Citace z rozhodnutí o zrušení soutěže SSHR z 30. listopadu 2022