Nahoru

Tunel přes chirurgické nástroje aneb Pohled do šťavnatého policejního spisu

Twitter

Všeobecné fakultní nemocnici /VFN/ chyběly vysoce specializované mikrochirurgické nástroje pro vědecký projekt. Přes svého kamaráda, primáře Gruse, se o tom dozvěděli Holubovi. Potřebné speciální mikronástroje v hodnotě cca 1 500 000 Kč si obratem opatřili – prý přes Bazoš – a nemocnice jim za následný pronájem zaplatila téměř 550 000 Kč. Kromě nepravděpodobného původu je podezřelé i to, že vzácné nástroje nebyly nikdy nikde evidovány. Podle Kverulanta jde o exemplární případ tunelování veřejných prostředků. Proto na případ upozornil Policii. To nejzajímavější z policejního spisu zveřejňujeme. Podpořte Kverulantův boj proti rozkrádání veřejných prostředků alespoň malým darem.

foto Dominik Karch (Pixabay)

Tomáš Grus má problém: stojí v bílém plášti nad rybou a nemá, čím by do ní říz. Nejde o scénku z nemocniční kantýny, ale o potíž badatelskou. Je rok 2015 a doktor Grus vede výzkumný projekt č. NV15-27941A, ve kterém jde o využití rybího kolagenu. Kromě Všeobecné fakultní nemocnice /VFN/, pro kterou Grus pracuje jako primář II. chirurgické kliniky kardiovaskulární chirurgie, se na výzkumu podílejí také experti strojní fakulty Českého vysokého učení technického a výzkumníci z 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Když tento vědecký projekt k 31. prosinci 2018 skončil, vyúčtovali vědci státní agentuře TAČR celkem 15 713 000 Kč. Agentura náklady výzkumu obratem proplatila. Z toho 550 000 Kč přišlo do firem kamarádů pana Gruse, manželů Holubových. Ti přijaté prostředky, pocházející z veřejných zdrojů, podle všeho použili na rozjezd své nové soukromé firmy TGM Help s.r.o., zaměřené na 3D tisk zubních implantátů.

Problém doktora Gruse spočíval v tom, že mu jeho vlastní klinika nechtěla půjčovat mikrochirurgické nástroje. Alespoň to tvrdil poručíkovi hospodářské kriminálky Tomáši Dittrichovi. Nástroje jsou prý velmi nákladné, v nemocnici jich proto není nazbyt a půjčování by údajně komplikovalo provoz kliniky. Proto se primář Grus a jeho nadřízený, náměstek Bříza, dohodli, že si tyto (drahé) a speciální nástroje pronajmou. A to od soukromých firem Holubových, které – „shodou náhod“ – poslaly nabídku.

V této souvislosti je nesmírně zajímavé, že ony vzácné, od soukromých společností zapůjčené předměty, nebyly při předávání do pronájmu (ani po jeho skončení) nikde a nijak evidovány. Neudělal to ani nájemce a kupodivu ani jejich majitel-pronajímatel, který je navíc po skončení pronájmu věnoval vědcům, jmenovitě svému kamarádovi Tomáši Grusovi. „Žádný protokol o předání nebo darovací smlouvu jsme nesepsali, jednalo se o ústní dohodu,“ řekl Holub Policii.

Když zmiňované nástroje chtěli vyšetřovatelé 12. května 2022 vidět, předvedli jim doktoři pouhých 25 kusů nástrojů, kdy podle primáře Gruse: „Žádný z nich nepocházel z běžného nemocničního inventáře.“ Zbytek z inventáře, s údajnou celkovou pořizovací cenou přes 1 500 000 Kč (!), prý vědci rozdali nebo vyhodili. Tím jsme ale maličko předběhli.

Už jsme popsali trápení, jaké měl na přelomu let 2015/2016 doc. MUDr. Tomáš Grus, Ph.D., s nedostatkem nástrojů. Naštěstí už tehdy měl (a dodnes jistě má) dobrého kamaráda Jaromíra Holuba. Jak také vyplynulo z policejního protokolu, znají se tito zejména přes manželky. Když se zámečník a elektromontér Jaromír Holub od kamaráda Tomáše Gruse o potížích s nástroji dozvěděl, neváhal ani vteřinu, sednul k počítači a na „specializovaných“ serverech, jakými jsou Aukro, Bazoš a Sbazar utratil přes 1 500 000 Kč za chirurgické mikronástroje. V nouzi poznáš přítele!

Jaromír Holub jednal tak rychle a pohotově, že se bohužel na žádném inzertním portálu nestihl registrovat uživatelským účtem. Prostě vzal telefon a volal na čísla těch, kteří mikrochirurgické nástroje nabízejí. Zpětně se tak – jaké překvapení – jeho nákupy nedají nijak validovat. Jak pan Holub řekl policii, komu volal, si už nepamatuje. A že nástroje, za které utratil přes 1 500 000 Kč, zapomněl evidovat ve firmě, která pak inkasovala nájemné? „Jestli je to v rozporu s daňovým řádem, neví,“ zaznamenal poručík Dittrich podnikatelovu odpověď.

Jaké velké štěstí Holub při nakupovaní za 1 500 000 Kč měl, dokládá i to, že v době psaní těchto řádků není na inzertních serverech s použitým zbožím žádný vhodný inzerát. Buď pan Holub všechny nástroje vykoupil, nebo si to vymyslel, protože se na takových portálech tento typ zboží nevyskytuje. Sadu mikrochirurgických nástrojů nabízí aktuálně třeba Aliexpress, a to cca za 3000 Kč.

Pozoruhodné jsou i časové souvislosti, zejména v případě soukromé firmy Jaromírovy manželky Taťány. Svou společnost TGM Help s.r.o. založila 11. srpna 2016. Hned poté se její společnosti s velkorysým základním kapitálem 1 Kč podařil byznysový majstrštyk: vyhrát výběrové řízení a hned k 1. září 2016 uzavřít smlouvu se zdravotnickým molochem VFN.  Podle čísel faktur (1202016 a pak 201701001 a 201801001) se dá dovodit, že kromě pronájmu nástrojů pro VFN už TGM Help tolik štěstí s nabídkou svých služeb neměla, když nefakturovala.

Zatímco v květnu 2021, kdy se Kverulant kauze věnoval poprvé, bylo možné firmu TGM Help označit za spící schránku, kdy například neměla ani svůj web, v současnosti už se firma prezentuje technologiemi pro pokročilý 3D tisk, nabízejíc například výrobu zubních protéz. Prostředky, které přitekly z veřejných zdrojů, se zřejmě podařilo využít právě k nákupu drahých technologií. A díky nim mohou mít Holubovi zas o kousek vyšší příjmy a lepší život.

Samotný policejní spis není veselým čtením. Když odhlédneme od směšných argumentů Jaromíra Holuba a komického popisu situace Tomáše Gruse, zmiňují vyšetřovatelé například to, že správci grantu – tedy Ministerstvu zdravotnictví – chodila upozornění na nekalé praktiky už v samotné době trvání grantu. Ministerstvo sice poslalo kontrolu, jenže Emil Žentek z Agentury pro zdravotnický výzkum ČR, svou návštěvu předem ohlásil a navíc se spokojil pouze s kontrolou účetních dokladů. Drahé propůjčené nástroje ho zajímaly jen soukromě. Právě s liknavým a neodborným přístupem správce grantu zřejmě Tomáš Grus a jeho kamarádi při konstrukci svého tunelu počítali.

Závěrem svého poměrně obsáhlého policejního spisu poručík Dittrich konstatuje: „Policejní orgán si vyžádal veškeré informace k bankovnímu účtu Tomáš Gruse, ze kterých nevyplývá, že by tento obdržel nějaké plnění od uvedených společností nebo manželů Holubových.“ S ohledem na to došel policejní orgán k tomu, že o dotační podvod nešlo, a věc odložil.

Jako houska na krámě se nabízí hypotéza, že nemocnice všechny vysoce specializované nástroje v ceně cca 1,8 milionu korun už dávno měla a od Holubových si je pronajala naoko proto, aby ukradla část peněz z grantu. Policejnímu orgánu se to však přes poměrně kvalitní práci nepodařilo prokázat. Kverulant s lítostí konstatuje, že se mu to snad ani podařit nemohlo. Prvním důvodem je to, že papaláši z VFN spolu drží basu, a druhým pak, že poskytovatel dotace svým lemplovstvím tunelování veřejných peněz umožnil, ale odmítá to přiznat.

Ještě předtím, než se Kverulant se svými zjištěními obrátil na poskytovatele dotace TAČR a policii, oslovil e-mailem nového ředitele VFN. Chtěl věřit, že i jemu bude připadat minimálně divné, že si jím řízená, jedna z největších tuzemských nemocnic musí pronajímat chirurgické nástroje od elektromontážní a spící firmy, kdy obě jsou navíc vlastněné Holubovými. Po urgenci a téměř tříměsíčním čekání jsme se ale od profesora MUDr. Davida Feltla, Ph.D., MBA, nedozvěděli nic o nařízeném auditu. K našemu překvapení se spokojil s konstatováním, že na tomto případu nic podezřelého nevidí. A kdyby jen to.

Přestože Kverulant vedení Všeobecné fakultní nemocnice seznámil i s celým policejním spisem navrhlo vedení fakulty jmenovat Tomáše Gruse profesorem. Stalo se tak 17. června 2022 a jmenovací dekret Grusovi předal těsně před svým vynuceným odchodem bývalý ministr školství Petr Gazdík. Gazdík byl donucen odejít, když vyšlo najevo, že si šifrovaným telefonem telefonoval s Michalem Redlem, hlavou zločinecké skupiny, která průmyslově tunelovala pražské dopravní podniky. A kdyby jen to, Gazdík se spolupracovníkem gangstera Radovana Krejčíře Michalem Redlem jezdil i na společné dovolené.

Praha, 17. června 2022 – Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Gazdík a Tomáš Grus, předání jmenovacího dekretu

Kverulant považuje rozkrádání veřejných prostředků za rakovinu moderní společnosti. Proto ze všech sil pracuje na tom, aby zhoubné bujení tohoto nádoru zastavil. A protože chce principiálně předcházet i případným tlakům spojeným s dotační politikou, prosí o příspěvky výhradně soukromé nebo firemní dárce. Budeme vděční, pokud i vy podpoříte naši práci alespoň malým darem.

Za kverulantův tým Petr Kološ

Twitter