Nahoru

ZPRÁVA OLAF O ČAPÍM HNÍZDĚ

Ministerstvo financí arogantně a nezákonně odepřelo veřejnosti poskytnout zprávu Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o Babišových aktivitách v kauze Čapí hnízdo. Přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. Veřejnost však měla zprávu k dispozici jen díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti úředníků. S tím se Kverulant odmítl smířit a žádal soud, aby nařídil ministerstvu zprávu vydat. Soud Kverulantovi vyhověl a Kverulant nedávno oficiální zprávu zveřejnil na svých stránkách. Ministerstvo ji však Kverulantovi neposkytlo celou. Ve zprávě chybí doporučení OLAFu. To, co však Kverulantovi vadí ještě víc, je skutečnost, že soud neoznačil dosavadní postup ministerstva za nelegální. Kverulant má za to, že zpráva, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla. Proto Kverulant v srpnu 2018 k soudu zaslal vyjádření, ve kterém se domáhá rozsudku označující postup ministerstva za nezákonný. Autoritativní vyslovení nezákonnosti odepření požadovaných informací snad do budoucna ztíží státu možnost odepírat veřejnosti informace a ignorovat zákon. Pokud si i vy myslíte, že nám má vládnout především zákon a nikoli krajně problematický premiér, můžete Kverulanta podpořit darem ve výši 500 Kč.

Nejprve několik základních kontextových informací. Kauza Čapí hnízdo je kriminální kauza týkající se současného českého premiéra Andreje Babiše jeho manželky Moniky Babišové, jeho švagra Martina Herodese a jeho dvou dospělých děti.  Ti všichni jsou trestně stíháni pro důvodné podezření ze spáchání trestných činů dotačního podvodu, poškození finančních zájmů, a to celé navíc ve „zločinném spolčení“ (§ 89 odst. 17 dřívějšího trestního zákona), kdy podle obvinění dotaci určenou malým a středně velkým firmám čerpal nenasytný Babišův kolos Agrofert skrze nastrčenou malou firmu, čímž měla vzniknout škoda téměř 50 mil. Kč.  Přestože Andrej Babiš tvrdil, že Čapí hnízdo není jeho, sám se prozradil v roce 2015 při natáčení dokumentu Matrix AB, kdy v zápalu chlubivosti do kamery prohlásil, že: „Je to ten nejlepší projekt, jaký jsem kdy vymyslel.“ To mu však nebránilo ještě 9. března 2016 tvrdit, že o Čapím hnízdě tom nic neví: „Není to moje. Je to nějaký firmy, která patří do holdingu.“ Inu bývalý práskač komunistické StB umí hrát s otevřenými kartami.

Udělení dotace bylo od roku 2016 vyšetřováno Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF), přestože to Babiš ještě v květnu 2017 popíral. OLAF v prosinci 2017 vyšetřování ukončil a nálezy zaslal ministerstvu financí. To zprávu v režimu utajení předalo několika dalším státním úřadům. Kverulant.org tehdy dle zákona o poskytování informací požádal ministerstvo financí o poskytnutí kopie zprávy OLAF. MF však tuto zprávu odmítlo poskytnout. Kverulant je naprosto přesvědčen, že se tak stalo v zájmu hlavního podezřelého Andreje Babiše. Přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. Veřejnost však má zprávu k dispozici jen díky jakési blahosklonnosti politiků či v důsledku neloajálnosti úředníků. Navíc není zcela jasné, zda jde o zprávu kompletní a autentickou. S tím se Kverulant odmítá smířit. Kverulant je hluboce přesvědčen, že jedno z nejdůležitějších práv, které česká ústava občanům dává, je právo na informace, a tak proti neposkytnutí zprávy podal odvolání. I to mu Babišova ministryně financí v demisi Schillerová zamítla. Proto Kverulant v březnu 2018 podal na ministerstvo financí soudní žalobu.

V červnu 2018 byl Kverulantovi doručen přípis soudu, ve kterém je uvede „záměr MF upokojit navrhovatele“ Kverulant.  MF píše, že má nově stanovisko státního zastupitelství o tom, že již nejsou důvody zprávu OLAF tajit a když Kverulant podá novou žádost o informace, bude mu vyhověno.  Kverulant samozřejmě žádnou novou žádost podávat nebude a oznámil to soudu. Soud dal v červenci 2018 Kverulantovi zapravdu a nařídil MF Kverulantovi zprávu OLAF v měsíční lhůtě poskytnout. MF nařízení soudu vyhovělo a ve lhůtě mu zprávu OLAF ji poskytlo. Ministerstvo ji však Kverulantovi neposkytlo celou. Ve zprávě chybí doporučení OLAFu. To, co však Kverulantovi vadí ještě víc, je skutečnost, že soud neoznačil dosavadní postup ministerstva za nelegální. Kverulant má za to, že zpráva, která popisuje trestnou činnost premiéra, měla být veřejnosti poskytnuta hned, jak do republiky přišla. Proto Kverulant počátkem srpna 2018  k soudu zaslal vyjádření, ve kterém se domáhá rozsudku označující postup ministerstva za nezákonný.

Ministerstvo financí v září 2018 zareagovalo svým vyjádřením ke Kverulantově podání. Ministerstvo v něm opakuje své argumenty, podle nichž  v řízení o podané žádosti, ani v samotném rozhodnutí o ni nijak nepochybil. Prý v dané fázi vyšetřování nemohl postupovat jinak. Přitom by jistě požadované informace poskytl, kdyby se na něj žalobce později znovu obrátil. Naskýtají se hned dvě zásadní otázky. Zaprvé, kdy by tak měl Kverulant učinit? A za druhé,  jak by se měl žalující žadatel o změně pohledu žalovaného ministerstva na věc dozvědět?. Ve skutečnosti je to tak, že by žalované ministerstvo požadovanou zprávu OLAF nikdy dobrovolně nevydalo, přestože se opakovaně odvolává na dočasnost svého tehdejšího odepření zprávy OLAF a to do doby pominutí účinků hrozby maření probíhajícího vyšetřování.  Ani potom, co v dubnu 2018 ministerstvo takovou informaci obdrželo, údajně z přípisu Městského státního zastupitelství v Praze o tom, že zveřejněním zprávy OLAF již v současné době nehrozí maření probíhajícího vyšetřování, totiž zprávu žalujícímu žadateli nevydalo. Učinilo tak až pod tíhou dne květnu 2018 doručené správní žaloby. To vše navíc nikoli v režimu uznání svého předchozího pochybení, jak vyžaduje institut pozdějšího uspokojení navrhovatele dle § 62 s.ř.s., ale výlučně ve snaze vyhnout se meritornímu posouzení zákonnosti svého dosavadního postupu. Navíc je dodatečně, pod tlakem soudního řízení žalovaným poskytnutá zpráva stále nekompletní.  

Nyní se tedy čeká soud. Kverulant doufá, že bude u soudu úspěšný a autoritativní vyslovení nezákonnosti odepření požadovaných informací snad do budoucna ztíží státu možnost odepírat veřejnosti informace a ignorovat zákon. Pokud si i vy myslíte, že nám má vládnout především zákon a nikoli trestně stíhaný premiér, můžete Kverulanta podpořit darem ve výši 500 Kč.

Jak  již bylo uvedeno, přes všechnu snahu o utajení nakonec zpráva na veřejnost unikla. OLAF napsal ve zprávě o Čapím hnízdě například: „Vyšetřování dále zjistilo, že představitelé příjemce dotace v době, kdy předložili žádost o podpoření svého projektu a podepsali dohodu o poskytnutí financování v roce 2008, řídícímu orgánu operačního projektu poskytli nepravdivé informace a důležité informace zatajili,“ dále: „Vyšetřování OLAF dospělo k závěru, že rodinné vazby mezi osobami vlastnícími Farmu Čapí hnízdo, a. s., a Agrofert Holding, a. s., se zdají být takové, že těmto osobám dávají příležitost pracovat společně za účelem vykonávání vlivu nad obchodními rozhodnutími těchto firem, což znemožňuje, aby bylo na obě firmy nahlíženo jako na sobě navzájem nezávislé. Tyto dvě firmy mohou být pro účely příslušné legislativy považovány za ‚propojené‘, a to proto, že skrze skupinu fyzických osob jednajících společně představují jednu ekonomickou jednotku.“ a „Za těchto okolností je OLAF názoru, že příprava a implementace tohoto projektu byla postižena četnými porušeními národních a evropských zákonů. (…) Tato porušení mohou představovat podklad pro soudní řízení na základě příslušných ustanovení českého trestního zákoníku o dotačním podvodu a poškození finančních zájmů EU.“

Mimochodem, v červnu 2014 vznikla Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí a vedle hlavního podezřelého v kauze Čapí hnízdo Andreje Babiše tam tehdy zasedlo několik dalších politiků a několik ředitelů protikorupčních organizací. Kverulant.org měl od samého začátku pochybnosti o správnosti takového kamarádství s politiky, a tak do vládní rady svého zástupce nevyslal. A Kverulant nevyslal svého zástupce do rady ani červenci 2018, kdy byla rekonstruována a kdy v jejím čele stanul předseda Babiš a to i přesto, že kolegové z protikorupčních neziskových organizací si opět nenechali ujít příležitost najít si nové vlivné kamarády a další vládní granty. To se však Kverulanta naprosto netýká. Kverulant odmítá peníze z veřejných rozpočtů a v radě opět cíleně nebude. Kverulant nebude panáčkovat před vládou, v jejímž čele stojí krajně problematický premiér, a která se opírá o podporu pokračovatelů zločinné organizace KSČ. Kverulant je totiž financován pouze z vašich darů. I vy můžete malým darem pomoci zajistit Kverulantovu nezávislost.

Oceňte Kverulantovu odvahu a důslednost alespoň malým, symbolickým darem. Nebo se staňte  Kverulantovým pravidelným dárcem. Věnujte nám každý měsíc 100 korun. Vaše tři koruny denně pomohou měnit věci k lepšímuKverulanta můžete podpořit i jednorázovým darem.  Kverulanta můžete podpořit také nakupováním na svých oblíbených e‑shopech. Je to jednoduché, zabere vám to jen několik vteřin. A co je nejdůležitější, při nákupu nezaplatíte nic navíc.