Citace z vyjádření České advokátní komory ke konfliktu zájmů Hany Marvanové, datováno 12. prosince 2022

Twitter

Twitter