Počty jmenovaných generálů, takulka Kverulant.org, zdroj Vojenská kancelář prezidenta republiky 2

Twitter

Twitter