splněným cílem této kauzy bylo přijetí zákona zakazujícího billboardy na dálnicích a následné odstranění většiny billboardů.

Přestože je Andrej Babiš, hlavní pěstitel řepky olejky již podruhé předsedou vlády, Kverulant svůj odmítavý názor k povinnému přimíchávání biopaliv do nafty a benzínu nezměnil. V kauze Drahý biOOmyl je i nadále jeho cílem zastavit toto nesmyslné plýtvání. A jaký je váš názor na biopaliva? Souhlasíte s povinným přimícháváním biopaliv do benzínu a nafty? V Kverulantově anketě již hlasovalo téměř 3 500 lidí. Podívejte se na výsledky a připojte i vy svůj hlas.

Nedávno navrhly čtyři desítky poslanců zcela zrušit povinné přimíchávání biopaliv do benzinu a nafty. Zopakovali Kverulantovy argumenty, že přimíchávání biopaliv první generace podle nich přináší negativní důsledky a podle řady důkazů se nepodílejí na snižování emisí skleníkových plynů. V souladu s očekávání premiér a hlavní výrobce biopaliv Andrej Babiš návrh odmítl a označil ho za nesmysl. O tom, že žlutá rostlina provází premiéra byznysem i politikou není pochyb. Nedávno o tom napsali výborný analytický článek kolegové z Hlidacího psa.

Již dlouhá léta stojí v Praze na střeše domu u Nuselského mostu blízko centra Prahy nelegální reklamní LED obrazovka. Navíc je na pozemcích před billboardem je systematicky likvidována zeleň, zejména vzrostlé stromy a to proto, aby nebránila výhledu řidičů stojících v koloně na reklamní poutač.  LED billboard byl a na střeše domu nad  Nuselským mostem umístěn od samého počátku nelegálně. Přesto teprve v roce  červenci 2014 zahájil stavební úřad řízení o jeho odstranění. Jelikož majitel billboardu nedoložil potřebná souhlasná závazná stanoviska dotčených orgánů, stavební úřad žádost o dodatečné povolení zamítl.  Stalo se tak, ale až po dvou letech a červenci 2016.  Proti tomuto rozhodnutí vzápětí podal majitel odvolání na Magistrát. Ten  v březnu 2018 jeho odvolání zamítl a rozhodnutí o zamítnutí dodatečného povolení tak nabylo právní moci 5. 4. 2018. Místo toho, aby stavební úřad usiloval o nabytí právní moci i v případě rozhodnutí o odstranění billboardu, úřad toto řízení přerušil a koncem roku 2018 zahájil řízení o dodatečném povolení. Prý se vlastníkům billboardů špatně doručuje. Kverulant se kverulantskou vytrvalostí opakovaně dle zákona dotazuje místně příslušné Prahy 2, kdy billboard konečně odstraní. A přesně to nyní již zase udělal.  Pomozte Kverulantovi v boji proti LED hyzdičům  alespoň symbolickým pravidelným darem ve výši 100 Kč.

 

ČT již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Televize na programu ČT1 tento zákaz obchází a označuje reklamu za sponzorování vysílání, které zákon dovoluje.  Nejenže jsou tak řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků mohou každý den sledovat, jak velká a důležitá veřejnoprávní instituce porušuje zákon. Proto je Kverulantovým cílem přimět ČT k zastavení vysílání nepovolených reklam. A jaký je váš názor na reklamu na veřejnoprávní ČT?  V Kverulantově anketě již hlasovalo téměř 2 500 lidí, Podívejte se na výsledky a připojte i vy svůj hlas.

Kverulant je přesvědčen, že služba veřejnoprávní televize je důležitým pilířem občanské společnosti a demokracie, a tím víc ho mrzí, že Česká televize již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Televize na programu ČT1 tento zákaz obchází a označuje reklamu za sponzorování vysílání, které zákon dovoluje. Nejenže jsou tak řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků mohou každý den sledovat, jak velká a důležitá veřejnoprávní instituce porušuje zákon. Proto je Kverulantovým cílem přimět ČT k zastavení vysílání nepovolených reklam. Kverulant už v této věci podal množství podání. Zatím nebyl úspěšný. Kverulant se však nevzdává a v dubnu opět zaslal dopis všem členům Rady ČR a Rady pro rozhlasové vysílání  (RRTV) a vyzval je, aby zjednali nápravu. Opět nebyl úspěšný a RRTV mu sdělila, že vše je v naprostém pořádku. 

Dnešní tradiční zkouška sirén Vám má především připomenout, že je na čase podarovat Kverulanta.  

Další fáze odstraňování ilegálních billboardů začala minulý týden na dálnici D8 z Prahy do Ústí. Ředitelství silnic a dálnic zlikvidovalo poutač poblíž Roudnice nad Labem, který visel na mostní konstrukci. V následujících dnech jich má zmizet po celé republice celkem 188. I díky Kverulantovi ze tří tisíc billboardů kolem dálnic a silnic I. třídy jich už velká většina zmizela.  Vítáte odstraňování billboardů? V Kverulantově anketě již hlasovalo téměř čtyři tisíce lidí. Podívejte se na výsledky a připojte i vy svůj hlas.

Další fáze odstraňování ilegálních billboardů začala minulý týden na dálnici D8 z Prahy do Ústí. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) zlikvidovalo poutač poblíž Roudnice nad Labem, který visel na mostní konstrukci. V následujících dnech jich má zmizet po celé republice celkem 188. Z odhadovaných tří tisíců billboardů kolem dálnic a silnic I. třídy jich už většina zmizela. Začátkem prosince 2018 bylo odstraněno 1712 nelegálních reklam, z toho 912 u dálnic. Odstranění billboardů z ochranného pásma dálnic a silnic první třídy nařídila novela zákona o pozemních komunikacích, o jejíž přijetí se významně zasloužil právě Kverulant.org. Oceňte Kverulantovu vytrvalou práci a pomozte mu  měsíčním symbolickým darem ve výši 100 Kč v dalších kauzách proti billboardům. Peníze potřebuje na boj s billboardovým smogem v Praze.

Na podzim 2018 proběhly v Praze volby a vlády se ujaly strany, které před volbami deklarovaly odpor k přebujelému reklamnímu smogu. Kverulant už loni odeslal novému primátorovi Prahy a všem členům rady několik dopisů, ve kterém je vybízí, aby konečně vyčistili Prahu od billboardového smogu. Ke Kverulantově výzvám se již připojilo mnoho občanů a několik neziskových společností. Zatím se nic nestalo, ale to politikům nebrání vydávat další proti billboardové  deklarace. Nově prý Praha plánuje zavést nová pravidla pro pronájem reklamy na sloupech veřejného osvětlení. Městská firma Technologie hlavního města Prahy, která pro město sloupy spravuje, chce mít lepší kontrolu nad podobou reklamy a v některých místech ji plánuje omezit.  Prý se debatuje o tom, zda neomezit reklamu podél hlavních silničních tahů, jako je Jižní spojka nebo magistrála. Novinářům to řekl ředitel firmy Tomáš Jílek (dřív TOP 09). Nová pravidla chce radě města předložit do poloviny roku a začít platit by měla od ledna 2020.  Pokud si i vy přejete, aby se veřejný prostor naší metropole začal podobat těm západním, vyberte si prosím někoho ze seznamu  pražských radních a pošlete mu e-mail o tom, že už máte billboardového smogu v Praze dost. Argumenty proti billboardům naleznete v kauze Odstraňme z Prahy billboardový smog.

Zemřel spisovatel, dramatik, překladatel, skaut a politický vězeň Jiří Stránský. Upřímně litujeme ztráty jednoho z našich nejváženějších příznivců. Kverulant Jiří Stránský neohnul hřeb před komunistickým režimem a i po roce 1989 občas provokoval papaláše svojí nepoddajností.  V prosinci roku 2015 neodvysílal Český rozhlas jeho pravidelnou glosu s názvem Budu zlobit dál. Kverulant ji nahrál ve své režii a  presentoval na svých stránkách. Kverulant.org  společně českým PEN klubem protestoval proti neomalenému cenzurnímu zásahu a to vedlo k návratu Jiřího Stránského na vlny Českého rozhlasu. Připomeňme si tuto glosu s příznačným názvem Budu zlobit dál:

Již jednou bylo cílem Kverulanta donutit výletníky vlastnoručně desetkrát opsat větu: „Nemám jezdit na drahé výlety za peníze daňových poplatníků“ a také vrátit peníze, když se v roce 2010 vydali poslanci za naše peníze na Machu Picchu. Tohoto cíle se Kverulantovi i přes slib, že už se podobné chování nebude opakovat, nepodařilo dosáhnout. I proto se nyní výlet na Machu Picchu za peníze daňových poplatníků opakoval. Delegaci poslanců kontrolního výboru tentokrát vedl dokonce prezidentem Nejvyššího kontrolního úřadu Miloslav Kala. Kverulant ho právě vyzval, aby vrátil peníze za tento výlet, desetkrát opsal větu: „Nemám jezdit na drahé výlety za peníze daňových poplatníků.“ a její scan zveřejnil na stránkách NKÚ. Pomozte Kverulantovi zastavit papalášskou aroganci a podarujete ho měsíčním příspěvkem v symbolické výši 100 Kč.

V politice by měli být ti nejlepší z nás. Bohužel se zdá, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší z nás přitahovalo. Skutečnost, že politici jsou zhusta lumpové, připomíná i Kverulantův blacklist. Naleznete na něm i Veroniku Vrecionovou, kterou ODS umístila na třetí místo kandidátky do Evropského parlamentu. Kverulant je přesvědčen, že se v roce 2012 nechala koupit billboardáři a prosadila pro ně mírnější variantu zákona zakazující billboardy.

Kverulant.org nedávno zveřejnil kauzu Povodí Vltavy pomáhá likvidovat české přístavy. Kverulant popisuje, jak státní podnik Povodí Vltavy likviduje české přístavy v zájmu ryze soukromé společnosti české přístavy.  Na toto nařčení reagovalo Povodí Vltavy článkem Práce na obnově plavebních hloubek jsou zcela v souladu se zákonem. Obě organizace vyzval k veřejné debatě Debatní klub. Kverulant.org toto pozvání přijal a do debaty vyšle Ing. Jana Skalického, předsedu organizace Císařská louka pro všechny, který je jedním ze spolků se kterým na kauze spolupracuje.

Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to opravdu jednoduché. Když jdete na internetu nakupovat, vyberte si na portálu GIVT.cz obchod, kam běžně za nákupy chodíte, třeba MALL.cz nebo Baťa. GIVT vás do něj přesměruje a vy nakoupíte, jak jste zvyklí. E-shop rozpozná, že mu zákazníka posílá GIVT a ze své marže po skončení nákupu odesílá domluvenou část Kverulantovi. Využít portál GIVTvám zabere jen několik vteřin navíc a přitom podpoříte Kverulanta a nebude vás to nic stát.

Jeden ze šéfů státního podniku Povodí Labe Jiří Šikula čelí podezření, že se skrytě angažoval ve dvou firmách, které dostávaly od organizace veřejné zakázky. Celkem jde o zakázky za 37 milionů – firmy pro povodí čistily koryto řeky, ale také dodávaly třeba nábytek. Jak zjistil Radiožurnál, na internetu bylo jednu dobu u obou firem dokonce jako kontaktní telefon uvedeno Šikulovo služební číslo, které používá v Povodí Labe. Některé zakázky státního podniku Povodí Labe už prověřuje policie. Kverulant doufá, že nakonec dojde i na šikuly z Povodí Vltavy v kauze Povodí Vltavy pomáhá likvidovat české přístavy. Tato nová Kverulantova kauza na první pohled připomíná vytunelování bytů OKD. I v kauze tunelování českých přístavů vše začalo v dobách divoké privatizace, kdy většinový podíl ve státním podniku České přístavy prostřednictvím KUPONINVESTU na sebe převedla skupina podnikavců. Ti dali celému projektu zavádějící název České přístavy a.s. Zavádějící proto, že měl budit dojem, že se jedná o státní podnik. A to se také podařilo, neboť většina veřejnosti dodnes netuší, že České přístavy a.s. jsou soukromou firmou. Dnes ve vlastnictví jediného člověka, který se státní pomocí tuneluje  významné přístavy v povodí Labe a Vltavy.

Obvykle nelegální reklamy na sloupech veřejného osvětlení, na zábradlích a podobně, nepochybně vizuálně hyzdí veřejný prostor, říká Zdeněk Jahn. Liknavý přístup úřadů ho vedl k radikálnímu přístupu. Začal reklamy sám strhávat, popisuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz. Na facebooku pak založil stránku, na které ke stejné akci vyzývá i ostatní. Jakkoliv Kverulant odstraňováním vizuálního smogu vítá, nemůže se ztotožnit se způsobem provedení. Ani proti nelegální reklamě se nemá bojovat nelegálními prostředky. Je především na magistrátech, aby odstraňovaly reklamní smog.  I za to si jeho úředníky platíme. Proto Kverulant už loni odeslal novému primátorovi Prahy a všem členům rady již několik dopisů, ve kterém je vybízí, aby konečně vyčistili Prahu od billboardového smogu. Pokud si i vy přejete, aby se veřejný prostor naší metropole začal podobat těm západním, vyberte si prosím někoho ze seznamu  pražských radních a pošlete mu e-mail o tom, že už máte billboardů v Praze dost. Argumenty proti billboardům naleznete v kauze Odstraňme z Prahy billboardový smog.

Kverulant je přesvědčen, že služba veřejnoprávní televize je důležitým pilířem občanské společnosti a demokracie, a tím víc ho mrzí, že Česká televize již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Televize na programu ČT1 tento zákaz obchází a označuje reklamu za sponzorování vysílání, které zákon dovoluje. Nejenže jsou tak řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků mohou každý den sledovat, jak velká a důležitá veřejnoprávní instituce porušuje zákon. Proto je Kverulantovým cílem přimět ČT k zastavení vysílání nepovolených reklam. Kverulant už v této věci podal množství podání. Zatím nebyl úspěšný. Kverulant se však nevzdává a nedávnou opět zaslal dopis všem členům Rady pro rozhlasové vysílání a vyzval je, aby zjednali nápravu. Ti mu včera dopisem oznámili, že se jeho podmětem budou zabývat na svém dnešním 9. zasedání. Pokud i vám vadí nelegální reklama a neustálé porušování zákona v přímém přenosu, prosíme Vás, začněte podporovat Kverulanta symbolickou částkou 100 Kč měsíčně.

Minulý týden Kverulant.org vydal zprávu ve které informoval, že vrátil nevyžádané dary v hodnotě 47 tisíc korun billboardové společnosti JCDecaux. Nyní JCDecaux vydala prohlášení ve které popírá poskytnutí těchto darů a žádá Kverulanta o okamžité stažení zprávy o vrácení darů z Kverulantova webu. Kverulant ze svého webu nic stahovat nebude, protože má pořád důvody se domnívat, že mu nevyžádané dary poskytli billboardaři ve snaze kompromitovat ho pro jeho boj proti billboardovému smogu.

Na podzim 2018 proběhly v Praze volby a vlády se ujaly strany, které před volbami deklarovaly odpor k přebujelému reklamnímu smogu. Kverulant už loni odeslal novému primátorovi Prahy a všem členům rady již několik dopisů, ve kterém je vybízí, aby konečně vyčistili Prahu od billboardového smogu. Ke Kverulantově výzvám se již připojilo mnoho občanů a několik neziskových společností. Pokud si i vy přejete, aby se veřejný prostor naší metropole začal podobat těm západním, vyberte si prosím někoho ze seznamu  pražských radních a pošlete mu e-mail o tom, že už máte billboardů v Praze dost. Argumenty proti billboardům naleznete v kauze Odstraňme z Prahy billboardový smog.

V minulých dnech obdržel známý bojovník proti billboardům Kverulant poštovní poukázkou čtyři dary  v celkové výši 47 tisíc korun.  Kverulant vypátral,  že všechny poházejí od finančního ředitele společnosti JCDecaux. JCDecaux  je česká dvojka na trhu s venkovní reklamou a působí zejména v Praze.  Tam Kverulant stojí v čele kampaně Odstraňme z Prahy billboardový smog. Navíc manažer JCDecaux Tomáš Tenzer čelí před soudem obvinění z korupce a manipulace s veřejnými zakázkami. JCDecaux podle obžaloby vyplácela statisícové částky někdejšímu starostovi Prahy 1 Michalu Valentovi. Ten měl zajistit hladký průběh tendru na reklamu. Proto Kverulant dnes billboardům jejich nevyžádané dary vrátil. Kverulant také odmítá od politiků a z veřejných rozpočtů. Kverulantovo úsilí za lepší stav veřejných věcí finančně podporují stovky lidí a desítky transparentních firem. Bez jejich pochopení by Kverulantova  činnost nebyla možná. Staňte se i vy Kverulantovým dárcem a věnujte mu každý měsíc symbolických 100 Kč.

Deset úředníků finanční správy pochybilo, když z formálních důvodů ignorovali odvolání ze strany brněnské firmy Tabák Plus. Společnost, která skončila v likvidaci, se bránila proti zajišťovacím příkazům v celkové hodnotě 248 milionů korun. Ovšem místo toho, aby úředníci vrátili dokument k opravě a doplnění nedostatků, rovnou odvolání zamítli. Sami se tím dopustili chyby v úředním procesu, což potvrdily i dva soudy a smetly celý případ ze stolu. Ačkoliv Generální finanční ředitelství uznává pochybení ze své strany, ale úředníky trestat nebude. Přitom zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím vymáhat škodu po úřednících, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu. To se však soustavně neděje a proto je cílem Kverulant.org tuto praxi změnit. Podívejte se na jeho kauzu Jak úřednici platí za svoje chyby

Až doposud nám účetnictví, včetně mzdového, zpracovávala zdarma společnost RSM Tacoma. RSM se však rozhodla, že svojí podporu obecně prospěšným projektům zaměří jinam a  tak Kverulant hledá novou účetní firmu či OSVČ. Měsíčně vydáme či přijmeme  dohromady cca 12 až 20 účetních dokladů. Máme jen jeden účet s ročním obratem cca 1,5 MCZK a jen několik málo zaměstnanců. Daňové přiznání za rok 2018 máme podáno. Pokud byste vy, nebo vaše firma, mohla či mohl zdarma nebo za výrazně sníženou cenu vést Kverulantovo účetnictví, prosíme, ozvěte se nám na telefon 602 54 72 35 či na mail info@kverulant.org Děkujeme.

Nová Kverulantova kauza na první pohled připomíná vytunelování bytů OKD. I v kauze tunelování českých přístavů vše začalo v dobách divoké privatizace, kdy většinový podíl ve státním podniku České přístavy prostřednictvím KUPONINVESTU na sebe převedla skupina podnikavců. Ti dali celému projektu zavádějící název České přístavy a.s. Zavádějící proto, že měl budit dojem, že se jedná o státní podnik. A to se také podařilo, neboť většina veřejnosti dodnes netuší, že České přístavy a.s. jsou soukromou firmou. Dnes ve vlastnictví jediného člověka, který se státní pomocí tuneluje  významné přístavy v povodí Labe a Vltavy. Kverulantovým cílem v této kauze Povodí Vltavy pomáhá likvidovat české přístavy konečně zastavit tyto sobecké kreatury, které od listopadové revoluce žijí na náš úkor. Pomozte mu s tím finančním darem.

Dali jste nám 8 000 označení like na našem facebooku. Děkujeme. 

Kverulant odhalil další případ tunelování veřejného majetku. Praha 15 prodává výrazně pod cenou areál bývalé vodárny v hodnotě mnoha desítek milionů napřímo jedinému zájemci, místnímu kmotrovi Aleši Petříšovi. Kverulant  celý případ popsal ve svém článku a natočil o něm krátkou reportáž.  Zveřejní článku a uveřejnění výše uvedené reportáže vyvolalo u kmotrů Prahy 15 silnou reakci. Radnice si z veřejných peněz nechala od advokátní kanceláře JUDr. Jana Olejníčka vypracovat analýzu, jak by bylo možné Kverulantovi konečně zatnout tipec. Následně radní zasedli k  mimořádnému jednání Rady MČ Praha 15. Jediným bodem jednání byla pomsta Kverulantovi a městská rada uložili starostovi Wenzlovi ve spolupráci s externí advokátní kanceláří připravit na Kverulanta trestní oznámení.  Radní se také usnesli, že právní analýza proti Kverulantovi zaplacená z veřejných peněz je tajná. Kverulant se dle zákona o svobodném přístupu k informacím domáhal poskytnutí kopie analýzy a trestního oznámení. Také se dotazoval na kolik tyto písemnosti, placené z veřejných peněz, přišly. Radnice mu tyto informace omítla poskytnout a Kverulant na korupčníky právě podal stížnost pro porušování zákona. Kverulant se totiž nenechá zastrašit a dál odmítá smířit s porušováním zákonů, s dalším arogantním tunelováním obecního majetku a bude proti partě kmotrů a korupčníků na Praze 15 bojovat dál.  Pomozte i vy Kverulantovi bojovat proti aroganci notorických papalášů z Prahy 15 pravidelným symbolickým darem ve výši 100 Kč. Kverulant bude velmi vděčný i za jednorázový příspěvek na svoji činnost.

Minulý týden navrhla policie obžalovat premiéra Babiše v kauze Čapí hnízdo a předala spis na Státní zastupitelství. Tedy do působnosti ministerstva spravedlnosti. Vzápětí ohlásil demisi ministr spravedlnosti Jan Kněžínek, který se pokud známo nedopustil zatím žádné chyby. Na jeho místo navrhl trestně stíhaný Babiš tvárnou Marii Benešovou. Za hlavního podezřelého Babiše považuje nejen policie, ale i zpráva evropské vyšetřovací jednotky OLAF, která do ČR doputovala začátkem tohoto roku. Připomeňme si, že Ministerstvo financí odepřelo veřejnosti poskytnout tuto zprávu veřejnosti. Přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. Veřejnost však měla zprávu k dispozici jen díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti úředníků. S tím se Kverulant odmítl smířit a žádal soud, aby nařídil ministerstvu zprávu vydat. Soud Kverulantovi vyhověl a Kverulant oficiální zprávu zveřejnil na svých stránkách. Ministerstvo ji však Kverulantovi neposkytlo celou. Ve zprávě chybí doporučení OLAFu. To, co však Kverulantovi vadí ještě víc, je skutečnost, že soud neoznačil dosavadní postup ministerstva za nelegální. Kverulant má za to, že zpráva, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla. Proto Kverulant k soudu zaslal vyjádření, ve kterém se domáhá rozsudku označující postup ministerstva za nezákonný.  Ministerstvo financí zareagovalo zasláním svého vyjádřením k soudu. Kverulant na to zaslal to své a čekání na rozhodnutí soudu pokračuje. Kverulant doufá, že bude u soudu úspěšný a autoritativní vyslovení nezákonnosti odepření požadovaných informací snad do budoucna ztíží státu možnost odepírat veřejnosti informace a ignorovat zákon. Pokud si i vy myslíte, že nám má vládnout především zákon a nikoli trestně stíhaný premiér s navíc podporou komunistů, můžete Kverulanta podpořit darem ve výši 500 Kč.

Chcete jednou za čas dostávat krátké Kverulantovy tiskové zprávy ve stejnou chvíli jako novináři? Napište si o ně. Když se Vám nebudou líbit, můžete se kdykoliv snadno odhlásit.

Dokument Obchod se zdravím popsal praxi „terapeutického centra AKTIP“, které za peníze radili pacientům léčit rakovinu milencem. Proto Kverulant podal v červnu 2018 na šarlatány z AKTIPu trestní oznámení, na jehož základě již policie začala případ vyšetřovat. Počátkem března 2019 policie informovala Kverulanta, že vyšetřování stále pokračuje. A počátkem dubna 2019 ohlásil AKTIP ukončení činnosti. Kverulant.org to považuje za svůj velký úspěch, ale bude dál pokračovat v potírání šarlatánského byznysu. Podrobnosti naleznete v kauze Smrtelná alternativní léčba. Kverulantův krok proti AKTIPu však nepřivítali všichni. Novinář Jan Hloch vyzval Kverulanta k diskuzi na téma alternativní versus klasická léčba. Zatímco Jan Hloch hájil alternativní léčbu z libertariánských pozic, zástupce Kverulanta, ředitel Vojtěch Razima, v diskuzi naopak tvrdil, že upřednostnit pochybné léčitele před lékaři, kteří svůj obor museli studovat řadu let a byli podrobeni řadě zkoušek, atestací a kontrol, považuje za absurdně špatné rozhodnutí. A co si alternativní léčbě myslíte vy?

Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to opravdu jednoduché. Když jdete na internetu nakupovat, vyberte si na portálu GIVT.cz obchod, kam běžně za nákupy chodíte, třeba MALL.CZ. GIVT vás do něj přesměruje a vy nakoupíte, jak jste zvyklí. E-shop rozpozná, že mu zákazníka posílá GIVT a ze své marže po skončení nákupu odesílá domluvenou část Kverulantovi. Využít portál GIVT vám zabere jen několik vteřin navíc a  přitom podpoříte Kverulanta. V prvním čtvrtletí roku 2019 jste nám takto přispěli celkem 2 103 korun. Děkujeme.

Bývaly doby, kdy byli ekologové užiteční. Zdá se, že ty doby jsou však dávno pryč. Zdá se, že skutečné ekology, kteří chránili životní prostředí, nahradili environmentalisté a alarmisté, kteří chrání jakýsi těžko definovatelný environmentální zájem. Kverulant zastává názor, že většina environmentální organizací je nyní integrální součástí establishmentu, který je také z velké části financuje a že environmentální problematika je dnes předmětem účelového spojení politického populizmu politiků a demagogie environmentálních aktivistů. A co si environmentalistech myslíte vy? 

Mnohé studie jasně prokázaly, že chemtrails vypouštěné z dopravních letadel nad západní Evropou mají odlišné složení od chemtrails dopadajících na obyvatele nových členských zemí Evropské unie. To se musí změnit. Proto Kverulant dnes vyzval českou komisařku pro ochranu spotřebitelů Věru Jourovou, aby konečně zakročila. Pokud si i vy myslíte, že kvalitní chemtrails musí být dostupné pro všechny Evropany, můžete Kverulanta podpořit v jeho boji symbolickou částkou 100 korun.

Kverulant s hrdostí a vděčností oznamuje, že získal velkorysý grant od soukromé nadace BLÍŽKSOBĚ. Tato nadace je nástrojem k podpoře projektů, organizací, či aktivit jednotlivců, které zvyšují kvalitu života ve společnosti a stmelují ji. Lidé z BLÍŽKSOBĚ věří, že jedině prostřednictvím respektu k druhým, přátelství, poctivosti, pracovitosti a solidaritě vede cesta k růstu obecného blahobytu.

V politice by měli být ti nejlepší z nás. Bohužel se zdá, že na politice není nic, co by do ní ty nejlepší z nás přitahovalo. Nejnověji nám tuto zjevnou pravdu připomnělo obvinění druhého muže ANO, Jaroslava Faltýnka.  Skutečnost, že politici jsou zhusta lumpové, připomíná i Kverulantův blacklist. Připomeňme si, že trestně stíhaný je i sám předseda vlády Andreje Babiše. Ten je tak druhý bývalým obviněným premiérem a dvanáctým obviněným bývalým ministrem. Policie obvinila od roku 1993 celkem 11 ministrů a z toho jich deset skončilo před soudem. Pravomocně byli odsouzeni jen dva z nich, Ivo Svoboda a Karel Březina. Připomeňme si stručně všech 11 případů.

Kverulant není napojen na penězovody z veřejných zdrojů a s politiky se ostentativně nekamarádí. Nejsme placeni z vašich daní, ale pouze z darů přispěvatelů. O to více si jich vážíme. Naše úsilí za lepší správu veřejných věcí finančně podporují jednotlivci i firmy. Bez jejich pochopení, odvahy a laskavosti by naše činnost nebyla možná.  Poděkování patří téměř 1 300 laskavým ženám a mužům, kteří nám za dobu naší existence, darovali již více než 1 milion 300 tisíc korun. Nejčastěji nám lidé posílají jednorázově 500 Kč. Nechte se inspirovat a podarujte Kverulanta stejnou částkou. My váš dar s radostí využijeme na odhalování korupce a tunelů, na kontrolu arogantních politiků...

V Praze 5, v ulici Na Hřebenkách, bylo za 24,5 milionu korun z kapes daňových poplatníků v roce 2010 vybudováno v úseku 431 m 7 velkých retardérů. Nestalo se tak ve veřejném zájmu, ale pro klid miliardáře Marka Dospivy, který si tam koupil vilu. Od té doby Kverulant v kauze Ulice na retardérech usiluje o nápravu. Přestože z retardérů nemohou mít radost ani skuteční ekologové, stále se budují nové obecní poškozovače vozidel. A co si o retardérech myslíte vy? V Kverulantově anketě již hlasovalo více než dva apůl tisíce lidí. Podívejte se na výsledky a připojte svůj hlas.

V roce 2012 byl přijat zákon, na jehož základě musela postupně zmizet naprostá většina billboardů kolem dálnic a silnic I. třídyKverulant to považuje za svůj velký úspěch. Cesta k němu nebyla snadná. Kverulantovi se podařilo odvrátit několik útoků billboardové lobby. Na konci srpna 2017 přišel útok poslední. Skupina sedmnácti senátorů se tehdy obrátila na Ústavní soud a navrhovala zrušit část novely zákona o pozemních komunikacích, podle níž měly reklamní plochy zmizet. Do čela skupiny senátorů se postavil senátor Václav Chaloupek. Kverulant nikdy nepochyboval o jeho korupční motivaci a zařadil jej za tento čin na KVERULANTŮV BLACKLISTSenátoři ve svém návrhu argumentovali tím, že zákaz billboardů je protiústavním vyvlastněním bez náhrady. Přitom v čl. 11 Listiny základních práv a svobod v odst. 3) se uvádí: „Vlastnictví zavazuje. Nesmí být zneužito na újmu práv druhých anebo v rozporu se zákonem chráněnými obecnými zájmy. Jeho výkon nesmí poškozovat lidské zdraví, přírodu a životní prostředí nad míru stanovenou zákonem.“  Nyní dal Ústavní soud této argumentaci zapravdu a návrh senátorů na zrušení zákazu billboardů zamítl. Oceňte Kverulantovu vytrvalou práci a pomozte mu  měsíčním symbolickým darem ve výši 100 Kč v dalších kauzách proti billboardům.

V roce 2018 jsme dokončili pět kauz a průměrná úspěšnost dosáhla 78 %. Novináři o našich kauzách psali v téměř ve třech stech případech. Kverulantovy www stránky navštívilo téměř sedmdesát tisíc lidí. Kverulanta sledovalo na sociálních sítích téměř deset tisíc uživatelů. Příjmy z finančních darů činily necelý jeden a půl milionu korun. Ani koruna nebyla z veřejných rozpočtů. Všechny byly o vás. Děkujeme vám za další dobrý rok.  Podrobnosti naleznete v Kverulantově výroční zprávě. 

Stát vydává normy. Tyto normy však neposkytuje veřejnosti zdarma, ale vybírá za internetový přístup k nim ročně téměř 100 milionů korun. Kverulant je přesvědčen, že závazné normy má stát veřejnosti poskytovat zdarma, a o to usiluje v kauze Povinné normy má stát poskytovat zdarmaA co si o zpoplatnění norem myslíte vy? V Kverulantově anketě již hlasovalo téměř dva tisíce lidí, podívejte se na výsledky a připojte i vy svůj hlas.

Kverulant.org dokončil v roce 2018 celkem 5 kauz: KONEC DÁLNIČNÍCH BILLBOARDŮ, JAK EKOSPOL ŽALOVAL KVERULANTA O 10 MILIONŮ,ÚKLID VE STÁTNÍ SPRÁVĚ III,  DÁLNIČNÍ LOVCI NEHOD,  DALŠÍ TUNEL V DOPRAVNÍM PODNIKU  U tří kauz se podařilo zcela dosáhnout splnění cílů. Jinde nebyl úspěch zcela jednoznačný. Našla se i kauza, kde jsme moc úspěšní nebyli, ale přesto kauza měla určitý pozitivní dopad. Průměrná úspěšnost byla v roce 2018 78%. To odpovídá Kverulantově dlouhodobému průměru. Kverulant.org se od svého založení v roce 2009 do konce roku 2018 věnoval 66 kauzám a dokončil jich celkem 43. V roce 2018 činily průměrné náklady na jednu dokončenou kauzu 155 tisíc korun. Průměrná délka jedné dokončené kauzy činila 22 měsíců.

 

Dnes je mezinárodní den proti korupci a tak nám dovolte připomenout si naši nejúspěšnější protikorupční kauzu JAK KVERULANT ZASTAVIL TUNEL V DOPRAVNÍM PODNIKU. Šlo o dodávku předražené ostrahy. Kverulantovi se podařilo tento tunel odhalit a v červnu 2015 i definitivně zastavit. Díky Kverulantovi tak Dopravní podnik, resp. daňoví poplatníci nepřišli o 110 milionů korun. Nespíme na vavřínech a proti korupci a aroganci papalášů a zlodějů bojujeme dál. Nedávno jsme zastavili nákup předražených vysílaček pro celníky, vyhráli jsme soud o zveřejnění zprávy OLAF o Čapím hnízdě a odhalili jsme, že ministerstvo obrany utratilo za tiskárny a papíry čtvrt miliardy korun a upozornili na to NKÚ.

I Kverulant si dnes s hrdostí připomíná 17. listopad 1989, kdy jsme se konečně zbavili komunistické totality. Sametové revoluce se tehdy aktivně zúčastnili tehdejší disident a nynější člen Kverulantovy správní rady Jan Urban a tehdejší studentský vůdce a nynější ředitel a zakladatel Kverulanta, Vojtěch Razima.

Všichni jsme nuceni platit daně, a vy si možná myslíte, že stát nám za to poskytuje perfektní služby. Ale ono to tak není. Kverulant se to snaží změnit. Podpořte ho. Věnujte mu 1 Kč denně. 30 korun měsíčně pomůže změnit věci k lepšímu. 

 

Dnes, přesně před 86 lety byl za zvuků Smetanovy Libuše slavnostně otevřen zimní stadion na Štvanici. Od té doby zažila Štvanice mnoho slavných chvil včetně čtyř mistrovství světa v ledním hokeji. To první se konalo už v roce 1938. Stadion přežil několik režimů i katastrofální povodeň v roce 2002. Co však přežít nedokázal, byla péče tehdejší radní pro majetek Alexandry Udženii, která přes veškerou Kverulantovu snahu nechala jeden z nejstarších zimních stadionů na světě v květnu 2011 zbourat. Podrobnosti naleznete v kverulantově kauze ŠTVANICE NA ŠTVANICI.

Právě dnes před pěti lety byla v pražském Klementinu podepsána smlouva o archivování Kverulantova webu na serverech Národní knihovny České republiky. Práce Kverulantova týmu je tak uchovávána ve veřejně přístupném webarchivu pro budoucí generace jako důležité svědectví o naší době. Kverulant je hrdý, že byl zařazen do reprezentativního vzorku českého webu. Je to ocenění Kverulantovy vytrvalé práce. A ta by nebyla možná bez Kverulantových dárců.

I my si dnes připomínáme den vzniku samostatného československého státu. 

Hezký sváteční den přeje Kverulant.

P.S.: Další Kverulantovy vtipy můžete vidět zde.

Kverulant.org v kauze KORUPCE NA RADNICI PRAHY 15 odhalil, že starosta Prahy 15 Milan Wenzl uzavřel s developerem Ekospol smlouvu, kde se píše, že pokud jeho radnice opatří Ekospolu všechna stavební povolení, dostane za to dva a půl milionu korun. Kverulant označil toto jednání za korupci. Ekospol tvrdí, že o korupci nešlo, a žalobou se domáhal stažení této kauzy z Kverulantova webu, uveřejnění omluvy za „šíření nepravdivých, klamavých a zavádějících informací“ a inzerci této omluvy za 10 milionů korun. Soud první  instance již rozhodl, že Kverulant svoji kauzu stahovat nemusí a ani za její uveřejnění se nemusí omlouvat.  Proti tomuto rozhodnutí se Ekospol odvolal, ale včera Vrchní soud jeho žalobu definitivně zamítl. Tento rozsudek považuje Kverulant za významný. Nejen Kverulant, ale i veřejnost má právo veřejně nazývat věci pravými jmény. Podrobnosti naleznete v kauze JAK EKOSPOL MARNĚ ŽALOVAL KVERULANTA O 10 MILIONŮ. A jaký je váš názor na "prodávání" stavebních povolení?  V Kverulantově anketě již hlasovalo téměř dva tisíce lidí. Podívejte se na výsledky a připojte i vy svůj hlas. 

Kverulant je přesvědčen, že služba veřejnoprávní televize je důležitým pilířem občanské společnosti a tím víc ho mrzí, že Česká televize již od roku 2011 soustavně porušuje zákon, který reguluje vysílání reklamy. Před sedmi lety, v pátek 14. října 2011 vstoupil v platnost zákon regulující vysílaní reklamy v ČT. Ten zcela zakázal vysílat reklamu na ČT1 a zpřísnil vysílání reklamy i na ostatních programech. Televize na programu ČT1 tento zákaz již dlouhých sedm let obchází a označuje reklamu za sponzorování vysílání, které zákon dovoluje. Nejenže jsou tak řádní plátci koncesionářského poplatku obtěžováni reklamou, ale především miliony diváků každý den vidí, jak velká a důležitá veřejnoprávní instituce porušuje zákon. Kverulantovi tento stav zásadně vadí a  už v této věci podal na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání množství podání. To poslední před rokem, když ČT1 odvysílala po osmé hodině před hlavním večerním programem reklamu na hazard v online casinu SYNOTtip. Kverulant byl ve svém tažení proti nelegální reklamě zatím neúspěšný, i když se letos v létě chvíli zdálo, že televize přestala Večerníček na ČT2 obklopovat reklamou cílenou na dětského diváka. Bohužel na podzim se televize k reklamě zacílené na dětského diváka vrátila. Je evidentní, že cílem reklamy je to, aby děti přiměly své rodiče zakoupit vstupenku na opravdu drahé představení o dinosaurech. Cena jedné vstupenky se pohybuje od 1 228 Kč až do astronomických 3 507 Kč. Kverulant se s nelegální reklamou cílenou na děti odmítá smířit a chystá další podání k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání. Pokud i vám vadí nelegální reklama, navíc zacílená na děti, pomozte Kverulantovi zaplatit náklady na vypracování této stížnosti částkou 500 Kč

Končící rada Prahy nedávno schválila podmínky výběrového řízení na výstavbu a provozování zastávek MHD. Budoucí vítěz soutěže by měl pořízení a provoz mobiliáře financovat z výstavby dalších 170 nových billboardů. Server Nechceme billboardy se ve spolupráci s Kverulantem zeptal všech kandidátů na primátora, co si o tomto plánu myslí.  Kverulant bojuje proti billboardům již od svého vzniku v roce 2009, podpořte ho v jeho boji částkou 500 Kč.

Dnes vyšlo najevo, že Česká unie sportu stáhla žalobu na bývalého ředitele Sazky Aleše Hušáka, po němž požadovala 950 milionů korun jako náhradu za to, že loterijní společnost přivedl ke krachu. Připomeňme si, že Sazka byla založena v roce 1965 a svěřena Československému svazu tělesné výchovy. Tu si však sportovci nechali vytunelovat. Lví podíl na tom měl právě tehdejší předseda představenstva Sazky JUDr. Aleš Hušák. Zlý jazykové tvrdí, že pro ČSTV měl skvělé doporučení díky své nezdolné vazbě na StB. O Sazku se tehdy nechaly připravit samotné sportovní svazy, její akcionáři. O té doby jsou dotace ze státního rozpočtu nejen pro český fotbal nepostradatelné a tak jsou i „nepostradatelní“ i ti, kdo o nich rozhodují. Podívejte se na naše video z roku 2013, kdy ještě bylo v živé paměti vytunelování státní loterie SAZKA. Všechno je vochystaný podle zákona, můžeme začít…

 

Správní rada dospěla k závěru, že na hlídací psy (watchdog) se shánějí peníze čím dál hůř, a tak se Kverulant.org dnešním dnem mění na roztomilé koťátko (cutekitten). Kočičky jsou totiž dlouhodobě nejvděčnějším předmětem zájmů soukromých dárců. Oceňte Kverulantovu náročnou transformaci finančním darem ve výši 100 Kč. Koťátka si to zaslouží.