Nahoru

Rathovy předražené autobusy

Středočeský kraj už od dob Davida Ratha zajišťuje autobusovou dopravní obslužnost téměř za miliardu korun ročně nevýhodnými smlouvami uzavřenými bez soutěže. Cílem Kverulanta je již od roku 2010 tuto praxi zrušit a přimět krajský úřad k uspořádání transparentního výběrového řízení. To se mu bohužel stále nepodařilo, dokonce ani po té, co byl Rath v květnu 2012 zatčen s krabicí od vína plnou úplatků. V roce 2019 Středočeský kraj pod vedením hejtmanky Jermanové rozhodl, že bude dál pokračovat v tunelářské praxi a  prodloužil smlouvy se stávajícími autobusovými dopravci o pět let až do roku 2024 a s dalšími uzavřel nové rovněž bez soutěže. Kverulant.org opět protestoval a podal podnět k antimonopolnímu úřadu. Ten se Středočeským krajem zahájil hned dvě správní řízení. Kverulant také vyzval novou hejtmanku kraje Petru Peckovou, aby konečně nechal dopravní obslužnost řádně vysoutěžit. Ta je však stále v nedohlednu. Oceňte Kverulantovu vytrvalost, pomozte mu zastavovat tuneláře a staňte se i vy jeho dárcem.

Autobusovou dopravu zajišťuje kraj smlouvou s dopravcem, u něhož si objedná obslužnost pro vybrané lokality a dohodne jízdní řády. Protože by se kraji nemělo primárně jednat o zisk, ale o blaho obyvatel, je logické, že takto poskytovaná doprava nemusí být rentabilní. Proto je tomuto vybranému dopravci hrazena tzv. prokazatelná ztráta, kterou utrpí tím, že jezdí na nevýdělečných linkách. Na první pohled je tento princip v pořádku. Háček tu ale přeci jen je, a to, jak se stanovuje ona prokazatelná ztráta? Jakmile je jednou tato částka stanovena, má dopravce bez sebemenší námahy zajištěnu existenci na mnoho let. Nemusí sledovat konkurenci, snažit se snižovat náklady, lákat cestující na služby. Má svou jistou proplacenou prokazatelnou ztrátu. A z eráru krev neteče.

Kverulanta již v roce 2010 zajímalo, jak jsou postaveny smlouvy mezi dopravcem a krajem. Kraj přeci musí mít nějakým způsobem zajištěno, že se mu za vynaložené prostředky z veřejného rozpočtu dostává těch nejkvalitnějších služeb, srovnatelných s běžným tržním prostředím. Proto Kverulant na podzim 2010 požádal Středočeský kraj, aby mu tyto smlouvy předložil. Úředníci se nejprve pokusili Kverulanta odradit tím, že za kopírování smluv bude muset zaplatit. Kverulant tedy zaplatil a úředníci smlouvy poslali. Ovšem, jak znalec poměrů v pražské kotlině předpokládá, mělo to háček. Ve smlouvách byly začerněny ty nejdůležitější údaje – náklady samotných dopravců – s odůvodněním, že se jedná o obchodní tajemství:

Dle úředníků Středočeského kraje by se totiž mohlo stát, že zveřejněním těchto údajů by mohlo dojít ke konkurenčnímu boji mezi dopravci, a ti by následně mohli nabízet dumpingové ceny na případné rozšíření linek. Dle Kverulantova názoru má kraj v tomto případě mnohem větší starost o firmu, od níž si kupuje službu za peníze daňového poplatníka, než o daňového poplatníka samotného. To však zcela odporuje základnímu principu zadávání státních zakázek. Úředníci by přece měli vyjednat pro stát, potažmo kraj, ty nejvýhodnější možné podmínky. Pokud by se po uveřejnění ceny dostal nějaký jiný dopravce na nižší částku při zachování kvality, je to přeci jedině dobře. A pokud by snad měli úředníci pocit, že se jedná o dumpingovou cenu, mají tento názor veřejně odůvodnit a nabídku odmítnout. Kverulant se proti neposkytnutí klíčových informací odvolal na Ministerstvo vnitra ČR. Leč marně. 

Ale zpět k dopravní obslužnosti. Všechny smlouvy byly uzavřeny „z ruky“ nezapomenutelného hejtmana Davida Ratha na sklonku roku 2009 těsně před tím, než byla krajům zákonem uložena povinnost vybírat dopravce ve výběrovém řízení. Všechny smlouvy byly uzavřeny za působení hejtmana Ratha, který při svém nástupu na úřad nejprve nahradil všechny úředníky, kteří to měli na starost, svými lidmi. Všechny smlouvy platí 10 let. Rathovi „hoši“ tak zavázali kraj vyplatit celkem 6,8 miliardy Kč. A přestože pan doktor Rath už od roku 2012 nebyl středočeským hejtmanem, smlouvy, které dojednal, platily ještě dlouho potom. Jednoznačně to vyplývá z odpovědi Středočechů na Kverulantovu otázku, jaké byly zadávací podmínky výběrového řízení, na základě kterých byla dopravní obslužnost realizována v roce 2014:

A protože ani jedna smlouva nebyla předmětem výběrového řízení, našly se ve smlouvách opravdové kuriozity. Nejlevnější dopravce jezdí s uznatelnou ztrátou 4,77 Kč za kilometr:

Nejdražší dopravce „potřebuje“ 31,79 Kč za kilometr:

Samozřejmě že trasy, po kterých oba dopravci jezdí, nejsou stejné, ale obě jsou ve Středočeském kraji, a nikoli jedna hopsa hejsa do Brandejsa, a druhá v poušti Atacama. Přitom rozdíl v cenách byl démonických 666 %. 

Kverulant se odmítl s tímto stavem smířit. Od roku 2010 podal mnohé podněty k Úřadu pro hospodářskou soutěž, ombudsmanovi a na Ministerstvo vnitra. Kverulant také odeslal hejtmanovi Rathovi výzvu, aby Středočeský kraj vypsal transparentní výběrové řízení a následně vypověděl všechny nemravné smlouvy.

Chvíli se zdálo, že opravdu dojde k nápravě. Středočeský kraj v létě 2011 vypověděl všechny smlouvy a chystal výběrové řízení. To se mělo uskutečnit v létě 2012. Po celou dobu totiž mělo oznámení viset v Bruselu na vývěsce Evropské unie.

V květnu 2012 byl pan Rath vzat do vazby. Kverulant si naivně myslel, že pravděpodobnost, že výběrové řízení na dopravu ve Středočeském kraji bude férové, se tím výrazně zvýšila.

Kverulant se mýlil. David Rath se ještě nestačil zabydlet ve vazební věznici, a už jeho dlouholetý souputník a jeho náměstek pro dopravu Robin Povšík znovu obnovil všechny smlouvy a oznámil, že výběrové řízení pořádat nebude. Podle Kverulanta tím porušil zákon. Ročně za autobusy platil Středočeský kraj v roce 2012 skoro 700 milionů korun. To už je hezká suma. Dá se za to pořídit hned 100 krabic s vínem. Velké pokušení pro ty politiky, kteří jsou ještě na svobodě. A tomuto pokušení Robin Povšík patrně podlehl.

Kverulantovi už nezbývalo mnoho prostředků, jak přesvědčit politiky, že by měli šetřit. Jedním z nich bylo znovu jim napsat. Podzimní volby roku 2016 přinesly Středočeskému kraji novou hejtmanku, Jaroslavu Jermanovou z hnutí ANO. Kverulant ji v listopadu 2016 dopisem vyzval, aby se konečně zasadila o vypsání transparentních výběrových řízení na dopravní obslužnost. Přišla odpověď, že něco takového by bylo příliš složité. Výběrové řízení tedy zase nebylo a na jaře 2017 se ukázalo, že dopravní obslužnost bude naopak ještě dražší. V říjnu 2016 prošel vládou návrh, že se mzdy řidičů navýší o 40 %. Středočeský kraj se s tímto zvýšením mezd vypořádal pouze tím, že dopravcům přisypal 124 milionů korun. Ty samozřejmě zaplatil daňový poplatník. A bude platit dál.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici vstoupilo v platnost 3. prosince 2009. Pro smlouvu o veřejné službě stanovilo povinnost objednatelů vybírat dopravce ve výběrových řízeních. Předmětné nařízení stanovilo, že se tak má stát principiálně nejpozději do 3. prosince 2019. V létě 2019 se Středočeský kraj rozhodl, že bude dál pokračovat v tunelářské praxi, kterou nastavil pravomocně odsouzený David Rath, a to tím způsobem, že s částí dopravců bez soutěže prodlouží stávající smlouvy o pět let až do roku 2024, s dalšími pak uzavře nové rovněž bez soutěže. Kraj se hájí tím, že v nařízení Evropské unie našel skulinu, která mu umožňuje takto postupovat. Současně prý začne už s přípravou velkého tendru na desetiletý provoz, aby od 1. 12. 2024 vyjely výhradně vysoutěžené spoje.

Celkem Středočeský kraj v roce 2010 zaplatil dopravcům 685 milionů korun. Za rok 2012 to bylo 654 milionů, v roce 2013 činily tyto náklady 652 milionů, v roce 2014 dosáhly 665 milionů a v roce 2105 činily 700 milionů.  V roce 2018 objednával kraj u autobusových dopravců 52 milionů kilometrů a zaplatil za ně zhruba 1,2 miliardy korun. Nejen celkové náklady na dopravní obslužnost stoupaly. Stoupaly i ceny za jeden kilometr. V roce 2010 byla průměrná cena za kilometr 13,70 Kč. V roce 2014 poklesl počet najetých kilometrů z původních cca 50 milionů na 43 milionů a průměrná cena za kilometr stoupla na 15,33 Kč. Za rok v roce 2015 to bylo už zase o něco víc, a to 15,92 Kč. A v roce 2018 to bylo již 23 Kč na kilometr.

Pokud necháme uplacené politiky rozhazovat naše peníze, budou tyto náklady zase jen stoupat. S tím se však Kverulant odmítá smířit, a proto se obrátil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prošetřil, zda prodloužení smluv s dopravci bez soutěže bylo skutečně v souladu se zákonem. V únoru 2020 ho ÚHOS informoval, že si od Středočeského kraje vyžádal stanovisko uvedené v Kverulantově podnětu a příslušnou dokumentaci. V listopadu 2020 mu ÚOHS sdělil, že zahájil přestupkové řízení hned ve dvou případech. A to pro uzavření smlouvy s dopravcem ARRIVA CITY a smlouvy s dopravcem ČSAD Střední Čechy. V obou případech jde největší firmy, které ve středočeském kraji působí. V obou případech antimonopolní úřad klade Středočeskému kraji za vinu, že se dopustil nezákonného jednání dle § 33, odstavec (1), písmeno f) zákona zákon č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících. Tam se praví, že objednatel se dopustí přestupku tím, že uzavře smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících přímým zadáním v rozporu s § 18.  Paragraf § 18 uvádí, že smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících, je sice teoreticky možné uzavřít přímým zadáním, ale je pokud  jsou splněny podmínky přímo použitelného předpisu Evropské unie. A ty v obou případech splněny nebyly.

V září 2020 byla zveřejněna analýza nákladů na dopravní obslužnost v jednotlivých krajích. Zpracovala ji znalecká společnost Nexia AP na objednávku firmy Autobusy LK patřící Libereckému kraji. Nexia AP v analýze porovnávala takzvanou cenu dopravního výkonu (CDV). Jde o základní cenu, od které se ještě odečítají tržby. V porovnání je uvedena jako vážený průměr, který zohledňuje i počet najetých kilometrů. Nejdražší s částkou 48,73 je Dopravní společnost Ústeckého kraje, která tím zas a znovu dokazuje, že erár podnikat neumí a snad ani nemá. Na druhém místě je naprosto nepřekvapivě Středočeský kraj.

Na podzim 2020 se také uskutečnily krajské volby. Předseda středočeské ČSSD a kandidát na hejtmana v nich fatálně prohrál. Sociální demokraté ve středních Čechách přišli o 11 mandátů a nedostali se do nového zastupitelstva. Kverulant je rád, že lidé Povšíkovi neuvěřili, že v kraji zachránil 1 milion zachráněných pracovních míst, když Středočeský kraj má pouhých 701 700 práce schopných lidí a v kraji je 692 400 obsazených pracovních míst. Kverulant je rád, že se mu před volbami připomenout, že Robin Povšík je  bývalý věrný souputník usvědčeného korupčníka Davida Ratha, který může za to, že Středočeský kraj má druhé nejdražší náklady na dopravní obslužnost v zemi.

Jak už bylo řečeno, na podzim 2020 se také uskutečnily krajské volby. Na koalici se domluvil STAN s ODS, Piráty a Spojenci pro Středočeský kraj, které tvoří TOP 09, Hlas a Zelení. Novou hejtmanku byla zvolena  Petra Pecková z hnutí Starostové a nezávislí, které vyhrálo volby. Kverulant napsal hejtmance dopis, v kterém opět volá po vypsání transparentního výběrového řízení na dopravní obslužnost. Ta mu poměrně rychle odpověděla, že děkuje a věc předá radnímu pro dopravu, stranickému kolegovi Petru Boreckému. Ten však  koncem ledna 2021 v rozhovoru pro sever Z dopravy uvedl jen velice mlhavé prohlášení stran vypsání nových tendrů:  „Měli bychom co nejdříve, i kvůli tomu, jak řada soutěží v jiných krajích končí u antimonopolního úřadu. Abychom mohli takovou soutěž vypsat, musíme mít nejprve zavedené standardy dopravní obslužnosti a zároveň technické standardy PID. Technické standardy musíme mít sladěné s Prahou, protože kraj a Praha budou vypisovat soutěž společně. První tendry by mohly proběhnout už na konci letošního roku.“ V čem však má radní pro dopravu jasno, je termín zdražení jízdního ve středočeském kraji. Má k němu dojít od 1. července 2021.

Pokud si i vy myslíte, že by politici měli s našimi penězi nakládat výrazně hospodárněji, můžete podpořit Kverulantovo úsilí. Staňte se Kverulantovým pravidelným dárcem. Pomozte zastavit tuneláře pravidelným darem v symbolické  výši 100 Kč.  I vaše tři koruny denně nám pomůžou vyhrát v této kauze, ohlídat, kam tečou vaše daně, a měnit věci k lepšímu. Podpořit nás můžete i jednorázovým darem. Děkujeme, že šíříte tyto informace dál, a držte nám palce. I taková podpora je pro nás důležitá. Kverulantovi můžete pomoci i nakupováním na svých oblíbených e-shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin, a co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.