Citace ze zprávy PČR o použití donucovacích prostředků dne 28. května 2020 v 01 33