Nahoru

PRAŽSKÝ BYZNYS S FARMÁŘI

Twitter

Kverulant.org již v roce 2014 upozornil na nerovné podmínky při pořádání farmářských trhů v různých částech Prahy. Zatímco někteří pořadatelé museli za tuto možnost platit, jiní naopak dostávali zaplaceno. Kverulantovým cílem bylo odstranit tuto hrubou nerovnost, která byla financována z veřejných peněz, a to se mu podařilo. Zcela vyhráno však ještě není. Pořadatel farmářského trhu na Náměstí republiky za možnost využívat jedno z nejlukrativnějších míst v republice, už roky neplatí Praze 1 ani korunu.  Pomozte nám alespoň malým darem vyhrát i tento boj proti korupci a klientelismu.

Jen málokdo si při nákupu na farmářském trhu klade otázku, jak jsou tyto trhy organizovány a jestli jsou podmínky jejich pořádání férové. Kverulant.org si tuto otázku poprvé položil již v roce 2014 a sestavil přehled většiny pražských farmářských trhů a jejich podmínek pro pořádání. Kverulant zjistil, že pořadatelé trhů tehdy rozhodně neměli rovné podmínky. Někteří pořadatelé museli za možnost platit poměrně velké částky. Jiní za pořádání farmářských trhů naopak dostávali od města zaplaceno, aniž by z toho měli profit zákazníci či farmáři. I díky Kverulantově soustavné kontrole  takové plýtvání veřejnými prostředky nenajdete. Za pořádání farmářských trhů platila Praha 5, Prahu 6 a Praha 8.

Ve sjednání nápravy byla nejrychlejší Praha 6. Farmářské trhy na „Kulaťáku“ bývaly provozovány tak, že městská část platila organizátorovi 1 200 Kč ročně. Na základě Kverulantovy výzvy rada městské části Praha 6 v březnu 2015 schválila dodatek ke smlouvě o provozování farmářských trhů na Vítězném náměstí v Dejvicích. Díky této nové úpravě radnice od pořadatelů trhů inkasuje ročně částku 907 tisíc korun. Smutné na celé věci ovšem je, že Praha 6 platí za 75 stánků, které pořadateli v letech 2009 až 2014 nákladem 3 miliony korun sama koupila. Když uvážíme, že stánek, který pořadatelé používají, stojí kolem 12 tisíc korun, nabízí se otázka, kde skončilo zbývajících oněch 2 100 000 korun.  Praha 6 od organizátorů nevybírá poplatek za zábor prostranství s odůvodněním, že si sama zapůjčuje bez úplaty.

I Praha 8 sjednala nápravu. Radnice ukončila platnost smlouvy, na jejímž základě vyplácela údajně více než 1 000 000 Kč ročně firmě Centrum Palmovka, a.s., která byla v jejím stoprocentním vlastnictví. Rada městské části Praha 8 následně usnesením ze září 2015 schválila jako nového provozovatele karlínských farmářských trhů společnost MERCATO FARM, s.r.o., která byla vybrána v otevřeném výběrovém řízení. Toho v roce 2017 vystřídala společnost Food Event s.r.o. Praha 8 již tedy trhy nedotuje, naopak za možnost jejich konání od provozovatele inkasuje ročně několik stovek tisíc korun.

A konečně i na Praze 5 zvítězil zdravý rozum.  Trh v Praze 5 na Andělu je díky dennímu průchodu více než 80 tisíc lidí jedním z nejfrekventovanějších. V prosinci roku 2013 byla na pořádání farmářských, velikonočních a vánočních trhů v příštích deseti letech bez výběrového řízení uzavřena smlouva se společností Lucky service, s.r.o. Počet trhů neměl přesáhnout 90 za rok. Smlouva je postavena tak, že Praha 5 za 10 let jejího trvání zaplatí organizátorovi 786 500 Kč, což odpovídá roční částce ve výši téměř 80 000 Kč. Praha 5 Kverulantovi v únoru 2015 napsala, že si velice váží jeho podnětu, že jí stávající situace a podmínky pro jednotlivé farmáře a stánkaře městské části nejsou lhostejné a že se její rada tímto problémem aktivně zabývá na svých jednáních. A světe div se, výsledek se nakonec dostavil.  Od roku 2016 městská část inkasuje za možnost pořádat farmářské trhy od společnosti Lucky service několik stovek tisíc ročně. 

Další kategorií farmářských trhů jsou ty, kde organizátor neplatí žádný nebo jen minimální nájem. Těmi jsou či byly trhy na Praze 1 na Náměstí republiky nebo Praze 2 na Tylově náměstí.

Na Náměstí republiky se koná ročně přibližně 176 trhů ročně s umístěním 60 stánků. Tento trh není čistě farmářský, ale smíšený, vzhledem k poměru zastoupení různého druhu zboží. Trhy se konají každý všední den. Provozovatelem trhu je společnost DELICATO CENTRUM a.s. Roční nájem Praze 1 je 0 Kč. Pronájem stánků je za úplatu pořadateli. Smlouva byla uzavřena v březnu 2012 na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou dva roky. Podle Prahy 1 je ale smlouva v pořádku, firma DELICATO prý byla v dubnu 2011 lepší ze dvou, které radnice obdržela v poptávkovém řízení na pořádání farmářských trhů. Více také v reportáži ČT z 8. července 2016.

Dobrými úmysly jen těžko zdůvodnitelná podpora pro pořadatele farmářského trhu na jednom z absolutně nejlukrativnějších míst v republice trvala přes všechny Kverulantovy protesty i v letech 2015, 2016 a 2017. Protežovaná firma DELICATO dokonce ani nemusí platit za pronájem plochy 500 mna Náměstí republiky. Tu pro DELICATO Praha 1 pronajímá od magistrátu. Vztahy Prahy 1 a firmy DELICATO lze jistě onačit za luxusní, když se zmíněná městská část ve smlouvě o výpůjčce nechává firmou DELICATO rovnou zastupovat.

I Praha 2 měla ještě do konce roku 2017 uzavřenu smlouvu se společností FarmProMarket s.r.o, za kterou FarmProMarket nemusel městu nic platit. Šlo o trhy na Tylově náměstí, kde bylo možno ročně také navštívit 148 trhů s 19 stánky, a to opět v úterý, středu, čtvrtek a pátek.

Další kategorií jsou farmářské trhy, kde je pořadatelem městská část či její dceřiná společnost. Ani toto uspořádání není šťastné a generuje městské části obvykle velkou ztrátu.  Příkladem takového trhu je trh na Praze 3 na Náměstí Jiřího z Poděbrad, kde bylo 25 stánků a trhy se konaly  ve středu, čtvrtek, pátek a sobotu. Trh organizoval spolek Archetyp. Roční nájemné činilo 1 200 000 Kč včetně DPH. Místní poplatek se nehradil. Organizátor nad tuto částku platil úklid, pronájem hydrantu, vodné, odvoz odpadu, instalaci stánků a ostrahu stánků v noci. Tato smlouva byla původně uzavřena od 07/2014 do 07/2016. Pak byla dodatkem prodloužena do 31. 12. 2016. Na podzim 2016 se radnice rozhodla, že pořadatele farmářský trhů přesoutěží. To, co na první pohled vypadalo jako snaha postupovat ekonomicky a transparentně, však vyvolávalo řadu pochybností. Vzhledem k tomu, že radnice cenu v podmínkách soutěže zafixovala stejnou cenu jako jí platil původní nájemce Archetyp, nelze dost dobře tvrdit, že radnice chtěla vydělat více peněz. Nelze však ani tvrdit, že radnice chtěla za stejnou cenu pro své občany lepší služby. Vítězem soutěže se totiž stala firma World Production s.r.o., kterou koupil necelý měsíc před vyhlášením výběrového řízení pan Pavel Franc. World Production měla v roce 2015 nulový obrat. Navíc firma ani pan Franc nedisponují žádnými předchozími zkušenostmi a reference doložili prostřednictvím firmy CH Catering s.r.o. jako subdodavatele. Tato firma kromě jiného dlouhé léta poskytuje občerstvení pro jednání zastupitelstva a kulturní akce pořádané žižkovskou radnicí. Dalším závažným problémem, na který Kverulant.org veřejně upozorňoval, byla skutečnost, že radnice vypsala výběrového řízení na místo koncesního řízení.  Dříve než Kverulantovi právníci stihli v této věci vypracovat podnět pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Praha 3 soutěž zrušila. V lednu starostka Prahy 3 Vladislava Hujová na svém facebooku uveřejnila status s tímto zněním: „Definitivně jsem se rozhodla, že smlouvu se společností World Production s. r. o. nepodepíši vzhledem k tomu, že by mohly vzniknout pochybnosti, zda neměla být zvolena forma koncesního řízení na provozovatele farmářského tržiště.“ Kverulant to považuje za svůj úspěch, ale je velmi rozpačitý ze skutečnosti, že Prahy 3 rozhodla provozovat farmářské trhy ve vlastní režii. Radnice se má starat o veřejné věci, a nikoliv podnikat. Jak takové podnikání v oblasti farmářských trhů dopadá, jasně ukazuje Praha 10.

V Praze 10 na Kubáňském náměstí pořádá již od roku 2012 farmářské trhy dceřiná firma Prahy 10, akciovka Praha 10 majetková. Trhy se konají třikrát týdně od 1. dubna do 26. prosince a k dispozici je 20 stánků. Tyto stánky jsou v majetku městské části a ta je akciovce Praha 10 majetková pronajímá za velmi luxusních 35 000 korun ročně. Mimo to platí akciovka Praha 10 majetková městské části ročně 10 000 korun za užívání kontejneru a 64 000 za energie. Přes tyto dumpingové ceny je pro akciovku Praha 10 majetková a tím i pro Prahu 10 pořádání farmářských trhů vysoce ztrátové.  V roce 2016 činila ztráta téměř půl milionu korun a v roce 2015 to bylo dokonce více než jeden milion korun.

V minulosti na pořádání trhů v režii dceřiné společnosti doplácela i Praha 4. V Arkádách se pořádá přibližně  30 trhů ročně,  a to vždy ve středu, 50 stánků. Praha 4 měla uzavřenu příkazní smlouvu se společností 4-Majetková, a.s. Městská část v dokumentu figurovala jako příkazce a příkazníkem byla právě uvedená firma, jejímž jediným akcionářem je Praha 4. Městská část své vlastní firmě v letech 2014 a 2015 vyplácela 528 770 Kč ročně. Její tiskový mluvčí Jiří Bigas Kverulantovi v únoru 2015 sdělil, že smlouva o pořádání farmářských trhů v letech 2014 a 2015 patří k těm, jejichž účelnost a hospodárnost chce starosta Petr Štěpánek přezkoumat. To se nakonec stalo a výsledkem bylo zrušení této, pro Prahu 4 nevýhodné, smlouvy. 

Dalšími městskými částmi, které v letech 2015, 2016 a 2017 pořádaly trhy ve vlastní režii, jsou, Praha 8, Praha 11, Praha 13 a Praha 22. Vždy však šlo jen o malé trhy pořádané jednou či dvakrát do roka.

Nejobvyklejším způsobem pořádání je varianta, kdy pořadatel za možnost pořádat trh městské části platí.  Kverulant si na počátku roku 2018 vyžádal informace od všech městských částí a sestavil následující tabulku:

Z tabulky je patrné, že cena za možnost pořádat trhy se pohybuje v poměrně širokém pásmu. Obzvlášť patrné to je, když absolutní ceny přepočteme cenu na jeden tržní den na plochu trhu 400 m2.  Městské části za pořádáním chtějí od nuly do více než 23 tisíc korun za pořádání jednoho průměrného trhu. Průměrně se pořádání jednoho trhu blíží částce 4,5 tisíce korun. Komentář si zaslouží vysoká částka uvedená v tabulce u Prahy 1. Jak už bylo vedeno, tak farmářské trhy jsou na Praze 1 provozovány na náměstí Republiky bez toho, že by jejich pořadatel,  firma DELICATO CENTRUM a.s. zaplatila městské části jedinou korun. Do tabulky jsou, stejně jako u jiných městských částí, zahrnuty i příjmy z celoročních, vánočních, velikonočních trhů.

Kverulant s výsledkem své studie seznámil všechny městské části a magistrát a očekává, že by Praha měla dokázat podmínky pro pořádání farmářských trhů v Praze více sjednotit. Pražané by měli mít možnost nakupovat kvalitní a čerstvé potraviny od farmářů za rovných podmínek a jasně nastavené podmínky by pomohly nejen návštěvníkům trhů, ale také zastupitelům, kteří se skutečně snaží bojovat s klientelismem, protekcí, úplatky a dalšími nešvary.

Kverulant.org již roku 2014 úspěšně bojuje za rovné podmínky při pořádání farmářských trhů v různých částech Prahy.Oceňte Kverulantovu práci a vytrvalost alespoň malým darem. Nebo se staňte  Kverulantovým pravidelným dárcem. Věnujte nám každý měsíc 100 korun. Vaše tři koruny denně pomohou měnit věci k lepšímuKverulanta můžete podpořit i jednorázovým darem. Čeká ho ještě mnoho práce a mnoho výdajů v aktuálních kauzách. Kverulanta můžete podpořit i nakupováním na svých oblíbených e‑shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.

Twitter