placení škod MInisterstvem spravedlnosti a následná regrese v letech 2014 až 2018

Twitter

Twitter