Nahoru

NECHCEME BILLBOARDY V BRNĚ

Twitter

Cílem Kverulanta je odstranění nelegálních a nebezpečných reklamních ploch a omezení jejich nekontrolovatelné výstavby na území Brna. A to se daří. Po letech snahy se tématem billboardů v Brně začalo věnovat i vedení města a do konce roku 2016 jich odstranilo 250. Brno však stále povoluje billboardy na nebezpečných místech. Podpořte i vy Kverulanta v jeho úspěšném boji proti billboardům.

V minulosti v Brně i přes všechny sliby politiků a úřadů počet reklamních panelů stále narůstal. Nejenom že byla ohrožována bezpečnost na silnicích, ale i bez jakéhokoliv konceptu byl nekontrolovatelně zabírán veřejný prostor. Problémem byly zejména nelegální billboardy. Podle názoru policie bylo právě v Brně celých 80 % billboardů instalováno nelegálně. A právě o odstranění těchto billboardů šlo Kverulantovi především. Podstatný kus práce udělali sami Brňané. Ti zmapovali reklamní plochy v Brně a v případě podezření ověřili u úřadů, zda jsou skutečně legální; podle výsledku pak usilovali o jejich odstranění. Na očištění brněnských ulic od nelegálních reklam se podíleli i úředníci z radnice Brna-středu, magistrátu i krajského úřadu. Brňany již nerozptylují například reklamy na křižovatce ulic Vídeňská a Jihlavská nebo v Trnité ulici. Provozovatelům nelegálních reklam také hrozí pokuta až tři sta tisíc korun. Ani to některé od jejich umístění neodradí. Na billboardy, které ohrožují řidiče, upozorňují úřady i policisté.

Už v prvním půlroce od startu tohoto projektu bylo na základě naší iniciativy odstraněno 10 velkých billboardů. Brněnská policie si naší iniciativy všimla a i ona začala konat a připsala si na konto 30 odstraněných velkých billboardů a několik set malých reklamních ploch. Pozadu nezůstala dokonce ani Česká televize. I ona už poslala brněnským úřadům svoji první výzvu k odstranění pravděpodobně nelegálního billboardů. Více v reportáži brněnského studia:

Česká televize vůbec sledovala dění kolem billboardů v moravské metropoli. A v dubnu 2015 přinesla další reportáž o odstraňování billboardů v Brně. Tentokrát se o demontáž billboardu zasadila brněnská policie ve spolupráci z magistrátem.

Kverulant.org také připravil dva velmi jednoduché návody, jak poznat pravděpodobně nelegální billboard:

Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích § 25 odst. 7, podle kterého nesmí billboardy oslňovat uživatele dotčené pozemní komunikace nebo jinak narušovat provoz na pozemní komunikaci. Billboard musí být na náklady vlastníka reklamního zařízení opatřen svodidly nebo jinak zabezpečen proti možnému střetu vozidel s konstrukcí reklamního zařízení. Tudíž billboardy v blízkosti komunikací v Brně, které nejsou chráněny svodidly, stojí v rozporu se zákonem.

Zákon 361/2000 Sb. o silničním provozu § 78: Dle tohoto zákona je v bezprostřední blízkosti pozemní komunikace v obci zakázáno umísťovat cokoliv, co by bylo možno zaměnit s dopravní značkou, … nebo co by mohlo snižovat jejich viditelnost, rozpoznatelnost nebo účinnost, oslňovat účastníky provozu na pozemních komunikacích nebo rozptylovat jejich pozornost způsobem ovlivňujícím bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Výše uvedené výtahy ze zákonů jsou však jen zlomkem legislativního rámce pro stavbu billboardů. Komplexně se touto problematikou zabývá diplomová práce Radima Kostlivého. Kverulant ji zveřejňuje se souhlasem autora. Práce pojednává především o zřizování reklamních zařízení v různé vzdálenosti od pozemních komunikací – a to s ohledem na kategorii dané komunikace, ochranné pásmo a lokalitu. Stěžejní část práce se věnuje povolovacímu procesu včetně popisu činnosti jednotlivých orgánů, s důrazem na postavení Policie ČR a závaznost jejich stanovisek. Není opomenuta ani oblast nepovolených staveb reklamních zařízení. 

Ale abychom brněnské úředníky jen nechválili, je třeba uvést, že povolování nových billboardů a prodlužování povolení stávajících běží ve starých a nejspíš korupčních kolejích. V lednu 2016 požádala úřednice stavebního úřadu městské části Brno-střed Krajské ředitelství Policie Jihomoravského kraje o vyjádření ke stavbě dvou nových reklamních nosičů v zelené ploše při ulici Hladíkova. Policisté vydali jednoznačně nesouhlasné stanovisko.

Jak je vidět, podle policistů by tak zamýšlená stavba odporovala zákonu o silničním provozu hned v několika bodech. Stavební úřad Brno–střed však nesouhlas policie zcela ignoroval. Úředníci březnu 2016 vydali územní souhlas se stavbou obou nosičů. Kverulant.org si nedovede udělení souhlasu se stavbou nových billboardů navzdory dobře odůvodněnému negativnímu stanovisku dopravní policie jinak než korupcí.

Přesto všechno již v Brně bylo na počátku roku 2017 odstraněno již více než 250 reklamních nosičů. V Praze byly v roce 2016 s Kverulantovým přispěním prosazeny nové Pražské stavební předpisy, které omezují výstavbu nových billboardů. Stále však není vyhráno a Kverulant usiluje o další legislativní změnu. Jen málokdy vydává policie souhlasné stanovisko ke stavbě nového billboardu. To však není závazné, jak ukazuje Kverulantova reportáž z dubna 2017, kde brněnský úřad prodloužil stavebního povolení oboustrannému billboardu na křižovatce ulic Drobného a Lesnické. Přestože se na této křižovatce stala jedna z největších tragických dopravních nehod a policie s prodloužením zásadně nesouhlasila a přesto, že stavební úřad obdržel žádost o prodloužení v lednu 2016, tedy v době, kdy již dávno uplynula doba trvání této dočasné stavby (31.12.2014). Za této situace měl stavební úřad zahájit řízení o odstranění předmětné dočasné stavby a nikoliv prodloužit billboardu povolení.

S brněnským přístupem je kontrastu přístup pražský. Tedy alespoň v jednom konkrétním případě. Stavební úřad Prahy 4 nařídil v červenci 2017 zakrytí dvou billboardů u Jižní spojky, protože jim skončilo povolení a majitel nezajisti jejich odstranění sám.

Kverulant již od roku 2013 usiluje o to, aby napříště bylo policejní stanovisko k možnosti umístit billboard u silnice závazné. Po této změně by se výrazně zvýšila šance, že už nebudou povoleny téměř žádné nové reklamní hyzdiče ohrožující bezpečnost na silnicích. Kverulant v dubnu 2017 v této věci opět zaslal dopis ministrům dopravy, vnitra a ministryni pro místní rozvoj. Z oslovených ministrů odpověděl jen ministr dopravy Dan Ťok. Ten Kverulantovi v květnu 2017 napsal, že děkuje za podmět, ale nyní mají na ministerstvu plné ruce práce s chystaným odstraňováním billboardů od dálnic a silnic I. třídy.

Podpořte i Vy odstraňování billboardů a staňte se i Vy pravidelným Kverulantovým dárcem. Věnujte nám na boj s billboardy každý měsíc 100 korun. Vaše tři koruny denně nám pomohou měnit věci k lepšímu. Podpořit Kverulanta můžete i jednorázovým darem. Podpořte Kverulanta, čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů. Protivníci disponují na rozdíl od Kverulanta značným rozpočtem. Za billboardovou reklamu se ročně zaplatí téměř 4 miliardy korun. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin a při nákupu nezaplatíte nic navíc.

Twitter