Mítink Andreje Babiše v jihočeských Borovanech v roce 2022, Foto: Milan Jaroš Respekt

Twitter

Mítink Andreje Babiše v jihočeských Borovanech v roce 2022, Foto: Milan Jaroš Respekt

Twitter